Açık Kaynak Yazılım Geliştirme Modeli – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Açık Kaynak Yazılım Geliştirme Modeli – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Ekim 2022 Açık kaynak Kodlu Yazılım örnekler Geleceği Yazanlar genel yetenek Yazılımcı yetiştirme Programı 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

Açık Kaynak Yazılım Geliştirme Modeli

Açık kaynak hareketi, 60’lı ve 70’li yıllardaki hacker kültürüne kadar uzanabilir.

1980’lerin başında, paylaşım için özgür yazılım ilkesi, yazılım sistemleri geliştirmek üzerinde çalışan ve başkalarını ortak bilgisayar korsanları topluluğuna paylaşmaya, katkıda bulunmaya ve geri vermeye davet eden Richard Stallman tarafından açıkça ortaya atıldı. Stallman, diğer gönüllülerle birlikte GNU’ya ev sahipliği yapmak için Özgür Yazılım Vakfı’nı kurdu. Her iki topluluk da açık kaynak hareketinin başlıca itici güçleri olarak kabul ediliyor.

O zamandan beri açık kaynaklı yazılımların geliştirilmesini kolaylaştırmak için dünya çapında açık kaynak geliştirme için bir dizi çevrimiçi topluluk kuruldu. Örneğin, Açık Kaynak Geliştirme Ağı (OSDN), bu amaç için en büyük kuruluşlardan biridir.

Astlarından biri olan sourceforge.net şu anda yaklaşık 70.000 projeye ve 700.000 kayıtlı geliştirici ve kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Son zamanlarda ticari şirketler tarafından açık kaynak projelerine sponsorluk dalgası, bir başka önemli fenomendir. IBM, Sun ve HP gibi büyük BT oyuncuları, kaynaklarını “açmanın” önemini ve faydalarını fark ettiler.

Diğer açılardan, açık kaynak uygulamaları eğitim, internet, ofis yönetimi, programlama, iletişim ve hatta tıp alanı dahil olmak üzere çeşitli alanlara yayılmaktadır. Apache sunucusu, Microsoft ve Netscape’in birleşiminden çok daha fazlasına, dünya çapındaki tüm Web sunucularının yarısına güç sağlar. Bazı tipik uygulama alanlarını ve iyi bilinen açık kaynaklı yazılımları listeler.

Birçok yazılım ürününün başarılı bir şekilde teslim edilmesiyle, açık kaynak geliştirme modeli hem uygulayıcıların hem de araştırmacıların artan ilgisini çekmektedir. Açık kaynak geliştirme modeli, hızlı gelişimi, dağıtılmış geliştirmesi ve kapsamlı kullanıcı işbirliği ile karakterize edilebilir.

Bu, yazılımı ücretsiz kaynak koduyla serbest bırakmanın basit bir yoludur, ancak lisanslama, dağıtılmış geliştirme, proje yönetimi, ticari benimseme ve kullanıcı işbirliği gibi bir dizi yeni sosyal ve teknik zorluğu beraberinde getirir.

Açık kaynak geliştirme fenomenini araştırmak için genel tanımlayıcı tartışma, vaka çalışmaları ve anketler dahil bir dizi araştırma yöntemi benimsenmiştir. Her zamanki gibi, farklı araştırma yöntemleri benzersiz araştırma yöntemleri kullanır, ancak potansiyel zayıflıkları vardır.

Örneğin, vaka çalışmaları Apache, Linux ve Mozilla gibi birkaç büyük açık kaynak projesine odaklanma eğilimindedir, ancak daha geniş bir açık kaynak proje yelpazesi için ortak sorunlar hakkında kapsamlı gözlemler yoktur. Anket araştırması çok sayıda projeyi kapsayabilir, ancak bireysel açık kaynak projeleri için ayrıntıları veya belirli sorunları görmezden gelebilir.

Açık kaynak modeli, geleneksel yazılım geliştirme yollarındaki değişiklikleri önemli ölçüde etkileyebilir. Açık kaynak geliştirme ile ortaya çıkan bazı ilgili sorunları listeler.

AÇIK KAYNAK GELİŞTİRME MODELİ

Açık Kaynak Geliştirme Modeli ile ilgili tartışmalara, eleştirilere ve bariz coşkuya rağmen, şüphesiz, geleneksel yazılım geliştirme yöntemleriyle rekabet eden ve gelecekte büyümesi beklenen, tanınan bir paradigma haline geliyor.

Bu fenomeni anlamak için, katkıda bulunma motivasyonu, geliştirme süreci ve kalite güvencesi, iletişim yöntemleri ve kullanıcı işbirliği dahil olmak üzere Açık Kaynak Geliştirme Modelinin birkaç temel özelliği gözlemlenmelidir.

• Katkıda Bulunma Motivasyonları—Yazılım geliştirmek ve ücretsiz olarak vermek isteyen katkıda bulunanların motivasyonlarını anlamaya çalışarak açık kaynak modelini anlamak mantıklıdır.

Açık kaynak projelerinin esas olarak kişisel ihtiyaçlar, topluluk ihtiyaçları ve şirket ihtiyaçları için başlatıldığını keşfetti. Bu konuyla ilgili daha odaklı bir çalışmada, insanların açık kaynak projelerine katılımını açıklayan iki tür motivasyon tanımlanmıştır.

Bunlar, içsel motivasyon, fedakarlık ve topluluk kimliğini içeren içsel faktörler ve gelecekteki ödülleri (yani, ürün satışı), insan sermayesi, kendi kendini pazarlama, akran tanıma ve kişisel ihtiyacı içeren dış faktörlerdir.


Açık kaynak Kodlu Yazılım örnekleri
Açık Kaynak Fikirler
GitHub
Geleceği Yazanlar
Firebase Nedir
Geleceğin kodu
Yazılımcı yetiştirme Programı
Geleceği Yazanlar genel yetenek


Ayrıca, liderlik etme fırsatının geliştiriciler için katkıda bulunma motivasyonu olduğunu da bulun. Açık kaynak kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış yakın tarihli bir anket çalışması, kullanıcı gruplarında, kullanıcıların çoğunun kişisel ihtiyaçlarla katkıda bulunmaya motive olduğunu, ardından eğlence ve işveren ihtiyaçlarının geldiğini buldu. Ayrıca, aynı çalışma, öğrenmenin, kullanıcıların katkıda bulunarak elde ettikleri büyük bir fayda olduğunu doğruladı.

• İletişim Yöntemleri—Açık kaynak geliştirme, sourceforge.net gibi bilgisayar aracılı sanal topluluklar aracılığıyla işbirlikçi geliştirmenin bir başarı öyküsüdür.

Bu aynı zamanda açık kaynak projelerinin dünyanın her yerinden katkıda bulunanları çekmesinin bir nedenidir. Web tabanlı işbirliği araçları, geliştiricilerin ve farklı konumlardaki kullanıcıların geliştirme görevlerinde koordinasyon ve işbirliği yapmalarını sağlar.

Bununla birlikte, mevcut işbirliği ortamları, sosyal odaklı olanlar (örneğin, grup karar verme) yerine teknik odaklı görevleri (örneğin, sürüm kontrolü) büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Açık kaynak geliştirmede bilgisayar aracılı işbirliği metodolojilerinin gelecekteki eğilimlerinin sosyal yönelimli yöne doğru genişlemesi muhtemeldir.

• Geliştirme Süreci ve Kalite Güvencesi— Geleneksel veya ticari yazılım geliştirmeden farklı olarak, açık kaynak projeleri belirli süreç modellerini takip etme açısından daha az resmi olarak organize edilmiştir. Benzer şekilde, kalite güvence faaliyetleri daha az resmi yollarla yürütülür.

Yazılımın hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesi ve evrimi, eXtreme Programlama modeliyle benzer ilişki hakkında bazı tartışmaları gündeme getiriyor. Farklı projelerde evrimsel süreçlerin nasıl yönetildiği konusunda büyük farklılıklar olmasına rağmen, çok çeşitli açık kaynak projelerinin yaşam döngüleriyle ilgili birçok ilginç bulgu sunar.

Örneğin projelerin %43’ü her ay yeni bir sürüm çıkarıyor, projelerin yaklaşık %75’i konfigürasyon yönetimi araçlarını kullanıyor ve projeler olgunlaştıkça farklı kullanıcılara hizmet verme eğilimi yavaş yavaş değişiyor.

Bununla birlikte, açık kaynak geliştirme topluluğu içinde, kapsamlı kullanıcı denetimi ve katkısının, resmi geliştirme süreçlerinin eksikliği için iyi bir çare olduğuna dair bir inanç vardır. Ancak, daha fazla ticari BT oyuncusu açık kaynak topluluğuna katıldıkça, açık kaynak geliştirmede resmi kalite güvence faaliyetlerini görmeyi bekliyoruz.

• Kapsamlı Kullanıcı İşbirliği—Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, açık kaynak kullanıcılarının yazılım geliştirme konusunda “temel” geliştiricilerle karşılaştırılabilir düzeyde oldukça bilgili olduğu bulundu. Başka bir deyişle, projeler “arka planda” çok daha büyük bir deneyimli geliştirici grubu tarafından desteklenmektedir. Ancak, bu tür bir destek, büyük açık kaynak projelerinde daha sık görülür.

Açık kaynak projelerinin çoğu küçük ölçeklidir, yeterli kullanıcı desteğinden yoksundur ve ticari dünyadaki daha küçük, yeni kurulmuş şirketler gibidir. Bu küçük projelerin büyümesinin anahtarı, daha fazla geliştirici ve kullanıcı çekmek; Bu amaca ulaşmak için, kullanıcıların motivasyonlarını anlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için mekanizmalar kullanmak (örneğin, öğrenme fırsatları sağlamak) çok önemlidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir