ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

26 Ekim 2022 Araştırma Metodolojisi Nedir Araştırma metodolojisi örneği Betimsel araştırma yöntemleri 0
Strateji Bileşenleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ

Bir vaka çalışması araştırma yaklaşımı, bir fenomeni doğal ortamında incelemek için uygundur ve derinlemesine yanıtlara yol açar. Lisans mezunları ve lise öğrencileriyle yapılan önceki bir anket, çoğunun masaüstü-video konferans tesisleri aracılığıyla uzaktan eğitim konusunda hiçbir deneyiminin olmadığını ortaya koydu.

Bu öğrenme modu nispeten yeni olduğu için vaka çalışması araştırma metodolojisi kullanıldı. Beş denek (iki öğretmen ve üç öğrenci) bu çalışma için gönüllü oldu. Tüm bire bir eğitim oturumları, birbiriyle etkileşime giren iki kişiyi içeriyordu.

Bununla birlikte, bu çalışmanın birincil ilgi alanı, bir bireyin (öğretmen veya öğrenci) iletişim çabalarını etkileyen ve böylece onun öğretme veya öğrenme yeteneğini etkileyen faktörleri belirlemekti.

Bire bir ders seansları ile ilgili daha önceki çalışmalar da iki birey arasındaki etkileşimden çok bireyin algılarına odaklanmıştı. İki öğretmen büyük bir üniversiteden lisans öğrencileriydi. Her birinin geleneksel yüz yüze bağlamda bire bir eğitimle yaklaşık 2 yıllık deneyimi vardı. Üç öğrenci liseye gidiyordu.

İki öğretmenden bir yıl boyunca kendi evlerinde bire bir eğitim alıyorlardı. Tüm eğitmenler ve öğrenciler, herhangi bir uzaktan eğitim deneyimine sahip değildi. Lise düzeyinde öğretim konusu matematikti.

Tüm eğitim oturumları, masaüstü video konferans araçları kullanılarak gerçekleştirildi ve bir öğretmen ve bir öğrenci katıldı. Bu çalışmada masaüstü video konferans eğitim oturumları için kullanılan tüm kişisel bilgisayarlar, yerel alan ağı veya 56 kbps modem aracılığıyla internete bağlandı.

Bu hız, öğrencilerin ve öğretmenlerin telefonla bağlandığı uzaktan eğitimi daha çok yansıtıyordu. İletişimi kolaylaştırmak için Microsoft NetMeeting kuruldu. Video sinyallerini yakalamak için bir dijital kamera ve bir video kartı kullanıldı.

Ses sinyallerini yakalamak ve yansıtmak için bir mikrofon, bir ses kartı ve iki hoparlör kullanıldı. Her konu için (eğitmen veya öğrenci), bu tür beş masaüstü video konferans eğitim oturumundan veri toplandı.

Doğal ders bağlamının gerçekçiliğini korumak için, öğretim süreci ve materyalleri üzerinde minimum kontrol vardı. Yerinde gözlem, bilgisayar ve video kaydı ve görüşmeler dahil olmak üzere veri toplama için çoklu yöntemler kullanılmıştır.

VERİ ANALİZLERİ

Her durum için, tüm veriler dört ana faktör (sistem özellikleri, mod özellikleri, sosyal varlık ve medya zenginliği) ve öğretme veya öğrenmede etkililik algıları için analiz edildi. Analiz sonuçları deneklerle doğrulandı.

Denekler ayrıca ek içgörülere katkıda bulundular ve özellikle kendilerini ilgilendiren konuların altını çizdiler. Genel olarak, iki denek video konferans eğitiminden yanayken, üç kişi olumsuz geri bildirimde bulundu.

Kanıtlar, deneklerin sistem özelliklerinden etkilendiğini göstermektedir. Sistemlerini başlatmada teknik zorluklar yaşayan ve görsel ve sesli sinyallerle daha fazla sorun yaşayanlar, eğitim oturumlarını daha zayıf algılama eğilimindeydiler.

Sistem sorunlarıyla karşılaştıklarında açıkça hayal kırıklığına uğramalarına rağmen, bu tür uygulamaların geleceği hakkında yorum yapmaları istendiğinde denekler genellikle iyimserdi.

Mod özellikleriyle ilgili sonuçlar, deneklerin bu yollarla karmaşık kavramları anlayabilmeleri veya değiş tokuş edilen fikirlerin kendileri için yeterince açık olması durumunda ders oturumlarını daha iyi algılama eğiliminde olduklarını göstermektedir.

Karmaşık fikirlerin değişimini artırmanın yolları, bir öğretmen tarafından önerildiği gibi “karmaşık bir fikri iletişimden önce birkaç daha basit fikre ayrıştırmak için bazı yöntemlere” sahip olmayı içerir. Genel olarak, denekler bu eğitim biçiminin matematiğe olan ilgilerini artırdığını, çünkü bunun “ilginç”, “şaşırtıcı” ve “eğlenceli” olduğunu hissettiler.

Sosyal mevcudiyet ve medya zenginliğine ilişkin sonuçlar, deneklerin diğer tarafın varlığını hissedebildikleri, kişisel mesajlar gönderebildikleri veya hızlı bir şekilde yanıt alabildikleri takdirde öğrenim seanslarına ilişkin daha iyi algılar oluşturma eğiliminde olduklarını göstermektedir.


Betimsel araştırma yöntemleri
Araştırma Yöntemleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Araştırma metodolojisi örneği
Tez araştırma Yöntemleri
Araştırma Metodolojisi Nedir
Nitel araştırma Yöntemleri
Araştırma Modelleri nelerdir


Yeni teknoloji aracılığıyla birbirleriyle nasıl çalışacakları konusunda ortak bir anlayış geliştiren insanlar, sosyal varlık ve medya zenginliğindeki değişikliklerden daha az etkilenir. Bu nedenle, “bu tür eğitim oturumlarında yeterli deneyime sahipsek”, öğretmenler ve öğrenciler kendilerini bu tür kısıtlamalardan kurtarabilirler.

Tablo 2’den, dört faktörün, bire bir masaüstü video konferansı kullanan uzaktan eğitim ile başarının makul derecede iyi tahmin edicileri olduğu açıktır. Bu dört faktörün her biri geliştikçe, genel deneyimin de artması muhtemeldir.

Spesifik olarak, başarı için en güçlü ayrımcı faktör medya zenginliği, en zayıf ayrımcı faktör ise sistem özellikleri gibi görünmektedir. Tahmin güçleri göz önüne alındığında, bu dört faktör, büyük ölçekli anketleri içeren uzaktan eğitim üzerine gelecekteki araştırma çabalarına bir temel olarak hizmet edebilir.

Bire bir eğitim oturumları için masaüstü video konferans olanaklarının kullanımının sınırlamaları olsa da, gelecek vaat eden bir geleceği de var. Denekler, gelecekte bu tür eğitim oturumlarının kalitesinin nasıl iyileştirilebileceği konusunda bazı teknik ve prosedürel önerilere sahiptir.

Gelecekteki araştırmalar, prosedürel rutinleri yerleştirmek için yazılım araçlarını uygulayabilir veya ince ayar yapabilir. Gelecekteki araştırmalar, bu çalışmayı farklı öğretim konuları (örneğin, diller veya bilimler) ve farklı öğretim seviyeleri (örneğin, ortaokul veya kolej) ile de tekrarlayabilir.

Bu çalışma yalnızca Singapurlu öğretmenlere ve öğrencilere odaklanmıştır, ancak gelecekteki araştırma çabaları aynı fenomeni çok kültürlü bir bağlamda inceleyebilir.

Araştırmalar, kültürün teknolojilerin insan davranışı üzerindeki etkisini, özellikle de masaüstü video konferans yetenekleri aracılığıyla uzaktan öğrenmenin farklı kültürlerden öğretmenler ve öğrencilerle eşleşebildiğinden, yumuşattığını göstermiştir. Ayrıca, ağ hızı arttıkça, daha iyi hızın diğer faktörler üzerinde önemli olumlu etkileri olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışma yapılabilir.

Bu çalışma, bire bir uzaktan eğitim yürütmek için bir araç olarak masaüstü video konferans teknolojilerinin vaadini göstermektedir. Düşük maliyetli kişisel bilgisayarların ve İnternet erişiminin yaygın olarak mevcudiyeti göz önüne alındığında, bu uzaktan eğitim modunun kısmen yüz yüze eğitim oturumlarının yerini alması makuldür.

Daha da önemlisi, bu makalede incelenen teknolojik yeteneklerin faydaları, bire bir eğitim oturumlarının ötesine geçerek daha büyük ölçekli uzaktan eğitim çabalarına kadar uzanabilir. Bu çalışma masaüstü video konferans teknolojilerine odaklansa da diğer teknolojiler de ihmal edilmemelidir.

Her bir teknolojiyi mevcut bir soruna çözüm olarak görmenin yanı sıra, bir bilgi ve iletişim teknolojileri koleksiyonunun eğitim için nasıl yeni ve heyecan verici olanaklar açabileceğini incelemek de faydalı olacaktır.

Bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimin birçok alanına nüfuz etmiştir. Bu teknolojiler gelecekte eğitimi etkilemeye devam edecek.

Bu tür teknolojilerin eğitimin geleceğini nasıl değiştirebileceğine bir örnek, Singapur Ulusal Üniversitesi, Stanford Üniversitesi ve İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü tarafından ortaklaşa yürütülen Küresel Proje Koordinasyonu dersidir. Bu kursta, üç üniversiteden öğrenciler aynı küresel sınıfa kaydolurlar.

Üç üniversitenin fakülteleri, gerçek zamanlı çok noktaya yayın teknolojilerine dayanan üç yönlü bir video konferans tesisi aracılığıyla tüm küresel sınıfa haftalık dersler vermek için sırayla. Öğrenciler ayrıca endüstri tarafından desteklenen büyük ölçekli projeler üzerinde çalışmak için küresel ekipler oluştururlar.

Bu dersin bir parçası olarak fakülteler ve öğrenciler, birbirleriyle iletişim kurmak ve birbirlerinden öğrenmek için çok çeşitli teknolojileri kullanırlar. Burada incelenen masaüstü video konferans yetenekleri, böyle bir küresel sınıfın fakülteleri ve öğrencileri arasındaki coğrafi engelleri aşmaya yardımcı olarak bu tür öğrenme çabalarını kesinlikle kolaylaştırabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir