Öğrenci Merkezli Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğrenci Merkezli Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

31 Ocak 2022 Öğrenci merkezli eğitim felsefesi Öğrenci Merkezli eğitim yöntemler Öğrenci Merkezli eğitim yöntemleri 0
Proje Çalışma Sistemi 

Öğrenci Merkezli Öğrenme

Öğrenci merkezli öğrenmenin felsefi temelleri Dewey, Piaget ve Vygotsky’ye kadar uzanır. Hepsi çevrimiçi eğitimin icadından önce yazıp yaşamış olsalar da, işbirlikçi öğrenmenin bilginin bireysel olarak değil, bir öğrenenler topluluğu tarafından inşa edildiğini varsaydığı fikri kilit önemdedir. Öğrenenler fikirleri şekillendirip test ettiğinde ve otorite öğrenme topluluğundaki herkese dağıtıldığında ve deneyimlendiğinde, bu özel süreç doğası gereği katılımcıdır ve dolayısıyla işbirlikçidir.

İşbirlikçi öğrenme, özerk öğrenmeden farklıdır, çünkü kurs tasarımcısı, öğrenmenin evrensel olması için uygun titizlik ve güç paylaşımı vurgusu ile bir müfredatı şekillendirir. Öğrenciye, belirli bir müfredat kavramsal çerçevesi içinde çeşitli gelişimsel görevlere nasıl yanıt vereceğine dair seçenekler ve alternatifler, gerçek seçenekler sunulur.

Kolaylaştırıcının rolü, öğrenme için yetki ve orantılı sorumluluğu öğrenciye kaydırarak işbirlikçi bir öğrenme ortamının kapsamını belirler. Dolayısıyla kolaylaştırıcı, bilginin tek otoritesi ve aktarıcısının geleneksel rolünü yerine getirmez. Bunun yerine, öğrencilerin birlikte öğrenenler olarak görüldüğü bir karşılıklı sorgulama süreci uygulanmaktadır.

Çevrimiçi sınıf için kontrol, güç, uzmanlık ve otoritenin yeniden tanımlanması pekâlâ belirtilebilir. “Öğrenme, hayatın temel zevklerinden biri olan bir devrenin parçasıdır: [profesörün] rolü akımın akışını sağlamaktır” ifade edilmiştir. Yetişkinlerle ortak olarak etkileşime giren çevrimiçi eğitmenler, özellikle eşzamansız bir ortamda, anlayışlı yazıya dönüştürülen yansıtıcı düşünceye dayalı benzersiz bir sinerji yaratabilirler.

Profesörün bilimsel diyalogunu zamanında modellemek kilit bir unsurdu. Bu nedenle, çağrılan şey, kolaylaştırıcının gerekli ders kavramlarını kapsama sorumluluk duygusunun makul bir karışımı ve aynı zamanda öğrencilerin kendi başlarına öğrenmelerini ve çevrimiçi toplulukla tartışma panoları aracılığıyla yeni bilgilerini paylaşmalarını koşulsuz olarak taahhüt etmesidir. 

Bu amaca ulaşmak için bir kolaylaştırıcı, ilgili ortak sürecin net açıklamalarını yaparak öğrencileri işbirlikçi çalışmaya hazırlar. Bunun bir örneği bir çevrimiçi kurs bilgi bölümünde bulunabilir. Böyle bir bölüm siber uzayda bir dersin ne (yani müfredat) ve nasıl (yani metodolojik yaklaşım) konularını açıklar ve böylece öğrencilerin işbirlikçi bir öğrenme durumunda başarılı olmalarına izin verir.

Açık bir gerekçe (örn. ders tanımı, hedefler ve öğrenme çıktıları) ve tutarlı bir çerçeve (örn. ödevler, puanlama ölçekleri, değerlendirme faktörleri) bir ders bilgi bölümünün temel bileşenleridir. Sezgisel bir web sitesi tasarlamaya gösterilen bu özen, öğrenci başarısı açısından çok gerçek sonuçlara sahiptir.

Kolaylaştırıcı uygun öğrenme etkinliklerine karar verdikten, net hedefler belirledikten, uygun katılımcı teknikleri kullandıktan, anlamlı sorular geliştirdikten, beklenen sonuçlara ilişkin net bir fikir sağladıktan ve genel çevrimiçi teknoloji aracılığıyla siber uzayda etkileşimli bir site, çevrimiçi işbirlikçi öğrenme durumu oluşturur. formüle edilmiştir.


Öğrenci merkezli eğitim özellikleri
Öğrenci Merkezli eğitim yöntemleri
Etkinlik merkezli yaklaşım
Öğrenci merkezli eğitim felsefesi
Öğretmen ve öğrenci merkezli eğitimin karşılaştırılması
Öğrenci merkezli eğitimin avantaj ve dezavantajları
Öğrenci merkezli ders planı
Öğretimin DEĞERLENDİRİLMESİ Nedir


Bu formüle edilmiş ortam, katılımcıların topluluk temelli bilgi yaratmak için fikir alışverişinde bulunma ve fikirleri paylaşma konusunda kendilerini özgür hissettikleri bir atmosfer sağlar. Sonuç, öğrencinin bir refah ve kabul duygusuna sahip olduğu demokratik bir ortamdır; burada, görünüşte ikiye bölünmüş olan bağlılık ve özerklik ihtiyaçlarının, çevrimiçi işbirlikçi eğitimin doğasında bulunan hem bireysel büyüme hem de grup gelişimine bağlılık yoluyla karşılıklı olarak yerine getirilir.

Öğrenci göz önünde bulundurularak bir çevrimiçi işbirlikçi öğrenme kültürü oluşturulduğunda, öğrenmede iyi tanımlanmış değişimler meydana gelir. Bilişsel psikologlar, nasıl öğrendiğimizin öğrendiklerimizi etkilediğini belirtmişlerdir. Basitçe söylemek gerekirse, müfredat teknolojisi öğretim metodolojisini etkiler.

Çevrimiçi işbirlikçi formatının bir yararı, demokratik karar almanın artmasını sağlamasıdır. Buna bağlı olarak, katılımcılar kendi akademik ve sosyal gelişimlerinin yanı sıra grup tarafından üretilen bilginin potansiyeli hakkında fikir edinebilirler.

Öğrenciler, metinlerle açık bağlantılar kurarak ve otantik kişisel deneyimleri kullanarak, daha önce paylaşılmamış önyargıları açığa çıkarabilir ve çözebilir ve ayrıca ortak bilgi ve bilgeliklerini paylaşabilirler. Bu, öğrenciler rekabetçi olmayan bir ortamda işbirlikçi grup çalışması deneyimlediğinde öğrenmenin etkin olduğunu güçlü bir şekilde gösteren ilk ve orta düzeydeki bulgularla paralel görünmektedir.

Siber uzaydaki yetişkin öğrenciyi öğrenme sürecinde ortak bir ortak olarak görürsek, bu belirli öğrenci nüfusuna hizmet etmek için tutarlı bir stratejiye ihtiyaç vardır.

Bilgi İnşası için Birincil Araç Olarak Zincirlenmiş Tartışma

Konulu Tartışma (TD), çevrimiçi eğitim için birincil öneme sahip bir araçtır: öğrencilerin akranlarıyla ve eğitmenle ilgili konularda ve ayrıca ders materyalleriyle etkileşim kurmasını sağlar. Sohbetlerin aksine, asenkron TD formatının katılım için daha tutarlı fırsatlar, önceki gönderileri tekrar ziyaret etme, daha derin öğrenci yansıma seviyeleri, daha geniş bir fikir yelpazesine erişim, ders ve okumalarla daha somut bağlantılar ve daha fazla yol sağladığı gösterilmiştir. 

TD’nin eşzamansızlığı, öğrencilere kendi bireysel işyerlerinin nispeten stressiz ortamında ve kendilerine uygun bir zamanda kendilerini hazırlama, yansıtma ve ifade etme zamanı verir. Uzatılmış bir TD zaman çerçevesi kullanarak, öğrenciler önerilen literatürü ve diğer ders kaynaklarını daha iyi kullanabilir ve uygulayabilir, ek destek materyalleri arayabilir, alıntılar ekleyebilir ve metinlerini uygun format ve stil kullanarak yazabilir.

Böylece, TD, temel bilgi oluşturma ve işbirliği rolüne ek olarak, yazma, kompozisyon, yapılandırma ve biçimlendirme becerilerinin daha da geliştirilmesine olanak tanır. Ayrıca, asenkron ortamlar kaygıyı azaltma eğilimindedir. Eşzamanlı tartışmalar, tersine, tepkiyi ve kendiliğindenliği teşvik eder, ancak biliş derinliğini ve profesyonel literatürün kullanımını feda edebilir.

Bununla birlikte, sohbet, bazı konularda fikir veya fikir alışverişinde bulunmak veya beyin fırtınası yapmak, problem çözmek veya eğitmen tarafından ek açıklama yapmak gibi amaçlarla kullanıldığında, asenkron TD’ye tamamlayıcı bir araç olarak hizmet edebilir. Birlikte, öğrenme ve etkileşimin tüm temel özelliklerini kucaklayabilirler.

TD, aşağıdaki özellikler için işbirliği ve bilgi inşası açısından diğer çevrimiçi iletişim araçlarına (e-posta, sohbet ve video konferans) göre kesin bir avantaja sahiptir: akademik derinlik, gönderi uzunluğu öğrencilerin, niceliğin niteliğe dönüşümünün evrensel yasasına dayanan öğrenme ürünleri (bu durumda, bir TD ilanı). Bu nedenle, bir öğrencinin gönderisinin uzunluğu, diğer nitel özelliklere ek olarak, hazırlığının kalitesinin özelliklerinden biri olabilir.

Dikkat çekici bir şekilde, TD’ye katılan çevrimiçi sınıflardaki öğrenciler, kendi aralarında ve eğitmenle, gerekenden ortalama %12,5 daha fazla etkileşime girme ve tartışma başına gerekenden üç kat daha fazla (360’a karşı 120) kelime gönderme eğilimindedir.

National University çevrimiçi fakülte anketine (2004) göre çevrimiçi öğrenme etkinlikleri, öğrencilerin istenen öğrenme çıktılarını elde etmeleri ve başarı düzeylerini göstermeleri için yeterli bir araç sağlar. Ancak fakülte, sürekli eğitmenlerin mesleki gelişiminin önemini vurgulayan, özellikle TD’nin etkin kullanımında, öğretim stratejileri konusunda daha fazla rehberliğe ihtiyaç olduğunu not eder.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir