Hizmet Kalitesindeki Zorluklar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Hizmet Kalitesindeki Zorluklar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Mayıs 2022 Hizmet kalitesi nasıl ölçülür Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti Hizmet kalitesinin boyutları 0
Yönlendirme Algoritması

Hizmet Kalitesindeki Zorluklar

Orijinal iletişim ağları, homojen performans gereksinimlerine sahip trafiği taşımak için tasarlanmıştır. Telefon ağı, katı gecikme sınırlarıyla gerçek zamanlı ses taşıyordu ve bu nedenle, her çağrıya tahsis edilen sabit bant genişliğine sahip devre anahtarlamalı teknolojiler kullanıyordu. Elektronik posta ve dosya alışverişi için orijinal veri ağları kullanıldı ve bu nedenle paket anahtarlama kullanıldı ve en iyi hizmeti sağladı.

Ancak kısa süre sonra, ekonomilerin çeşitli trafik türlerini taşımak için ortak bir ağ altyapısı kullanmaktan tahakkuk edeceği anlaşıldı. Paket anahtarlama artık hem gerçek hem de gerçek zamanlı olmayan trafik için sıklıkla kullanılmaktadır. Bu bir sorun yaratır: Aynı ağ, farklı performans gereksinimlerine sahip akışları taşıyacaksa, bu akışlar arasında ayrım yapmak için mekanizmaları desteklemesi çok önemlidir.

Örneğin, dosya transferi veya e-posta gibi gerçek zamanlı olmayan uygulamalarla kaynaklar için rekabet ederken ses ve video gibi gerçek zamanlı uygulamalar korunmalıdır. Tablo 1, farklı uygulama sınıflarının bazı hizmet kalitesi (QoS) gereksinimlerini göstermektedir.

Aynı ağda bir arada bulunan geniş bir uygulama yelpazesinin ihtiyaçlarını karşılama arzusu, QoS mekanizmalarının ve mimarilerinin geliştirilmesi için birincil motivasyondur.

QoS kavramı, içsel uygulama gereksinimleri (gerçek zamanlı ses için düşük gecikme gibi), fiyatlandırma (daha fazla ödemeye istekli olanlar için daha yüksek hizmet kalitesi) veya politika (görev açısından kritik uygulamalara sahip kullanıcılar için ağ kaynaklarına tercih edilen erişim gibi). Fiyatlandırma ve politikaların QoS ile nasıl ilişkili olduğuna dair bir tartışma sırasıyla DaSilva (2000a) ve Flegkas, Trimintzios ve Pavlou’da (2002) bulunabilir.

Belirli bir akışla deterministik veya olasılıksal QoS garantileri ilişkilendirilebilir. Ağ, kaynak-hedef yolundaki her yönlendiricide akışa saniyede en az B bitlik bant genişliği tahsis edileceğini garanti ettiğinde, deterministik bir garanti sağlıyor demektir. Öte yandan, akışa ait paketlerin en az %p’sinin D saniyeden daha kısa bir gecikmeyle karşılaşması garanti edilirse, ağ olasılıksal bir garanti veriyor demektir.

QoS’nin performansla eş anlamlı olmadığını belirtmek önemlidir. Bilgisayar ağları bağlamında, QoS terimi genellikle farklı kullanıcılar arasında bir tür farklılaşmanın yapıldığını ima eder. Bu amaçla çeşitli mekanizmalar kullanılmaktadır. Bunlar, giriş kontrolü, polislik, tıkanıklık kontrolü, bant genişliği rezervasyonu, işaretleme ve sınıflandırmayı içerir. Daha sonra bu mekanizmaların her birini kısaca tartışacağız.


Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti
Müşteri hizmet kalitesini oluşturan unsurlar
Hizmet kalitesi nasıl ölçülür
Hizmet kalitesinin boyutları
Hizmet kalitesi ölçüm modelleri
Hizmet kalitesi Makale
Hizmet kalitesinin 5 boyutu
Hizmet kalitesi Boşluk Modeli


Yeni bir çağrıyı mı yoksa akışı mı kabul etme kararı, kabul kontrolü olarak adlandırılır, amaç, yeni akış kabul edildikten sonra bile ağın mevcut trafik akışlarının tümünü istenen QoS ile barındırabilmesini sağlamaktır.

Devre anahtarlamalı ağlarda, karşılanamayan gelen aramalar engellenir; paket anahtarlamada, akışa erişim reddedilebilir veya bununla ilişkili paketler daha düşük öncelikli olarak işaretlenebilir ve tıkanıklık meydana geldiğinde bırakılabilir.

Bu, tıkanıklık kontrolüne yol açar; günümüzün entegre ağları tarafından desteklenen trafik patlamaya eğilimlidir ve kabul kararı genellikle en yoğun trafik koşullarına göre verilmez. Bu nedenle, giriş kontrolünden sonra bile ağın zaman zaman tıkanıklık yaşaması mümkündür.

Frost, tıkanıklığın zamansal özelliklerinin kullanıcı tarafından algılanan QoS üzerindeki etkilerine ilişkin bir çalışma sunar. Tıkanıklığı hafifletmeye yönelik önlemler, paketlerin sıkışık yönlendiricilere bırakılmasının yanı sıra, iletim hızını azaltmak için kaynağa örtülü veya açık sinyal göndermeyi içerir. Bu önlemler, örneğin bir kaynağın iletimlerini azaltmasını talep ederken diğer (daha kritik) kaynağın mevcut hızını korumasına izin verilmesini talep ederek QoS gerekliliklerini dikkate alabilir.

Polislik, bir kullanıcı tarafından sunulan trafiğin önceden kararlaştırılmış bir trafik sözleşmesine uygun olmasını sağlamak için ağ tarafından alınan önlemleri ifade eder. Fazla trafik, giriş yönlendiricisine kolayca bırakılabilir veya en iyi çabayla teslimat için işaretlenebilir.

Bunun tersine, kullanıcılar, trafiklerinin maksimum veri hızı veya maksimum patlama uzunluğu gibi önceden belirlenmiş parametrelere uymasını sağlamak için şekillendirme kullanabilir. Bant genişliği rezervasyonu, bir akışa bant genişliği kullanılabilirliği konusunda minimum garanti sağlamak için paket anahtarlamalı ağlarda kullanılabilir.

Bu, kaynak-hedef yolundaki her yönlendiricinin akış tarafından kullanılacak mevcut bant genişliğinin bir kısmını ayırmayı kabul ettiği, paketlerin iletiminden önce bir sinyalleme aşaması gerektirir. Bu garantileri karşılamak için ağırlıklı fuar kuyruklama gibi kuyruklama ve çizelgeleme mekanizmaları yönlendiriciler tarafından uygulanmaktadır.

Devre anahtarlamadan farklı olarak, ayrılan akış tarafından kullanılmayan ayrılmış bant genişliği, genellikle işi koruyan çizelgeleme kullanılarak diğer akışlara sunulur. Hizmet farklılaşmasını desteklemek için, paketler genellikle paket başlığında önceden atanmış bit dizileri kullanılarak işaretlenir; bu, yoldaki yönlendiricilerin paketi belirli bir akışın parçası olarak tanımasına ve buna göre sınıflandırmasına olanak tanır.

QoS mekanizmaları, uygulama ve ara katman yazılımının yanı sıra protokol yığınının farklı katmanlarında da sağlanabilir. Fiziksel ve veri bağlantı katmanlarında, hizmet farklılaşması için önceliklendirme, ileri hata düzeltme, kod ve yuva ataması benimsenebilir.

Örneğin, rastgele erişimli yerel alan ağlarında, düğümler çarpışma durumunda geri çekilmeli ve yeniden iletim girişiminde bulunmalarına izin verilmeden önce bir aralık seçmelidir; farklı düğümler için farklı geri çekilme aralıkları uygulayarak, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda kanala erişimde önceliklendirme sağlayabiliriz.

Programlama, şekillendirme, kabul ve akış kontrolü, ağ katmanında benimsenebilecek yukarıda açıklanan mekanizmalardan bazılarıdır. Ara yazılım bazen akışların sınıflandırılması ve paketlerin işaretlenmesi ve kaynak ayırma isteklerinin oluşturulmasıyla ilgilenmek için geliştirilir. Uygulamanın kendisi, seçilen kullanıcılar tarafından deneyimlenen performansı iyileştirmek için bilgilerin önceden alınmasını ve önbelleğe alınmasını kullanabilir.

Eşzamansız aktarım modu (ATM), QoS farklılaşması sağlayan paket anahtarlamalı bir ağın olgun bir örneğidir. ATM’de bu, ilişkili QoS garantileri ve trafik uygunluk tanımları ile çoklu hizmet kategorileri tanımlanarak elde edilir.

İnternet protokolünün (IP) her yerde bulunması ve bu protokolü (örneğin IP üzerinden ses) kullanan gerçek zamanlı trafiğe olan mevcut ilgi nedeniyle, son araştırmalar İnternet üzerinden QoS’nin nasıl destekleneceğine odaklanmıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir