Yazılım Mühendisliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Yazılım Mühendisliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

15 Şubat 2022 Yazılım Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği dersleri yazılım mühendisliği m.t.o.k. nedir Yazılım mühendisliği maaşı 0
Elektronik Tablo Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Yazılım Mühendisliği 2004 – ACM/IEEE-CS Müfredat Çabasında Bir Mücevher

ACM/IEEE-CS sponsorluğundaki Bilgi İşlem Müfredatı projesini ana hatlarıyla belirtiriz ve ardından Yazılım Mühendisliği Hacmi’nin (SE2004) bağlamını ve gelişimini tartışırız. Daha sonra hacmin değerlendirilmesini, uluslararasılaşmayı, diğer disiplinlerle olan ilişkiyi ve belgenin gelecekteki evrimidir.

Son beş yıl, bilgisayar eğitiminde büyük bir uluslararası başarıya tanık oldu. Bu, Association for Computing Machinery (ACM) ve IEEE Computer Society (lEEE-CS) tarafından lisans programları için bir dizi müfredat hacminin üretimi olmuştur. Bu ciltler, Bilgisayar Bilimi, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgi Sistemleri dahil olmak üzere geniş bilgi işlem alanını ele almaktadır.

Çalışma 1998’de, yine ACM ve lEEE-CS tarafından desteklenen 1991 (CC’91) [1] mevcut Bilgi İşlem Müfredatı’nın bir analizi ile başlamıştır. Analizin bir parçası olarak eğitimcilere yönelik bir anket yapılmıştır. Bu erken çalışma, müfredatı, her biri belirli bir bilgisayar disiplinine odaklanan birkaç cilde bölme kararıyla sonuçlandı. Şimdiye kadar, beş disiplin cildi artı bir genel bakış raporu üretildi.

Bilgisayar Bilimi cildi (CS2001) Aralık 2001’de yayınlandı, bunu 2002’de Bilgi Sistemleri cildi (IS2002) izledi. Yazılım Mühendisliği cilt (SE2004) ve Bilgisayar Mühendisliği cilt (CE2004) 2004’te yayımlanmıştır.

Tüm ciltlere şu anda ACM’nin eğitim web sitesinden erişilebilir [2]. Serinin ilk kitabı olan Bilgisayar Bilimi cildi, yalnızca bilgisayar bilimi ile ilgili materyalleri değil, aynı zamanda genel projenin bazı ayrıntılarını da içerir. İkincisiyle ilgili güncel bilgiler, Genel Bakış bölümünde görünür.

Genel Bakış cildindeki destekleyici materyallerle birlikte Yazılım Mühendisliği (SE2004) [2] hakkındaki cildin özellikle büyük bir etkisi olacağı kanaatindeyiz. SE2004’ün giderek daha fazla yazılım mühendisliği programının geliştirilmesi için bir katalizör görevi göreceğine ve yalnızca bireysel programlar içinde değil, aynı zamanda ülkeler arasında ve dünya çapında farklı eğitim kurumlarındaki programlar arasında da standartlar ve tutarlılık olmasını sağlaması gerektiğine inanıyoruz.

Bu cildin üretiminin gelecekte hem yazılım mühendisliği eğitiminde hem de yazılım mühendisliği disiplininin olgunluğunda bir dönüm noktası olarak kabul edileceğinden şüphemiz yok. Bu kısa belgenin 2. ve 3. Bölümlerinde SE2004’ün geliştirilmesi ve içeriğinin ana hatlarını sunuyoruz. Daha sonra SE2004’ün nasıl değerlendirildiği, uluslararası kapsamı ve nasıl gelişmesi gerektiğine dair görüşümüz gibi konuları tartışıyoruz.


Yazılım mühendisliği maaşı
yazılım mühendisliği m.t.o.k. nedir
Yazılım Mühendisliği dersleri
türkiye’de yazılım mühendisliği
Yazılım Mühendisliği Bölümü
En iyi yazılım mühendisliği üniversiteleri Türkiye
MİT yazılım mühendisliği maaş
Samsung yazılım mühendisliği


SE2004’ün gelişimi

SE2004’ü üretme projesi dört ana gönüllü grubu tarafından desteklenmiştir: bir Yönlendirme Komitesi, bir Danışma Kurulu, Yazılım Mühendisliği Eğitim Bilgisi (SEEK) olarak bilinen bir bilgi bütününü tanımlamaktan ve belgelemekten sorumlu bir Eğitim Bilgi Alanı Grubu ve bir Uygun lisans müfredatının geliştirilmesinde ve lisans yazılım mühendisliği derslerinin/programlarının tanımlanmasında SEEK’in kullanılmasından sorumlu Pedagoji Odak Grubu olmuştur.

Bu çaba, Rich Leblanc (ACM için) ve Ann Sobel (lEEE-CS için) tarafından ustalıkla yönetildi. Katılan tüm gönüllülerin daha fazla detayı proje web sitesinde bulunabilir. Cilt için benimsenen yol gösterici ilkeler, başarılı olmak için SE2004’ü oluşturma sürecinin, yalnızca eğitimciler değil, aynı zamanda iş dünyası ve devlet profesyonelleri de dahil olmak üzere mümkün olduğunca çok sayıda ilgili tarafın katılımını içermesi gerektiğini vurguladı.

Topluluğun incelemesine açık, tamamen şeffaf bir süreç olmasını sağlamak da son derece önemliydi. Sonunda, hem katkıda bulunan hem de gözden geçiren olarak 100’den fazla gönüllü katıldı.

Ek olarak, geliştirme şunları içeriyordu:

• Yazılım mühendisliği topluluğu tarafından kamuya açık incelemeler
• Alanında tanınmış uzmanlar tarafından davet edilen incelemeler.
• Toplumu bilgilendirmek ve girdi aramak için konferanslarda sunumlar.
• SEEK’in tanımını desteklemek için Chicago’da büyük bir davetli çalıştay.
• EASE ve ACM SIGSOFT Software gibi topluluk yayınlarındaki makaleler
Topluluğu bilgilendirmek için Mühendislik Notları (örneğin, [4] ve [5]).
• Bilgi sağlamak, faaliyetleri yürütmek ve geri bildirim sağlamak için büyük konferanslarda toplantılar ve çalıştaylar açın. Bunların çoğu resmi olarak ayrıntılı olarak rapor edilmiştir.

SE2004 İçeriğine Genel Bakış

SE2004’ün [2] gövdesi sekiz bölümden oluşmaktadır; 1: Giriş, 2: Yazılım Mühendisliği Disiplini, 3: Yol Gösterici İlkeler, 4: Yazılım Mühendisliği Eğitim Bilgisine Genel Bakış, 5: SE Müfredatı Tasarımı ve Verilmesi için Yönergeler, 6: Dersler ve Ders Sıraları, 7: Alternatif Ortamlara Uyarlama ve 8: Program Uygulama ve Değerlendirme. Bunları kapsamlı bir kaynakça ve önerilen derslerin ayrıntılı açıklamalarını (A) ve katkıda bulunanların ve gözden geçirenlerin listelerini (B) sağlayan iki ek takip eder.

Esasen cilt dört mantıksal bölümden oluşur. 1’den 3’e kadar olan bölümleri içeren birincisi, bağlamsal bilgi sağlar. Bu, SE2004 çabasının kendisine ilişkin arka planı, yazılım mühendisliğinin yönlerine (disiplin, bir mühendislik disiplini olarak rolü ve profesyonel uygulamanın önemi) ilişkin açıklamaları ve projeyi destekleyen ilkeleri içerir.

Yazılım Mühendisliği Eğitim Bilgisini (SEEK) sunan, ikinci mantıksal bölümü oluşturur. SEEK, lisans eğitimine uygun 10 Bilgi Alanına (KA) ayrılmıştır. Her bir KA, birimlere ve ayrıca konulara bölünmüştür. Her ünite için önerilen iletişim saatleri ve her konu için bir Bloom taksonomisi seviyesi verilmiştir.

KA’lar şunlardır: Bilgi İşlem Temelleri, Matematiksel ve Mühendislik Temelleri, Profesyonel Uygulama, Yazılım Modelleme ve Analizi, Yazılım Tasarımı, Yazılım Doğrulama ve Doğrulama, Yazılım Evrimi, Yazılım Süreci, Yazılım Kalitesi ve Yazılım Yönetimi. Bu KA’ların SWEBOK [7] içinde tanımlananlardan farklı olduğuna dikkat edilmelidir. Bunun nedeni, ikincisinin dört yıllık mesleki uygulamaya uygun bilgileri ele alması, SEEK’in hedefinin ise yeni bir mezunun gerektirdiği bilgi olmasıdır. SEEK’in SWEBOK ile ilişkisi ciltte oldukça açık bir şekilde ortaya konmuştur.

Üçüncü mantıksal kısım Bölüm 5’tir. Bu, hem bir lisans SE müfredatı geliştirenler hem de bireysel kurslar öğretenler tarafından dikkate alınması gereken 18 kılavuzluk bir dizi içerir. Yönergeler dört ana başlık altında toplanmıştır: 1) Eğitim Programını Hazırlayan ve Öğretenlere İlişkin Yönergeler; 2) Müfredat Oluşturma Yönergeleri; 3) Müfredatı ve Yayınını Yayması Gereken Nitelikler ve Tutumlar ve 4) Yazılım Mühendisliği Pedagojisi için Genel Stratejiler.

Kılavuzların her biri, uygulanması hakkında daha fazla tavsiye ve oluşabilecek olası sorunlarla ilgili uyarılar sağlamak için genişletildi.

SE2004 belgesinin son mantıksal kısmı oluşmaktadır. Bunlar, yazılım mühendisliği programlarının geliştirilmesinin pratik yönlerine ayrılmıştır. Bölüm 6 kursları ve kurs dizilerini sunar. SEEK’te açıklanan bilgileri Bölüm 5’te açıklanan yönergelere göre öğretmek için kullanılabilecek bir dizi örnek müfredat sunulmaktadır. Giriş dersleri, temel yazılım mühendisliği dersleri ve diğer dersler için modeller sırayla tartışılmaktadır.

Kurslarla ilgili daha fazla ayrıntı, SEEK’e ilişkin eşlemelerle birlikte verilmiştir. Üç yıllık kolejler gibi alternatif ortamlara uyarlamalarla ilgili hususlara ayrılmıştır. Son olarak, Bölüm 8, program uygulaması ve değerlendirmesi ile ilgili konuları ve özellikle şu konularla ilgili konuları kapsar: müfredat kaynakları ve altyapısı, değerlendirme ve akreditasyon konuları ve bilgisayarla ilgili diğer disiplinlerdeki yazılım mühendisliğidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir