Andragojinin Çevrimiçi Eğitime Entegre Edilmesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Andragojinin Çevrimiçi Eğitime Entegre Edilmesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

31 Ocak 2022 Androgoji eğitimi nedir Androgoji ne demek Androgoji ve pedagoji arasındaki fark Yetişkin öğrenebilir mi sorusu ile ilgili öğrenme araştırmalarını ilk kim yapmıştır 0
Muhasebe ve Bilgi Sistemleri  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Andragojinin Çevrimiçi Eğitime Entegre Edilmesi

Öğrenmeye yönelik hedef odaklı yaklaşımları ve her zamankinden daha kalabalık bir kişisel takvim (yetişkinler zaman kaybetmekten nefret ederler) göz önüne alındığında, kendi hızında eşzamansız bir çevrimiçi kurs tasarımının en etkili öğretim yaklaşımı olduğu kanıtlanmıştır.

Çevrimiçi öğrenme, genellikle öğrencileri kendilerinden mesafe ve zaman olarak ayrılan eğitim kurumları tarafından İnternet üzerinden gerçekleştirilir. Bazı yönlerden bu yaklaşım, özellikle ders hedefleri, hedefler, müfredat, içerik ve öğrenme çıktıları açısından geleneksel eğitime benzemektedir, çünkü bunlar hem site hem de çevrimiçi formatlar için uyumlu olmalıdır. Ayrıca, çevrimiçi bir ortamdaki öğretime teknoloji aracılığıyla aracılık edilse de, eğitmenler önemli bir rol oynamaktadır. Yerinde sürümlerden çok daha fazlası, çevrimiçi öğrenme temelde organize ve yapılandırılmış kendi kendine eğitimdir.

Kurum kursu sağlar; eğitmen rehberlik ve geri bildirim sunarak öğrenmeyi kolaylaştırır; ancak öğrenciler çalışma programını kendileri seçer, zaman ayırır ve kendi öğrenme prosedürlerini ve kaynaklarını kullanır. Dolayısıyla, örgün çevrimiçi eğitim, eğitmen tarafından kolaylaştırılan bir öğrenme ortamı olarak tanımlanabilir, ancak bir öğrenci için, gerçekte, esasen kendi kendine yeterli öğrenmedir. Bu nedenle, bağımsız planlama, yönetim ve kendi kendini kontrol etme zorlukları ortaya çıkar.

Bununla birlikte, uygun öğretim araçları tarafından desteklenirse, çevrimiçi kurslar öğrenci tarafından etkin bir şekilde kendi kendine yönetilebilir. Bununla birlikte, çevrimiçi öğrencilerin genellikle çevrimiçi bir programda özel gelişimlerini gerektiren verimli öğrenme ve öz-yönetim becerilerine sahip olmadıkları kaydedilmiştir. Ayrıca, iş ve aile yükümlülükleri nedeniyle birçok çalışan yetişkin öğrencinin çok yoğun programları vardır. Böylece, uzaktan eğitimin zorluklarının üstesinden gelmek ve öğrencilerin sanal bir ortamda nasıl öğreneceklerini öğrenmelerine yardımcı olmak, çevrimiçi eğitimin iki ana konusu haline geldi.

Çevrimiçi bir kursun hedefleri ve müfredatı, geleneksel yerinde kursla aynı olmalıdır. Çevrimiçi olarak verilen ders ile sınıfta verilen ders arasındaki fark, farklı bir metodolojik yaklaşımdadır. Buna göre, çevrimiçi bir profesör hazırlarken veya çevrimiçi bir öğrenciyi yönlendirirken belirli bir eğitim felsefesini (yani andragoji – öğrenci merkezli yetişkin eğitimi) ifade etmeye ihtiyaç vardır. Bir profesörün çevrimiçi bir ders verecek şekilde eğitiminin, bilgisayar konusunda bilgili bir teknisyenden ziyade nitelikli bir öğretim üyesi tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekmek önemlidir. Çevrimiçi pedagoji bir pedagog tarafından öğretilmelidir.

Uygun bir felsefe, tutarlı bir metodolojik yaklaşımı bilgilendirir, böylece bir profesör farklı teknikler için hazırlanır ve çevrimiçi öğrenci, çevrimiçi bir formatta en zenginleştirilmiş öğrenme deneyimini alacağından emin olur. Benzer şekilde, yetişkinlerin kendi kendini yöneten öğreniciler olduğu andragojik düşünceye dayalı olarak yetişkin gelişimi ile çevrimiçi eğitim arasında önemli bir ilişki vardır.


Androgoji ve pedagoji arasındaki fark
Androgoji ne demek
Androgoji Kuramı
Yetişkinlerin öğrenme özellikleri
Yetişkin öğrenebilir mi sorusu ile ilgili öğrenme araştırmalarını ilk kim yapmıştır
Yetişkin eğitimi Androgoji
Androgoji eğitimi nedir
Yetişkin eğitimi Nedir


Spesifik olarak, yetişkinler yaşam boyu otantik deneyimlere sahiptir ve çalışmalarında ve yaşamlarında karşılaştıkları görevlerle yüzleşmek için daha fazla bilgi edinme arzusuna sahiptir. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini (analiz, sentez ve değerlendirme) yansıtıcı yazılı çalışmalarla kullanmalarını isteyen çevrimiçi bir ders, sağlam pedagojik bir zemine sahiptir. Örneğin, gerekli okumalara (yeni bilgi) ve ayrıca otantik kişisel deneyimin (depolanmış bilgi) açığa çıkarılmasına açık bağlantılar talep eden denemeler, gelişmiş öğrenmeye yol açabilir.

Titiz akademik yazı, yetişkinlerin eğitim teorisindeki veya en iyi uygulamadaki sorunlar hakkındaki belirsizlikleriyle yüzleşmesini gerektiren daha yüksek düzeyde eleştirel düşünme becerileri gerektirir.

Üniversite düzeyinde çevrimiçi sınıflar geliştirilebilir ve öğretici, grup veya bağımsız öğretim modları olarak uygulamaya konulabilir. Yetişkin yaşamının aşamalarını ve geçişlerini anlamanın yanı sıra yetişkin ve kariyer gelişimi arasındaki karşılıklı ilişkiye özel dikkat gösterilmesine ilişkin bir arka plan göz önüne alındığında, belirli türde öğretim teknikleri belirtilmiştir.

Örneğin, sözleşmeli öğrenmeyi, tartışma panolarını, deneysel öğrenmeyi, portföyleri, asenkron bir ortamda kendi kendine ilerlemeyi ve kendi kendine ilerlemeyi içeren çevrimiçi yaklaşımlar en uygun görünmektedir. Artan sayıda yetişkin öğrenci için, andragojinin çevrimiçi kurs tasarımını etkilediği siber uzayda güçlü ve yeni bir model var.

Bu nedenle, bir çevrimiçi sınıf için bu varsayımların mantıksal uzantısı, işbirlikçi bir eşzamansız öğrenme biçimidir. Böyle daha bilgili merkezli bir format, hem yön hem de destek gerektirir. Kolaylaştırıcılar ve öğrenenler arasında bir ortaklık için bir temel sağlamanın temel faktörleri, herkese hem yön hem de destek sağlamaktır. Yönü (yani öğrenme sürecinin nasıl yürütüleceği) ve desteği (öğrencinin bu süreçte yer alma yetkinliği) belirlemek genellikle kolaylaştırıcıya bağlıdır, ancak bu paradigmaya aşina olan öğrenciler ortak bir karar verme sürecine de katılabilirler.

Çevrimiçi yetişkin öğrenciye destek, yetişkinlerin hem duyuşsal hem de bilişsel ihtiyaçlarını karşılayan bir öğrenme ortamı aracılığıyla sağlanır. Herkesin kendini iyi hissettiği bir akademik atmosfer, kolaylaştırıcılar ve öğrenciler arasında işbirliğine dayalı bir ortaklıkta önemli bir unsurdur. Kolaylaştırıcılar, arkadaş canlısı olmak ile yetişkin öğrenciye meydan okumak arasında bir denge kurmalıdır.

Çevrimiçi İşbirlikçi Öğrenme

Araştırmalar, yetişkin eğitiminin en sık bahsedilen özelliklerinden birinin işbirlikçi yönü olduğunu göstermektedir. Açıktır ki, modern yetişkin eğitiminin temelleri ilerici eğitim hareketinden doğmuştur. Yine de, işbirliği yoluyla katılımın bu iyi bilinen kavramsal çerçevesi göz önüne alındığında, özellikle andragojik bir modelle ilgili olduğu için yetişkinlerin işbirlikçi öğrenmesini destekleyecek çok sayıda deneysel kanıt bulunmaktadır. Bu yazıda sunulan çevrimiçi eğitim araştırmasından elde edilen veriler, işbirlikçi öğrenme sürecinin yetişkin öğrencilerle olumlu bir metodolojik yaklaşım olabileceğini göstermektedir.

İşbirlikçi öğrenme, özellikle eşzamansız tartışma panoları aracılığıyla çevrimiçi deneyim aracılığıyla beş farklı şekilde çalışır:

  • Hem kolaylaştırıcılar hem de öğrenenler, hem aktif hem de yansıtıcı olan bir eğitim sürecinin katılımcıları haline gelirler.
  • Kolaylaştırıcılar ve öğrenenler arasındaki hiyerarşi değiştirilir (tüm yetişkin öğrenciler arasında ortak sorgulama vurgulanır)
  • Anında geri bildirimle (örneğin 24 saatlik bir süre içinde) skolastik etkileşimlere dayalı olarak bir siber uzay topluluğu oluşturulur.
  • Otantik kişisel deneyimlerle birlikte okumalara ve derslere açık bağlantılar içeren yanıtlardan oluşan bir sinerji
    bilginin hem yaratıldığı hem de aktarıldığı bir öğrenme modeli üretir.
  • Kontrol odağı, bireyden katılımcı çevrimiçi topluluğa kayar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir