Prototip Geliştirme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Prototip Geliştirme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Ekim 2022 Prototip geliştirme Nedir Prototip ne Demek kısaca Prototip örnekleri 0
Yönlendirme Algoritması

Son Kullanıcı Sistem Geliştirme Becerileri

Bir KDS tasarlanmadan önce, son kullanıcının ilk olarak son kullanıcı geliştiricisi tarafından tanımlanması hayati derecede önemlidir. Son kullanıcının uygulamaları, yazılımla ne yapacaklarına ve sahip oldukları teknik bilgilere göre öncelikle analiz edilmelidir.

Bu kuruluş, programın son kullanıcılar için ne kadar karmaşık olacağını yönetecek ve bireysel ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirecektir. Son kullanıcı geliştiricileri üç türden oluşur (karmaşıklık ve teknik beceri düzeyi açısından en azdan en fazlaya): menü düzeyinde geliştiriciler, komut düzeyinde geliştiriciler ve son kullanıcı programcılar.

Prototip Geliştirme

EUC’nin benzersiz avantajlarından birini tanımlayan özellik, temelde teknik yazılım dünyasındaki amacını açıklayan ve prototiplemenin uygulanmasıyla özetlenen “esneklik”tir.

Prototiplemenin spesifik parametrelerini tanımlamak için, bir prototip yazılım programı şu nitelikleri karşılamalıdır: oluşturması hızlı, değiştirilmesi kolay, inşa edilmesi ucuz ve atılması ucuz. Bu gereksinimlerden herhangi biri başarıyla karşılanmazsa, prototiplemenin avantajları ciddi şekilde zayıflar.

Gerekli Araçlar Nelerdir?

Son kullanıcılar, bireysel ihtiyaçlarını karşılayan özel yazılımlar geliştirebilmeleri için gerekli araçlara sahip olmalıdır. Araç kategorileri, işletme içindeki özel gereksinimlere yönelik üç ana türden oluşur. Üç çeşit şunları içerir: ofis üretkenlik araçları, çalışma grubu bilgi işlem araçları ve uygulama geliştirme araçları.

Ofis üretkenlik araçlarının amacı, ortak ofis görevleri için bilgisayar desteği sağlayarak bireylerin üretkenliğini artırmaktır. Tipik iş sektörünün ortak noktaları olan bu araçlar, kelime işlemci, veri tabanı yönetimi, elektronik tablolar, sunum grafikleri ve diğer benzer programlar gibi ilgili tüm yazılım uygulamalarını içerir. Fare düğmesinin bir tıklamasıyla, bir dizi işlev düzenlenerek kullanıcının çalışma sayfasında özel bir uygulama gösterilir.

Ofis ortamında, grupların etkinliği, özel ihtiyaçlarını desteklemek için çalışma grubu bilgi işlem araçlarıyla geniş çapta anlaşılır. Spesifik olarak, araçlar, tek bir kullanıcıya özel olan ofis üretkenlik araçlarının aksine, “ilgili görevler üzerinde çalışan kullanıcı gruplarının çabalarını destekler”.

Bu kategori altındaki araçlara örnekler, bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir: e-posta, grup takvimleri, iş akışı sistemleri ve çalışanlar arasında etkili iletişim sağlayan diğer benzer uygulamalar.

EUC’nin bir işletmede başarılı bir şekilde uygulanması için hayati önem taşıyan geliştirme araçlarının son bölümü uygulama araçlarıdır. Uygulama araçları dört türden oluşur: uygulama oluşturucular, dördüncü nesil diller, uygulama geliştirme ortamları ve “son kullanıcıların özel uygulamalar oluşturduğu yeniden kullanılabilir programlar geliştirme” işlevi gören komut dosyası web sayfalarıdır.

Esasen bunlar, bilgisayar tabanlı uygulamaların resmi geliştirme ve bakımının yanı sıra yazılım sorununun çözümü ve müşteri desteği için kapasiteyi destekledikleri için üç kategorinin en önemli araçlarıdır.


Prototip örnekleri
Prototip geliştirme Nedir
Prototip ne Demek kısaca
Prototip Nedir
Prototip rakı
Prototip ne ise yarar
Prototipleme
Prototip Nedir Teknoloji Tasarım


Avantajlar Nelerdir?

Günümüz ortamında, kazanılabilecek her kurumsal avantaj, daha fazla gelir elde etme potansiyelini davet ederek daha fazla pazar payı elde edilmesini teşvik eder. Farklı avantajlar elde etme konusunda EUC, bir programın “kullanılabilirliğini” artırarak “esnekliğe” ek olarak bir başka önemli davranışsal uygulamayı da teşvik eder.

Kullanılabilir bir yazılımın birçok avantajı vardır: azaltılmış eğitim maliyetleri, azaltılmış destek ve hizmet maliyetleri, azaltılmış hata maliyetleri, artan kullanıcı verimliliği, artan müşteri memnuniyeti ve artan bakım kolaylığı.

EUC’nin geliştiricinin aynı zamanda kullanıcı olduğu öncülüne dayanarak, son kullanıcının ürünle nihai olarak ne istediği konusunda anahtar bir anlayış elde edilebilir. Temel oluşturulduktan sonra, ürün geliştirme daha az değişiklik ve/veya hata ile her zamanki gibi devam edebilir.

 Riskler ve Güvenlik Sorunları Nelerdir?

Potansiyel riskler, şirkete entegrasyonu ile bir sistem geliştirmede yer alır. Dört ana alan şunlardır: kötü amaçlı sistemler, kötü tasarlanmış ve belgelenmiş sistemler, kurumsal kaynakların verimsiz kullanımı ve güvenlik kaybı.

EUC’yi iş ortamına davet ettikten sonra, bu risklerin her birinin başarıyı nasıl sınırlayabileceğini belirlemek mantıklıdır. EUC’nin amacı, kötü amaçlanmış, tasarlanmış ve belgelenmiş bir bilgi işlem sistemiyle ilişkili yazılım geliştirme sorunlarına aracılık ederek nihai son kullanıcıya belirli belirli yetenekler sağlamaktır. EUC, bu yazılım özelleştirmesi ve gelişmiş programlama iletişimini sağlayan bir sistemdir.

Günümüz dünyasında, bilgisayar güvenlik sistemleri arasında, yazılım korsanlarının yazılım bilgilerini bozmak için sürekli güncellenen girişimlerine karşı koymak için karmaşıklığı artan teknik evrimin her zaman olduğu açıktır. Bu tür bir “avcı ve avcı” ilişkisi devam eden bir süreçtir ve işi ve EUC yazılım uygulamalarını kesinlikle etkiler ve tehdit eder.

Bilinmesi gereken şey, EUC yazılımına sahip olmayan bir işletmenin sonuçlarının, her tür yazılım programında beliren potansiyel güvenlik yönünden büyük ölçüde ağır basabileceğidir. Bu kararı yalnızca işletmenin kendisi belirleyebilir ve hangi kararın seçildiğine bağlı olarak karşılaşabileceği olası sonuçları değerlendirebilir.

Maliyet/Fayda Analizi

EUC’nin maliyetleri ortadadır ve bu maliyetlerin neleri kapsadığını incelemek ve belirlemek için yoğun çalışmalar yapılmıştır. Yapılan araştırma, bu tür uygulamalarla ilgili derin endişeleri ortaya çıkarıyor.

Yeterli teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların daha fazla teknik bilgi gerektiren faaliyetlerde bulunmadıklarını keşfettiler. Ayrıca, bu yetersizlikler nedeniyle, bu kullanıcılar “PC’den daha fazlasını beklediler ve onu bir görev geliştirme aracı olarak gördüler.

Bu bulgular, yazılım programının yeteneklerinden bağımsız olarak EUC ile ilgili çok önemli bir noktayı göstermektedir, eğer çalışanlar programın bu yönlerinden yararlanmak için uygun uzmanlığa sahip değilse, EUC’nin faydaları asla tanınmayacaktır.

Bir sistem veya uygulama ne kadar iyi tasarlanmış, inşa edilmiş ve test edilmiş olursa olsun, kaçınılmaz olarak hatalar veya hatalar meydana gelecektir. Son kullanıcılar tarafından geliştirilen sistemlerin bakımı yapılmalı ve bakım kapsamında son kullanıcıların bilgi ve becerileri periyodik olarak güncellenmelidir. Eğitim ve bakımın yanı sıra, kuruluş bir sonraki seviye programlama diline geçerse veya yazılım uygulamalarını ve donanımını güncellerse son kullanıcı sistemi çalışır durumda olacaktır.

EUC yazılımının ve uygulamalarının faydaları derindir ve modern işletmelere rakiplerine karşı belirgin bir üstünlük sağlar. Bu, her çalışan için daha yüksek düzeyde bağımsızlık sağlar, böylece bu sorunları çözmek için doğrudan bir yazılım uzmanına güvenmek zorunda kalmazlar.

EUC’nin belirli bir özelliği, son kullanıcıların programda ihtiyaç duyulan özellikleri içeren uygulamaları düzenlemek ve tasarlamak için doğrudan yazılım geliştirme uzmanlarıyla çalışabilmesi, ancak onlara gelecekte gerekli manipülasyonları yapmaları için “esneklik” sağlamasıdır. Bu fayda, bir işletmede yalnızca çeşitli uygulamalara uyum sağlayacak, zamandan ve paradan tasarruf sağlayacak tek bir program satın almak zorunda olduğunu doğrular.

Uygulamaları, yazılım geliştirme sürecinde hangi alanın etkilendiğine bağlı olarak, son kullanıcı veya IS uzmanı olmak üzere iki farklı düzeyde değerlendirilir. Bu perspektiflerin her ikisi de, bu yeteneğin her iki bileşen için önemini detaylandırarak aşağıda özetlenmiştir.

Son Kullanıcı Perspektifi

Son kullanıcılar EUC’ye hangi perspektiften bakıyor? EUC’deki büyümeye tepki, özellikle ortak son kullanıcı açısından son derece olumlu oldu. Kelime İşlemcilerden Veritabanı Yönetim Sistemlerine ve Karar Destek Sistemlerinden Yönetici Bilgi Sistemlerine kadar EUC, sıradan insan ile bilgisayar arasındaki tüm engelleri yıkmıştır. Bilgisayarlara bağımlılık çok arttı. Son kullanıcı bakış açısı, resmi olduğu kadar gayri resmi hesaplama araçlarına da eğilimlidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir