Dağıtılmış Veritabanı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Dağıtılmış Veritabanı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Temmuz 2022 Dağıtık veri tabanı Dağıtık Veritabanı Sistemleri Distributed database nedir veri tabanı sunucusu nedir veritabanı örnekleri 0
Amortisman Süresi

Dağıtılmış Veritabanı Sisteminin Artımlı Genişletilmesi

Son yıllarda, bilgiye daha etkin erişim için dağıtık veri tabanı yönetim sistemlerinin (DDBMS’ler) uygulanmasında artan bir eğilime tanık olunmuştur. Bir iletişim ağı aracılığıyla gevşek bir şekilde bağlanmış n sunucudan oluşan bu sistemlerin önemli bir kalitesi, iş yüklerindeki değişikliklere uyum sağlamaktır.

Talep artışlarına hizmet etmek için, örneğin, mevcut dağıtılmış sisteme ek sunucular eklenebilir ve yeni veri tahsisleri hesaplanabilir. Geleneksel olarak bu, sistemin kapatılmasını ve kapsamlı bir veri yeniden tahsisini gerektirir. Bu tür statik yöntemler çoğu kuruluş için pratik değildir, çünkü bu yöntemler yüksek maliyetlere ve verilerin kullanılamadığı dönemlere neden olur.

Dağıtılmış veritabanı sistemlerinin artımlı genişlemesini ele almak için artımlı büyüme çerçevesini sunuyoruz. Veriler, iki veri yeniden tahsis buluşsal yönteminden biri kullanılarak, Kısmi REALLOCA TE veya Tam REALLOCATE kullanılarak yeniden tahsis edilir. Her iki buluşsal yöntem de, amaç maliyet fonksiyonunun belirtilen optimizasyon parametresine dayalı olarak yeni veri tahsisini hesaplayan açgözlü, tepe tırmanma algoritmalarıdır.

Doğrusal karmaşıklıkları nedeniyle, her iki buluşsal yöntem de kurumsal ihtiyaçlara dayalı olarak hem küçük hem de büyük karmaşık sorunları çözmek için kullanılabilir. REALLOCA TE algoritmaları, SimDDBMS simülatörü ile birlikte, dağıtılmış veritabanı sistemlerinde birçok pratik soruyu yanıtlamak için kullanılabilir.

Örneğin, sistem yanıt süresini iyileştirmek için bir veritabanı yöneticisi (DBA), parametrik değerlendirme için SimDDBMS’yi kullanabilir. Örneğin, DBA, CPU işleme kapasitesini yükseltmenin, ağ aktarım hızını artırmanın veya dağıtılmış veritabanı sistemine ek sunucular eklemenin etkisini analiz edebilir.

Ayrıca, SimDDBMS, farklı CPU işleme yeteneklerine sahip heterojen sunucuları değerlendirmek için kolayca değiştirilebilir. Bir DBA, aynı anda bazı sayı, s ≤ 1, ek sunucular eklemenin etki ve maliyet-fayda analizini belirlemek için SimDDBMS’yi de kullanabilir.

Porcar’daki öncü çalışmanın ardından, birçok araştırmacı dosya veya veri tahsisi problemini inceledi. Optimum arama yöntemleri sadece küçük problemler için kullanılabildiğinden, büyük veri tahsis problemlerinin çözümü için sezgisel yöntemler sıklıkla kullanılır. Araştırmacılar, hem veri tahsislerinin zamanla değişmediği statik veri tahsisi problemini hem de uyarlanabilir veya uyarlanamaz olabilen dinamik veri tahsisi problemini incelediler.

Uyarlanabilir modeller, sistem erişim faaliyetlerinde önemli bir sapma algıladığında uygulanır; bu modeller, talepteki artışlara yanıt olarak (nispeten kısa bir süre için) tek seferlik bir yeniden tahsis belirler. Örneğin, belirli bir hava yolu rotası için rezervasyon hacmi belirli bir sezonda artabilir.

Bu nedenle, bir havayolu rezervasyon sistemi, rota ile ilişkili dosyaların ek kopyalarını yerel bir sunucuda geçici olarak saklayabilir. Ancak bu, çoğaltılmış dosya kopyalarının eklenmesiyle çözülen kısa vadeli bir durumdur. Uyumsuz modeller, ilk sistem tasarımı aşamasında veya sistemin yeniden düzenlenmesi üzerine kullanılır; bu modeller, sistem etkinliklerindeki değişikliklere uyum sağlamaz.

Veri tahsisine ilişkin önceki araştırmaların çoğu, dağıtılmış veritabanı sisteminde sabit sayıda sunucu olduğunu varsayar. Deneyler ve simülasyonlar, veri çoğaltma derecesi, sunucu başına iş yükleri ve farklı sorgu ve işlem düzeyleri ve sınıfları gibi DDBMS faktörlerini test etmek için tasarlanmıştır. Simülasyon çalıştırmaları, sunucu sayısını rastgele değerlere değiştirir. Ancak, bu değerler çalıştırma başına sabittir ve yalnızca çalıştırmalar arasında değişiklik gösterir.


Distributed database nedir
veritabanı örnekleri
Dağıtık veri tabanı
veritabanı nedir
veri tabanı sunucusu nedir
Dağıtık Veritabanı Sistemleri
Dağıtılmış veritabanı mantığına dayalı teknolojiler


ARTIMLI BÜYÜME ÇERÇEVESİ

Artan büyüme çerçevesi, hedef maliyet fonksiyonu kullanılarak hesaplandığı gibi sistem performansı kabul edilebilir eşiğin (DBA tarafından belirtilen) altında olduğunda çağrılır. Kabul edilebilir bir duruma geri dönmek için, dağıtılmış veritabanı sistemine her seferinde bir tane olmak üzere yeni sunucular aşamalı olarak eklenir. Her yeni sunucunun tanıtılmasıyla, sistem için yeni bir veri yeniden tahsisi hesaplanır.

Bu süreç, kabul edilebilir performans elde edilene veya sunucu sayısı dağıtılmış veritabanı sistemindeki ilişki sayısına eşit olana kadar yinelemeli olarak yürütülür (ikinci kısıtlama, bölümlenmiş verileri barındıran bir dağıtılmış veritabanı sisteminde kolaylıkla gevşetilebilir).

Tek sunuculu veya çok sunuculu sistemlere kolayca uyarlanabilen artımlı büyüme çerçevesi, her biri farklı boyutta dağıtılmış veritabanı sistemlerine sahip küçük, orta ölçekli ve büyük kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Tek sunuculu sistemlerde, ilk veri tahsisi tüm ilişkileri sunucuda bulur.

Çok sunuculu sistemlerde, çerçeveye girdi olarak mevcut veri tahsisi gereklidir. Artan büyüme çerçevesi için gerekli olan ek girdi bilgileri şunları içerir: yerel işleme kapasitesi dahil olmak üzere veritabanı sunucusu veya sunucuları; iletim kapasitesi dahil ağ topolojisi; ilişki boyutları ve seçicilikleri dahil olmak üzere veritabanı ilişkileri; sorgu seti; optimizasyon parametresi; ve optimizasyon parametresi için kabul edilebilir.

TANIMLAR

İlişkisel veri modeli, verileri tanımlamak ve veriler üzerinde sorgu işlemek için kullanılır. Yalnızca basit sorgular dikkate alınır. Sorguların bağımsız olduğu varsayılır ve bağımsız olarak çözülür. Sorgular, dağıtık veri tabanı sisteminde paralel olarak işlenir. Sorgu sonucu boyutlarının tahminini basitleştirmek için seçicilik kavramı kullanılır.

Öznitelik değerlerinin düzgün bir şekilde dağıtıldığı varsayılır ve bir ilişkideki her özniteliğin, veritabanındaki tüm diğer özniteliklerden bağımsız olduğu varsayılır. Basit sorgulama ortamı, gerçekçi ve ilginç kalırken yönetilebilir bir karmaşıklığa sahip olduğu için seçilmiştir.

Yerel işlem işleme için, dağıtılmış veritabanı sistemindeki her sunucu, gelen isteklerin bir kuyruğunu tutar. Sorgular, ilk giren ilk çıkar (FIFO) sırası kullanılarak işlenene kadar kuyrukta tutulur.

Sorgu stratejilerini optimize etmek bu araştırmanın kapsamında değildir. Ancak, optimal veri tahsisi uygulanan sorgu stratejisine bağlı olduğundan, yeni veri tahsisleri hesaplanırken, sorgu işleme için Algoritma Serileri uygulanır. Bununla birlikte, araştırma literatüründen herhangi bir sorgu optimizasyon algoritması, Seri Algoritma yerine kullanılabilir.

Algoritma Seri, basit sorgulama ortamında toplam iletim süresini en aza indirmek için seri stratejileri dikkate alır. ψ ilişkilerine erişen her q sorgusu için ψ! işleme için olası kombinasyonlardır.

Seri strateji, R1’den başlayarak her ilişkiyi bir sonraki ilişkiye bir seri sırayla iletmekten oluşur. Strateji, R1 → R2 → … → Rσ ile temsil edilir, burada σ sorgudaki ilişkilerin sayısıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir