Akran İlişkileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Akran İlişkileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

19 Ekim 2022 Akran ilişkileri etkinlikleri Akran ilişkileri Sunumu Akran kabulü ne demek 0
Proje Çalışma Sistemi 

Akran İlişkileri

Bir ekip projesinde çalışmış olan herkes, ekip arkadaşlarıyla olabilecek etkileşimleriyle hemen ilgilenir. Bu kişiler ekibin onlardan beklentilerini karşılıyor mu? Onlarla anlaşmak kolay mı? Yetkinler mi? Akranlar, yeni gelenlerin ayrık bilgi parçaları gibi görünen şeyleri bütünleştirmelerine yardımcı olur ve denetçiler tarafından iyi anlaşılmayabilecek ince değerleri ve normları iletebilir.

Yeni gelenler, iş arkadaşlarıyla daha fazla temas halindedir ve sonuç olarak, onlarla bilgi paylaşmak ve ilişkiler geliştirmek için daha fazla fırsata sahiptir.

Paylaşılan görevler ve grup uyumu, fiziksel yakınlık, süpervizörün dikkate alınmaması ve işyeri dışındaki yaşam olayları gibi çeşitli bağlamsal faktörlerin yanı sıra tutum ve inançlarda algılanan benzerlik ve demografik benzerlik gibi bireysel faktörler önerildi. akranlarla ilişkilerin gelişimini etkileyebilir.

Güven, yakın ilişkiler geliştirmede önemli bir faktördür. Ancak fiziksel yakınlığın olmaması ve iletişim teknolojilerine olan güven nedeniyle sanal ekiplere olan güven anlayışımız geleneksel ekiplere duyulan güvenden farklıdır.

Sanal ekiplerin geleneksel ekiplerden farklı bir güven türünü nasıl geliştirdiğini açıklamak için “hızlı güven” terimini türetti. Ekibin birbirine oldukça bağımlı görev yönelimi nedeniyle, yeni gelenler daha hızlı güven geliştirir. Ekip üyeleri, benzer demografi ve/veya fiziksel yakınlık temelinde değil, paylaşılan görevler temelinde ilişkilerde güven geliştirebilirler.

Ancak, hızlı güven, yakın akran ilişkileri geliştirmek için yeterli değildir. Ekip üyeleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda zorlukla karşı karşıyadır: hem yeni gelenler hem de yerleşik üyeler tarafından teknolojik güvensizlik, arşivlenmiş iletişi vb.

Bu nedenle, sanal olarak yeni gelenler, geleneksel ekiplerde örgütsel sosyalleşmenin merkezinde görünen resmi olmayan örgütsel gelişimden faydalanamayabilir veya istemeyebilirler. Bu, sanal ekiplerde yakın akran ilişkilerinin gelişmesini açıkça engeller ve bu da yapıcı ekip uyumunu engelleyebilir.

Benzer şekilde, örgütsel siyaseti anlama fırsatları da azalır. Ekip üyeleri arasındaki iletişim açık olmadığı sürece, sosyal aylaklık, tahakküm ve kliklerin oluşumu gibi belirli davranışların gerçekleşmesine izin veren güç ittifakları oluşur.

Gruplar veya bireyler bu davranışlardan dolayı yabancılaşabilir ve konum veya işlevsel role göre tepkilerinde farklılık gösterebilir; ancak sonuç aynı; takımın sınırlı etkinliği, düşük bağlılık, düşük sadakat ve güvensizlik. Denetçiler ve danışmanlar gibi diğer bilgi kaynakları, siyasi nüansları tanıma ve bunlara uyum sağlama konusunda daha yararlı olabilir.

Süpervizör İlişkileri

Süpervizörler, asimilasyonu yansıtan ortak bir yorumlama sistemi oluşturmaya yardımcı olarak yeni gelenleri kuruluşlara asimile etmek için önemlidir.

Süpervizörler sıklıkla yeni gelenlerle iletişim kurar, bir rol modeli olarak hizmet edebilir, resmi aşağı yönlü yönetim mesajlarını filtreleyebilir ve yorumlayabilir, ödül ve cezaları yönetmek için konumsal güce sahiptir, iş ve örgütsel beklentiler ile ilgili merkezi bir bilgi kaynağıdır. görev performansı hakkında geri bildirim sağlar ve yeni gelenin kendi rolünü müzakere etme becerisinde çok önemlidir.

Yöneticilerinin davranışlarını modelleyerek iletişim uygulamalarını öğrenen çalışanlara göre, daha fazla öz-yeterlik, daha iyi performans ve daha olumlu iş tutumları vardı.

Süpervizör-ast ilişkisi, sanal yapının yerinden çıkmış doğası nedeniyle sanal ekiplerde geleneksel ekiplerden daha önemli olabilir. İlişki, çoğu geleneksel takımı karakterize eden fiziksel bir iletişim bağlamının olmaması nedeniyle karmaşıklaşıyor.

Süpervizörün sanal ekip etkinliklerini koordine etmesi, teknolojik geri bildirimin farklı doğası, süpervizör-ast arasında güçlü kendiliğinden bilgi alışverişinin olmaması ve yüz yüze sözlü ve sözlü olmayan iletişimin bariz azalması nedeniyle daha zor olabilir.


Akran ilişkileri etkinlikleri
Ergenlerde akran ilişkileri
Akran ilişkileri Sunumu
Akran ilişkileri gelişim Psikolojisi,
Okul öncesinde akran ilişkileri
Akran ilişkilerinin önemi
Okul öncesi dönemde akran ilişkileri ile ilgili Makaleler
Akran kabulü ne demek


Öte yandan, bazı bulgular ekip üyelerinin katkılarının değerlendirilmesinin yüz yüze ortamlardan ziyade sanal ortamlarda daha doğru olabileceğini düşündürmektedir. Örneğin, beğenme derecelendirmelerinin, yüz yüze gruplara kıyasla sanal gruplara yönelik katkı değerlendirmelerine daha az yanlılık kattığı bulundu. Benzer şekilde, bilgisayar aracılı ekiplerin liderlerinin, yüz yüze ekiplerdeki liderlere kıyasla kararların kalitesini daha iyi ayırt edebildiğini buldu.

Yeni gelenlerin süpervizörlerle profesyonel ilişkiler geliştirmesi önemlidir, ancak sanal ekipler geleneksel ekiplerden daha sınırlı bir zaman diliminde çalıştığı için, arkadaşlıklara yol açan yakın ilişkiler daha zor hale gelir. Bu önemli bir sorun olabilir çünkü ekiplerin etkili olmasına yardımcı olan dinamiklerin geliştirilmesi zaman gerektirir.

Süpervizörün ekibin bir parçası olup olmadığına bakılmaksızın, etkili süpervizör-ast ilişkisi büyük ölçüde organizasyonun sanal ekibi yönetmek için geleneksel bir yaklaşım kullanıp kullanmadığına bağlı olacaktır.

Geleneksel ekiplerde, amir-ast ilişkileri genellikle hiyerarşik olarak yerleşik roller ve sorumluluklar, daha resmi kurallar, prosedürler ve yapılar ile karakterize edilir.

Ancak sanal takımlarda, ast-yönetici ilişkisinde kural ve sorumluluklarda bir gevşeme söz konusudur. Sanal ortam, ekip üyelerinin durumunu ve/veya hiyerarşisini ayırt eden somut ipuçlarını azaltır.

Bu nedenle, sanal bir takımdaki süpervizör-ast ilişkileri, sosyalleşme sürecini kolaylaştırmaya ve desteklemeye odaklanarak daha çok koordinasyona güvenebilir. Bu tür faaliyetler, yeni gelenlerin sosyalleşme çabalarına uyum sağlamaları için önemli olduğu kabul edilen mentorluk ilişkilerinde de yer alır.

Mentorluk İlişkileri

Asimilasyon sürecinin bir parçası olarak ilişki kurmayı tartışırken, mentorluk ilişkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Mentorlar, hedeflere ulaşmak için tavsiye, destek ve uygunsa koçluk davranışları sunarak yeni gelenlerin durumlara uyumunu kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Mentorluk, iş rolünde sosyalleşmeyi hızlandırır, sosyal etkileşimi teşvik eder, yüksek kaliteli kişilerarası etkileşimler için bir fırsat sağlar ve kuruluşla özdeşleşmeyi ve bağlılığı geliştirir.

Mentorluk, ekip üyelerinin sosyal sermaye veya ekip üyelerinin çalışma ortamlarında oluşturdukları ilişkilerin kalitesini oluşturmalarına yardımcı olur. Genişletilmiş sınırları nedeniyle, sanal ekip üyeleri, geleneksel yüz yüze ekiplerde mevcut olandan daha geniş bir bağlam yelpazesine daha fazla erişime sahiptir. Örneğin, son derece etkili sanal ekip liderlerinin mentorluk rolü üstlendiğini ve diğer ekip üyelerine karşı yüksek derecede empati sergilediğini keşfetti.

Mentorluk ilişkileri resmi ve/veya gayri resmi olabilir. Resmi mentorluk, “daha ​​az becerili veya deneyimli bir kişinin, daha az yetenekli veya deneyimli bir kişiyle, daha az yetenekli veya deneyimli kişinin belirli yetkinlikleri geliştirmesi ve geliştirmesi üzerinde anlaşmaya varılan bir amaç ile müzakereli bir şekilde eşleştirilmesidir”.

Birçok akademisyen, geleneksel organizasyonlarda resmi mentorluk ilişkilerine katılan yeni gelenlerin, resmi mentorluğa sahip olmayanlara göre daha büyük faydalar elde ettiğini kabul etmektedir. Spesifik olarak, resmi mentorluğa katılım, yeni gelenlerin çeşitli organizasyonel konulara ilişkin anlayışlarını arttırır ve organizasyonel ve iş tatmin düzeylerini artırır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir