Hiper Ortam Belge Yönetimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Hiper Ortam Belge Yönetimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Ekim 2022 Hiper gerçeklik nedir Hiper internet ne demek Hiper Ne Demek TDK 0
Amortisman Süresi

Meta Veriler Aracılığıyla Kurumsal Hiper Ortam Belge Yönetimi

Hiper ortamın en popüler uygulaması olan Web iş sistemleri, genellikle Web sayfaları olarak da adlandırılan çok sayıda hiper ortam belgesi (hiper belge) içerir. Bu sistemler, CRM (müşteri ilişkileri yönetimi), SCM (tedarik zinciri yönetimi), e-bankacılık veya e-stok ticareti vb. için çeşitli faydalı fırsatların elde edilmesinde temel bir araç olarak düşünülmüştür.

Çoğu şirket, bu tür sistemleri kurmak için sürekli bir çaba sarf etmiştir. Sonuç olarak, bugün kuruluşlardaki hiper belgeler patlamaya hazır bir şekilde büyüyor.

Web iş sistemlerindeki iş görevleri için kullanılan hiper belgeler, organizasyonel hiper belgeler (OHD’ler) olarak adlandırılabilir. OHD’ler, faturalar, çekler, siparişler ve benzerleri dahil olmak üzere iş dünyasında tipik olarak kritik bir rol oynar.

Kuruluşun OHD’leri sürekli değişen iş gereksinimlerine hızla uyarlama yeteneği, iş performansını etkileyebilir. Ancak sürekli artan OHD’lerin bakımı birçok kuruluş için külfetli bir iş haline geliyor; bunları yönetmek, ekonomik başarı için yazılım bakımı kadar önemlidir.

OHD’leri yönetmenin zorluğunu çözmeye yönelik bir yaklaşım, meta verileri kullanmaktır. Meta veriler genellikle verilerle ilgili veriler (veya bilgilerle ilgili bilgiler) olarak bilinir. Bu yaklaşımla ilgili olarak, bu makale önce önceki çalışmaları gözden geçirmekte ve İSG’leri yönetmek için arzu edilen perspektifleri tartışmakta ve ardından üst veri sınıflandırması ve öğeleri sunmaktadır. Son olarak, bu makale gelecekteki eğilimleri tartışıyor ve bir sonuca varıyor.

Hiper belge, multimedya bileşenleri ve veritabanlarından türetilen veri öğeleri kümeleri gibi düğümlerin birbirine bağlanmasına dayanan özel bir dijital belge türüdür. Dijital belge için, meta veriler tipik olarak, bilgi keşfi gibi medyaya ve uygulamaya özel belgelere erişim için kullanılmıştır.

Ayrıca, hiper belgeler için üstveri üzerine yapılan önceki çalışmaların çoğu, içerik odaklı bir bakış açısıyla bilgi keşfiyle de ilgilenmiştir.

Özellikle, bir dizi hiper belge meta verisi olan Dublin Core, Web bilgi kaynakları için bir standart olarak dikkate alınmış ve ayrıca bilgi keşfine odaklanmıştır. Ancak, bu bakış açısının yanı sıra, OHD meta verileri için, örgütlerin çeşitli yönetim ihtiyaçlarını karşılamak için örgütsel bakış açılarının da dikkate alınması gerekmektedir.

İlk olarak, süreç odaklı bir bakış açısı düşünülmelidir. Ayrıca, kurumsal dijital belgelerin meta verilerinin tanımlanmasına bakış açısının yansıtılması gerektiğine işaret edilmektedir. Kurumsal dijital belgeler olarak OHD’ler, bir kuruluştaki iş görevleri ve onlar için bilgilerle yakından ilgilidir.

Genel olarak, kurumsal belgeler, bir organizasyon sürecini yürütürken üretilir; dahası, çoğu işletme belge akışına dayanır veya onun tarafından yönlendirilir. Böylece bir kurumsal bilgi sisteminin analizinde dokümanlar ve iş süreçleri eş zamanlı olarak değerlendirilebilir.

Bu bağlamda OHD’ler, iletişimin iş sürecini gerçekleştirme hızını etkileyebilir. Buna göre, OHD’ler, iş süreçlerinde çalışanlar arasında işbirliğini destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca, OHD’ler sürekli değişen iş gereksinimlerine uyacak şekilde hızla geliştirilebilir.


Hiper Ne Demek TDK
Hipermarket ne demek
Hiper gerçeklik nedir
Hiper Ne Demek tıp
Hiper internet ne demek
Hiper ne demek Latince
Hiper hipo ne demek
Hipo Ne Demek


İkinci olarak, OHD’ler için meta veriler teknik bir perspektiften ele alınmalıdır. Dinamik olarak işbirliği yapılan program dosyaları ve veri bileşenleri gibi OHD’lere bağlı sistem kaynakları, kurumsal varlıkların önemli bir parçasıdır.

Bu tür kaynaklar ve OHD’ler arasındaki bağlantılar çok karmaşıktır. Buna göre, kaynakların ve bağlantıların meta veriler aracılığıyla yönetilmesi, kurumsal varlığın verimli kullanılmasına neden olabilir; teknik bileşenlerle ilgili meta veriler, geliştiricilerin OHD’leri daha verimli bir şekilde değiştirmesine ve iyileştirmesine yardımcı olabilir.

Üçüncüsü, uzun vadede, OHD’lerin üst veri rolü kurumsal belleğe (OM) doğru genişletilmelidir, çünkü kurumsal dijital belgeler OM’nin önemli bir kaynağıdır. OM teknikleri, bir kuruluşun bilgisini veya geçmişe ilişkin bilgisini yönetmeye odaklanır.

OHD’lere yönelik meta verilerin, iş işlevleri, iletişim mekanizmaları, teknik eserler ve içerikler açısından çeşitli geçmişlerin yönetilmesinde kritik bir rol oynaması gerekir. Bellek, bir iş sürecindeki iletişim mekanizmalarını kontrol etmek, önceki sorumlu çalışanlarla bağlantı kurmak veya hiper ortam uygulamalarını sürdürmek için çeşitli kararları desteklemek için bilgi sağlayabilir.

Daha önce tartışılan tüm bakış açıları göz önüne alındığında, OHD’ler için üst veri rolleri üç düzeyde özetlenebilir: operasyon, sistem ve organizasyon. Aslında, bu rollerin başka tür kurumsal dijital belgelere de uygulanabileceğine inanıyoruz.

OHDS İÇİN META VERİ SINIFLANDIRMASI 

Meta veri sınıflandırması, meta veri öğeleri sağlamak için temel bir çerçeve olarak algılanabilir. Bir önceki bölümde açıklanan OHD’ler için üst verilere ilişkin bakış açımıza göre, aşağıdaki üst veri kategorilerinin dikkate alınması gerekir:

  • İçeriğe Bağlı Meta Veriler: Bu meta veriler, belgelerin içeriğinin anlaşılmasını sağlamak için kullanılır. Meta veriler, (i) doğrudan içeriğe ve (ii) dolaylı olarak belgenin içeriğine dayalı anlamsal anlamlara bağlı olan bilgileri içerir.
  • İş Akışına Bağlı Meta Veriler: Bu meta veriler, kurumsal bir hiper belgeyle ilgili iş akışı hakkında bilgi sağlar. Bu meta veriler, işçiler, görevler veya iş kuralları gibi süreçle ilgili faktörlerle ilgilidir.
  • Biçime Bağlı Meta Veriler: Bu meta veriler, düğümler, çapalar, arayüz kaynakları ve veritabanı öznitelikleri gibi hiper ortam bileşenlerinin yanı sıra kurumsal hiper belgelerle ilgili biçimler hakkındaki bilgileri açıklar.
  • Sisteme Bağlı Meta Veriler: Bu meta veriler, hiper belgeler, arayüz kaynakları ve veritabanları gibi sistem kaynakları hakkında depolama ve yazılımla ilgili bilgilerle ilgili bilgiler sağlar.
  • Günlüğe Bağlı Üst Veriler: Bu üst veriler, kuruluş hiper belgelerinin geçmişi ve durumu hakkındaki bilgileri açıklar.

OHD’lerde bilgileri keşfetmek için içeriğe bağlı üst veriler gereklidir. İş akışına bağlı meta veriler, OHD’lerin sürekli değişen kurumsal gereksinimlere etkin bir şekilde uyarlanması yoluyla iş süreçlerini kontrol etme yeteneğinin artırılmasına katkıda bulunabilir.

Biçime bağlı meta veriler, hipermedya özelliklerinin yapılar ve operasyonel mekanizmalar açısından anlaşılmasını sağlayabilir, böylece OHD’lerin teknik bakımında faydalı olabilirler.

Sisteme bağlı meta veriler, donanım ve konum ve hiper belgelere uygulanan yazılım teknolojileri hakkında bilgi sağlayarak teknik bakımda kritik bir rol oynayabilir. Bu meta-bilgi, sistem kaynaklarını paylaşmak ve yeniden kullanmak için gereklidir.

Son olarak, günlüğe bağlı üst veriler kurumsal hafızalara katkıda bulunabilir. Bu nedenle, OHD’lerin tarihini yakalamak için bu kategorideki üst veriler belirtilmelidir. Bu sınıflandırmaya göre, bu yazıda önerilen sınıflandırma altında ayrıntılı üst veri öğeleri belirtilebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir