Akıllı Yazılım Aracıları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Akıllı Yazılım Aracıları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Ağustos 2022 Akıllı Bilişim Akıllı Bilişimler Net Bilişim 0
Yönlendirme Algoritması

Akıllı Yazılım Aracıları

Sözcüğün geleneksel kullanımında bir temsilci, başka bir kişi veya kişi grubu adına hareket eden bir kişidir. Yazılımda, aracı terimi, genel olarak, bir insan kullanıcı veya diğer yazılım parçaları adına özel bir dizi görevi yerine getiren yazılımı tanımlamak için kullanılır. Böyle bir kavram bilgi işlemde yeni değil. Benzer şeyler alt rutinler, yeniden kullanılabilir nesneler, bileşenler ve Web servisleri için de söylenmiştir. Peki ajanları başka bir bilgisayar teknolojisi modası ve araştırma modasından daha fazlası yapan nedir?

Bilgi işlemde akıllı aracılar fikri birkaç on yıl öncesine kadar gider. Foner, yazılım aracıları üzerine ilk araştırmayı 1950’lerin sonları ve 1960’ların başlarına tarihlendirir. Bununla birlikte, internetin gelişmesiyle birlikte, akıllı ajanlar 1990’ların başından itibaren daha yoğun bir şekilde araştırılır hale geldi.

Bu uzun mirasa rağmen, algılanan durum kısmen ticari gizlilik mülahazaları tarafından gölgelenebilse de, bu fikirlerin pratikte benimsenmesi düzensiz olmuştur. Bugün bile, yazılım aracısı teriminin birçok farklı kavramı, bilgisayar mesleğinin henüz bir aracının tam olarak ne olduğu konusunda genel kabul görmüş bir anlayışa ulaşmadığını göstermektedir.

TANIMLAR VE SINIFLAMALAR

Ajan, tasarım hedeflerini karşılamak için esnek özerk eylem yeteneğine sahip bir ortama yerleştirilmiş bir bilgisayar sistemidir.

• Konumlandırılmış: etmen, çevresiyle doğrudan etkileşime girer. Çevreden girdi alır ve dış etkilerle faaliyetler gerçekleştirir.
• Özerk: aracı, kendi dahili durumundan ve eylemlerinden sorumludur. Böylece, bir kullanıcının veya diğer aracıların açık müdahalesi olmadan çalışabilir.
• Esnek: aracı, ortamına duyarlıdır ve aynı zamanda proaktiftir. Etmen sosyal davranış göstermeli ve dış varlıklarla etkileşime girme yeteneğine sahip olmalıdır.

Ayrıca, birçok etmen, “bir kullanıcı veya başka bir program adına bir takım işlemleri bir dereceye kadar bağımsızlık veya özerklikle yürüttüklerinde ve bunu yaparken, kullanıcının amaçlarının veya arzu”.

Araştırma literatürü, birincil ve ikincil özellikler olarak adlandırılabilecek her türlü işlevi yerine getiren birçok farklı ajan türünü tartışır. Birincil özellikler özerklik, işbirliği ve öğrenmeyi içerirken ikincil özellikler çok işlevlilik, iyi niyet veya güvenilirlik gibi özellikleri içerir.

Bir yazılım aracısı tipolojisi önerilmiştir:

• İşbirlikçi ajanlar yüksek derecede işbirliği ve özerkliğe sahiptir. Dağıtılmış yapay zeka fikri ve ajanlar arasında görev paylaşımı, işbirliği ve müzakere kavramı ile belirlenirler.
• Arayüz aracıları, öğrenme ve özerkliğin özelliklerine odaklanır. Kullanıcıyla işbirliği yaparak ve diğer aracılarla bilgi paylaşarak bir kullanıcının davranışını öğrenirler ve uygun şekilde hareket etmek için inisiyatif almak üzere eğitilirler.
• Mobil acenteler durağan değildir ancak seyahat etme kabiliyetine sahiptir. Bu, yerel kaynakları serbest bırakma, daha fazla esneklik gösterme ve eşzamansız bir çalışma senaryosunu etkinleştirme gibi işlevsel olmayan faydalar sağlar.
• Bilgi veya İnternet aracıları, çok büyük miktarda bilgiyi yönetmeyi vurgular. Ana görevleri, bilgiyi nerede arayacaklarını, nasıl elde edeceklerini ve nasıl birleştireceklerini bilmektir.
• Reaktif ajanlar, bilinçli davranmak yerine bir uyarıcı-tepki gösteriyorlar. Fiziksel dünyaya dayandıkları ve yalnızca mevcut değişikliklere tepki verdikleri için davranışları önceden belirlenmiş değildir.
• Hibrit ajanlar, birden fazla etmen felsefesini içerir ve farklı mimarilerin birleşiminden yararlanır.


Akıllı Bilişim
Net Bilişim
Akıllı Bilişim nedir
Akıllı Bilişimler


Yapı malzemelerine karşıt yaklaşımlara dayanan iki yönlü bir sınıflandırma sunar. Aşağıdaki temsili mimarileri ayırt ederler:

• Müzakereci aracı mimarisi. Bu klasik etmen mimarisi, tüm kararların mantıksal akıl yürütme temelinde alındığı belirli, sembolik bir dünya modelinden oluşur. Bu yaklaşımın zorlukları, gerçek dünyanın doğru bir modele çevrilmesi ve verimli bir akıl yürütmenin kurulmasıdır.
• Reaktif ajan mimarisi. Müzakereci fail mimarisinin aksine bu alternatif yaklaşım, açık ve sembolik bir dünya modelinin yanı sıra kapsamlı akıl yürütmeden yoksundur.

Wooldridge ve Jennings ayrıca, müzakereci ve reaktif etmen mimarisi katmanlarının bir hiyerarşisi olarak oluşturulan hibrit etmen mimarilerine de izin verir.

TARTIŞMA

Ajanların nasıl çalıştığını ve uygulamalarda ve ortamlarda başarılı bir şekilde kullanılabileceğini anlamaya çalışırken dört yön özellikle ilgi çekicidir. Daha sonra tartışılan konular şunlardır: etmen bilgisi, etmen uygulamaları, etmen standartları ve çoklu etmen sistemleri.

Temsilci Bilgisi

Herhangi bir yazılım aracısının özerk olarak çalışması için, adına hareket ettiği insan veya istemci yazılımına hizmet etmesini sağlayan tipik veriler ve kurallar olmak üzere bir bilgi koleksiyonu oluşturması gerekir. Maes’e göre, bir aracının bilgi tabanı, kullanıcılardan ve diğer aracılardan öğrenerek kademeli olarak oluşturulmalıdır. Temel konular yeterlilik ve güvendir.

Yetkili olmak için, aracının, kullanıcının profiline uyum sağlayacak kadar kapsamlı ve esnek bir bilgi tabanına sahip olması gerekir. Bir aracının güvenilir olması için, bir insan kullanıcının aracıdan yardım kabul ederken veya aracıya görev delege ederken kendini rahat hissetmesi gerekir.

Genel olarak, bir aracı, yalnızca eylemleri yinelemeli bir model gösteriyorsa, kullanıcısından ve diğer aracılardan öğrenebilir. Maes, yetkinliği geliştirmek için bir aracıyı eğitmenin dört farklı yolunu önerir: kullanıcının alışkanlıklarının gözlemlenmesi ve taklit edilmesi, kullanıcı geri bildirimi, örneklerle eğitim ve diğer aracılar tarafından eğitime bağlıdır.

Ancak Nwana ve Ndumu, bir aracının yalnızca konuşlandırılmış işletim sisteminin tüm özelliklerini bilmesi gerekmediğini, aynı zamanda kullanıcısının meşgul olduğu tüm görevleri anlaması gerektiğini iddia ederek Maes’in yaklaşımını eleştirdi.

Ayrıca, aracının herhangi bir zamanda kullanıcının amacını toplayabilmesi ve böylece kullanıcısını sürekli olarak modelleyebilmesi gerekir. Nwana ve Ndumu, bir aracı için dört ana yetkinliği tanımlar: uygulama hakkında alan bilgisi, kullanıcı modeli, yardım stratejileri ve kullanıcıların ortamda karşılaştıkları tipik sorunların bir kataloğu olabilir.

Temsilci Uygulamaları

Yazılım ajanları, bilgi teknolojisinin birçok alanında kullanılabilir. Aracıların rollerinden biri, karmaşık bir bilgisayar sistemi veya fiziksel ekipmanla çalışan bireysel bir kullanıcıya asistan veya yardımcı olarak hareket etmektir.

Örnekler:

• Bir insan araştırmacının birçok kaynaktan ve muhtemelen farklı arama motorları aracılığıyla en alakalı materyali bulmasına yardımcı olan bilgi aracılarıdır.
• Bir kullanıcının alternatif eylem planlarını değerlendirmesine yardımcı olan karar destek aracıları; işlevler arasında verilerin filtrelenmesi ve özetlenmesi, algoritmaların optimize edilmesi, buluşsal yöntemler vb. yer alır.
• İstenmeyen postaları filtreleyen, gelen postaları klasörlere ayıran ve giden postaların gönderileceği adresleri belirleyen e-posta aracılarıdır.
• Bir kullanıcının İnternet pazaryerlerinde iyi anlaşmalar bulmasına yardımcı olan alım satım aracıları veya açık artırmalara katılanlara yardımcı olan teklif verme aracıları. Bu ajanlar, karar destek ajanlarının yanı sıra bilgi ajanlarının özelliklerine de sahiptir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir