Ağ Kontrolü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Ağ Kontrolü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Mayıs 2022 Access network Nedir Network Access Control Nedir Network erişim Nedir 0
Lojistik Sağlayıcıları

Ağ Kontrolü

Paket anahtarlamalı ağlarda QoS farklılaşması sağlamada önemli bir zorluk, bu tür mekanizmaların ölçeklenebilirliği ile ilgilidir. Sıkı QoS garantileri, tüm ağ düğümlerinin, zamanlama kararları vermek için bireysel akışlar hakkında bilgi depolamasını gerektirir.

Bu, sınırlı sayıda akış ve ağ üzerinde tek bir idari birim tarafından tam kontrol ile bir intranette makul olsa da, bu tür yaklaşımlar iyi ölçeklenmez. Özellikle, İnternette, bir çekirdek yönlendirici, herhangi bir zamanda binlerce akışa ait paketleri yönlendiriyor olabilir ve her akış hakkında durum bilgisini sürdürmek mümkün değildir.

Durumsuz yaklaşımlar daha iyi ölçeklenebilirlik sağlar: Paketleri sonlu, oldukça küçük bir sınıflar kümesine sınıflandırır, her paketi buna göre işaretler ve olası hizmet garantilerini her sınıfla ilişkilendirir.

İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF), birkaç yıldır İnternet için QoS mimarileri üzerinde çalışıyor. IP paketindeki herhangi bir büyük değişiklik, elbette, her zaman tartışmalıdır (sonuçta ortaya çıkan atalete ilişkin başka bir örnek için yalnızca IPv6’nın geniş çapta benimsenmesi için geçen zamana bakılmalıdır). Bu çalışma gruplarından birkaç önemli gelişme elde edilmiş olsa da, QoS’nin İnternet’te yaygın olarak erişilebilir olması nihai hedefi belirsizliğini koruyor.

Mobil kablosuz ortamlarda QoS garantileri sağlamak başka bir büyük zorluktur. Kablosuz ortam, doğal olarak solma, gölgeleme, gürültü ve parazit nedeniyle performans dalgalanmalarına tabidir. İleriye dönük hata düzeltme, çeşitlilik ve güç kontrolü gibi teknikler bu tür dalgalanmaları azaltırken, anlamlı performans garantileri sağlamak yine de zordur.

Hareketlilik sorunu birleştirir. Yine de üçüncü nesil (3G) hücresel sistemler ve ötesi, geleneksel telefona ek olarak yüksek hızlı veri hizmeti de dahil olmak üzere farklılaştırılmış hizmetler sağlıyor. IEEE 802.11 gibi kablosuz yerel alan ağlarında (WLAN’lar), kablosuz kanala öncelikli (ancak çoğu durumda yine de rastgele) erişim yoluyla hizmet farklılaşması sağlanacaktır.

Literatürde araştırılan QoS’yi desteklemek için fiziksel katman yaklaşımları, dalga biçimi seçimi ve güç kontrolünü içerir. Bunlar, orta erişim kontrolü için yuva atama, önceliklendirme veya diğer mekanizmalarla birleştirilebilir.

Mobil geçici ağlarda QoS birçok araştırmanın konusudur; bu tür ağlardaki altyapı eksikliği, soruna bir karmaşıklık katmanı ekler. Ad hoc bir ortamda, kaynak ve hedef arasında bir yolun varlığını, bu yolu kullanan iletişimin kalitesini garanti etmek çok zordur.


Access network Nedir
Network Access Control Nedir
Network erişim Nedir
Nac nedir Tıp
NAC cihazı Fiyatları
Fortinac Nedir
Nac nedir, ne için kullanılır
Network access control nac


Bağlantı kalitesi düştüğünde veya ağ tıkandığında, kaçınılmaz QoS bozulmasının zarif bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak önemlidir. Veri akışı, uygulamanın farklı değer verdiği iki veya daha fazla alt akışa bölünebiliyorsa, uygulamaya ayrıştırılabilir diyoruz.

Örneğin, nicelenmiş tüm veriler, her örneğin en anlamlı bitlerinin, en az anlamlı olanlardan daha büyük “değer” (yeniden yapılandırılmış sinyalin aslına uygunluğu açısından) olması anlamında ayrıştırılabilir.

Benzer şekilde, farklı bir düzeyde de olsa, multimedya uygulamaları da ayrıştırılabilir: Bir multimedya uygulamasının (video, ses, görüntü, metin, animasyon) farklı bileşenlerinin her biri, mevcut bant genişliğine ve ayrıca gecikme ve titreme ve her biri uygulamanın algılanan kalitesine farklı şekilde katkıda bulunur.

Son kullanıcılar tarafından algılanan QoS bozulmasını en aza indirmek için aşırı yükleme zamanlarında hem açık hem de örtük uyarlama kullanılabilir. Açık uyarlamada, uygulamanın kendisi, ağdan geri bildirim bilgisi aldıktan sonra, yalnızca en değerli olduğunu düşündüğü alt akışları ileterek iletim hızını azaltır.

Örtük uyarlamada, uygulama, alt akışlarının her biri için farklı trafik sözleşmeleri müzakere eder; aşırı yük zamanlarında, ağ QoS güvencelerini yerine getirirken, yalnızca en iyi çaba hizmetinin görüşüldüğü alt akışlardaki bilgileri atar.

İkincisinin erken bir örneği Petr, DaSilva ve Frost’ta verilmiştir. Moving Pictures Experts Group’ta dahili, tahmine dayalı ve çift yönlü karelerin kaybının farklı etkilerinden yararlanarak zarif performans düşüşü sağlama konusunda da bazı çalışmalar yapılmıştır. Bununla birlikte, zarif QoS bozulması elde etmek için iletilen verilerin uygulama değerlendirmesini hesaba katmak, açık bir araştırma alanı olmaya devam etmektedir.

Önemli bir açık soru, iletilen bilgilerin nasıl değerlendirileceğidir. QoS özellikli bir ağın başarısı, nihai olarak son kullanıcının kalite algısı açısından değerlendirilmelidir. Bugün dağıtılan QoS mekanizmalarının birçoğu, protokol yığınının tek bir katmanında (örneğin, ağ veya veri bağlantısı katmanı) veya kaynaktan hedefe giden yoldaki tek bir bağlantı üzerinde hareket eder.

Farklı katmanlarda farklılaştırılmış zamanlama veya önceliklendirme mekanizmalarının konuşlandırılmasının bir uygulamanın deneyimlediği uçtan uca performansı nasıl etkilediğini anlamada yalnızca sınırlı bir başarı olmuştur.

Daha da zor olanı, kullanıcının kalite algısını (örneğin, video veya sesin aslına uygunluğu, ağa bağlı bir sanal ortama daldırma, bir e-ticaret deneyiminden memnuniyet), verim ve ortalama gecikme gibi kolayca anlaşılan ve optimize edilen metriklere dönüştürmektir. . Kullanıcı algısını değerlendirmeye yönelik bir yaklaşım olan öznel test, her zaman iyi genellemeyen uzun ve maliyetli bir süreçtir.

Sensör ağları ve yaygın bilgi işlem gibi bazı gelişmekte olan teknolojilerde, geleneksel metrikler (verim, gecikme) performansı karakterize etme konusunda zayıf bir iş çıkarıyor. Ağın amacını ne kadar iyi yerine getirdiğini doğru bir şekilde değerlendiren metrikleri tanımlamamız gerekiyor.

Örneğin, teknoloji şeffaflığı, yaygın bilgi işlem ortamlarının istenen özelliklerinden biridir ve ağ için performans ölçümleri, bu hedefe ne kadar iyi ulaşıldığını yansıtmalıdır. Ağ hizmet kalitesindeki mevcut zorlukların bazılarını özetler.

Sonuç

On yıl önce ses ve veri trafiğini taşıyan ağlara entegre ağlar deniyordu; günümüzde yakınsanmış ağlar daha yaygın olarak kullanılan bir terimdir ve taşınması gereken trafik çeşitliliği önemli ölçüde artmıştır. Gerçek zamanlı bir video konferansın bant genişliğini çok büyük bir dosya aktarımıyla (örneğin, bir çevrimiçi yedekleme işi tarafından oluşturulan) paylaşabilmesini ve her ikisinin de verilen deneyim kabul edilebilir performansa sahip olmasını sağlamak istiyorsak, hizmet farklılaşması hayati önem taşımaktadır.

İnternette QoS desteği beklenenden daha uzun sürse de, çoğu kişi bunun eninde sonunda olacağına inanıyor. Yerel ağlar ve ağların uç noktasındaki teknolojilerde, QoS desteği daha hızlı standart hale getirildi. Yakın tarihli bir örnek, kablosuz LAN’lar için mevcut IEEE 802.11a ve 802.11b standartlarına QoS özellikleri ekleyen IEEE 802.11e’dir.

Diğerlerinin yanı sıra, İnternet dağıtımı için QoS mekanizmalarının ölçeklenebilirliği, uygulama katmanı QoS değerlendirmesi ve mobil ve geçici ortamlarda QoS desteği de dahil olmak üzere önemli zorluklar devam etmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir