Veri Bütünlüğü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Veri Bütünlüğü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

28 Şubat 2022 Veri bütünlüğü kriterleri Veri bütünlüğü sağlamak Verilerin bütünlüğü kontrol etmek için hangi yöntem kullanılır 0
Program Tipolojisi

Veri Bütünlüğü

Veri bütünlüğü mekanizmaları, verilerin algılanmadan değiştirilememesini veya değiştirilmemesini sağlar. Bu hem değerlendirme yöneticisi hem de öğrenci için önemlidir. Değerlendirme yöneticisi için bu, gönderilen çalışmanın öğrenci veya başka bir tarafça değiştirilemeyeceği anlamına gelir. Öğrenci için, gönderilen çalışmanın bir kaydını ve değiştirilemeyeceğinin güvencesini sağlar.

Değerlendirmenin iletişiminde ve değerlendirmenin saklanmasında verilerin bütünlüğünün korunması gerekir. IPsec ve TLS/SSL gibi iletişim protokolleri, iletilirken verilerin bütünlüğünü ve gizliliğini koruyabilir ve bu nedenle çevrimiçi değerlendirmelerde kullanılmalıdır.

Veri ve belgelerin bütünlüğünü korumak için genel mekanizma dijital imzalardır. Dijital imza şemaları, kullanıcının bir çift anahtara sahip olduğu ortak anahtar şifrelemesini (PKC) kullanır: bir ortak anahtar ve bir özel anahtar. Bu anahtarlar matematiksel olarak ilişkili olsa da, birini diğerinden türetmek mümkün değildir.

Genel anahtar ve özel anahtar da birbirinin tersidir: yani, genel anahtar kullanılarak bir şey şifrelenirse, özel anahtar kullanılarak şifresi çözülür – ve bunun tersi de geçerlidir. Genel ve özel anahtarların ilişkilendirilmesi zor olduğundan, açık anahtar, özel anahtarı ifşa etmeden veya tehlikeye atmadan yayınlanabilir. Böylece, kullanıcılar açık anahtara genel olarak bağlanabilir.

Dijital imzaların diğer unsuru özet veya karmadır. Bu, bir özet algoritması veya karma işlevi kullanarak belgeye benzersiz bir numara atama yöntemidir. Bu işlevler, tüm belgelerin benzersiz bir özete sahip olmasını sağlayan özelliklere sahiptir ve bir özet verildiğinde, bu özetle bir belge oluşturmanın zor olmasını sağlar.

Bununla birlikte, benzersizlik garanti edilemese de, aynı imzaya sahip özdeş olmayan iki belgenin olasılığı astronomik olarak küçüktür. Bu, aynı imzaya sahip herhangi iki tarafça imzalanan iki belgenin şansının da çok, çok küçük olduğu anlamına gelir.

En yaygın kullanılan özet algoritmaları MD5 ve SHA1’dir. Sayısal imza, doküman için özetin belirlenmesi ve ardından kullanıcının kendi özel anahtarı ile özeti şifrelemesi ile üretilir. Bu daha sonra belgeye eklenir. Bu, belgenin imzasını başka hiç kimse kolayca oluşturamayacağından, kullanıcıyı belgeye bağlar. İmza, özet hesaplanarak, ortak anahtar kullanılarak imzanın şifresi çözülerek ve iki değer karşılaştırılarak doğrulanabilir. Karşılık verirlerse imza kabul edilir. Farklıysa imza reddedilir.

PKC’nin zorluklarından biri, kullanıcıları ortak anahtarlara bağlamaktır. Çeşitli şemalar öne sürülmüştür: ancak bunların hepsinde, ortak anahtarın belirli bir bilinen kimliğe bağlı olduğuna dair güvenilir bir otorite tarafından yapılan bir bildirimin ortak bir unsuru vardır. Bir öğretim ortamında bu, personeli ve öğrencileri ve onların açık anahtarlarını kaydetmenin bir yolunun olması gerektiği anlamına gelir.


Veri bütünlüğü sağlamak
Veri bütünlüğü kriterleri
Verilerin bütünlüğü kontrol etmek için hangi yöntem kullanılır
Veri bütünlüğünü sağlamanın amaçları
Data integrity
Verilerin bütünlüğünü kontrol etmek için hangi yöntem kullanılır Hash
Verinin üç durumu Nedir
Tablolardaki sütunlara ne ad verilir


Bu, üniversitenin açık anahtar sertifikaları (üniversiteden öğrencileri açık anahtarlarına bağlayan imzalı beyanlar) vermek için bir sertifika yetkilisi kurması yoluyla veya açık anahtarları erişilebilir bir veritabanında veya dizinde saklayan bir kayıt işlemiyle yapılabilir. PKC’nin kimlik doğrulama, imza oluşturma ve diğer kriptografik işlevler gibi çeşitli işlevleri olduğundan, öğrencilerin bu işlevlerin her biri için anahtar çiftlerine sahip olmaları gerekeceğini belirtmek önemlidir.

PKC anahtar çiftlerinin oluşturulmasını desteklemek için yazılım mevcuttur: ve dijital imza oluşturmayı ve kontrol etmeyi destekleyen birçok yazılım vardır. Örneğin, S/MIME (Güvenli/Çok Amaçlı İnternet Posta Uzantıları) ve PGP (Oldukça İyi Gizlilik) çoğu mesajlaşma istemcisine entegre edilmiştir. PGP belgeleri dijital olarak imzalamak için de kullanılabilir: standartlar kuruluşu OASIS, XML belgeleri için Dijital İmza Hizmeti standartlarını geliştirmiştir.

Bir Dijital İmza planının uygulanması ve yönetilmesiyle ilgili maliyetler vardır. Bunlara, öğrencilerin ve personelin kayıt edilmesi ve anahtarların verilmesi, belgeleri imzalamak için yazılımlar ve destek maliyetleri dahildir. Dahası, belgelerin sunulmasının üç aşamalı bir süreç olması gerekecektir.

1. Kullanıcı, belgeyi/işi imzalar ve teslim sistemine teslim eder.
2. Gönderim sistemi, belgenin imzasını doğrular.
3. Sistem, kullanıcıya, belgenin zamanını ve imzasını içeren imzalı bir makbuz verir ve bu, kullanıcının başarılı gönderimi doğrulamasını sağlar. (Bu, aşağıdaki gibi standart bir format olmalıdır: Dijital imza numaralı belge, Y Zamanında X Kişisi tarafından sunulmuştur).

Ancak dijital imza sistemi devreye girdiğinde, kullanımı kolaydır ve herhangi bir yerden kullanılabilir. Bir belgeyi elektronik olarak imzalamak için kullanılan (genellikle bir kullanıcı adı ve şifre kombinasyonu olan) ayrıntılar çalınırsa veya bunlara el konulursa, dijital imzalar kötüye kullanılabilir. Bununla birlikte, kullanımları için uygun politika ve prosedürlerle dijital imzalar, veri bütünlüğünü sağlamanın ve değerlendirme verilerine ve materyallerine erişenler için hesap verebilirlik sağlamanın mükemmel bir yoludur.

Doküman yönetim sistemi kullanılıyorsa sistemdeki izinler kullanılarak veri bütünlüğü sağlanabilir. Bu, kullanıcıların neye erişebilecekleri ve erişimlerini nasıl kullanabilecekleri konusunda sınırlı olacak şekilde uygun ayrıcalıkların ayarlanması ve uygulanması gerektiği anlamına gelir. Bir örnek, yalnızca belgeyi oluşturan kişinin değişiklik haklarına sahip olması, değerlendiricinin belgeye açıklama eklemesi veya belgeyi okuması ve belgeye tüm erişimlerin günlüklerinin tutulmasıdır. Bu nedenle, belgenin bütünlüğü ile ilgili anlaşmazlıklar ortaya çıkarsa, bunlar anlaşmazlığın çözümü için bir araç sağlayacaktır.

Veri bütünlüğü, öğrencinin çalışmayı teslim ettiğine dair kanıt, teslim zamanı ve öğrenciye çalışmanın tesliminden sonra değişmediğine dair güvence sağladığı için değerlendirme amaçları için önemlidir. Bu da, hangi değerlendirmenin, ne zaman ve kim tarafından sunulduğu konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için bir mekanizma sağlar. Bu aynı zamanda, kötü bir şey olması durumunda öğrencilerin değerlendirmeyi orijinal makbuz ile yeniden gönderebilecekleri anlamına gelir.

Bütünlüğün bir başka yönü de sınavı veren sistemin o sınavı doğru özelliklere göre teslim etmesini sağlamaktır. Buna bir örnek, öğrencilerin, soruların karşılaştırılabilir zorluktaki maddelerden oluşan bir havuzdan çekildiği, ancak her öğrenciye farklı bir sınav verildiği bir sınavı tamamlamasıdır.

Bir soru veya madde bankasından bir değerlendirmenin birden çok versiyonunu oluşturma yeteneği, birçok öğrenme yönetim sisteminin ve test yazılımı uygulamasının bir özelliğidir. Bundan iki sorun ortaya çıkıyor. Birincisi tekniktir, çünkü yazılımın testleri güvenilir bir şekilde düzgün bir şekilde derlemesi gerekir.

İkincisi, test bankası için maddeler geliştirildiğinde, maddelerin karşılaştırılabilir zorluğa sahip olup olmadığını kontrol etmek için uygun bir mekanizmanın olması gerektiğidir. Bu kontrol olmadan, yazılım görevini güvenilir bir şekilde yerine getirse bile, daha öğrenciler tarafından görülmeden testin bütünlüğü tehlikeye girer.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir