ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

31 Mayıs 2022 Geleneksel teknolojiler Teknoloji neye benzer Ulaşımda teknolojinin yararları 0
Proje Değişimini Yönetmek

ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI

Bu çalışmada kullanılan uzaktan eğitim programı, dünyadaki en büyük, çevrimiçi, AACSB tarafından akredite edilmiş MBA programlarından biridir. Metodoloji, verileri toplamak için 49 soruluk bir batarya içeren bir anket kullandı. Sorular, daha önce kılavuz olarak tartışılan literatürdeki kavram ve fikirler kullanılarak geliştirilmiştir.

Denek referans dersini belirledikten sonra, o konunun notu idari kayıtlardan alınır ve kaydedilir. Ek olarak, diğer dört demografik soru, cinsiyet, alınan ders sayısı, öğrenci durumu, referans derste harcanması beklenen süre ve referans derste fiilen harcanan süre hakkında bilgi topladı.

İki grup soru kullanıldı. İlk sette öğrencinin sınıfta farklı teknolojileri (yani sohbet, e-posta, video akışı vb.) kullanımı ve kullanılıyorsa ne kadar etkili olduğu sorulmuştur (beşli Likert: 1 = ÖK …. 5 = YÜKSEK) teknolojinin sınıfta kendilerine yardımcı olacağına inanıyorlar mıydı?

Analiz amacıyla yeni bir değişken olan LOHITECH oluşturduk. LOHITECH kullanılarak, katılımcılar iki gruptan birine yerleştirilebilir: bir grup üç veya daha az teknoloji kullandığını bildirirken, ikinci grup referans sınıflarında dört veya daha fazla teknoloji kullandığını bildirdi.

İkinci soru grubu, öğrencilerden doyum için potansiyel etkilere ilişkin ifadelere karşı referans uzaktan kursla ilgili deneyimlerini derecelendirmelerini istedi (beşli Likert: 1 = Kesinlikle Katılıyorum …. 5 = Kesinlikle Katılmıyorum). Bu sorular, daha önce tanımlanan sorunlarla ilgili ifadelerle beş puanlık bir derecelendirme ölçeğini ilişkilendirdi. Soruların sırası rastgele belirlendi ve anket, yazar olmayanlar tarafından yanlı veya yanıltıcı sorular için gözden geçirildi.

Anket, uzaktan MBA programına kayıtlı 341 öğrenciye gönderilmiştir. 2002 sonbaharında, program 39 eyalet ve 12 ülkeden 206 öğrenciye hizmet vermiştir. Bu öğrencilerin çoğu tam zamanlı istihdam edilmektedir.

Bu çalışmada kullanılan program Güz 1996’dan beri yürütülmektedir ve 179’un üzerinde mezun vermiştir. AACSB tarafından akredite edilmiş bir MBA sunar ve müfredatı kampüs içi müfredatla paraleldir. Kayıtlı öğrencilerin yaklaşık %33’ü kadındır. Kayıtlı en yaşlı öğrenci 60, en küçüğü 22 yaşındadır.

Kayıtlı tüm öğrencilerin ortalama yaşı 35’tir. 25’in üzerinde doktora nitelikli eğitmen, her yıl uzaktan programın geliştirilmesine ve uygulanmasına katılır. Son zamanlarda, haber dergisi US News ve World Report (2001) programı en iyi 26 uzaktan eğitim programından biri olarak sınıflandırdı.

Geri dönen 131 kullanılabilir anket vardı. Öğrencilerin referans dersi için aldıkları final notu elde edilmiş ve değişken olarak anket kaydına eklenmiştir. Bunlar henüz kurs almamış 30 ve en az bir kurs bitirmiş 101 olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bu ikinci grup, en az bir dersi tamamlamış olan öğrenciler, bu çalışmanın odak noktasını oluşturmuştur.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Deneklerin genel memnuniyet düzeyi olarak 24. soru “Kurstan genel olarak memnun kaldım” kullanılmıştır. Veri seti analiz için SPSS’ye yüklendi.  LOHITECH dahil 23 değişkenin memnuniyetle önemli ölçüde ilişkili olduğunu kanıtladı (S24).

Çok sayıda önemli değişken, bunların nasıl gruplanacağına dair daha ayrıntılı bir analize ihtiyaç duyulmasına yol açar. Kerlinger, bu durumda “değişkenlerin altında yatan faktörleri belirlemek için değişken alanları keşfetmek” için faktör analizinin kullanılmasını önerir.

Memnuniyetle önemli ölçüde ilişkili olduğu kanıtlanan sorular üzerinde Varimax Çıkarımı ile bir SPSS faktör analizi yapıldı. Tüm güvenilirlik katsayıları .7000’in üzerindedir ve tüm Özdeğerler 1.00’in üzerindedir, bu da geçerli bir faktör için kabul edilebilir bir seviyeyi gösterir. Son olarak, beş bileşen varyansın %66.932’sini açıklamaktadır.

Özetle, anketteki 22 değişkenin memnuniyetle önemli ölçüde ilişkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu 22 değişkenin faktör analizi, beş olası yapıyı çıkardı. Bu yapılar şu şekilde etiketlenmiştir: Profesörle Etkileşim; adalet; Dersin İçeriği; Sınıf Etkileşimi; ve Temel soruların temel özelliklerine dayalı Değer, Teknoloji ve Öğrenme vb.

Tablo 3, her bir yapıdaki soruların derecelendirmelerini birleştirmenin ve her birini memnuniyetle ilişkilendirmenin sonuçlarını göstermektedir. Tablodan da görülebileceği gibi, yapılar beş memnuniyet göstergesi kadar iyi durumdadır.


Dünyadaki teknolojik gelişmeler Nelerdir kısaca
Ülkemizde teknolojinin gelişimi için neler yapmalıyız
Geleneksel teknolojiler
Teknoloji neye benzer
Bilim ve teknoloji ile ilgili bilgiler
Ulaşımda teknolojinin yararları
Teknoloji Nedir ödev
Türkiye de teknolojinin gelişimi


Daha önce de belirtildiği gibi, organizasyon, bu durumda okul, bir uzaktan eğitim programının başarısında kilit bir paydaştır. Uzaktan eğitim programlarının gelecekteki başarısı, büyük ölçüde bu kritik başarı faktörlerinin karşılanmasına bağlıdır.

Uzaktan eğitim kursları ve programları sadece öğrencilere alternatif bir sunum yöntemi sağlamak için değil, aynı zamanda sunan birim/kolej/üniversite için gelir elde etmek için de kullanılmaktadır. Uzaktan eğitim ve program sayısı katlanarak artarken, kaliteyi ve gelirleri artırma gerekliliği de ön plana çıkıyor. Çevrimiçi program başarısını etkileyebilecek bir dizi operasyonel öneriyle bitiriyoruz.

Bu çalışmadaki veriler, profesörler tarafından zamanında ve kişiselleştirilmiş bir geri bildirimin öğrenciler tarafından daha yüksek düzeyde memnuniyetle sonuçlandığını göstermektedir. Bu nedenle yöneticiler, fakülteleri ile yakın çalışmalı ve onlara öğretmen-öğrenci ilişkilerini zenginleştirmenin yollarını sunmalıdır.

Paradoksal olarak, bir öğretim üyesinin sanal sınıfa kişisel bir dokunuş katmak için teknolojileri kullanması gerekir. Örneğin, öğretim üyeleri tartışma forumlarının kullanımını artırmaya, e-postaya 24 ila 48 saat içinde yanıt vermeye ve öğrencileri dersle ilgili en son gelişmelerden haberdar etmeye teşvik edilmelidir.

Veriler ayrıca iyi ders içeriğinin ve açık talimatların sanal sınıfta öğrenci memnuniyetini artırdığını göstermektedir. Bunun temel olarak uzaktan öğrenci için beklentileri belirlemesi ve yönetmesi iyi olabilir. Bu sonuç, öğretim üyelerinin ders programları ve ayrıntılı yönergeler içeren eksiksiz Web sitelerine sahip olması gerektiğini göstermektedir.

Bu da uzaktan eğitim yöneticilerinin dikkatlerini, iyi Web sitesi tasarımı, öğretim tasarımcısı desteği, test tasarımı, kullanıcı etkileşim teknikleri vb. gibi uzaktan eğitim için uygun olan destekleri öğretim üyelerine sağlamaya odaklaması gerektiğini göstermektedir.

Uzaktan öğrencilerin değer kavramı, öğrenme ve teknolojiyi iç içe geçtiğinden, uzaktan programdaki mevcut teknolojiyi uzaktan yöneticilerin önermesi ve öğretim üyelerinin kullanması zorunludur. Bu durumda teknoloji, yalnızca platformun gerçek yazılım ve donanım özelliklerini değil, aynı zamanda teknolojinin en iyi öğretim uygulamalarına ne kadar iyi uyarlandığını da ifade eder.

Sonuçlar, eğer teknoloji mevcutsa ancak kullanılmıyorsa, memnuniyeti azalttığını ima etmektedir. Bu nedenle, bir derste kullanılmayan teknoloji seçenekleri mevcut görünmemelidir. Program yöneticisi için bu, teknolojik seçeneklerin görüntülenmesi açısından kurs düzeyinde özelleştirilebilen mesafe platformlarının benimsenmesini önerecektir.

Sonuç

Bu çalışma, uzaktan eğitimden memnuniyet için potansiyel göstergeleri belirlemeye çalışmaktadır. Bir dizi olası gösterge, geleneksel sınıfa karşı sanal sınıf tartışmasını çevreleyen literatürden türetilmiştir. Göstergelerden 49 soruluk bir anket geliştirilmiş ve yerleşik bir uzaktan eğitim programında MBA öğrencilerine uygulanmıştır.

Bir veya daha fazla uzaktan dersi olan öğrencilerden alınan yüz bir anket analiz edildi ve 22 değişkenin memnuniyetle anlamlı bir şekilde ilişkili olduğu sonucuna varıldı.

Anket verilerinin faktör analizi, beş temel yapıyı çıkardı: Profesör Etkileşimi, Adalet, Kurs İçeriği, Sınıf Etkileşimi ve Teknoloji Kullanımı ve Değeri. Bu yapılardan bir uzaktan programı uygulamak ve yönetmek için çeşitli öneriler çıkarıldı ve tartışıldı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir