ANONİMLİK VE GİZLİLİĞİN KORUNMASI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ANONİMLİK VE GİZLİLİĞİN KORUNMASI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

26 Mayıs 2022 Anonimlik ne demektir Kişisel Verilerin KORUNMASI Kanunu Kişisel Verilerin silinmesi Talebi dilekçe örneği 0
Hedefleri Koruma

ANONİMLİK VE GİZLİLİĞİN KORUNMASI

Bireyler tipik olarak sanal ortamlarda kullanmak için bir takma ad (veya takma adlar) benimser ve bir düzeyde anonimlik sağlar. Takma adlı karakterleri içeren araştırmaların, “gerçek” veya çevrimdışı kimlikler bilinmediği için insan deneklerini düzenleyen düzenlemelerden muaf olduğu iddia edilse de, genellikle kişi ile takma adları arasında, bir takma adın sağladığı anonimlik düzeyini azaltan bağlantılar vardır.

Bunlar sunulmaktadır. Bu faktörlerin kombinasyonu, araştırmacıların takma adların çevrimdışı kimlikler için yeterli koruma sağladığını varsayamayacağı anlamına gelir. Sanal ortamlarda verilen anonimlik derecesi, araştırmacıların araştırma katılımcılarının anonimliğini ve sanal etkileşim ayarlarını korumak için etik gereklilikleri azaltmaz.

Bireyin anonimliğinin korunması, bireyin çevrimiçi temsilleri olarak takma adlarının/adlarının anonimliğinin korunmasına kadar uzanır. Takma adların kendileri zamanla itibar kazanır. Araştırmacılar, araştırma katılımcılarının anonimliği için çeşitli düzeylerde koruma sağlayabilir.

Araştırma materyallerinde mevcut takma adları diğer takma adlarla değiştirme uygulaması, kaynak belgeleri tanımlamak için metin aramaları kullanılabildiğinde mevcut takma adlara çok az ek koruma sağlar. Ayrıca, diğer topluluk üyeleri kılık değiştirmiş kimlikleri belirlemeye çalışabilir ve bu bilgileri başkalarıyla paylaşabilir.

Araştırma raporlarında araştırma katılımcılarının anonimliğinin korunmasına ek olarak, gizliliğin korunması için toplanan verilerin güvende tutulması gerekir. Bilgisayar aracılı araştırmalarda toplanan verilerin güvenliğini sağlamak benzersiz zorluklar doğurur. Veri toplama sitesinde, veri iletimi sırasında veya verilerin saklanması sırasında gizlilik ihlal edilebilir.

Verilerin toplandığı siteler güvenli olmayabilir ve kapı bekçileri veya “hackerlar” tarafından gözetime tabi olabilir. Başka bir tarafın verilere müdahale etmesi durumunda veri iletimi sırasında verilerin gizliliği ihlal edilebilir.

Bu, araştırma katılımcısının veya araştırmacının İnternet servis sağlayıcısını içerebilir. İşverenler ayrıca çalışanların e-postalarını da izleyebilir. Bilgisayar korsanları, işverenler veya “açık kayıtlar” mevzuatı nedeniyle verilerin saklanması sırasında verilerin gizliliği ihlal edilebilir.

Çevrimiçi araştırmacıların, araştırma sürecinin herhangi bir aşamasında yetkisiz kişilerin araştırma verilerine erişme risklerini en aza indirmeyi amaçlayan mümkün olan en güvenli veri toplama, aktarma ve depolama biçimlerini sağlamaları gerekir. Bunu sağlamak için kullanılan prosedürler, kullanılan sanal ortamın türüne göre farklılık gösterecektir.

SÖZCÜK MÜLKİYETİ

Elektronik mesajların mülkiyeti tartışıldı. Bir mesajı yazan kişinin, mesajın gönderildiği topluluğun veya mesaja erişimi olan herhangi birinin elektronik mesajın sahibi olup olmadığı hala belirsizdir. Elektronik gönderiler, henüz yasal olarak test edilmemiş olsa da, telif hakkıyla korunan orijinal eserler olarak kabul edilebilir.

Elektronik iletileri kullanmak için bilgilendirilmiş onay alınmazsa, telif hakkı hükümleri, bunların araştırma amacıyla “adil işlem”e tabi olduğunu ve yazara atfedilmesi gerektiğini ileri sürer. Bilgilendirilmiş onam almayan veya alıntı yaptıkları materyale atıfta bulunmayan araştırmacılar, hem etik hem de telif hakkı standartlarını ihlal etme riskiyle karşı karşıyadır.

Araştırma katılımcısının rızasıyla, araştırmadaki alıntılar kişiye, çevrimiçi takma ismine atfedilebilir veya anonim olarak kullanılabilir. Araştırma katılımcılarına saygı, onların anonimlik, takma ad veya kimlik konusundaki tercihlerini sorarak ve bunlara bağlı kalarak gösterilir.


Anonimlik hakkı nedir
Anonimlik ne demek
Kişisel Verilerin silinmesi Talebi dilekçe örneği
Özel nitelikli kişisel veriler Nelerdir
KVKK ihtarname örneği
Kişisel Verilerin KORUNMASI Kanunu
Özel nitelikli kişisel veri örnekleri
Kişisel Verilerin korunması Kanunu Kimleri Kapsıyor


Ancak, bu onun sorunları olmadan değildir. Özdeşleşmeye yönelik bireysel tercihler, topluluğun normları veya istekleriyle uyumlu olmayabilir. Bireylerin telif hakkı haklarına saygı duymak ile sanal bir ortamda diğer katılımcıların mahremiyetini korumak arasında gerilimler olabilir.

Roberts et al. sanal ortamla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere bir araştırma katılımcısının işi tam olarak atfedildiğinde, diğer sanal ortam üyelerinin mahremiyeti üzerindeki olumsuz etkilerin potansiyelini vurguladı.

TOPLUMA GERİ DÖNÜŞ ARAŞTIRMA BULGULARI

Bazı etik kodlarda bir gereklilik, araştırma katılımcılarına araştırmanın sonucu hakkında bilgi sağlamaktır. Bu bir gereklilik olmasının yanı sıra araştırmaya katılan bireylere saygıyı da gösterebilir.

Araştırma bulgularının bir özeti, araştırma katılımcılarına basılı kopya veya elektronik formatta sunulabilir. Araştırma katılımcılarının çevrim içi ve çevrim dışı kimlikleri arasında bağlantı kurabilecek iletişim bilgilerini sağlamak konusunda isteksiz oldukları durumlarda, özet bir Web sitesine yerleştirilebilir veya sanal topluluğun mesajlaşma sistemi aracılığıyla gönderilebilir.

Hızla değişen teknolojiler, araştırma amaçları için kullanılabilecek artan bir dizi sanal ortamın geliştirilmesine neden olacaktır. Bu yeni sanal ortamların kesin özellikleri, günümüzde mevcut olan sanal ortamlardan büyük ölçüde farklılık gösterebilir.

Her yeni çevre türünde araştırma yapmadan önce, araştırmacıların önerilen araştırmanın müdahaleciliğini, araştırma ortamının algılanan mahremiyetini, topluluğun savunmasızlığını, bireylere ve/veya topluluğa zarar verme potansiyelini ele almaları gerekecektir. ve araştırma tekliflerinde gizliliğin nasıl korunacağı ve fikri mülkiyet haklarına nasıl saygı gösterileceği.

Bu, araştırmanın hem araştırma katılımcıları hem de araştırmanın yürütüldüğü topluluklar üzerindeki olası etkilerinin dikkate alınmasını gerektirir.

Araştırmacının bilgisi ve ilgili sanal ortamların “netiquette” ve sosyal normlarına bağlılığı tarafından yönlendirilmelidir. Etik kodlarında ana hatlarıyla belirtilen ilkeler tarafından yönlendirilen araştırmacıların, araştırma katılımcılarının ve çevrimiçi topluluklarının ihtiyaçlarını dengeleyen ve her ikisine de koruma sağlayan etik açıdan savunulabilir stratejiler geliştirmeleri gerekecektir.

Sonuç

Sanal ortamlarda etik araştırma yürütme yaklaşımımız, çevrimiçi iletişimin çevrimiçi kimlikleri aracılığıyla etkileşime giren bireyler tarafından yürütüldüğünü açıkça kabul eden bir insan araştırması perspektifine dayanmaktadır. Bu nedenle odak noktamız metinlerden ziyade bireylerdir.

Bireylerin, çevrimiçi etkileşimlerinin izlerinin (ör. günlükler, gönderiler) araştırma amacıyla kullanılıp kullanılamayacağı konusunda bilgilendirilmiş onay verme haklarına imtiyaz veriyoruz.

Bu yaklaşımın sosyal bilimlerde insan araştırmaları için genel etik ilkelerle uyumlu olduğuna inanıyoruz. Sanal ortamlarda etik araştırmaların yürütülmesine alternatif bakış açıları, metinlerin kültürel üretimine ve internet araştırmalarında bir dizi etik bakış açısını meşru kabul eden etik çoğulculuk çağrılarını yansıtan performansa daha güçlü bir vurgu yapar.

Benimsenen bakış açısına bakılmaksızın, tüm araştırmalar, meslek birliklerinin etik kurallarında veya kurumsal inceleme kurullarında ana hatlarıyla belirtilen etik araştırma ilkelerine uygun olmalıdır. Çevrimiçi araştırma için belirli yönergelerin yokluğunda ve inceleme komitelerinin çevrimiçi araştırma konularına aşina olmadığı durumlarda, araştırmacılara kodlarında belirtilen ilkeler tarafından yönlendirilmelerini ve gerektiğinde sanal ortamlarda kullanım için yönergeleri uyarlamalarını öneririz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir