Veritabanının Yeniden Yapılandırılması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Veritabanının Yeniden Yapılandırılması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Temmuz 2022 SQL database boyutunu küçültme Sql Server Agent konfigürasyonu nerede tutulur Tempdb küçültme 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

Dahil Etme Bağımlılıkları

Dahil etme bağımlılıkları, standart ilişkisel veri modelinin temel bir semantiğini destekler. Dahil etme bağımlılığı, değerleri başka bir S tablosundaki karşılık gelen niteliklerin (sağ terim) değerlerinin bir alt kümesi olması gereken bir tablo R’de niteliklerin (sol terim) varlığı olarak tanımlanır. S tablosu için benzersiz bir sütun veya bir birincil anahtar (K), dahil etme bağımlılığı anahtar tabanlıdır (başvuru bütünlüğü kısıtlaması, rir olarak da adlandırılır).

Bu durumda, sol terim R’de bir yabancı anahtardır (FK) ve kısıtlama R[FK] <<S[K] olarak belirtilir. Aksine, doğru terim S’nin anahtarını oluşturmuyorsa, içerme bağımlılığı anahtar tabanlı değildir (basitçe, bir içerme bağımlılığı, id). Kimlikler, sırasıyla sol ve sağ terimler olan R[X] ve S[Z] olmak üzere R[X]⊆S[Z] olarak ifade edilir. Hem irs hem de ids genellikle referans kısıtlamaları olarak adlandırılır.

Rir’ler ve göndergesel eylemler önemlidir, çünkü bunlar Söylem Evreninden (UofD) elde edilen temel yerel anlamsal yönleri içerirler. Anlamsal modeller tarafından yakalanan ilişkiler ve hiyerarşiler gibi birçok doğal anlamsal bağı sembolize etmek için yeterlidirler.

Farklı bir senaryoda, kavramsal tasarım göz ardı edilerek mantıksal tasarımdaki geç değişiklikler, genellikle bir miktar denormalizasyon derecesini veya karmaşık n-ary ilişki yapılarının varlığını destekler. Bu süreçten gelen ayrıştırma ve sentez, sıklıkla nesneleri yanlış temsil eden kimlikler biçimini ve buna karşılık gelen nesneler arası ilişkileri benimseyen başka kısıtlamalar ekleyebilir.

Rir’ler farklı eşleme türlerine göre belirtilebilir: BASİT (hiçbir eşleşme seçeneği bildirilmediyse örtük), KISMİ ve TAM. SQL:1999 standart belgesinde belirtildiği gibi: <match type>(SIMPLE) belirtilmezse, referans tablosundaki her satır için referans sütununda en az bir boş değer bulunur veya değeri değerle eşleşir. 

P ARTIAL belirtilirse, referans tablosundaki her satır için her bir yabancı anahtar sütununun değeri null olur veya karşılık gelen başvurulan sütun değerine eşit olan en az bir boş olmayan değere sahiptir. Son olarak, FULL belirtilirse, referans tablosundaki her satır için, ya tüm yabancı anahtar sütunları null ile örneklenmiştir ya da yabancı anahtar değeri, karşılık gelen başvurulan sütunun değerine eşittir.

Bir bütünlük kısıtlaması ihlal edildiğinde, sistemin olağan yanıtı, kullanıcı tarafından amaçlanan veri manipülasyonunun geri alınmasıdır. Rirs durumunda, başka alternatif eylemler de mümkündür. Referans eylemleri veya referans kuralları olarak adlandırılan bu eylemler, referans verilen bir satırın silinmesi veya güncellenmesi (sağdaki tabloda) veya referanslama (sol) tablosundaki ekleme altındaki sol ve sağ ilişkilerin davranışını belirtir. Olası eylemler şunlardır: basamakla, kısıtla, eylem yok, boş ayarla, varsayılanı ayarla vb.

Kademeli seçeneği ile referans satırları referans satır ile birlikte silinir (güncellenir). set null (set default) seçeneği ile, silinen (güncellenen) satıra yapılan tüm referanslar null (varsayılan) değerlere ayarlanacaktır. Kısıtla ve eylem yok kuralları, sol tabloda buna referans veren satırlar varsa, referans alınan satırın silinmesine (güncellenmesine) izin vermez. Eklemeler için benzersiz başvuru kuralı kısıtlamadır: başvurulan tabloya bir satır eklemek, yalnızca başvurulan demet doğru terimde zaten mevcutsa mümkündür.

Referans Eylemleri ve Global Semantik

Güncelleme işlemleri, programlanmış bilgi bütünlüğünün korunması için özel tetikleyicilerin başvuru eylemlerinin yürütülmesini destekler. 

Bu tür kuralların yerel etkisinin kesin olarak tanımlanmış olmasına rağmen, güncelleme işlemleri veritabanı durumunda yürütüldüğünde, etkileşimli eylemlerin teşvik ettiği küresel etkiler belirsizlikler gösterebilir. Bu sorun, ilişkisel veritabanları çağının başlangıcından beri bolca araştırma konusu olmuştur ve şu anda da öyledir.

Markowitz’de (1994) göndergesel eylemlerin (bazı durumlarda boş kısıtlamalarla etkileşime giren) kullanımının neden olduğu anormallikler tamamen açıklanır ve tedavisi için bazı çözümler sunulurken, Reinert’te (1996) bu çalışma şu şekilde gösterilerek revize edilmiştir: ilişkisel bir şemanın muğlaklıklara yol açan bir örneğe sahip olup olmayacağına karar verme sorunu karar verilemez.


Tempdb Nedir
SQL database boyutunu küçültme
Sql Server Agent konfigürasyonu nerede tutulur
Tempdb küçültme
tempdb’de aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
SQL Server a bağlantı yapmak için izlenecek sıra
tempdb’de “#” ile başlayan geçici tablo oluşturma
Templog ldf shrink


Dahil Etme Bağımlılıkları ve İşlevsel Bağımlılıklar: Etkileşim, Çıkarım Kuralları ve Uygulama Problemi

Levene ve Loizou, “işlevsel ve içerme bağımlılıkları arasındaki etkileşimin karmaşık bir sorun olduğunu ve işlevsel ve içerme bağımlılıkları için eksiksiz ve sağlam bir aksiyom sistemi olmadığını” onaylar.

Bazı etkileşimler yeni bir (işlevsel veya dahil etme) bağımlılığın elde edilmesiyle sonuçlanabilirken, diğer durumlar gereksiz niteliklerden türetilir. Geri Çekme, Toplama ve Nitelik-Giriş kuralları, bu tür kısıtlamalar arasındaki önemli etkileşimleri yakalar. Levene ve Loizou’da, id’ler için çıkarım kurallarını ve çıkarım problemini anlamak için ihtiyaç duyulan ilişkisel veritabanı teorisi bulunabilir.

Veritabanının Yeniden Yapılandırılmasının Temeli

Bu uygulama, bir öncekiyle güçlü bir şekilde ilişkilidir. Referans kısıtlamalarının derinlemesine analizi, gizli nesneleri ve yanlış temsil edilen ilişkileri bulmaya yardımcı olur. Kimliklerin sol ve sağ terimlerinin yapısı, ilişkisel veritabanı şemalarının yeniden yapılandırılması için anahtar bir kavram olsa da, rirs’in IV ve V durumları, belirli iş kurallarını gizleyen ilişkileri ortaya koymaktadır. Bu kısıtlamaların yapısının dikkatli bir şekilde incelenmesi, bir konu şemasının geliştirilmiş bir forma yeniden oluşturulmasına ve ardından tüm sistemin zenginleştirilmesine izin verir.

Nesne Yönelimli ve Nesne İlişkisel Veritabanlarında Referans Bütünlüğü

Nesne yönelimli literatür tipik olarak “ilişki” terimini, bir ilişkisel sistemde yabancı anahtarlar tarafından desteklenen ilişkiler anlamında kullanır. Bir SQL-92 sisteminde mevcut olan benzersiz olan bu uygulama, bir nesne-ilişkisel VTYS’de kullanılabilir.

Geçerli standart – SQL:1999 – ile uyumlu olan nesne-ilişkisel sistemler, birincil anahtar-yabancı anahtar ilişkileri için doğal bir vekil olarak referans sağlar. Bu sistemlerde, bir tablodaki bir sütun, başka bir tabloda depolanan bir tür örneğine referans olan bir değer içerebilir. Bu uygulama, satırların benzersiz nesne tanımlayıcısı (OID) tarafından desteklenir.

Yabancı anahtar kısıtlamalarının açık tetikleyicilere tercih edilmesine rağmen, bildirimsel oldukları ve daha sonra yönetimi daha kolay olduğu için, bilgi bütünlüğü için tetikleyiciler, yabancı anahtar kısıtlamalarının kullanımına bir alternatiftir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir