Sanal Ortamlarda Etik Araştırma Yürütme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Sanal Ortamlarda Etik Araştırma Yürütme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Mayıs 2022 Bilimsel araştırma ve yayın Etiği pdf Bilimsel etik kurallar ve ihlaller Sosyal Bilimlerde etik sorunlar pdf 0
Hedefleri Koruma

Sanal Ortamlarda Etik Araştırma Yürütme

İnternetin hızlı büyümesine, bilgisayar aracılı iletişimi destekleyen sanal ortamların sayısında ve türlerinde bir büyüme eşlik etti. Bunu kısa süre sonra araştırma amacıyla bu sanal ortamların kullanılmasına yönelik ilgi izledi: araştırma katılımcılarının işe alınması, araştırmaların yürütülmesi ve sanal ortamların incelenmesi gerekir.

Sanal ortamları kullanan ilk araştırmalar, bir dizi etik sorunu ve tartışmayı gündeme getirdi. 1996 gibi erken bir tarihte, Bilgi Toplumunda bir forum çevrimiçi sosyal bilim araştırmalarının yürütülmesinde etik konulara ayrılmıştı. Tartışma, çevrimiçi etik araştırma için kılavuzlar geliştirmeye yönelik daha yakın tarihli işbirlikçi girişimlerle devam etti.

İnsanlarla yapılan etik araştırmaların temel ilkeleri dürüstlük, saygı, yardımseverlik ve adalettir. Bu ilkelere dayalı olarak, birçok profesyonel dernek, araştırmanın yürütülmesi için etik yönergeler veya kurallar sağlar. Bununla birlikte, bu kodlar tipik olarak, çevrimiçi yürütülen araştırmaların değerlendirilmesinden önce, çevrimdışı ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Bu kodlar genel olarak araştırma için yol gösterici ilkeler içerirken, bu ilkelerin sanal ortamlarda araştırma yapmak için eylemlere dönüştürülmesi yoruma açıktır.

Etik yönergeleri çevrimiçi etik uygulamaya çevirme süreci, araştırmacının kullanabileceği seçeneklerin ve araştırma katılımcıları, toplulukları ve araştırma süreci üzerindeki olası etkilerin tartışılmasını içerir. Bu süreçteki temel kaygılar, bireylere, çevrimiçi kimliklerine ve kelimelerin mülkiyetine saygı gösterilmesidir.

KAMU ve ÖZEL ALAN

Çevrimiçi araştırma, amaç, eşzamanlılık, erişim, kullanıcı sayısı ve normlar açısından farklılık gösteren bir dizi sanal ortamda gerçekleştirilebilir. Belirli bir sanal ortamda kullanım için etik araştırma prosedürleri geliştirmedeki önemli bir konu, ortamın özel mi yoksa kamusal bir “alanı” mı temsil ettiğini belirlemektir.

Sanal ortamlarda kamu ve özel arasında ayrım yapmak için çeşitli girişimlerde bulunuldu, ancak çok az anlaşmaya varıldı. Şu anda araştırmacılar için sanal ortamlarda neyin özel ve kamusal alanı oluşturduğuna dair net bir kılavuz yoktur, ancak bu ayrım, katılımcıların araştırma hakkında bilgilendirilme ve bilgilendirilmiş onam verme veya vermeme haklarını etkilediği için önemlidir.

Kamusal alana karşı özel alanın tanımlanması, sanal ortama erişilebilirliğin tek boyutuna indirgenemez. Halka açık sanal ortamlarda gerçekleşen etkileşimler, katılımcılar tarafından özel olarak algılanabilir.

Haber gruplarına kısıtlama olmaksızın erişilebilir, ancak haber grubu gönderileri kendini ifşa etme açısından yüksek olabilir ve sıklıkla da öyledir ve birçok kullanıcı tarafından özel olarak algılanır. Benzer şekilde, hassas konulardaki destek grupları, katılımcıların gizlilik ve mahremiyet normlarına bağlı kaldığı, herkesin erişebileceği sitelerde yürütülebilir.


Sosyal Bilimlerde etik sorunlar pdf
Yayın Etiği nedir
Bilimsel araştırma ve yayın Etiği pdf
Bilimsel araştırmada etik kurallar Nelerdir
Bilimsel yayın etiği ilkeleri
Bilimsel etik kurallar ve ihlaller
Bilimsel etik ihlalleri örnekleri
Bilimsel etik pdf


Bazı etik kodlar, araştırılanlara herhangi bir zarar veya sıkıntı gelme ihtimalinin olmadığı ve gizliliklerinin korunduğu durumlarda, doğal gözlemleri ve arşiv araştırmalarını bilgilendirilmiş rıza gerektirmekten muaf tutar.

King (1996), araştırmaların katılımcıların önceden bilgisi ve bilgilendirilmiş onayı olmadan yürütüldüğü ve yayınlandığı çevrimiçi grupların üyelerine yönelik psikolojik zarar potansiyelinin altını çizdi. Bir grup içinde mahremiyet beklentisinin olduğu durumlarda (bu beklenti yanlış bilgilendirilmiş olabilir), birey bu araştırmanın sonuçlarını duyduğunda veya okuduğunda ihlal edildiğini hissedebilir.

Çevrimiçi iletişimin yalnızca kısıtlama olmaksızın erişilebilir olduğu için kamusal alanda gerçekleştiği varsayımının yapıldığı durumlarda, bir anormallik, araştırma katılımcılarının çevrimiçi ve çevrimdışı araştırmada eşdeğer ortamlarda nasıl muamele gördüğüyle sonuçlanabilir.

Örneğin, destek grupları üzerinde çevrimdışı araştırma, araştırma katılımcılarının bilgilendirilmiş onayını gerektirirken, benzer çevrimiçi araştırmalar, tüm gönderilerin kamuya açık belgeler olduğu gerekçesiyle katılımcıların bilgisi veya bilgilendirilmiş rızası olmadan gerçekleştirilebilir.

Sanal bir ortamın kamusal/özel doğasının değerlendirilebileceği olası boyutları özetlemektedir. Tüm boyutların sürekliliklerin sol tarafında yer aldığı sanal ortamlar, araştırma amaçlı kamu ortamları olarak kabul edilebilir ve kamu ortamlarında araştırma yönergelerine tabi olabilir.

Tüm boyutların sağda olduğu sanal ortamlar, araştırma katılımcılarının bilgilendirilmiş onayını gerektiren özel ortamlar olarak kabul edilmelidir. Zorluk, açık bir şekilde kamusal veya özel alanlara girmeyen ortamların çoğunda ortaya çıkar. Araştırmacıların kendi araştırma ihtiyaçlarını karşılamak için sanal ortamları genel veya özel olarak tanımlama hakları yoktur.

Bunun yerine, çevrimiçi forumun boyutu ve doğası ile çalışmanın müdahaleciliği dikkate alınmalıdır. Araştırma yapma talebinin ve araştırmanın kendisinin araştırma katılımcıları ve toplulukları üzerindeki olası etkisi dikkate alınmalıdır. Araştırma için onay isteme süreci kendi içinde grup dinamiklerini değiştirebilir.

BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAY

Özel ortamlar olarak kavramsallaştırılan sanal ortamlarda yürütülen araştırmalar, araştırma katılımcılarının bilgilendirilmiş onayını gerektirir. Katılımcılar sıklıkla coğrafi olarak dağılmış olduğundan, sanal ortamlarda bilgilendirilmiş onay almak çevrimdışı araştırmalara göre daha sorunludur.

Ayrıca, araştırma katılımcıları, onam formlarının imzalanması için gerekli olan çevrim dışı kimliklerin ayrıntılarını ifşa etmekte isteksiz olabilirler. Çevrimiçi araştırmalarda bilgilendirilmiş onam almak için bir dizi seçenek önerilmiş ve bunlar özetlenmiştir.

Bilgilendirilmiş onam almak için bir yöntemin seçimi, sanal ortamın türüne, araştırma katılımcılarının ihtiyaç duyduğu anonimlik düzeyine ve üst düzey bilgi işlem olanaklarına erişimlerine bağlı olacaktır.

Kullanılan yöntem ne olursa olsun, araştırmayla ilgili bilgiler, araştırma katılımcılarının araştırmaya katılımlarından önce, sırasında veya sonrasında istedikleri zaman saklayabilecekleri ve başvurabilecekleri bir formatta sunulmalıdır. Potansiyel araştırma katılımcılarını, araştırmaya katılımlarının olası sonuçları hakkında tam olarak bilgilendirmek için özen gösterilmelidir.

Sanal ortamlarda araştırma katılımcılarından izin almaya ek olarak, topluluğun kapı bekçilerinin onayını almak ve yürütülen araştırmanın bir bütün olarak topluluğa tavsiyede bulunmak da tavsiye edilebilir.

Topluluklara bir araştırma projesi için tavsiyede bulunmak, araştırmacının kamuya açık olarak tanımlanmasını gerektirir. Bazı durumlarda, belirli bir sanal ortamda araştırma kararı, araştırmacının o ortamda aktif bir katılımcı veya “gizli” olmasından sonra verilebilir. Araştırmacıların, araştırma süreci başlar başlamaz araştırmacı statüsünü aleni hale getirmelerini öneririz.

Bu, takma adlarda, açıklamalarda veya nesnelerde bir araştırmacı olarak tanımlamayı içerebilir; araştırma ve sosyal kimlikler arasında bağlantı kurma; ve araştırma hakkında bilgi yayınlamak gerekir.

Topluluklara bir araştırma projesi hakkında tavsiyede bulunmak, üyelik sınırları olmaksızın halka açık sanal ortamlarda sürekli çaba gerektirebilir. Bir çevrimiçi grupta bir kez kendini araştırmacı olarak tanımlaması, grubun mevcut olmayan veya gelecekteki üyelerinin de araştırmacının rolü hakkında bilgi sahibi olduğu anlamına gelmez. Araştırmacı statüsünü yeniden tanımlamaya ve araştırmacının rolünü sürekli olarak yeniden ifade etmeye ve netleştirmeye ihtiyaç olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir