Açık Kaynaklı Yazılım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Açık Kaynaklı Yazılım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

5 Şubat 2022 Açık kaynak kodlu Yazılım örnekleri Açık kaynak Kodlu Yazılım özellikleri En iyi bilinen açık kaynak kodlu yazılımlar 0
Kilitlenmeyi Çözme Tekniği

Açık Kaynak Üzerine Litvanya Araştırması

Litvanya devlet politikası açık kaynak yazılıma oldukça olumlu bir yaklaşım sergiliyor: çeşitli çalıştaylar ve seminerler düzenleniyor, açık belgelerin (açık standartlara dayalı olarak) uygulanmasını öneren uygun kararlar kabul ediliyor ve açık kaynak konusunda farklı girişimlere sponsor olunuyor. Açık kaynak fikirlerinin okullara nasıl ulaştığını ve öğretmenlerin ve öğrencilerin açık kaynak yazılımlarını uygulamada nasıl kullandıklarını değerlendirmek için açık kaynak üzerine bir araştırma yapıldı.

Çalışmanın kapsamı, daha spesifik araştırmalara, yani eğitimde kullanılan açık kaynaklı yazılımların analizine odaklanmaya izin verdi. Eğitimde Açık Kaynak çalışmasının amacı, Litvanya’daki ve diğer Avrupa ülkelerindeki açık kaynaklı yazılımların durumunu analiz etmekti: eğitimde açık kaynaklı yazılımlar nasıl kullanılıyor, ana proje ve girişimler neler ve açık kaynak uygulamaları nasıl açık kaynak kodlu uygulamalar? uyarlanır, yerelleştirilir ve desteklenir.

Temel olarak açık kaynak yazılım çalışması iki yönde yürütülmüştür: 1) eğitimde açık kaynak yazılımlarla ilgili makalelerin, dokümantasyonun ve farklı bilgilerin toplanmasının analizi; ve 2) Litvanya okullarında bir anket çalışması yapıldı ve sonuçlar analiz edildi, sistemleştirildi ve tanımlandı. Açık kaynak yazılımla ilgili okulların araştırması, önceden tanımlanmış tüm çalışma modeli ve ampirik araştırma ile araştırma yaklaşımına dayanıyordu.

Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki hedefler formüle edilmiştir: 1) açık kaynak yazılımlar üzerindeki bilimsel, metodolojik ve bilgi kaynaklarını analiz etmek ve teorik yönlerini tartışmak, 2) Avrupa Birliği’nde geliştirme, yerelleştirme ve dağıtım yöntemlerini araştırmak ve diğer ülkeler, 3) çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerinde açık kaynak yazılımının gelişimini analiz etmek, 4) Litvanya ortaokullarında açık kaynak yazılımla ilgili anketi (anket anketi) yürütmek ve 5) ekonomik ve eğitimsel faydaları tanımlamak için açık kaynaklı yazılımların geliştirilmesi ve öneriler geliştirilmesi.

Çalışma için seçilen evren, Litvanya’daki tüm ortaokullar (511) ve jimnastik okullarından (92) oluşmaktadır. Anket için 23 jimnastik salonu ve 31 ortaokuldan oluşan basit bir rastgele örneklem seçilmiştir. Öğrencilerin araştırmasında incelenen evren, bu okulların tüm on ikinci sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. İki seviyeli küme örnek planı kullanılmıştır: sistematik örnekleme planı, listedeki ikinci öğrenciden başlamak üzere sınıf listesinden her beşinci öğrencinin seçildiği her on ikinci sınıf sınıfında bireysel olarak kullanılmıştır.

Ortaokullarda Açık Kaynaklı Yazılım

Ortalama olarak, Litvanya’daki kapsamlı okulların ve spor salonlarının her birinde 24 bilgisayar bulunur. Araştırmanın sonuçları, mevcut bilgisayar sayısı bakımından en iyi durumun spor salonlarında (her biri yaklaşık 35 bilgisayar), en kötü durumun ise kırsal ortaokullarda olduğunu göstermektedir. Tüm okulların internete erişimi vardır ve Litvanya okullarının %41’inin kendi sunucuları vardır. Bu okulların yaklaşık %40’ı Linux işletim sistemini kullanmaktadır.

Her okul için bir paket OpenOffice.org (belgeleri içeren bir CD içerir) tahsis edildi ve her Eğitim Kurulu için sağlandı. Ancak OpenOffice.org paketi yaklaşık 2 okul bilgisayarına kuruldu.


En iyi bilinen açık kaynak kodlu yazılımlar
Açık kaynak kodlu Yazılım örnekleri
Açık kaynak Nedir
Açık kaynak Kodlu Yazılım özellikleri
Açık kaynak Kodlu işletim sistemi
Linux açık kaynak kodlu mu
Windows açık kaynak kodlu mu
Açık kaynak kod kullanımı


Anket, hem müfredat hem de ders kitaplarında sürekli olarak OpenOffice.org ve Mozilla açık kaynak uygulamalarına atıfta bulunsa da, şehirlerdeki ortaokulların %29’unun bile yalnızca Microsoft Office paketlerini tanıttığını göstermiştir. Tüm okulların toplam %61’i açık kaynak programlarını kısaca tartışıyor ve yalnızca Microsoft uygulamalarını kullanıyor.

Açık kaynak uygulamalarının seçimi çoğunlukla öğrencilere alternatif yazılımları tanıtma ihtiyacından kaynaklanmaktadır; bu cevap okul öğretmenlerinin %69’u tarafından seçilmiştir. Açık kaynak kodlu yazılımların kullanılmasının bir diğer önemli nedeni ise ücretsiz olmasıdır; sonuç olarak okullar lisanslardan tasarruf edebilir (%56). Diğer nedenler daha az önemliydi.

Hatta öğretmenlerin %85’i açık kaynaklı yazılımların yaygınlaşmasının oldukça yetersiz olduğunu düşünüyor. Bunun temel nedeni olarak öğretmenler, açık kaynak yazılımlarla çalışma konusunda literatür eksikliğini (bu cevap öğretmenlerin %52’si tarafından seçilmiştir), açık kaynak yazılımlarla ilgili bilgi eksikliğini (%37), bazı problemlerin olabileceğine dair kanaatlerini öne sürmektedirler. Microsoft kullanıcıları ile veri alışverişi sırasında (%40) ve açık kaynaklı yazılımları uygulamak için zamanın olmaması (%39) sırasında ortaya çıkar.

2005-2006 yıllarında ortaokullarda Free Pascal ortamının kullanılmasına dayalı isteğe bağlı programlama sınavı planlanmaktadır. Şu anda okullarda Turbo Pascal veya Borland Pascal sıklıkla kullanılmaktadır. Araştırma, ileri düzeyde bilişim teknolojileri öğretmenleri ve bilgisayar uzmanları-mühendisleri istihdam eden okullarda FPK derleyicisinin yaygın olarak (%67) kullanıldığını, il ve ilçelerdeki okulların ise FPK derleyicisini sırasıyla %33 ve %28 çok daha az kullandığını göstermektedir.

Cevaplara göre, yazılım yasallığı konularının okullarda oldukça yaygın olarak tartışıldığı varsayılabilir. Bunun yanı sıra, okulların açık kaynak programlarını destekleyen kuruluşları da oldukça iyi bildiği görülüyor; Katılımcıların %65’i, açık kaynak hareketinin gelecekte gelişeceğine inanıyor.

Okullar, daha düşük kalitede olabilecek her yerelleştirme sürümünden çok, kararlı ve uygun şekilde yerelleştirilmiş açık kaynak programlarıyla ilgilenmektedir. Ek olarak, okullar yazılım için basılı kılavuzlarla çok ilgilenmektedir.

Öğrencilerin açık kaynaklı yazılımlara yönelik tutumları

Araştırmaya göre, tüm öğrencilerin %44’ü ders kitaplarında uygun bilgiler olmasına rağmen açık kaynaklı yazılımları hiç duymamış. Çoğu öğrenci açık kaynak programlarından arkadaşlarından (%31) haberdar olur ve öğretmenler (%27) ve %9’u internette açık kaynaklı yazılımlar bulmuşlardır. Öğrencilere göre (%70) bu tür uygulamaların en çekici özelliği ücretsiz olmaları ve yasal olarak kullanılabilir olmalarıdır. Diğer özellikler daha az çekiciydi: iyileştirme olasılığı (%18), kullanıcı dostu ortam (%21) ve daha iyi virüs direnci (%12).

Öğrenciler de öğretmenler gibi kararlı ve yerelleştirilmiş açık kaynaklı yazılımları tercih ediyor (%77). Öğretmenlerden farklı olarak, öğrenciler her iki tür açık kaynaklı yazılımın yayılmasına da aynı derecede duyarlıdır: internet üzerinden (%38) ve basılı açıklamalarla (%32). Yine de jimnastik salonu öğrencileri interneti tercih ediyor (%51). Hemen hemen tüm öğrenciler, açık kaynaklı yazılımların yerelleştirilmesiyle eşit derecede ilgilenmektedir.

Çoğu öğrencinin (%67) bilgisayarlarında açık kaynaklı yazılım yoktur. Sadece OpenOffice.org paketi onlar için biraz daha ilginç (%19), ancak %43’ünün açık kaynaklı yazılım kullanan arkadaşları ve tanıdıkları var. Çoğu (%64) uygun bilgi eksikliğinden dolayı derslerde açık kaynak kodlu programların çok az kullanıldığını; Öğrencilerin %50’si derslerde sadece Microsoft ofis paketi ile tanıştıklarını belirtmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir