YENİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

YENİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

16 Mayıs 2022 Bilgi Teknolojileri Kullanımı Bilgi teknolojileri ne demek Bilgi teknolojileri sistemleri Nedir 0
Amortisman Süresi

Vatandaşlık ve Yeni Teknolojiler

Kısa bir süre önce küreselleşmenin tek bir yüzü vardı, o da küresel ölçekte faaliyet göstermek için yeni bilgi teknolojilerini kullanan yeniden yapılandırılmış bir kapitalist ekonominin yüzüydü. Küreselleşmenin bu yorumuna göre, küresel, küresel pazarların amansız ve homojenleştirici mantığının egemen olduğu alan olarak temsil edilir. Bu neoliberal modelde piyasa, devletin ve bireyin yerine geçer, topluluk böylece vatandaşlık için kasvetli bir gelecek sunar.

Ancak bugün, küreselleşmenin bu tek boyutlu görüşü artık geçerli değil. Önerilen Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI) ve Seattle’daki Dünya Ticaret Örgütü (WTO) toplantıları üzerindeki ulusötesi protestolar, şimdi büyük ölçüde yeni teknolojilere ve yatay iletişim araçlarına dayanan yeni bir eleştirel vatandaş aktivizmine hitap eden kritik anlar olarak görülüyor. 

Bu iletişim araçları, giderek daralan bir kamusal söylem yelpazesinden dışlananları harekete geçirmek için alternatif bir ses ve kapasite sağlamıştır.

Bu makale, küreselleşmenin bu diğer yanını, özellikle, devletler ve yönetici seçkinler tarafından kolayca kontrol edilemeyen vatandaşlar arasında yeni ifade ve bağlantı biçimlerini mümkün kılan yeni iletişim ve örgütlenme süreçlerinin ve araçlarının gelişimini incelemektedir.

Bunu, 1995-1998’de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nda (OECD) MAI’yi müzakere etmeye yönelik başarısız girişime ve DTÖ Bakanlar toplantılarında yeni bir ticaret müzakereleri turu başlatmaya yönelik başarısız çabaya ilişkin iki vaka incelemesini kullanarak yapar. 

Her ikisi de 29 OECD üyesi ülkenin devlet seçkinleri ve DTÖ’nün baskın üyeleri tarafından paylaşılan bir dizi temel neoliberal değere dayandığından bunlar iyi örnekler.

Başlangıçta ana akım medyaya neredeyse hiç erişimi olmamasına ve sınırlı kaynaklara sahip olmasına rağmen, geniş bir sivil toplum kuruluşları (STK) koalisyonu bu seçkinlere meydan okuyabildi ve MAI ve Seattle toplantısına etkili bir muhalefet örgütleyebildi.

KÜRESELLEŞME, YENİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE KÜRESEL SİVİL TOPLUM

Küreselleşmenin vatandaşları nasıl güçlendirebileceğini anlamak için, bilgi devriminin küreselleşmeyi mümkün kıldığını kabul etmeliyiz. Kobrin’in belirttiği gibi, “Yükselen küresel dünya ekonomisi elektroniktir, organizasyonel hiyerarşilerden ziyade bilgi sistemleri ve teknoloji aracılığıyla entegre edilmiştir”.

Bununla birlikte, bilgi devrimi hiyerarşileri yıkarken, sadece ekonomik değil aynı zamanda siyasi gücü de yeniden dağıtarak yeni güç yapılarının yaratılmasını kolaylaştırır. Ekonomik küreselleşmenin devlet merkezli vatandaşlık için kamusal alanları kapatıyor gibi göründüğü yerde, onları başka bir yerde açıyor olabilir.

Bir dizi çalışmanın gösterdiği gibi, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT’ler), özellikle İnternet, birçok STK ağı için önemli iletişim araçları haline gelmiştir.


Bilgi teknolojileri sistemleri Nedir
Bilgi teknolojileri ne demek
Bilgi Teknolojileri Ne is Yapar
Bilgi Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
bilgi ve iletişim teknolojileri – pdf
Teknolojik bilgi Nedir
Bilgi teknolojileri örnekleri


Gerçekten de İnternet, siyasi savunuculuk ve örgütlenmenin “İsviçre Çakısı” ile karşılaştırılmıştır. Bunun nedeni, İnternet’in sivil toplum kuruluşlarına aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi avantaj sağlayan çok yönlü bir araç haline gelmesidir:

• İç iletişimin kolaylaştırılması ve üyelere hizmet sağlanması. Uzaktaki üyelerin strateji tartışmaları ve girdileri daha kolay hale getirildi.
• Sivil toplum kuruluşları için yeni kamusal alanların açılması. İnternet, daha geniş halkı kamu politikası hakkında eğitmek ve politika tartışmalarını çerçevelemek için kullanılabilir.
• Büyük miktarda bilginin üretilmesi, dağıtılması ve paylaşılması. Küçük, kaynakları kısıtlı kuruluşlar, İnternet aracılığıyla, bu kaynaklara sahip kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalara hızlı ve kolay bir şekilde erişebilir.
• Halkın katılımının ve seferberliğinin kolaylaştırılması. İnternet sivil toplumu sayesinde kuruluşlar, destekçilerini hızlı bir şekilde bilgilendirebilir, örgütleyebilir ve harekete geçirebilir.

Dolayısıyla İnternet, küresel düzeyde vatandaş katılımını teşvik eden çeşitli özelliklere sahiptir. Sivil ve küresel sivil toplumdaki güçlerin geleneksel kapalı kapı, yukarıdan aşağıya, çok taraflı süreçlere direnmek için nasıl birleştiğine dair en sık alıntılanan örnekler, MAI ve Seattle’daki bakanlar toplantısı ve onun Milenyum Turu’nu başlatma konusundaki başarısız girişimidir. 

Küreselleşmenin vatandaşlar, demokrasi ve devletler üzerindeki etkisi hakkındaki argümanı ampirik olarak incelemek için neden bu iki kampanyayı kullanalım? Öncelikle, birçoğu devletlerin politika yapma kapasitelerinde şu anda karşı karşıya oldukları kısıtlamaların kökeninin küreselleşme olduğunu tartıştıkları için.

Örneğin, MAI açıkça tasarlanmış ve düzenlemede yerli ve yabancı yatırım arasında ayrım yapma konusunda devletin takdir yetkisini sınırlamayı amaçlamıştır.

Benzer şekilde, ticaret kurallarının kapsadığı ekonomik faaliyet alanlarının genişlemesi, DTÖ kurallarının devlet politikalarının kapsamını piyasalar ve şirketler lehine ciddi şekilde daralttığı endişelerine yol açmıştır. Eğer BİT’ler küreselleşmeye karşı mücadeleyi kolaylaştırdıysa, bu en çok OECD ve DTÖ gibi organizasyonlarda açık olmalıdır.

Bu vakaların incelenmesinde kullanılan metodoloji, binlerce Web sayfasının ve sitenin analizi ve kampanyalara en aktif olarak katılan birkaç kuruluşla ayrıntılı görüşmeler de dahil olmak üzere çeşitli araçları içeriyordu. mevcut birincil ve ikincil kaynakların standart incelemesi ile birlikte akredite bir STK.

MAI VE İNTERNET

Mayıs 1995’te OECD Bakanlar toplantısında resmi olarak başlatılan MAI müzakereleri, üç buçuk yıldan uzun sürdü ve 2 Aralık 1998’de başarısızlıkla sonuçlandı. İlk başta, müzakereler genel konularda hızla ilerlerken, hangi ekonomik sektörlerin veya devlet politikalarının bu genel ilkelerden muaf tutulacağı konusunda 1997 kışında tökezlemeye başladılar.

Aynı sıralarda, Şubat 1997 taslağı müzakere metninin bir taslağı sızdırıldı ve çok hızlı bir şekilde Kuzey Amerika’daki iki kamu politikası savunma grubunun Web sitelerinde yayınlandı.

Metin bilinir hale gelir gelmez, internetin kolaylaştırdığı kamuoyu baskısı birçok ülkede artmaya başladı. 1998 yılının Ekim ayının ortalarında, koalisyonu içindeki Yeşiller ve Komünistlerin baskısı altındaki Fransız hükümeti müzakerelerden çekildi ve böylece herhangi bir gerçek anlaşma umudunu sona erdirdi.

MAI’ye karşı siyasallaşma ve seferberlikte internet ne kadar önemliydi? Bu soruyu yanıtlamak için yazarlar, 2 Aralık’ta müzakerelerin sona ermesinden üç aydan kısa bir süre sonra, Şubat ve Mart 1999’da MAI Web sitelerinin İnternet’teki varlığını araştırarak başladılar.

Web sitelerinin çoğu güncellenmemişti ve bir yıl sonra hala Net’teydiler; Anket, örneğin, MAI hakkında kamuoyunda tartışmaların en yoğun olduğu 1998 kışında, bilgi arayan vatandaşların ne bulabileceklerinin geniş bir göstergesidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir