Akış Sistemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Akış Sistemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Temmuz 2022 İş akış Yönetim sistemi İş akışı nasıl hazırlanır İş akışı ne demek İş akışı örnekleri 0
Döngüsel Ekonomik İlkeler

Kesin ve Yaklaşık Yanıtlar

Geleneksel veritabanı sistemleri, sorgular için kesin yanıtları hesaplar. Ancak, yaklaşık yanıtların ya “yeterince iyi” (örneğin histogramlar, eskizler, geleneksel VTYS) veya “tek olasılık” (örneğin ana bellek sınırlamalarının ve tek geçişli algoritmaların sorgu sınıfını azalttığı DSMS) olduğu durumlar vardır. 

Kesin cevaplar yerine yüksek kaliteli yaklaşık cevaplar genellikle kabul edilebilir. Son yıllarda veri akışları uygulamaları için çeşitli yaklaşım algoritmaları geliştirilmiştir. Bu çalışma, eskizler, rastgele örnekleme, histogramlar ve dalgacıklar gibi veri indirgeme ve özet oluşturma için bazı genel tekniklere yol açmıştır. Bu özetleme teknikleri üzerine yapılan araştırma, yaklaşık sorgu yanıtlama üzerinde bazı çalışmalara yol açtı. 

Yük Atma

Sistemlerin, gelen akış demetlerinin ne kadar işleyebileceği konusunda bir sınırı vardır. Sonuç olarak, varış hızı çok yüksek olduğunda (örneğin ani artışlar sırasında), kuyruklar oluşacak ve sistem aşırı yüklenecektir. Bu durumda, bazı yük atma yani gelen bazı akış verilerinin atılması, sistemin düzgün şekilde çalışmaya devam etmesi için gereklidir.

Genel olarak anlamsal ve rastgele olmak üzere iki tür yük atma vardır. Anlamsal dökülme, filtrelemeye dayanır, yani, 1-p seçicilik ile her akış demetine uygulanan bir filtre (bir yüklem) vardır. Rastgele dağıtma, rastgele gelen verileri %p olasılıkla bırakarak, böylece girdi yükünün %p’sini ortadan kaldırmaya dayanır.

Bir akış sistemi, ne zaman, nerede ve ne kadar yük atma konusunda üç soruya cevap verebilmelidir. İlk konu yük atma ne zaman gerçekleşeceği, sistemin sürekli izlenmesini gerektirir. İkincisi, bir sorgu planında yük ayırıcıların ekleneceği yerin belirlenmesini içerir.

Örneğin, bir DSMS prototipi olan Aurora, bir akış sorgusunu operatörlerin bir ağı (iş akışı) olarak tanımlar. Yük atma, bu ağ içerisine yerleştirilen başka bir operatör olarak modellenebilir. Tuple’ları olabildiğince erken bırakmak, kaynakları korur, ancak akışlar birden çok sorguya yayılırsa daha sonra bir sorun olabilir. Son konu, ne kadar dökülme gerektiğinin tahmin edilmesiyle ilgilidir (rastgele damlaların yüzdesi veya uygun şekilde filtreleme).

Maden Akışları

Akışları işlemek için ortogonal bir sorun, akışların gerçek zamanlı olarak madenciliği ve dizinlenmesidir. Bu konunun amacı, bir dizi ölçümde (finansal, sensör, vb.) kalıpları bulmaktır. Geleneksel madencilik kalıplarının (sınıflandırma, kümeleme ve ilişkilendirme kuralları) yanı sıra, özel niteliklere sahip birçok zaman serisi kalıbı vardır. 


İş akışı ne demek
İş akışı nasıl hazırlanır
İş akışı örnekleri
İş akış Yönetim sistemi
İs Akış ŞEMASI
akis indir
akis ne demek
İmalatta iş akış Türleri


SİSTEM PROTOTİPLERİ

Veri akışlarına olan ilgi, birçok araştırma kuruluşunu (esas olarak ABD’de) veri akışı prototiplerinin geliştirilmesine yönlendirmiştir. Aşağıda en iyi bilinen sistemlerden bazılarını listeliyoruz.

• Aurora. Aurora, Brandeis Üniversitesi, Brown Üniversitesi ve MIT arasında akış izleme uygulamalarına yönelik ortak bir projedir. İşleme mekanizması, bir veri akışı grafiğine bağlı bir dizi operatörün optimizasyonuna dayanmaktadır. Sorgular (üç mod: sürekli, geçici, görünüm) grafiksel bir “kutular ve oklar” arabirimi aracılığıyla formüle edilir. Aurora’nın mimarisi gösterilir.

Aurora akış sisteminin tasarımcıları, onu diğer akış tekliflerinden ayıran beş benzersiz özellik olduğunu iddia ediyor: bir iş akışı yönelimi, yeni bir operatör koleksiyonu, verimli zamanlama, hizmet kalitesi endişeleri ve yeni optimizasyon yöntemleridir.

Veri akışları için gereken sık ön işleme nedeniyle bir iş akışı yönlendirmesi gereklidir. Bu şekilde, kullanıcılar “kutular” ve “oklar” GUI’sine sahip bir uygulama (iş akışı) tasarlar ve sistem onu ​​daha verimli bir şekilde optimize edebilir. Operatör seti, diğer akış sistemlerine benzer şekilde filtreleme, haritalama, toplama (pencereli) ve birleştirme için “kutular” içerir.

Bununla birlikte, bazı belirgin özellikler vardır: pencereli işlemlerin zaman aşımı özelliği vardır, sistem “sıra dışı” mesajlar (gecikmiş mesajlar), genişletilebilirlik (kullanıcı tanımlı işlevler) ve yeniden örnekleme ile ilgilenir. Zamanlama, Aurora sisteminin önemli bir bileşenidir ve zamanlayıcıyı çalıştırmanın CPU maliyetini düşürmeyi ve hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar.

Aurora iş akışı dinamik bir nesnedir. İş akışına yeni uygulamalar bağlandığında, kutuların ve okların sayısı değişir. Ayrıca, yalnızca bir kez çalıştırılan ve ardından atılan geçici sorgular da benzer bir etkiye sahiptir. Ayrıca, Aurora iş akışları oldukça büyük olabilir. Sonuç olarak, Aurora yalnızca çalışma zamanı optimizasyonu gerçekleştirir.

Gigascope. Bir T&T’nin Gigascope projesi, trafik analizi, izinsiz giriş tespiti, yönlendirici yapılandırma analizi, ağ izleme ve performans izleme ve hata ayıklama gibi ağ uygulamaları için özel amaçlı bir veri akışı sistemidir. Gigascope’un merkezi bileşeni, etkinleştirilebilen sorgu düğümlerini izleyen bir akış yöneticisidir. Sorgu düğümleri süreçlerdir. Başladıklarında, kendilerini akış yöneticisinin kaydına kaydederler.

Gigascope’un sorgu dili GSQL, akış özelliklerine sahip SQL benzeri bir dildir. Bir GSQL sorgusunun tüm girdileri ve çıktıları veri akışlarıdır. Şu anda GSQL seçim, birleştirme, toplama ve akış birleştirmeyi desteklemektedir. Bir GSQL sorgusu analiz edilir, C/C++ koduna çevrilir ve ardından yürütülür.

GSQL sorgularının optimizasyonu, sorgu planının yeniden düzenlenmesinden ve oluşturulan kod optimizasyonlarından oluşur. Bir diğer önemli optimizasyon, seçimleri ağ seviyesine kadar mümkün olduğunca aşağı itmektir. Bunu başarmak için Gigascope’un sorgu işlemcisi, sorguları yüksek seviyeli ve düşük seviyeli sorgu düğümlerine “kırar”. Düşük seviyeli sorgu düğümleri, basit filtreleme koşullarından oluşan ayrı süreçlerdir.

AKTARIM. Stanford’daki STanford stREam data Manager (STREAM) projesi, çoklu sürekli veri akışları ve depolanmış ilişkiler üzerinde sürekli sorguları işlemek için genel amaçlı bir DSMS geliştiriyor. STREAM mimarisi gösterilir.

Gelen girdi akışları, sürekli veri üretir ve sorgu işlemeyi yönlendirir. Scratch store, gelen verilerin ara işlenmesi için kullanılır ve bellekte veya diskte saklanabilir. Pahalı madencilik sorgularının olası çevrimdışı işlenmesi için veri akışının bir kısmını (veya tamamını) depolamak için bir Arşiv depolaması kullanılır.

Kullanıcılar veya uygulamalar sürekli sorguları kaydedebilir ve yanıtları çıktı veri akışları veya zaman içinde güncellenen ilişkisel sonuçlar olarak alabilir. Sürekli sorguların işlenmesi sırasında geleneksel ilişkisel tablolardan yararlanılabilir. Şu anda STREAM, doğrudan HTTP aracılığıyla bir Web sistemi arayüzü ve sorguları kaydetmek ve sonuçları görüntülemek için Web tabanlı bir GUI sunmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir