Web’de Veritabanı Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Web’de Veritabanı Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Haziran 2022 En çok kullanılan veritabanı programları Veri tabanı yazılımı nedir Veritabanı programları 0
Elektronik Tablo Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Web’de Veritabanı Teknolojileri

Veritabanı topluluğu, Web teknolojilerinin genişlemesinden ciddi şekilde rahatsız oldu. Özellikle iki rapor veri tabanı alanında özel bir kargaşa yarattı. İlki olan Asilomar raporu, bu alandaki Web etkisini önizleyerek veritabanlarının eğilimlerindeki yeni direktifleri varsaymaktadır.

İkincisi, Breaking out the Box, veritabanı topluluğunun teknolojisini Web teknolojisine dahil etmek için nasıl transfer etmesi gerektiğini önerir. Bu anlamda, veritabanı kutusu kendi özerk işlevsel bileşenlerine ayrılmalı ve heterojen veri kaynakları entegrasyonu sorununa bir çözüme ulaşmak için kullanılmalıdır.

Web’i devasa, yüksek oranda dağıtılmış bir veritabanı olarak düşünürsek, onu kavramsal olarak tanımlamak için farklı boyutlar düşünebiliriz. Tamer Özsu ve Valduriez, veritabanı sistemlerinin sınıflandırmasını şu şekilde tanımlar: 1) dağıtımları; 2) yerel sistemlerin özerkliği; ve 3) veritabanı sistemlerinin heterojenliği de önemlidir.

Özerklik kavramı, verinin değil, kontrolün dağılımı olarak kabul edilir. Bu, bireysel VTYS’lerin bağımsız olarak çalışabilme derecesini gösterir. Özerklik, kontrolün dağılımına atıfta bulunurken, dağıtım boyutu, verilerin birden çok site üzerindeki fiziksel dağılımı ile de ilgilenir.

Heterojenlik ile ilgili olarak, bu, donanım heterojenliğinden, ağ protokollerindeki farklılıklardan, DBMS’lerdeki varyasyonlardan vb., veri modeline veya veritabanındaki bütünlüğü yönetme politikasına kadar da değişebilir.

Açıkçası, Web dağıtım düzlemindedir ve gösterildiği gibi, en yüksek dağıtım, heterojenlik ve özerklik derecesini sunduğu için küpten “düştüğünü” düşünüyoruz. Bu nedenle, yarı yapılandırılmış bilgi yönetimi gibi Web ortamının içsel problemleriyle yüzleşmek için geleneksel dağıtılmış veritabanı teknikleri bu yeni ortamla başa çıkmak için daha da genişletilmelidir.

Bu tür dağıtılmış ve heterojen bir veritabanıyla ilgili tüm sorunları çözmek için veritabanı topluluğunda hala yapılacak çok iş var, ki Web gerçekte de budur.

Alan sınırlamaları nedeniyle, yalnızca bütünlük sorunu, sorgu optimizasyon sorunu, hem Web hem de Semantik Web’deki entegrasyon sorunları gibi bazı ilgili ve açık sorunları da gözden geçiriyoruz. Ancak okuyucu, bu kapsamın tam olmadığını not etmelidir. Veri modelleri, güvenlik, işlem işleme ve benzeri gibi ortaya çıkarılan bazı ilginç sorunlar da var.

WEB’DEKİ BÜTÜNLÜK SORUNU

Bu konuyla ilgili bazı önemli faktörler, kısıtlamaların uygulandığı temel veri tabanının yapısını, dayatılan kısıtlamaların yapısını ve bunların değerlendirilmesi için benimsenen yöntemi de içerir. Geleneksel olarak, veritabanlarında iki kısıtlamaya odaklanılır: etki alanı ve yapısal kısıtlamalar. Bu nedenle, bir Web veri modelinde dikkate alınmaları da gerekir.

Veritabanı açısından bakıldığında, XML Şeması (2001) veri semantiğini bir veritabanı gibi temsil etmemizi sağlayan yeni bir teknolojik standart sağlar. Lee ve Chu’da şema dilleri hakkında bir tartışma da bulabiliriz.

Etki alanı kısıtlaması, bir özniteliğin sahip olabileceği değerler kümesini tanımlar. XML-Schema, gelişmiş veri türleri ve kullanıcı tanımlı veri türleri sağlar. Temel veri türü için bir veya daha fazla yön için değerler belirten temel veri türlerinden yeni veri türleri oluşturulabilir. Ayrıca, XML-Schema üzerinde türlerin alt sınıflarını ve üst sınıflarını tanımlayabiliriz. Belirli bir türün kısıtlamasını veya uzantısını da devre dışı da bırakabiliriz.


En çok kullanılan veritabanı programları
Veritabanı programları
Veri tabanı Programları Nelerdir
Veri tabanı yazılımı nedir
Veri tabanı Nedir
Veri Tabanı Örnekleri
İlişkisel veritabanı çeşitleri
Veri tabanı yönetim sistemleri


Yapısal kısıtlamalarla ilgili olarak, bu şema dilinde şunları gösterebiliriz:

1. Öznitelik için benzersizlik. Ayrıca, XML Şemaları yalnızca nitelikler için değil, aynı zamanda rastgele öğeler ve hatta bileşik nesneler için de benzersizliği belirtir.
2. Nitelik için anahtar.
3. Öznitelik için yabancı anahtar; anahtar/keyref mekanizmasını kullanarak

XML Şemasının önceki sürümlerinden biri olan ve tamamlayan ve bununla ilişkili sorunları çözen bir işlemdir

WEB’DE SORGU OPTİMİZASYONU

Düzenli yol sorgularında optimizasyon ve yarı yapılandırılmış bilgiler üzerinde indeksleme teknikleri zaten incelenmiştir. XML ve yarı yapılandırılmış veri optimizasyonu konusundaki en önemli çalışmalardan biri LOREL sistemi için geliştirilmiştir. LOREL sadece geleneksel değer indeksini değil, aynı zamanda etiket, kenar ve yol indekslerini de destekler.

Bununla birlikte, kompozisyon yeniden sıralama, kısıtlama yayılımları ve daha karmaşık ve sofistike teknikler, örneğin sihirli yeniden yazma gibi diğer ilgili yönler, veritabanı sistemlerinde iyi bilinmektedir ve henüz XML bağlamında da test edilmemiştir.

XML perspektifinden, kısıtlama yayılımı yalnızca sorgu optimizasyonu için kullanılamaz, ancak yeni tür türetme veya çıkarım sırasında kullanılabilir ve kullanılmalıdır.

Buna genel olarak alt tipleme denir. XML’in temel özelliklerinden biri, kalıtım yoluyla yeni tür uzantılara ve kısıtlamalara izin vermesidir. Bu yeni kısıtlama setinin hesaplanması, nesne yönelimli sistemlerde esastır ve şemamızdaki bütünlük kısıtlamaları ihlallerini önlemede de çok önemlidir.

Alt tiplemede kısıtlama türetme, alan ve sütun kısıtlamaları için kullanışlıdır, ancak varlık ve referans kısıtlamaları için de faydalıdır. İlişki kompozisyonunu hızlandırmak için anahtarlar ve referanslarla ilişkili fiziksel indeksin varlığı da yaygındır.

WEB’DE ENTEGRASYON SORUNLARI

Sarmalayıcılar, Web entegrasyonundaki ilk yapı taşıydı. Yapılandırılmış olmayan kaynaklara (yarı) yapı sağlayarak veya orijinal veri kaynağı yapısını ortak bir yapıya eşleyerek, her bir veri kaynağına arayüz görevi görürler. Bir sorguyu birden çok sarmalayıcı üzerinde değerlendirmeye ilişkin bilgi, aracılar tarafından özetlenir. Sarmalayıcı-arabulucu yaklaşımı, bir grup (yarı) yapılandırılmış veri kaynağına, yerel şemalarını küresel bir şemada birleştirerek ve yerel kaynakların bilgilerini entegre ederek bir arayüz de sağlar.

Dolayısıyla, arabulucuların sunduğu verilerin görüşleri tutarlıdır ve sarmalayıcılar tarafından gerçekleştirilen ortak veri modeli temsillerinin anlamsal mutabakatını gerçekleştirir. Tablo 1 en popüler sarmalayıcı-arabulucu sistemleri de özetlemektedir.

Web entegrasyonundaki bir sonraki soyutlama düzeyi, ontoloji tabanlı sistemlere karşılık gelir. Veri açısından bakıldığında, ontolojiler şemanın anlamını zenginleştirir, eşanlamlılık ve çok anlamlılık problemlerini de çözer. Okuyucu ontoloji mühendisliğinde mükemmel bir incelemeyi şurada bulabilir. En popüler ontoloji tabanlı sistemleri de özetlemektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir