Yeni Nesil ERP – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Yeni Nesil ERP – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

19 Ekim 2022 Erp açılımı Nedir Erp Nedir Ne İşe Yarar Erp yazılımları Nelerdir 0

Yeni Nesil ERP

“ERP öldü – çok yaşa ERP II”, Gartner Group’un çığır açan araştırma notunun başlığı. Bu araştırma notunda Gartner Group, ERP satıcılarının piyasa zorluklarına nasıl yanıt vereceğini ve 2005 yılına kadar ERP ve ERP stratejilerinin nasıl geliştiğini öngörmektedir. Gartner Group, ERP II’yi ERP’nin (Kurumsal Kaynak Planlaması) bir dönüşümü olarak tanımladı ve bugün büyük satıcılar bu kavramı çağdaş ERP paketleridir.

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama), endüstri için önemli bir kavramdır. İşletmeler giderek artan bir şekilde paketlenmiş ERP sistemlerini uygulamaktadır. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Danimarka’daki en büyük 500 işletmenin %90’ından fazlasının bir veya daha fazla ERP sistemini benimsediğini doğruladı. Ayrıca, çalışma, sistemlerin ortalama 2,8 yaşında olduğunu ve azaldığını buldu.

ERP, bir işletmenin iç değer zincirini entegre etmek için tasarlanmış standartlaştırılmış bir yazılımdır (Klaus, Rosemann & Gable, 2000). Beş büyük ERP satıcısı: (i) SAP; (ii) Oracle; (iii) Peoplesoft; (iv) SAGE; ve (v) Microsoft İş Çözümleri, ERP pazarının neredeyse %50’sini kontrol etmektedir ve sonuç olarak kurumsal altyapıya bu sistemlerin ve satıcıların tasarımı hakimdir.

Nah’a göre, Amerikan Üretim ve Stok Kontrol Derneği (APICS), ERP’yi “bir üretim, dağıtım veya hizmette müşteri siparişlerini almak, yapmak, sevk etmek ve hesaba katmak için gereken tüm kaynakların etkin bir şekilde planlanması ve kontrolü için bir yöntem” olarak tanımlamaktadır. yardımcısı şirket”. Bu tanım, ERP’yi bir araç olarak ifade eder, ancak ERP aynı zamanda bir yönetim vizyonu ve bir değişim ajansıdır ve ERP, BT’nin iş dünyasında getirebileceği hemen hemen her iyi veya kötü duruma atfedilir.

1990’ların sonlarında ERP heyecanı, öncelikle Y2K’ya hazırlanmak için acele eden şirketler tarafından motive edildi. Daha sonra kısa bir durgunluktan sonra ERP’nin benimsenmesi devam etti. Davenport’un kurumsal sistemler üzerine devamı, ERP ve ERP yutturmaca konusunda değişen iş perspektifini göstermektedir.

Davenport, ERP sistemlerinin uygulanmasından elde edilen ilk deneyim dalgasını, “kurumsal sistemin işletmeye yerleştirilmesi” üzerine çokça alıntı yapılan bir makalede özetliyor ve ERP sistemlerinin yeni potansiyel iş etkisine işaret ediyor. Tartışma, ilk coşkulu beklentiler üzerinden gelişti, başarısız veya kontrol dışı projeler hakkında giderek artan sayıda korku hikayesi üzerinden, e-iş ve SCM ile ilgili yenilenmiş bir beklenti yutturmacasına doğru devam etti.

ERP II konsepti, yazılım endüstrisinin yeni iş zorluklarına yönelik algısıdır ve vizyon, tedarik zincirinde e-iş entegrasyonu konularını ele alır. ERP II, yeni nesil ERP konseptidir ve bundan birkaç yıl sonra ERP II vizyonu çoğu işletmenin altyapısına kurumsallaştırılacaktır. Bu makale, ERP II’nin kavramsal çerçevesini tasvir edecektir.

ERP KONSEPTİNİN ÇIKIŞI

ERP II konsepti, ERP konseptinin gelişimine daha yakından bakılarak anlaşılabilir. Kurumsal sistemler genellikle ERP’nin tarihsel evrimi ile açıklanmıştır. Kurumsal Sistemler (ES) kavramı, değişen iş gereksinimleri, yeni bilgi teknolojileri ve yazılım satıcısının standartlaştırılmış çözümler sağlama yeteneği tarafından yönlendirilen yaklaşık elli yıl içinde gelişmiştir.

ERP’nin temel yapısı ellili ve altmışlı yıllarda bilgisayarların iş hayatına girmesiyle ortaya çıkmıştır. İlk uygulamalar, defter tutma, faturalama ve yeniden sıralama gibi manuel görevleri otomatikleştirmekti.

Erken Envanter Kontrol (ICS) sistemleri ve Malzeme Listesi (BOM) işlemcileri yavaş yavaş standartlaştırılmış Malzeme Gereksinim Planlamasına (MRP) dönüştü. IBM’in ilk COPICS belirtimlerinin mirası, bugün bile sistemlerin yapısında bulunabilir.


Erp açılımı Nedir
ERP Programları
ERP programı öğrenme
ERP
Erp ekşi
Erp Nedir Ne İşe Yarar
Erp yazılımları Nelerdir
Sap ERP Nedir


Gelişim yetmişli ve seksenli yıllarda MRP II ve CIM konsepti ile devam etti. 1970’lerin MRP’si orman yangını gibi yakalandı ve Amerikan Üretim ve Envanter Kontrol Derneği’nin “MRP Haçlı Seferi” tarafından körüklendi.

Ancak yavaş yavaş endüstri, bu kavramların hiçbirinin beklentileri karşılayamadığı anlayışına geldi. CIM fikirleri birçok açıdan başarısız olsa da, araştırma, ör. IS geliştirme (ISD) ve kurumsal modeller, daha fazla alanın bilgi sistemleri ve kapsamına kademeli olarak entegre edilmesi için arka plan sağladı.

Bu gelişme, doksanların başlarında, diğer büyük satıcılarla birlikte genellikle SAP R/3’te yer alan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinin ortaya çıkmasıyla zirveye ulaştı: Oracle, Peoplesoft, JD Edwards ve Baan, sözde JBOPS. ERP sistemlerinin muhasebe gibi başka mirasları olmasına rağmen, hakim olan planlama ve kontrol felsefesi, derinden üretime ve MRP’ye dayanmaktadır.

YENİ NESİL ERP

ERP pazarı Y2K sorununa dayalı bir yutturmaca yaşadı, ancak Y2K’dan sonra ERP pazarı soğudu. Geleneksel ERP’nin e-ticaret meydan okumasını karşılayabileceğinden şüphe ediliyordu.

ERP II konsepti, Gartner Group tarafından 2000 yılında tasarlanan orijinal bir vizyondur. ERP kavramına adını da koyan Gartner Group, ERP II’yi “bir iş stratejisi ve sektöre özel bir dizi uygulama olarak tanımlamaktadır. Kurumsal ve kuruluşlar arası, işbirlikçi-operasyonel ve finansal süreçleri etkinleştirerek ve optimize ederek müşteri ve hissedar değeri oluşturmak gerekir.

ERP II, ERP üzerine kuruludur ve bu nedenle konsept, i2 veya Siebel gibi “bolt-on” satıcıları bu vizyonun dışında tutar. AMR Research, Kurumsal Ticaret Yönetimi (ECM) konusundaki rekabet vizyonunu ERP satıcılarıyla sınırlamaz ve ECM’yi “müşterilerin ihtiyaç duydukları kritik uygulamaları, iş süreçlerini ve teknolojileri planlamasını, yönetmesini ve maksimize etmesini sağlayan bir plan” olarak tanımlar. 

GartnerGroup daha sonra bu gereklilikten vazgeçti ve bugün ERP II, “Best of Breed” sistemlerine ve EAI’ye dayalı kurumsal sistemlerin yanı sıra “Tek Satıcı” çözümlerini içeren bir çerçevedir.

ERP II, iş, uygulama ve teknoloji stratejisine dokunan altı öğe içerir: (i) ERP II’nin rolü, (ii) iş alanı, (iii) bu etki alanı içinde ele alınan işlevler, (iv) bunlar tarafından ihtiyaç duyulan süreç türleri. fonksiyonlar, (v) bu süreçleri destekleyebilen sistem mimarileri ve (vi) bu mimariler içinde verilerin işlenme şekli. Mimari dışında, bu ERP II öğeleri, geleneksel ERP’nin bir uzantısını temsil eder. ERP II, temel olarak tedarik zincirinde bileşenleştirilmiş ERP, e-iş ve işbirliğidir.

ERP endüstrisi boyunca, yeni e-iş felsefeleri yavaş yavaş eski ERP sistemlerine dahil edildi ve sistem mimarileri, SAP’nin NetWeaver platformuyla yaptığı gibi yeniden tasarlandı ve modüler hale getirildi.

Sonuç olarak, günümüzün çağdaş standart sistemleri ERP II vizyonunu içermektedir. ERP endüstrisi bu zorluğun üstesinden geldi ve yakın zamanda yapılan bir pazar analizi, herhangi bir pazar bölünmesi belirtisi değil, bir konsolidasyon işareti veriyor. Bugün, bir baskın aktörden, bir avuç büyük satıcıdan ve çok sayıda küçük öneme sahip satıcıdan oluşan bir ERP pazarı görüyoruz.

Bugün tüm büyük satıcılar, kısmen veya tamamen ERP II konseptini benimsemiştir. Evrim, ortaya çıkan iş gereksinimleri ve ERP konseptinin evrimi ile tamamen aynı olan yeni bilgi teknolojisinin sunduğu olanaklar tarafından yönlendirildi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir