Web Uygulaması İstemcisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Web Uygulaması İstemcisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Temmuz 2022 Java web uygulaması geliştirme Web geliştirme teknolojiler Web teknolojileri ve uygulamaları 0
Yapay Veri Kümesi

Web Uygulaması İstemcisi

Web uygulamasının istemci kısmının tasarımını iyileştirebilen bir UML uzantısı tanımlanmıştır. Web sayfalarının içeriğinin kesin bir tanımını ve bunlar arasında gezinmeyi sağlayan birkaç yeni diyagram belirtilmiştir. Kompozisyon diyagramı, sınıf diyagramının özel bir halidir.

Bunu, Web sayfalarının yapısını ifade etmek ve içeriklerini belirlemek için kullanırız: Birbirleriyle nasıl bağlantılı olduklarını ve bir sayfadan diğerine hangi verilerin taşındığını. Kompozisyon diyagramının ana fikri, otonom bir ekran bloğu olarak tanımlanan sayfadır. Gezinme şemasındaki her ekran, kompozisyon şemasındaki birkaç sayfaya eşlenir.

Araç, ilişkilerini göstermek için sayfalardan ekranlara veya tam tersi bağlantılar sağlayabilir. Kompozisyon şemasında bir sayfa, sınıf stereotipli bir «sayfa» olarak modellenmiştir. Bir sayfa, diğer sayfalar için kapsayıcı rolü oynayabilir. İç içe sayfalar, toplu sınıflar olarak modellenir.

Sayfada düğmeler, bağlantılar ve giriş alanları gibi öğeler bulunur. Karşılık gelen sayfanın nitelikleri olarak modellenirler. “Form” klişesi, “sayfa” nın bir çocuğudur. HTML formlarını modellemek için kullanılır. Kaynak ve hedef sayfalar arasındaki gezilebilir ilişki, kalıplaşmış «bağlantı»dır. Her “bağlantının”, değer olarak ifade edilen bir etiket bağlamı vardır.

Koch, Baumeister ve Mandel’de (2000), yazarlar, Web uygulamalarının geliştirilmesinde sezgisel analiz ve tasarım modellerinin oluşturulmasında kullanılan bir dizi stereotip tanımlamaktadır. Bu modeller, navigasyon uzay modeli, navigasyon yapısı modeli ve statik sunum modelleridir.

Navigasyon tasarımının temeli kavramsal modeldir ve sonuç, kavramsal model üzerinde bir görünüm olarak görülebilen bir navigasyon modelidir. Seyrüsefer modeli iki aşamalı bir süreçte tanımlanır. İlk adımda seyir uzay modeli tanımlanır ve ikinci adımda seyir yapısı modeli oluşturulur.

Gezinme alanı modeli, Web uygulamasında gezinme yoluyla kavramsal modelin hangi sınıflarının ziyaret edilebileceğini gösteren kavramsal model üzerinde bir görünüm tanımlar.

Gezinme yapısı modeli, uygulamanın gezinmesini tanımlar. Gezinme alanı modeline dayanır, ancak gezinme nesneleri arasında gezinmeyi gerçekleştirmek için sınıf diyagramına ek model öğeleri de dahildir: menüler, dizinler, kılavuzlu turlar, sorgular, dış düğümler ve gezinme bağlamları.

Statik sunum modeli, kullanıcı arayüzlerinin nasıl oluşturulduğunu açıklayan UML kompozisyon diyagramları ile temsil edilir. Bu diyagramları oluşturabilmek için stereotipler tanımlarlar.


Java web uygulaması geliştirme
Web teknolojileri ve uygulamaları
Web uygulama yapma
Web uygulaması Örnekleri
Web geliştirme teknolojileri
Web app ne demek
Web tasarım uygulama Örnekleri


Tanımlanmış stereotipler kümesi «Navigasyon Sınıfı»dır. Gezinme sırasında örnekleri ziyaret edilen bir sınıfı temsil eder. «Doğrudan Navigasyon», navigasyon modelindeki ilişkilerdir. Bu ilişkilendirmeler, kaynak navigasyon sınıfından hedef navigasyon sınıfına doğrudan navigasyon olarak yorumlanır.

Bir “İndeks”, rastgele sayıda indeks öğesi içeren bileşik bir nesne tarafından modellenir. Bir «Kılavuzlu Tur», bir navigasyon sınıfının örneklerine sıralı erişim sağlayan bir nesnedir. Bir «Sorgu», öznitelik olarak bir sorgu dizesine sahip bir nesne ile temsil edilir.

Bu dize, örneğin, bir OCL seçme işlemi ile verilebilir. Bir «Menü», sabit sayıda menü öğesi içeren bileşik bir nesnedir. Bir «Sunum sınıfı», bir gezinme sınıfının veya dizin, rehberli tur, sorgu veya menü gibi bir erişim ilkesinin sunumunu modeller.

Bir «Çerçeve kümesi», (alt düzey) sunum nesneleri içeren, ancak aynı zamanda keyfi sayıda iç içe çerçeve kümesi de içerebilen bir bileşik tarafından modellenen üst düzey bir öğedir. Çerçeve kümesinin bir alanı, “çerçeve” olarak adlandırılan her bir alt düzey öğeye atanır, aynı stereotip Eriksson ve Penker’de de kullanılır.

“Pencere”, çerçeve kümelerinin veya sunum nesnelerinin görüntülendiği ve ayrıca “metin”, “bağlantı”, “düğme”, “görüntü”, “ses”, “video” ve “tanımlanan” kullanıcı arayüzü alanıdır. biçim”. Bir «koleksiyon», bileşimlerin uygun bir temsilini sağlamak için bir stereotip olarak tanıtılan metin öğelerinin bir listesidir. Bir “bağlı koleksiyon” bir çapa listesidir.

UML ile Gerçek Zamanlı Sistem Modelleme

Selic ve Rumbaugh’da, gerçek zamanlı yazılım sistemleri alanındaki yazılım mimarilerinin tasarımını kolaylaştıran bir dizi yapı tanımlanmaktadır. Orijinal olarak ROOM metodolojisinde tanımlanan, sahada kanıtlanmış kavramlardan türetilen yapılar, UML standardı kullanılarak belirtilir.

Özellikle, UML’nin güçlü genişletilebilirlik mekanizmalarını kullanarak bu mimari yapıların daha genel UML modelleme kavramlarından nasıl türetilebileceğini gösterdi. Aşağıdaki stereotipler UML uzantısı olarak tanımlanır: «protocol», «protocolRole», «port», «capsule» ve «chainState».

UML’de bir protokol rolü, Metamodel Class ClassifierRole’un «protocolRole» klişesi tarafından modellenmiştir. UML’de bir protokol, bir işbirliğinin “sahip olduğu öğeler” ile sahip olduğu standart ilişkiyi temsil eden protokol rollerinin her biri ile bir kompozisyon ilişkisi ile Metamodel Sınıf İşbirliği “protokol” klişesiyle modellenir.

Bir bağlantı noktası nesnesi, UML Sınıfı kavramının bir stereotipi olan “port” stereotipi tarafından modellenir. Bir kapsül, Sınıfın “kapsül” klişesi ile temsil edilir. Kapsül, portları, alt kapsülleri (fişli alt kapsüller hariç) ve dahili konektörleri ile bir bileşim ilişkisi içindedir. Tek amacı, bir giriş geçişine daha fazla otomatik (tetiksiz) geçişleri “zincirlemek” olan bir durum, UML Durum kavramının stereotipi “chainState” olarak tanımlanır.

Toetenel, Roubtsova ve Katwijk’te makale, zamansal kısıtlamaları ve özellikleri belirtmek için mekanizmalara sahip bir UML uzantısı göstermektedir. UML belirtimlerinin, UML belirtiminde verilen özelliklerin XTG belirtiminde kanıtlanabilmesi gibi, anlamsal olarak eşdeğer XTG-tabanlı (uzatılmış Zamanlı Grafikler) belirtimlerine çevrilmesi için şemaları tanımlar. Yaklaşımın gerçekleştirilmesi, Rational Rose UML Aracının genişletilebilirlik arayüzünü kullanır (Rational Rose 98i, 2000).

UML STEREOTİPLERİNİN ANALİZİ

Gogolla ve Henderson-Sellers’da (2002) makale, ilişkisel veritabanı tasarımı için klişelerin tanıtıldığı Gogolla’dan (2001) fikirler almaktadır. UML stereotiplerinin anlamlılığı analiz edilmiş ve UML metamodelinin iyileştirilmesi için bazı somut önerilerde bulunulmuştur. Kesin stereotipleri tanımlamak için OCL’yi kullanın.

Riesco, Martellottto ve Montejano (2003) ve Riesco, Grumelli, Maccio ve Martellotto’da (2002) “evrimsel stereotipler” önerileri sunulmaktadır. Bunlar, modelleme aracına, karşılık gelen anlamlarıyla yeni öğeler dahil olmak üzere UML üst modelini genişletebilecekleri şekilde dahil edilmiştir. Bu şekilde, bir aracın ortamı, yazılım mühendislerinin diyagramlarda daha önce tanımlanan stereotipleri kullanmasına izin vermek için görünümünü ve işlevselliğini dinamik olarak değiştirebilir.

Clark, Evans, Kent, Brodsky ve Cook çalışması1, aşağıdakileri içeren yeni bir metamodelleme tesisi (MMF) önermektedir: Metamodelling Language (MML); Meta Modelleme Araçları (MMT); bir memnuniyet denetleyicisi (örneğin, X, M modelinden C kısıtlamasını karşılıyor mu?); bir modelin üst modelini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek; bir metamodelin MML kurallarını karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için; MML’nin MML kurallarını karşıladığını kontrol etmek içindir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir