Ana Bileşenler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Ana Bileşenler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

19 Ekim 2022 temel bilgi teknolojileri 1.vize soruları Temel Bilgi Teknolojileri 2 PDF Temel Bilgi Teknolojileri PDF 0
Amortisman Süresi

Ana Bileşenler

Temel katmanı, ERP II’nin temel bileşenlerinden oluşur. Çekirdek bileşenler, temeldeki mimariyi şekillendirir ve ERP II sistemleri için bir platform sağlar. ERP II’nin merkezi veya monolitik olması gerekmez. Çekirdek bileşenlerden biri, dağıtılmış bir veritabanı olabilen entegre veritabanıdır. Diğer bir temel bileşen, aynı şekilde dağıtılmış potansiyel uygulama çerçevesidir. Entegre veritabanı ve uygulama çerçevesi, ERP II için açık ve dağıtılmış bir platform sağlar.

Merkezi Bileşenler

Konseptin süreç katmanı, ERP II’nin merkezi bileşenleridir ve bu katman geleneksel işlem tabanlı sistemleri yansıtır. ERP II, web tabanlı açık ve bileşenlidir. Bu, web etkin olmaktan farklıdır ve nihai ERP II konsepti, bir dizi dağıtılmış web hizmeti olarak uygulanabilir.

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), ERP II kavramsal çerçevesindeki merkezi bileşenlerden biridir. ERP’nin omurgası, finans, satış ve dağıtım, lojistik, üretim veya İK gibi geleneksel ERP modülleridir. ERP, imalat sanayileri dışındaki yeni iş sektörlerine yönelik ek entegre modüller ile birlikte hala ERP II’nin omurgasını oluşturmaktadır.

ERP II konsepti, İş Süreçleri Yönetimine (BPM) dayanmaktadır. ERP, “en iyi uygulama” süreç referans modellerine dayanmaktadır, ancak ERP II sistemleri, merkezi varlık olarak süreç kavramı üzerine kuruludur ve ERP II, süreçleri yönetmek için araçlar içerir: tasarım (veya orkestrasyon) süreçleri ve süreçleri yürütmek ve değerlendirmek (Business Activity Monitoring). ERP II’de yeniden tasarlama süreçleri gerçek zamanlı olarak etkili olacaktır.

BPM bileşeni, ERP II’nin, aksi takdirde sorunlu özelleştirme gerektirebilecek belirli iş segmentleri için farklı iş uygulamalarına uyacak şekilde barındırılmasına olanak tanır. ERP II ayrıca giyim ve ayakkabı ya da kamu sektörü gibi belirli segmentler için dikey çözümler içerir. Dikey çözümler, örneğin bir iş sektöründeki belirli gereksinimleri karşılamak için “eklentilere” sahip standartlaştırılmış önceden yapılandırılmış sistem ve süreç kümeleridir.

Kurumsal Bileşenler

Analitik katman, ilişkileri ve kurumsal sorunları yönetmek için karar desteği sağlayarak merkezi ERP fonksiyonlarını genişleten ve geliştiren kurumsal bileşenlerden oluşur. Kurumsal bileşenler, entegre veritabanı ile zorunlu olarak senkronize edilmez ve bileşenler, üçüncü taraf satıcılar tarafından kolayca edinilen “eklentiler” olabilir.

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) sistemleri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleri gibi en yaygın bileşenler listelenmiş, gösterilmiştir ve bunlar bu belgenin sonundaki terimler ve tanımlar altında daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Gelecekte kurumsal bileşenlerin yeni türlerini bekleyebiliriz. Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi, ERP’nin Ar-Ge eşdeğeri olarak zaten kurulmuştur ve Çalışan Yaşam Döngüsü Yönetimi, insan odaklı bir bileşen örneği olarak ortaya çıkmaktadır.

Ortak Bileşenler

E-iş katmanı, ERP II sistemlerinin portalıdır ve bu katman bir dizi ortak bileşenden oluşur. İşbirlikçi bileşenler, kurumsal ERP II sistemi ile müşteri, iş ortakları, çalışanlar ve hatta dış sistemler gibi aktörler arasındaki iletişim ve entegrasyonla ilgilenir.

En yaygın ve genel bileşenler, gösterilen şekilde listelenmiştir ve bu makalenin sonundaki terimler ve tanımlar altında daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

ERP II, yeni nesil ERP’nin bir vizyonudur ve ERP II’nin kavramsal çerçevesi, çağdaş kurumsal sistemlerin ortaya çıkan mimarisinin genel bir modelidir. ERP II, entegrasyonun tedarik zincirine erişimini genişletmeyi amaçlar ve sistemlerin ticari faydaları ancak entegrasyon gerçekleştiğinde fark edilir.

Bu nedenle işletme yöneticilerinin tüm kurumsal sistemlerini bir tedarik zinciri entegrasyonu bağlamında ele almaları gerekecektir ve gelecekteki araştırmalar ERP II’ye dayalı organizasyonlar arası entegrasyonla ilgilenecektir.


Temel Bilgi Teknolojileri 2 PDF
Temel Bilgi Teknolojileri PDF
temel bilgi teknolojileri 1.vize soruları
Endüstri 4.0 teknolojileri Nelerdir
Temel Bilgi Teknolojileri Ders Notları
Temel Bilgisayar Eğitimi PDF
Endüstri 4.0 Örnekleri
TÜBİTAK çağrı planlaması 2022


İşlevsel Olmayan Gereksinimler ve UML Stereotipleri

Yazılım ve sistem gereksinimleri mühendisliği alanına genel bir bakış sunulmaktadır. Burada Gereksinim Mühendisliğinin (RE) geleceği için bazı önemli açık araştırma konuları vurgulanmıştır.

Burada bahsedilen başlıca zorluklardan bazıları, işlevsel olmayan gereksinimleri yakalamak ve analiz etmek için daha zengin modellerin gerekliliği ile ilgilidir. Bu belge, işlevsel olmayan gereksinimleri dahil etmek için Birleşik Modelleme Dilinin bazı olası uzantılarını çizmektedir.

Gereksinim Mühendisliği süreçleri içinde (örneğin, alan analizi, ortaya çıkarma, modelleme, doğrulama, vb.), işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimler arasında ayrım yapmak yaygındır. İşlevsel gereksinimlerin uygunluğu, geleneksel olarak pek çok araştırmanın yapıldığı mevcut modelleme teknikleri tarafından iyi bir şekilde kapsanmıştır.

Ancak, işlevsel olmayan gereksinimler (kısaca NFR’ler), kalite ve kısıtlama özellikleri genellikle bu modelleme teknikleri kapsamında değildir. İşlevsel karşılığının aksine ve sistem geliştirme sırasında sahip oldukları kritik role rağmen, bahsedildiği gibi literatürde çok az ilgi görmüştür. NFR’leri nasıl modelleyebilir ve akıl yürütebiliriz? Bu modeller, bu modelleme teknikleriyle nasıl bütünleştirilebilir? Bunlar hala daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyan temel zorluklardan bazılarıdır.

Dış sistem davranışına ilişkin işlevsel ve işlevsel olmayan yönler, belirli bir yazılım sistemini değerlendirmenin ve/veya geliştirmenin iki farklı yolunu içerir. Bir yandan, işlevsel yönler, örneğin bir sistemin (veya bir sistem bileşeninin) sağlaması gereken temel işlevler gibi sistemin ne yaptığıyla doğrudan bağlantılıdır.

Öte yandan, işlevsel olmayan yönler, performans, güvenilirlik, verimlilik, yeniden kullanılabilirlik, taşınabilirlik, sürdürülebilirlik (yani, bazı yazılım nitelikleri) gibi bazı gözlemlenebilir niteliklere göre sistemin nasıl davrandığı ile ilgilidir. Yazılım kalitesiyle ilgili çok çeşitli sorunları göstermek için, işlevsel olmayan gereksinimlerin bir listesi bulunabilir.

İşlevsel olmayan gereksinimleri karakterize etmek için iki temel yaklaşım vardır: Ürün odaklı ve Süreç odaklı. Ürün odaklı yaklaşım temel olarak, bir yazılım ürününün işlevsel olmayan gereksinimler (işlevsel olmayan özellikler üzerindeki kısıtlamalar) için yerine getirdiği en yüksek dereceye göre değerlendirilebilmesi için resmi bir çerçevenin geliştirilmesine odaklanır.

Süreç odaklı yaklaşım, yazılım sistemlerinin geliştirilmesine rehberlik etmek için işlevsel olmayan bilgileri kullanır. Bu işlevsizlik bakış açısını ele alan eserler arasında kuşkusuz en eksiksiz olanlar bunlardır.

Orada, yazılım geliştirme süreci sırasında kararları gerekçelendirerek tasarımı yönlendirmek için çeşitli işlevsel olmayan gereksinimlerle başa çıkmak için bir NFR çerçevesi açıklanmaktadır. Çerçeve ayrıca, kararları gerekçelendirirken ve geliştirme süreci boyunca etkilerini belirlerken işlevsel olmayan gereksinimleri belirtmek, yönetmek ve birbiriyle ilişkilendirmek için yapılandırılmış, grafiksel olanaklar sunar.

Bildirilen çalışmayı tamamlayan bir yaklaşımla sunulur. Burada, süreç odaklı bir yaklaşımla ve UML kullanarak, işlevsel olmayan gereksinimlerin işlevsel gereksinimlerle nasıl tanımlanacağı ve entegre edileceği sorunuyla ilgili stratejiler bulunabilir.

İşlevsel olmayan gereksinimlere odaklanan bir diğer önemli dil ise Hedefe Yönelik Gereksinim Dili’dir. GRL grafik dili, amaç ve etmen odaklı modellemeyi ve gereksinimlerin muhakemesini desteklemek için kullanılır.

GRL, köklü NFR Çerçevesi (NFR’leri modellemek için kullanılır) ve aracı odaklı dil (kuruluşların ve iş süreçlerinin modellenmesi, analizi ve yeniden yapılandırılması için kullanılır) üzerine kurulmuştur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir