İçeriğe Bağlı Sınıflandırma – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İçeriğe Bağlı Sınıflandırma – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Kasım 2022 Bir türün ait olduğu sınıflandırma kategorilerinden hangisi en az sayıda tür içerir ? Tüm sınıflar aynı şubede mı bulunur Verilerin Sınıflandırılması örnekler 0
Sosyo-teknik Yeniliklerin Uygulaması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

İçeriğe Bağlı Sınıflandırma

İçeriğe bağlı sınıflandırma, kullanıcıların hiper belgelerin içeriğini anlamalarını sağlayan öğelerden oluşur. Belge etki alanı içerik ve roller açısından olabilir. Bir hiper belgede temsil edilen veri öğeleri olarak kavramsal nitelikler, kurumsal bir veritabanına bağlanır. Arayüz kaynakları, öncelikle, arayüzlerde temsil edilen görüntü veya animasyon gibi multimedya bileşenleridir.

Hiper ortamın temel bir faktörü olan bir düğüm, köprü metninin, bilgi parçalarının veya temel bilgi kaplarının temel birimi olarak tanımlanmıştır. Bu makale, bir düğümü, köprülere sahip herhangi bir gezinme nesnesi olarak tanımlar.

Bir nesne, görüntü, ses, animasyon gibi bir ortam türü veya bir hiper belgenin kendisi olabilir. Düğümler, özellikleri açısından iki türe ayrılabilir: belge düğümleri ve veri düğümleri. Bağlantı yönleri açısından da düğümler iki tiptir: kaynak ve hedef. Düğümler için temel tanımlar özetlenmiştir.

Bir arayüz, bir veya daha fazla hiper belgeden oluşabilir. Buna göre, bir belge düğümü, bir hiper belge, ya bir arayüzün sadece bir parçası ya da bir arayüzün kendisi olabilir. Bu tanımlardan, biçime bağlı meta verilerdeki düğüm türünün öğesi, değeri olarak bir belge düğümünü veya veri düğümünü alabilir.

Bir süreç açısından bir hiper belgenin bilgileri, belge tabanlı bir iş akışı kavramının kullanılmasıyla etkin bir şekilde elde edilebilir. İş akışı kavramı, tipik olarak, birim içi çalışma, araç dışı çalışma ve kişi için çalışma açısından ortak temel faktörleri içerir.

Belge tabanlı iş akışı yaklaşımında OHD, bir işin aracı olarak kabul edilir. Bir iş akışından oluşan bir iş birimi olarak bir görev, bir hiper belge ile insan eylemlerinin operasyonları veya açıklamaları olarak tanımlanabilir. Bir temsilci, görevi yerine getiren ve bir organizasyondaki hiyerarşik statü ile ifade edilen bir kişiyi ifade eder.

Bir etmen etki alanı, ortak görevleri veya kurumsal hedefleri olan bir etmen nesneleri grubu olarak tanımlanabilir. Aracı etki alanı tipik olarak bir organizasyonun bir bölümü olarak düşünülebilir. Görev alanı, bir aracı etki alanına karşılık gelen bir dizi görevdir.

Biçime bağlı meta veriler, hiper belgelerin, bağlantıların, düğümlerin, arabirim kaynaklarının ve veritabanlarının türü veya özellikleriyle ilgilidir. Ankraj türleri, değerlerine bağlı olarak statik veya dinamik olabilir.

Bu türlerin tanımları aşağıdaki gibidir:

• Statik çapa: Bir hiper belgede sabitlenmiş bir tane.
• Dinamik çapa: Bir veritabanında depolanan veriler tarafından oluşturulan; yani, bir işlev veya başka bir çapa olarak meydana gelen herhangi bir olaya göre verilere bir hiper belge tarafından erişildiğinde, bir çapaya dönüştürülen ve bir çapa olarak temsil edilen verileri ifade eder.

OHD türleri üç kategoriye ayrılabilir: bir hiper ortam uygulamasındaki rollerine göre kontrol, işleme ve referans.

Bu türler şu şekilde tanımlanır:

• Kontrol Türü: Kullanıcıları tipik olarak diğer işleme veya başvuru türlerine ilişkin hiper belgelere yönlendiren hiper belgeler. Ana sayfalar veya dizin sayfaları bu türe örnektir.
• İşlem Türü: Genellikle bir form stilinde bir veritabanıyla bağlantılı veri özniteliklerini içeren hiper belgeler.
• Referans Türü: İş talimatları, iş kuralları, haberler veya ürünler hakkında ek bilgi sağlayan hiper belgeler.

Arayüz kaynaklarının özellikleri, resimler veya animasyon gibi multimedya özellikleridir. Veri düğümlerinin özellikleri, arayüz kaynaklarınınkilerle aynıdır. Bir veritabanının fiziksel öznitelik türü, özniteliğin veri özelliklerini ifade eder.


Verilerin Sınıflandırılması örnekler
Veri sınıflandırma Nedir
Tüm sınıflar aynı şubede mı bulunur
Sınıflandırma nedir veri madenciliği
Bir türün ait olduğu sınıflandırma kategorilerinden hangisi en az sayıda tür içerir
Canlı sınıflandırması
Sınıflandırma Nedir Biyoloji
Filogenetik sınıflandırma


Sisteme bağlı meta veriler, depolamayla ilgili bilgilere odaklanır. Depolamayla ilgili bilgiler çeşitli uygulamalarda bulunabilir, ancak bunlar entegre değildir, bu nedenle sinerjik bir etki yaratmak zordur. Ancak, hiper belgeler, veri düğümleri, arayüz kaynakları ve veritabanları gibi hiper ortam sistemlerinin tüm bileşenlerinin üst verileri bir havuza entegre edilirse, bir hiper ortam sistemini etkin bir şekilde yönetmek mümkündür.

Yazılım teknolojisi, bir sistemin kapasitesini ve özelliklerini belirlemede önemli bir faktördür. Son zamanlarda, örneğin, ASP (Aktif Sunucu Sayfası), Java komut dosyaları, Visual Basic komut dosyaları veya Perl gibi ortaya çıkan çeşitli yazılım teknolojileri, hiper ortam sistemlerinin geliştirilmesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.

Buna göre, bir hiper belgeye uygulanan yazılım teknolojileri hakkındaki bilgiler, bir hiper ortam uygulamasının bakımına katkıda bulunabilir.

Günlüğe bağlı meta veriler, sistemlerinin bakımı için hiper belgelerin geçmişini izlemek için kullanılır. Bir işletim sistemi veya uygulama programı tarafından otomatik olarak yakalanan günlük bilgileri olsa da, bunlar tipik olarak ayrılır, bu nedenle bakımda sinerjik bir etki elde etmek zordur. Ayrıca, bir hiper ortam sistemini etkin bir şekilde sürdürmek yetersizdir.

Bu nedenle, hiper belgelerdeki değişiklikler hakkındaki bilgileri sentetik olarak yakalamak gerekir. Bazı hiper belgeler, amaçlarına bağlı olarak geçici olarak çalıştırılabilir. Buna göre, sürüm veya zamanla ilgili bilgiler yönetilmelidir.

Yükleme tarihi, hiper belgeyi kendi sistemine iten bir tarihtir. Geri çekme tarihi, periyodik rolünün sona ermesi veya güncellenmesi için bir hiper belgenin sistemden kaldırıldığı bir tarihtir. Sorumlu yönetim veya yeni personel üyelerinin soruları için bir hiper belge için sorumlu operatörler ve yöneticiler hakkında bilgi gerekebilir.

Üst veri öğeleri gösterildiği gibi tasarlanabilir. Şema, OHD’lerin bakımı için bir üst bilgi sisteminde uygulandı. Sistem iki ana modülden oluşmaktadır: metadata yönetimi ve destekleyici modül. Meta veri yönetimi modülü, oluşturma, düzenleme veya silme gibi meta verilerin işlenmesinden sorumludur. Destekleyici modül iki tür işleve hizmet eder: bir OHD’yi aramak ve meta bilgilerini raporlamak.

Bir OHD seliyle başa çıkma zorluğuyla ilgili olarak, bugün içerik yönetim sistemi (CMS) büyük ilgi görüyor; içerik yönetimi çözümlerinin pazar büyüklüğünün patlayıcı bir şekilde büyüyeceği tahmin ediliyor. CMS’ler, kuruluşların Web uygulamaları geliştirmelerine yardımcı olur ve aşağıdaki aşamaları içeren içerik yaşam döngüsünü destekler: oluşturma, onaylama, yayınlama, devreye alma, teslim etme ve kaldırma.

Artık CMS’ler, yalnızca Web uygulamalarını geliştirmek için değil, aynı zamanda bakımını yapmak için de temel bir altyapı olarak algılanıyor; Çoğu Web projesi, Web uygulamalarıyla birlikte CMS’lerin uygulanmasını içerir. Ayrıca, CMS’ler, uygulamaların bakımını desteklemek için genellikle Web uygulamalarının mevcut altyapılarına dahil edilir.

İçeriğin yaşam döngüsü, esas olarak, gerçek içeriğin yanı sıra meta verileri içeren bir havuz temelinde iş akışı ve kişiselleştirme motorları tarafından desteklenir. Meta veriler, bu motorları ve CMS’lerin diğer işlevlerini çalıştırmak için gerekli olan kritik bir bileşendir, bu nedenle önemlerine değinilmiştir.

Aslında, mevcut CMS çözümleri bazı farklı arka planlardan kaynaklanmaktadır, bu nedenle işlevsel özellikler ve meta veri şeması da birbirinden farklıdır. Buna göre, yakın gelecekte bilgi teknolojilerinin diğer uygulama alanlarında olduğu gibi CMS çözüm endüstrisinde de metadata standardına ihtiyaç duyulabilir.

Son zamanlarda, birçok kuruluş iş yerlerini Web iş sistemleri aracılığıyla genişletti. Kritik bilgi kaynakları olan organizasyonel hiper belgeler (OHD), bu tür organizasyonlarda patlayıcı bir şekilde büyüyor. Buna göre, bu belgelerin bakımı külfetli bir görev haline geliyor.

Bu zorluk için bu makale, içerik odaklı olduğu kadar yönetsel bakış açılarından da gerekli olan metadataya dayalı bir yaklaşım sunmaktadır. Yönetimsel bakış açıları, Web iş sistemlerinin sürekli değişen iş gereksinimlerine uyarlanabilirliğini ve geliştiricilerin çalışmalarının verimliliğini ele alır. Sunulan meta verilerin, meta veri tabanlı bir sisteme uygulanması yoluyla uzun vadede kurumsal belleğin yönetilmesine yardımcı olması bekleniyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir