Bilgi İşleminde Organizasyon – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgi İşleminde Organizasyon – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Ekim 2022 Bilgi işlem departmanı Bilgi işlem hangi bölüm Bilgi işlem Personeli Ne iş Yapar 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Bilgi İşleminde Organizasyon ve Yönetim Sorunları

Son kullanıcı bilgi işlemi (EUC) veya genel olarak adlandırıldığı şekliyle son kullanıcı geliştirme (EUD), bir iş ortamındaki katılımcıların bilgi teknolojisini (BT) geliştirerek kullanmalarına izin veren, teknolojideki ilerlemenin sağladığı bir kavram ve yetenektir.

Geleneksel metodoloji, bir kullanıcının programı değiştirilemez özelliklere sahip bireysel bir varlık olarak kabul etmesi gereken sistem geliştirme yaşam döngüsünün analiz ve tasarım aşamalarında eğitimli programcılar tarafından geliştirilecek bir yazılım programı gerektiriyordu. EUC/EUD artık bu kişinin programı kendi özel talepleri doğrultusunda özelleştirmesine olanak tanıyor.

EUC çerçevesi, herkesin profesyonel sistem analistlerinden veya programcılarından çok az yardım alarak veya hiç yardım almadan, verilere erişme ve raporlar oluşturma ile birlikte tüm bilgi sistemlerini (IS) geliştirebilmesi için yetkilendirme ve yetenekler oluşturur. EUC/EUD, BT ortamında 1970’lerin ortasından günümüze kadar uzanan ilerici bir tarihe değer veren bir konudur.

1970’lerde, değişen iş ortamlarında BT’yi stratejik bir uygulama aracı olarak kullanmanın önemini temel alan yönetim bilgi sistemleri (MIS) kavramı başladı.

Olay, bilgisayarlar hakkındaki genelleştirilmiş algıların çoğu iş kararlarını yönlendirmek için verilerin uygunluğunu ve etkin kullanımını içerecek şekilde değiştiği ve teknolojik ideolojinin bilgiye özel bir mezhepten destek yönetimine yönelik bir inanca dönüştüğü iki yönlü bir sonuç üretti. Destek yönetimi kabul edildikten sonra, karar destek sistemlerinin (DSS) MIS entegrasyonunun odak noktası haline geldiği bir paradigma oluştu.

Yeni paradigma, bilgisayarı veri saklama özelliklerine uygun olarak karar verme süreci için gerekli bir araç olarak kavramsallaştırdı.

EUC, dördüncü nesil diller olarak adlandırılan ve programlama uzmanlığı konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmayan kullanıcılara bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş programlar geliştirme olanağı sağlayan daha az karmaşık programlama dillerinin ortaya çıkması nedeniyle giderek daha erişilebilir hale geldi. 

Çoğu kullanıcı zaten mantık ve terminoloji hakkında sezgisel bir anlayışa sahip olduğundan, bu özel diller basitliği ifade eder. Bunlara sıklıkla, daha önceki yeteneklerle aynı sonucu elde etmek için dillere daha az yapılandırılmış talimatlar verilmesi gerektiğini belirleyen, kullanıcı dostu ve prosedürel olmayan olarak atıfta bulunulur.

EUC ile alakaları önemlidir, çünkü birleşim veya prosedürel dil gibi önceki diller, kodların anlamlarını yorumlamak ve programla istenen sonucu üretmek için yüksek düzeyde bir eğitim gerektirmiştir.

Teknoloji perspektifinden, EUC’nin bugün nasıl öne çıktığı konusunda son otuz yıl kritik bir şekilde incelendiğinde, bu sonuca üç belirleyici olay atfedilebilir.


Bilgi işlem Personeli Ne iş Yapar
Bilgi işlem Nedir
Bilgi işlem hangi bölüm
Bilgi İşlem is İlanları
Bilgi işlem departmanı
Hastanede bilgi işlem ne iş yapar
İu. Bilgi İşlem
Okullarda bilgi işlem ne Yapar


Birincisi, bilgisayar mühendisliğinin, yetenekli bilgisayar programcısı olmayan kullanıcılara yazılımı manipüle etme ve bakımını yapma yetkisi veren programlar türetme başarısıdır; ikincisi, bilgisayar eğitimi artık herkesin iş piyasasına girmek için sahip olması gereken bir beceridir, dolayısıyla herkes bu alanda yeterlilik göstermelidir; üçüncüsü, bilgisayar kullanımının evrimindeki büyük büyüme, donanım ve yazılım maliyetlerini önemli ölçüde azaltmıştır.

Bu üç güç evrimleştiğinde, EUC’nin nasıl radikal bir şekilde kabul gördüğü ve ilerlemeci bilgisayar teknolojisinin bugün bildiğimiz ve kullandığımız şeye nasıl büyüdüğü açıktır.

Bilgisayar, mutfak robotu ve hatta elektrikli süpürge gibi herhangi bir ev eşyası kadar yaygın bir meta haline geldi. Biraz daha yüksek maliyetlere rağmen, dünyanın her yerindeki insanlar yatırımı giderek daha faydalı buluyor. Küçük bir bilgisayarla bile, ev konforunda bir kişinin başarabileceği şeylerin sayısı inanılmaz derecede fazladır. Bu nedenle, EUC teriminin bilgisayar jargonu dünyasındaki yerini alması şaşırtıcı değildir.

Yönetim Konuları

EUC’nin popülaritesi ile bile, bu yetenek aracılığıyla doğrulanan en büyük tartışma şudur: Bir işletme bu süreçten ne kadar fayda sağlayacak ve EUC uygulamasının etkinliğini sınırlamak için belirli dezavantajlar ortaya çıkabilir mi?

Bu belge, kısmen yapılan araştırmalara dayalı olarak, EUC’nin gelişimi hakkında daha fazla bir arka plan sağlamak ve nihai olarak gerekli bilgileri sağlayacak ve EUC’ye ilişkin önemli yönetim konularını ve bakış açılarını ele alacak bir çerçeve oluşturmak üzere yapılandırılmıştır.

 Yönetim Modeli

EUC, “kuruluş görevlerini desteklemek için yazılım uygulamaları geliştirmek için BT personelinin IS departmanı dışında benimsenmesi ve kullanılması” olarak tanımlanabilir. Brancheau ve Brown’ın çalışmasının içeriği farklı dergi makalelerinden oluşturuldu ve bulgularının sonucunda EUC ile tanımlanan tüm yönleri içeren bir model geliştirdiler.

Model üç ana bileşen içerir: öncüller (bağlamlar), davranış (EUC yönetimi) ve sonuçlar (sonuçlar). EUC yönetimi ayrıca, kurumsal EUC yönetimi ve bireysel EUC yönetimi olmak üzere iki özelleştirilmiş bölüme ayrılmıştır.

Modelin organizasyonel kısmı, EUC yönetimi ile ilişkili planlama, organizasyon, personel alma, yönlendirme, kontrol etme, destekleme ve koordinasyon fonksiyonlarını temsil eder. Modelin gösterdiği gibi, strateji, teknoloji ve yönetim eylemini içeren üç ilişki oluşur. Bireysel EUC yönetimine dört faktör dahil edilmiştir: son kullanıcı, görev, araçlar ve son kullanıcı eylemi.

Öncüller, işle ilgili olarak dış, organizasyon, çalışma grubu ve teknoloji yatırım faaliyetlerine ilişkin faktörleri içerir. EUC’nin entegrasyonu yoluyla, hem bireysel hem de örgütsel yönetim tarzları, organizasyon, çalışma grubu, birey ve uygulama olmak üzere dört düzeyde sonuç ortaya çıkar.

Bu modele ilişkin arka plan ile, dört yönetim sorununun ele alınması gerektiğini öneriyoruz: 1) Son Kullanıcı Bilgi İşlemiyle ilişkili özellikler nelerdir? 2) gerekli araçlar nelerdir? 3) EUC ile kazanılan avantajlar nelerdir? ve 4) EUC ile ilgili olası riskler ve güvenlik sorunları nelerdir?

İlişkili Özellikler Nelerdir?

EUC’nin özellikleri üç alanda incelenebilir: uygulamalar, geliştirme becerileri ve prototip oluşturma. Ayrıntılar aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

Son Kullanıcı Bilgi İşlem ve Uygulamaları

Önceleri, EUC, büyük miktarlarda veriyi tekrar tekrar hesaplayan ve daha sonra tüm organizasyonlarda operasyonel sistemleri birleştirmek için mezun olan elektronik tablo odaklı bir işlem olarak tanımlandı.

Yaklaşık on yıl sonra, 1990’ların ortalarından ve sonrasında, grafik kullanıcı arayüzleri ve 4GL’nin karmaşıklığı ilerlediğinde, EUC, veri ambarları olarak bilinen büyük veritabanı sistemlerini ve İnternet Web sitelerini içerecek şekilde yükseltildi.

Etki, bireysel uygulamaların artık çeşitli grup uygulamalarını içerebildiği EUC kuruluşu boyunca sağlandı. EUC başlangıçta sadece bir organizasyonlar arası aracı olarak başladı, ancak şimdi internet üzerinde organizasyonlar arası ve organizasyondan müşteriye dayalı sistemlerden oluşan daha geniş bir uygulama yelpazesini barındırabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir