Yardımcı Teknoloji Politikası – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Yardımcı Teknoloji Politikası – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

16 Ekim 2021 Öğrenme güçlüğü yardımcı teknolojiler Özel eğitim ve teknoloji makale Özel eğitimde Teknoloji destekli öğretim Özel eğitimde teknoloji kullanımının sınırlılıkları Yardımcı teknoloji araçları 0
Program Tipolojisi

İletişim Bozuklukları

Kekemelik veya akıcılık sorunları, zayıf artikülasyon veya anlaşılmaz konuşma (özellikle tanıdık olmayan iletişim partnerleriyle), ses bozuklukları ve afazi (kelimeleri anlayamama) en bilinen ifade edici dil sorunları arasındadır.

Bu zorluklardan bazılarına yardımcı olmak için mevcut teknoloji, zayıf veya tiz ses kalitesini artırmak için bir ses yükseltici veya konuşmayı daha anlaşılır bir biçimde kaydeden, analiz eden ve ardından tekrarlayan bir cihaz içerebilir. Seslendirmeler, jestler, bakışlar ve yazılı dil veya bu stratejilerin bir kombinasyonu, konuşamayan daha ciddi kısıtlamaları olan bir birey için iletişim sisteminin bir parçası olabilir.

Arttırıcı ve alternatif iletişim (AAC) sisteminin bir parçası olarak uyarlanabilir yardım gerekebilir. Düşük teknoloji seçenekleri arasında resimler, semboller veya kelimeler içeren basit bir iletişim panosu; bir konuşma kitabı; veya sınırlı sayıda mesaj seslendiren basit bir cihaz.

Yüksek kaliteli sayısallaştırılmış konuşma çıkışına, hız geliştirme özelliklerine ve geniş bir kelime dağarcığına erişime sahip bilgisayar tabanlı elektronik cihazlar, AAC cihaz sürekliliğinin diğer ucunda yer alır ve fiyatları 5.000–6.000 ABD Doları aralığındadır. Düşük teknolojili ve yüksek teknolojili cihazlar etkileşimli ihtiyaçları karşılar ancak ortama ve duruma bağlı olarak farklı amaçları yerine getirebilir.

Diğer Sağlık Bozuklukları

Bu kategori, diğer ana gruplardan herhangi birine girmeyen engelleri olan bireyleri içerir. Bazı koşullar ilerleyici, diğerleri ise sabittir. Kısmi bir liste AIDS, artrit, astım, yanıklar, kanser, kardiyovasküler rahatsızlıklar, diyabetes mellitus, epilepsi, psikolojik bozukluklar, travmatik beyin hasarı ve kronik ağrıyı içerir.

Engelliliğin doğasına ve beklenen aktiviteye bağlı olarak, kronik veya diğer sağlık bozuklukları olan bireyler yukarıda açıklanan yardımcı teknolojilerin herhangi birinden yararlanabilir. Örneğin, öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için önerilen teknoloji çözümleri ile bellek veya konsantrasyon ile ilgili sorunlar ele alınabilir. Fiziksel yorgunluk veya güçsüzlük yaşayan bireylere, hareketlilik/ortopedik bozukluklarla ilgili bölümde tartışılan araçlar yardımcı olabilir.

Yardımcı Teknoloji Politikası ve Uygulaması

Bastonlar ve diğer uyarlanabilir araçlar yüzyıllardır kullanılmasına rağmen, yardımcı teknolojinin yasal olarak tanınması yakın zamana kadar değildi. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, yardımcı teknoloji cihazlarını ve hizmetlerini ilk olarak 1988 tarihli Engelli Bireyler için Teknolojiyle İlgili Yardım Yasası’nda tanımlamıştır. Aşağıdaki tanım, 1997’de değiştirildiği şekliyle 1990 Engelli Bireyler Yasası’na uyarlanmış ve kullanılmıştır:

Yardımcı teknoloji cihazı, ticari olarak veya raftan edinilmiş, değiştirilmiş veya özelleştirilmiş, engelli bir çocuğun işlevsel yeteneklerini artırmak veya geliştirmek için kullanılan herhangi bir öğe, ekipman parçası veya ürün sistemidir.

Yardımcı teknoloji hizmeti, engelli bir bireye yardımcı teknoloji cihazının seçiminde, edinilmesinde veya kullanılmasında doğrudan yardımcı olan herhangi bir hizmettir.

Bu hizmetler şunları içerir:

1. Çocuğun alışılagelmiş ortamında işlevsel bir değerlendirmesi de dahil olmak üzere, engelli çocuğun ihtiyaçlarının değerlendirilmesi;
2. Engelli çocuklar tarafından yardımcı teknoloji cihazlarının satın alınması, kiralanması veya başka bir şekilde edinilmesinin sağlanması;
3. Yardımcı teknoloji cihazlarının seçilmesi, tasarlanması, takılması, özelleştirilmesi, uyarlanması, uygulanması, muhafaza edilmesi, onarılması veya değiştirilmesi;
4. Mevcut eğitim ve rehabilitasyon plan ve programlarıyla ilişkili olanlar gibi yardımcı teknoloji cihazlarıyla diğer terapileri, müdahaleleri veya hizmetleri koordine etmek ve kullanmak;
5. Engelli bir çocuk ve uygun olduğunda çocuğun ailesi için eğitim veya teknik yardım gerekir.


Yardımcı Teknoloji Nedir
Yardımcı teknoloji araçları
Öğrenme güçlüğü yardımcı teknolojiler
Yardımcı teknoloji örnekleri
Engelliler için yardımcı teknolojiler
Özel eğitimde teknoloji kullanımının sınırlılıkları
Özel eğitimde Teknoloji destekli öğretim
Özel eğitim ve teknoloji makale


Profesyoneller (eğitim veya rehabilitasyon hizmetleri sağlayan kişiler dahil), işverenler veya hizmet sağlayan, istihdam eden veya engelli bir çocuğun temel yaşam işlevlerine önemli ölçüde dahil olan diğer kişiler için eğitim veya teknik yardım gerekir.

“Yardımcı yardımlar ve hizmetler” ifadesi, yasal tüzüklerde yardımcı teknolojiye atıfta bulunmak için kullanılan bir başka terimdir. 1973 Rehabilitasyon Yasası’nın 504. Bölümü ve müteakip yeniden yetkilendirmeler, devlet okullarının ve ortaöğretim sonrası kurumların fiziksel olarak erişilebilir olmasını gerektirir.

Bir medeni haklar tüzüğü olarak, 504. madde, bir veya daha fazla yaşam faaliyetini (örneğin, öğrenme veya işitme) önemli ölçüde sınırlayan fiziksel veya zihinsel bozukluğu olan bireylerin haklarını korur. Bölüm 504’ün geniş “engellilik” tanımına uygun olanlar için makul düzenlemeler ve akademik düzenlemeler sağlanmalıdır.

Büyük harflerle veya Braille alfabesiyle basılmış materyallerin mevcudiyeti, bir konaklama örneğidir. Not alamayan bir öğrenci tarafından bir dersi kaydetmek için kullanılan bir teyp, akademik bir düzenlemeyi temsil eder. Bölüm 504, kamu finansmanı alan kuruluşların, engelli bireye tüm program ve faaliyetlere erişim için eşit fırsat sunan yardımcı yardımlar ve hizmetler sağlamasını zorunlu kılmaktadır.

Kurumların uyarlanabilir ve telafi edici araçlar sağlamasını zorunlu tutmanın yanı sıra, Rehabilitasyon Yasası ve 1990 tarihli Engelli Amerikalılar Yasası (ADA), engelliler de dahil olmak üzere tüm öğrencilerin telekomünikasyona ve mevcut eğitim teknolojisine erişebilmelerini şart koşuyor.

Bu yasaların yasal ve etik sonuçları, okulların ve ortaöğretim sonrası kurumların, kuruluşun teknoloji planının bir parçası olarak eğitim teknolojisi ürünlerinin erişilebilirliğini gözden geçirme konusunda proaktif olmaları gerektiğini göstermektedir.

1997’de IDEA’da yapılan yeniden yetkilendirme ve değişiklikler, ortaokula kadar erken çocukluk programlarında özel eğitim hizmetlerine hak kazanan çocuklar için yardımcı teknoloji yardımlarına ve hizmetlerine erişimi güçlendirdi.

IDEA’ya göre, okul sistemlerinin bireyin yardımcı teknolojiye ihtiyacı olup olmadığını belirlemesi gerekir ve çocuğun “bireyselleştirilmiş eğitim programının” bir parçası olarak uygun cihazlar veya yardımlar ve hizmetler ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Öğrenci okulda ilerledikçe akademik talepler, gereksinimler ve beklentiler değiştiğinden, öğrencinin yardımcı teknoloji ihtiyaçlarını dikkate alma süreci devam etmektedir.

Yardımcı teknoloji kararları, disiplinler arası işbirliğine dayalı bir ekip tarafından tamamlanan bir değerlendirme ile bilgilendirilmelidir. Kullanıcıyı, aileyi, profesyonelleri (yani öğretmenler veya mesleki danışmanlar ve terapistler) ve yardımcı teknoloji konusunda uzmanlığa sahip en az bir kişiyi içeren bir ekip, en iyi uygulama olarak kabul edilir ve yasada örtülü olarak kabul edilir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir