Global Yazılım Ekipleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Global Yazılım Ekipleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Temmuz 2022 Global Medya Global Yazılım Web sitesi yazılımları 0
İletişimin Kalitesi ve Etkinliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Global Yazılım Ekipleri

Yazılımın hızlı ve hatta otomatik olarak üretilebileceği bir yol hayal ediyoruz. Geçmişte bazı alanlarda bazı başarılar elde ettik; bununla birlikte, genel olarak arzın üzerinde bir yazılım talebi fazlası ile karşılaşmaya devam ediyoruz. Nedeni açıktır: Yazılıma sadece ev ve ticari bilgisayarlar değil, cep telefonları, dijital günlükler, dijital kameralar, TV’ler, arabalar vb. gibi neredeyse her türlü elektronik cihaz ihtiyaç duyar.

Nitelikli programcıların sayısının büyük ve hızlı bir şekilde artırılamayacağı düşünüldüğünde, dünyanın birçok yerindeki yazılım yöneticilerinin bir süre insan kaynakları sıkıntısı sorunuyla yaşaması gerekecektir.

Bu eksikliği gidermek için, dünyanın her yerinden üyelerin toplandığı ve yazılımların “dağıtılmış” bir şekilde geliştirildiği küresel yazılım ekipleri oluşturmayı düşünmeliyiz. Böyle bir küresel yazılım ekibi oluşturmanın birçok avantajı olabilir. İnsan kaynaklarının kıtlığından kaynaklanan sorunları hafifletmenin yanı sıra, küresel bir ekipteki programcılar, fiziksel konum sınırlamaları olmadan çalışmakta özgür olacaklardır.

Küresel bir yazılım ekibi oluşturma fikri, işe alınabilecek programcı havuzunun boyutunu artırabilse de, kalite bir endişe kaynağıdır. Yazılım yöneticileri, kaliteli işler sunabilen programcılar ister. Ancak yazılım kalitesi garanti edilemez ve haklı gösterilmesi zordur. Yöneticiler deneyimli programcılardan oluşan bir ekip kurmayı tercih etseler de, gerçekte özellikle Çin, Polonya, Güney Afrika gibi yazılım geliştiren ülkelerde bir yazılım projesi için deneyimsiz programcıları yönetme sorunlarıyla karşı karşıyadırlar. 

Yetenekli ve vasıfsız geliştiriciler arasında muazzam bir maaş farkı olabileceğinden, büyük oranda deneyimsiz üyeye sahip bir ekibi sürdürmenin işletme giderlerini önemli ölçüde azalttığını görmek zor değil. Sıkı bir nakit akışı ile çalışan şirketler, maliyetleri en aza indirmeye çalıştıkları için normalde deneyimsiz bir yazılım ekibine sahip olacaklardır.

Bu makale, deneyimsiz bir yazılım ekibini ve küresel bir yazılım ekibini çalıştırma konusundaki deneyimlerimizi tartışıyor. Deneyimlerimizi paylaşmanın Çin, Polonya ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerde nispeten daha ucuz işgücünü kullanmayı düşünen kuruluşlar için faydalı olduğuna inanıyoruz.

Bu bölüm, deneyimsiz bir yazılım ekibinin ve küresel bir yazılım ekibinin oluşumunu yönlendiren gerçek vakaları incelemektedir. Bu tür ekipleri oluşturmaya yönelik yönetimsel kararların dayanak noktası finansal veya çevreseldir.

 Deneyimsiz Yazılım Ekibi

Üretim tesislerinin daha gelişmiş bölgelerden daha az gelişmiş bölgelere taşındığı, daha düşük arazi, işçilik ve dağıtım kanallarının maliyetlerinden yararlandığı aktif, kırsal sanayileşme eğilimi olmuştur. Bu tesislerin daha iyi yönetilebilmesi için yönetim bilgi sistemlerinin (MIS’ler) geliştirilmesi gerekmektedir. Daha az gelişmiş bölgelerde üretim için işgücü istihdam etmek kolaydır, ancak aşamalı olarak entegre, özelleştirilmiş bir MIS geliştirmek için BT uzmanlarını işe almak zordur.

Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde, büyük şehirlerdeki BT uzmanlarına olan talep o kadar yüksek ki, kırsal alandaki herhangi bir üretim tesisinin insan istihdam etmesi neredeyse imkansız. Yoksul bir kırsal alandaki işçiler genellikle deneyimsizdir. Gurbetçilerin istihdam edilmesi alternatifi makul görünse de, pratik değildir.

Şirket içi geliştirme yerine üçüncü taraf bir çözümü değerlendirebiliriz. Satıcı ürünlerinin satın alınmasında, danışmanlık hizmetlerinde, bakımda, sürüm yükseltmede, eğitimde, seyahat etmede ve benzerlerinde ortaya çıkan ek masrafların, daha ucuz işgücünden yararlanılarak kurtarılabilecek olandan çok daha büyük olması beklenmektedir.


Global Yazılım
Web sitesi yazılımları
Global Medya
Global medya mail
Web yazılım firmaları
İnternet yazılımı
Global Tasarım
Global Prodüksiyon sahibi


Daha az gelişmiş alanlarda, birçok programcı bilgisayar konusunda uygun eğitim almamaktadır. Ek olarak, devir hızı genellikle yüksektir. Pek çok işçi, biraz eğitim aldıkları sürece, daha gelişmiş bir şehirde daha iyi kariyer beklentileri olan bir iş arayacaktır. Bu, proje yöneticisinin her zaman deneyimsiz programcılarla çalışmak zorunda olduğu bir kısır döngü ile sonuçlanır.

Yüksek devir hızı, bazen önceden haber verilmeksizin yapılan istifalarla daha da ağırlaşıyor. Kişiler istifalarını sunarlar ve aynı gün ayrılırlar. Herhangi bir fırsat ararken mevcut işlerini sürdürmeye çalışırlar. Açıkçası, işi devretmek imkansız değilse de çok zordur ve ekibin sürekli olarak yetersiz personel çalışması gerekir.

Deneyimsiz kişilerin yetiştirilmesinin veya kişinin yeteneğine göre uygun işlerin tahsis edilmesinin de aynı amaçları yerine getirmesi önerilebilir. Ancak, personelin bilgi ve deneyimleri verilen görevlerle uyumlu olmadığında, öğrenme eğrisi dik ve uzun olabilir.

Bununla birlikte, bir personel, örneğin Çin’deki daha az gelişmiş bazı bölgelerde veya Danimarka’daki küçük bir şirkette iyi eğitim aldığında, başka yerlerde daha iyi iş olanakları arama kararlılığı güçlenecektir.

Bu nedenle eğitim, bu durumda umut verici bir çözüm sağlamaz. İyi gelişmiş bölgelerden bekleyebileceğimizle çelişen sertifikalı profesyonel programlar, psikolojik olarak insanları çok az fırsata sahip bir şirketten veya daha az gelişmiş bir bölgeden ayrılmaya teşvik ediyor. Bazı üst düzey yöneticiler bu olaydan rahatsız oluyor ve sürekli olarak başka bir şirketin personelini eğittiklerini söylüyorlar.

Tüm ekip üyeleri deneyimsiz olduğunda, geliştiricileri becerilerine göre tahsis etme fikri mümkün değildir. Bu nedenle insan kaynağı tahsisi yalnızca sınırlı bir ölçüde uygulanabilir. Geleneksel ilkeleri benimsemek yerine daha iyi bilgi yönetimi gereklidir.

Küresel Ekip

Merkezi New York’ta olan, zayıflama ve beslenme ürünleri satan küçük ama hırslı bir şirketin dünyanın farklı yerlerinde 40 çalışanı olan çok sayıda küçük ofisi vardı. Bu tür her ofis için, BT desteği sağlamak üzere bir ila iki personel işe alındı. Yerel işleme gerekliliklerini karşılamak için MIS sisteminin değiştirilmesi gerektiğinde, değişiklik talepleri merkez ofise gönderilir.

Sonuç olarak, şubelere sürekli destek sağlamak için merkezde daha fazla kaynağa ihtiyaç duyuldu. Bu nedenle merkezde daha büyük bir yazılım ekibine ihtiyaç duyulmasına rağmen, şubelerdeki BT personelinin boş zamanları olabilir. Şube sayısı arttıkça yük dengeleme sorunu daha da kötüleşti.

Doğal olarak soru, küresel bir yazılım ekibi kurmak için insanları birbirine bağlamanın mümkün olup olmadığına karar vermekti. Yukarıdakiler için ideal ve daha üretken yaklaşım, küresel bir yazılım ekibi olabilir. Her sahadaki ekip daha sonra bir koordinasyon aracısından gelen bir iletişim şemasını izleyerek az çok dağıtılmış aracılar olarak rol oynar.

Ekip aynı ülke içinde veya yakın ülke veya bölgelerde farklı konumlarda kurulmuşsa, küresel bir yazılım ekibi yerel olarak bile oluşturulabilir. Bu, zaman dilimlerinde ve kültürde çok fazla fark olmayabileceği anlamına gelir. Bu gibi durumlarda, çok bölgeli yazılım ekibi terimi daha genel olarak bir ülkenin farklı şehirlerinde veya farklı ülkelerde fiziksel olarak birbirinden ayrılmış ekipler tarafından geliştirilen bir yazılım sistemini tanımlamak için kullanılabilir.

Küresel bir ekiple karşılaştırıldığında, yakındaki zaman dilimlerindeki çok bölgeli bir ekip daha az karmaşıklık ve daha az zorlukla yönetilebilir. Bu ölçekteki çok siteli yazılım ekipleri, küresel ekiplerle karşılaştırıldığında, nispeten sınırlı hizmet saatleri kısıtlamasına sahiptir. Dünyanın her yerinde İnternet üzerinden bir istek gönderen bir müşteri, normal olarak hızlı bir yanıt ister.

Ancak tüm ekipler aynı saat dilimindeyse, talebi mesai saatleri dışında hemen karşılamak kolay değildir. Her durumda, küresel veya çok tesisli bir ekip için gereken yönetim çerçevesi çok benzer olmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir