Web Teknolojilerinin Yayılması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Web Teknolojilerinin Yayılması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

12 Haziran 2022 Web 1.0 hangi bilgi Teknolojileri kapsamaz Web 3.0 nedir? Web 4.0 Nedir? 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

Web Teknolojilerinin Yayılması

Web teknolojilerinin yayılması için önemli bir konuyu vurgulamaktadır, yani, iş kategorilerinin çoğunda birçok erken benimseyen için düşük faydalar tahakkuk ederken, bu firmalarda müteakip kötü benimseme sonuçları, hayati önemde bir zayıflamayı temsil edecektir. 

İtibar etkisindeki bu azalmanın sonucu, normalde diğer mimetik benimseme modellerinde erken ve geç çoğunluklara yol açan alımdaki keskin artışın İnternet durumunda ve özellikle Web sitesi teknolojileri önemlidir.

İkinci olarak, mimetik benimseme modellerinin bir özelliği, birçok firmanın benimseme karar sürecinde dış çevrelerinden artan düzeyde baskı hissetmesidir. DiMaggio ve Powell (1983) ve Pierce ve Delbecq (1977) gibi yazarlar, çok katılımcılı ortamın birçok unsurundan gelen baskıyı, daha sonra benimseyenler arasında söz konusu BT inovasyonunu elde etmek için önemli bir ivme yarattığını belirlediler.

Bu nedenle, araştırma örneklemi arasında, bir yanıt verenin benimsemeye karar vermesi ne kadar uzun sürerse (inovasyonun itibarı arttıkça zaman içinde gönüllülükte bir azalmayı gösterir) artan dış baskı seviyesinin bulunması beklenebilir. Bununla birlikte, Şekil 2’den, katılımcılar tarafından hissedilen dış baskı seviyesinin böyle bir modeli yakından takip etmediği açıktır.

Spesifik olarak, Tablo 2’den daha derin bir incelemeyi hak eden iki ilginç bulgu ortaya çıkmaktadır. İlk olarak, İnternet bağlantısı olmayan katılımcılar tarafından İnternet’i benimsemek için önemli ölçüde yüksek dış baskı bildirildi ve bu baskıya rağmen, diğer faktörlerin bu baskının üstesinden gelmek için yeterince güçlü olduğunu öne sürdü.

İkinci olarak, “yavaş benimseyenler” (yani, bir yıldan fazla bir süredir benimsemeyi düşünen katılımcılar), algılanan dış baskıda büyük bir düşüş sergiledi. Bu sonuçlar, internet benimseme karar süreciyle ilgili olarak akran ağlarının etkisinin ve getirdikleri baskıların, büyük olasılıkla benimseyen firmalara sağlanan düşük fayda seviyeleri nedeniyle zamanla azaldığını göstermektedir.

Bu, Thorelli’nin (1986) e-iş literatürünün başka yerlerinde akran ağlarının (veya “makro-kültürel” baskının) etkisi olarak tanımlanan “yenilik kutupları” olarak adlandırdığı şeyin önemli ölçüde kısaldığını gösterir. Bu, daha önce öne sürülen İnternet teknolojilerinin itibar etkisindeki azalmanın göstergesidir ve bu etkinin esasen zirveye ulaştığını ve zamanla artmak yerine azalmaya başladığını kuvvetle önerir.

Bu konuların ele alınması, başlangıçta mimetik bir örüntü sergileyen bir İnternet yayılma örüntüsünü önerir. Ancak bu yayılma modelinin gelecekte nasıl gelişeceğini düşündüğümüzde zorluklar ortaya çıkıyor.

İnternetin itibar etkisindeki belirgin azalma ile birlikte, yüksek oranda taklitçiliğin devam etmesi pek olası değildir. Bunu akılda tutarak, farklı potansiyel difüzyon kalıpları belirginleşir. Bu potansiyel modeller şu sorulara odaklanıyor: Geç çoğunluk ne zaman gelecek? ve Geç çoğunluk olacak mı?’

Bu bulgulardan çıkan bir sonuç, Cooper ve Zmud (1990) ve Kautz ve Larsen (2000) gibi yazarlar tarafından geleneksel IT/IS yenilik yayılımlarında tanımlanan yayılma ‘platosuna’ gelmiş olabileceğimiz (veya ulaşacağımız) olabilir. 


Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0 Nedir
Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 nedir
Web 1.0 Tarihi
Web 1.0 nedir
Web 1.0 hangi bilgi Teknolojileri kapsamaz
web 1.0, web 2.0 nedir
Dijital iletişim ve Yeni medya pdf
Web 1.0 ve Web 2.0 arasındaki farklar


Eğer öyleyse, internetin itibar etkisindeki azalma ve firmalara şu anda tahakkuk eden düşük fayda seviyeleri, benimseyenlerin “geç çoğunluğu” gelmeden önce uzun bir ara verebilir. Bu uzun ara, politika yapıcıların ve kalkınma ajanslarının KOBİ’lerde mevcut İnternet benimsemelerinin stratejik yapısını iyileştirmek için mücadele edecekleri bir dönemi temsil ediyor.

Bu, “Gecikmeli İtibar Etkisi” olarak adlandırılabilir ve “Uzatılmış Yayılma Modeli”ne yol açacaktır. Ayrıca, yayılma sürecinin bu aşamasında şu anda var olan son derece yüksek bağlantı oranlarını dikkate alırsak, bu, geç çoğunluk için potansiyel sayıları erken çoğunluktan çok daha küçük yapar.

Bu gerçek, azalan bir itibar etkisinin daha sonraki benimseyenlerin sayısını daha da azaltacağı gerçeğiyle birleştiğinde, “Geç Azınlık” terimini İnternet teknolojilerini daha fazla benimseyenlere uygulamanın daha doğru olabileceğini düşündürmektedir. Bu olası difüzyon modeli sunulmuştur.

Bu bulgulardan ulaşılabilecek bir diğer sonuç, en iyi şekilde ‘Daldırma Difüzyon Modeli’ olarak adlandırılabilecek şeyi deneyimlemek üzere olabileceğimizdir.

Politika yapıcılar ve kalkınma ajansları, KOBİ’ler arasında İnternet’in benimsenmesinin stratejik doğasını iyileştirmede başarısız olursa, o zaman Web sitesi sahipliğinin gerçekten deneyimlenen faydaları, benimseyenler arasında düşük kalacaktır. Durum böyle devam ederse, firmaların tüm İnternet teknolojileri kümesi karşısında hayal kırıklığına uğraması muhtemeldir. Bu, ‘İnternet Bağlantısı Kesilmelerinde’ bir artışa neden olacaktır.

Böyle bir modelde, benimseyenlerin geç çoğunluğu hiçbir zaman ulaşamayacak ve internetten kopukluklar aslında zamanla benimseyenlerin toplam sayısında bir azalma ile sonuçlanmaya başlayacaktır.

Yalnızca gösterge niteliğinde modeller olduğunu ve bu araştırma bulgularının analizine dayalı olarak, gelecekte İrlanda’daki KOBİ’ler arasında yaşanacak en olası İnternet yayılma modelini belirleme girişimi olduğunu belirtmek önemlidir. Çoğu, politika yapıcıların ve kalkınma ajanslarının davranışlarına ve küçük işletmeler için yararlı bir kolaylaştırma aracı olarak internetin zarar görmüş itibarını onarma yeteneklerine bağlı olacaktır.

Bu araştırmanın gelecekteki yayılma modellerini anlamada bize sağladığı avantajları göz önünde bulundururken, birkaç noktanın açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Tartışılan iki potansiyel İnternet yayılma modelinden hangisinin İrlanda’daki KOBİ’ler tarafından gerçekten deneyimleneceği ancak zaman içinde test edilebilir.

Bu nedenle, bu bulgular, bu alanda daha kapsamlı boylamsal araştırmalar için temel oluşturuyor olarak görülmelidir. Ayrıca, yalnızca İrlanda’daki KOBİ’lerin çalışılmış olması bu araştırmanın zorunlu olarak kabul edilen bir sınırlaması olsa da, bu araştırma için kavramsal model çok çeşitli yerleşik, uluslararası IS/IT literatüründen alınmıştır ve bu şekilde uygundur. daha geniş, uluslararası bir örneğe uygulama için. Bu yaklaşım diğer araştırmacılar tarafından bu şekilde uygulansaydı, küresel izleyici için daha fazla genelleme ve sonuç çıkarılabilirdi.

Sonuç

Bu makalenin önemli bir özelliği, İnternet kavramının bir teknolojiler kümesi olarak sunulmasıdır. Bugüne kadar bu yaklaşımın yokluğu, ampirik bulguların yorumlanmasında çok fazla kafa karışıklığına yol açmıştır.

E-posta, tarayıcı ve daha gelişmiş kullanımlar gibi teknolojilerin ayrı ayrı incelendiği ileri araştırmalarda ‘İnternet Teknoloji Kümesi’ kavramının uygulanması, İnternet’in benimsenmesi ve kullanımının raporlanması ve analizinde daha fazla doğruluk sağlamalıdır.

Bu konu akılda tutularak, İrlandalı KOBİ’ler arasında bu ampirik araştırmanın internet kullanım bulgularının sunumu, bu alandaki karşılaştırmalı çalışmalar için güçlü bir temel oluşturmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir