Yenilikçi Programlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Yenilikçi Programlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Ekim 2021 Bir öğretmenin alması gereken sertifikalar Manevi Rehberlik Sertifikası veren üniversiteler Matematik öğretmenlerinin alması gereken sertifikalar Matematik Sertifika Programları Oyun Terapisi Eğitimi veren üniversiteler STEM Eğitimi sertifikası STEM Eğitmenliği Stem sertifikası ne ise yarar 0

Yenilikçi Programlar

Gosling ve Mintzberg’in (2004) Ghoshal’ın INSEAD’deki önceki programındanetkilenen, çok rağbet gören ve yenilikçi MPM programı, yüksek bir fiyat talep eden oldukça kaynak yoğundur. Bu nedenle, yenilikçi müfredattan yararlanabilsek de, bunun MBA’e alternatif değil farklı bir hayvan olduğu kabul edilmelidir.

Yüksek öğretim distopyasından kaynaklanan distopik bir toplum, daha genel olarak MBA müfredatı tartışmasının temelini oluşturur ve yönetim eğitimi ile ilgili endişeleri üzerinde birleşen büyüyen ve çeşitli yazarlar tarafından dile getirilir: ilk olarak, yeni bir teknoloji üzerine gelişen bir literatür gelişmektedir. Liberal gündem, eğitime hâkim bir ideoloji olarak yer alır.

Eğitim reformlarının piyasa değerleri tarafından işgal edildiğine ve geleneksel eğitim söyleminde bulunmayan farklı bir kurumsal dil kullanan neo-liberal gruplar tarafından devralındığına dair artan bir endişe var. Eğitimin piyasalaştırılması ve bilginin metalaştırılması, eğitimin evrensel bir tanımı gibi görünmektedir.

Bir meta olarak eğitim, eğitimi diğer küresel ticaret ürünleriyle aynı koşullarla eşitlemek için aşağıdaki hamlede gerçeğe benzetmenin ötesine geçer. Waite, Moos ve Lew (2005), dünya çapındaki eğitim endüstrisinin yılda yaklaşık 2 trilyon dolar değerinde olduğu için, yüksek öğretimin Genel Anlaşma kapsamına girmesi için ortak bir çaba olduğunu belirterek, küresel bir meta olarak eğitimin apokaliptik bir resmini çizerler. Hizmet Ticareti veya GATS için, eğitim hizmetlerinin ‘minimum hükümet müdahalesi ile’ veya ‘kamuya hesap verebilirlik’ ile uluslararası rekabete maruz kalmasını sağlayan ve böylece onu ‘kamu sorumluluğundan’ kurtaran anlaşmalar. Bunun, muhtemelen ABD’den kaynaklanan ve GATS’a dahil edilmek için baskı yapan akademik egemenlik veya “akademik emperyalizm” anlamına geleceği sonucuna varıyorlar.

Neo-liberal gündem üniversitenin misyonunu ciddi şekilde etkiliyor. Akademisyenin özerkliğini kısıtlayan ve topluma daha düşük maliyetle daha yüksek verimlilikle yüksek öğrenim sağlamaya yönelik baskılar, akademisyenin artık rasyonelleşmenin “demir kafesi”nde barındırılan “entelektüel zanaatı ve bilgiyi biriktirme ve ifade etme arayışını” etkiliyor.

Sabour, “toplumun entelektüel tonunu yükseltme ve eleştirel bir zihin yetiştirme” şeklindeki tarihsel bir misyonun kaybından yakınıyor. . . bilginin değerlendirilmesinde hakim olan iş odaklı faydacı anlayış, bir yüksek öğrenim kurumu yerine sponsorluk ihtiyacı, daha yüksek ücretler ve sıralamadaki konum nedeniyle giderek ulusal bir şirkete benzemeye başlıyor.

Eğitimin değerlendirilmesi de resmi olarak tanımlanmış sonuçlara uygun olarak mekanik hale gelmiştir. Sonuç olarak, düşüncenin “basitleştirilmiş, damıtılmış, kolaylık ve tüketim kolaylığı için paketlenmiş fast food gibi” ye indirgendiği geleneksel kısıtlayıcı ‘uzak düşünme biçimleri’ yönetim eğitimi ve MBA müfredatına hakim hale geldi; ikisi de sürekli olarak kınanmıştır.

Bir öğretmenin alması gereken sertifikalar
Matematik Sertifika Programları
Matematik öğretmenlerinin alması gereken sertifikalar
Oyun Terapisi Eğitimi veren üniversiteler
STEM Eğitimi sertifikası
Stem sertifikası ne ise yarar
STEM Eğitmenliği
Manevi Rehberlik Sertifikası veren üniversiteler

Fildişi Kuleler ve Akademinin Uygulamadan Ayrılması

‘Fildişi Kule’ sendromu veya ‘uygulamadan kaçış’  konusuyla ilgili olarak, öncü, radikal olarak farklı bir yönetim müfredatının tasarımıyla ilgili dört farklı tartışma vardır. Birincisi, yönetim araştırmasının feci şekilde düşük yayılma oranıdır. İstatistikler doğruysa, ortalama 2,5 kişi, normalde diğer akademisyenler, “akademik kalite” ve “pratik uygunluk” topluluklarının birbirini dışladığı sonucuna varan bilimsel dergi makalelerini okurlar “uzlaşmaz değilse bile çok farklı dünya görüşlerine sahiptirler.

Buna karşıt olarak Schendel (Baldridge ve diğerleri, 2004’te alıntılanmıştır) iki toplumun ‘karşılıklı olarak güçlendirici’ olduğunu savunan bir konumdur. akademik kalite ve pratik alaka düzeyi arasında pozitif bir ilişki vardır ve şu sonuca varmıştır:
akademik standartları gevşeterek alaka düzeyini artırma çabaları yanlış yönlendirilmiştir ve akademisyenler ve uygulayıcılar, yönetim araştırmasının akademik kalitesine benzer şekilde dikkat etmelidir. Citicorp’tan John Reid gibi CEO’lar ona kaliteli araştırmanın değerini anlatıyor.

Akademisyenler, neler olup bittiğine dair daha iyi bir fikir edinmek için daha geride durur ve disiplinlerden yararlanır. Kendi deneyimim, [araştırmanın] [en iyi uygulamayı tasvir eden araştırma]dan daha yararlı olma eğiliminde olduğu yönündeydi, çünkü uygulayıcıların daha geniş bir alanda uğraşıyor olabileceğimiz belirli iş problemlerini nasıl konumlandıracaklarını anlamalarına olanak tanıyan bir çerçeve oluşturuyor.

Unutulmamalıdır ki, teori ve teorisyenler ile pratik ve uygulayıcılar farklı dünyalarda yaşamazken, pratikte bir araya gelirler. Ghoshal (2004), ‘insanın niyetini ve seçimini’ ve öğrencilerin eylemlerini toplum üzerindeki sonuçlarından uzaklaştıran ideolojik olarak ahlaksız teorileri yaymaları ve ‘yaymaları’ durumunda akademik araştırmaların yönetim uygulaması için olumsuz bir etkisi olduğuna dair ikna edici bir argüman sunar. 

Yönetim bilgisinin raf ömrü azalıyorsa, müfredatın yönetim öğrencilerini işletme/yönetim okullarında çoklu bakış açılarından yola çıkarak en son devam eden araştırmalara nasıl maruz bırakabileceğine dikkat edilmelidir. İkinci tartışma, sorunu yöneticilere ve MBA’leri öğretmeyi zor bulan akademisyenlerle çevreliyor. Bu bir çıkmaza yol açtı.

Kaynak bulma sorunları, yöneticilerin MBA müfredatına yanlış bir şekilde, yardımcı öğretim üyesi olarak bir öğretim rolüne yerleştirilmesiyle sonuçlanmıştır; bu, yönetim programlarının; böyle durumlarda bir “ticaret okulu” olmaktan öteye gidemez ve sanılanın aksine üst yönetim öğrencilerinin beklentisi bu değildir.

Pratik bağlamsal yönetici deneyiminin zenginliğinin, bu tür katkıları bir sınıf tartışmasının parçası olarak veya misafir konuşmacılar olarak konumlandırarak öğretilen teoriyi yan yana getirmek ve çapraz incelemek için daha eleştirel bir şekilde kullanılması için daha karmaşık bir müfredat tasarımı gereklidir. simbiyotik zorlu bir diyalogda ‘yerine’ ama ‘ek olarak’. Birleşik Krallık’ta, fakülte görev süresinin yanı sıra işletme okullarında bir öğretim üyesi kariyer rotasının geliştiği başka bir sorun ortaya çıktı.

Geçmişte bu, yeni doktora mezunlarına öğretim deneyimi ve bir araştırma çıktısı oluşturmak için zaman sağlamak için kullanılıyordu. Daha yakın zamanlarda, akademisyenleri araştırma yapmak için serbest bırakmak için araştırma yapmayan öğretim üyelerini hareket ettirmek veya araştırma yapmayan aktif öğretim elemanlarını ağır öğretim yüklerini üstlenecek şekilde atamak için kullanılmıştır.

Muhtemelen, öğretim üyeleri araştırma yapmıyorsa ve ağır öğretim yükleri nedeniyle geri çekilip düşünmek için çok az zamanları varsa ve uygulayıcı değillerse, o zaman ne öğretiyorlar? Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu yeni işgücü, ya profesörler kendilerini öğretimden uzaklaştırdıkları ya da fakültede belirli bir alanda bir boşluk olduğu için programdaki bazı kaynak sağlama konularını hafifletmek için kullanılıyor. Yardımcı öğretim üyeleri ve öğretim üyeleri, artık öğrencileri fakülteden teori ve uygulama arasında ayıran metaforik değil fiziksel bir bariyer olan bir Berlin Duvarı görevi görmektedir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir