Video Konferans Eğitimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Video Konferans Eğitimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

26 Ekim 2022 Video konferans programları Video Konferans Sistemi Fiyatları Video konferans uygulamaları 0
Program Tipolojisi

Video Konferans Eğitimi

Teknolojiler, öğretme ve öğrenme etkinliğini etkileyen kritik bir bileşen haline gelmiştir. Teknolojiler, örneğin elektronik posta veya ilan panoları aracılığıyla, eğitmenler ve öğrenciler arasında bilgisayar aracılığıyla gayri resmi etkileşimi mümkün kılar.

İnternet, bir öğretmenin (özel veya kişisel eğitmen) bir öğrenciye kişisel ek eğitim ve ilgi sağladığı uzaktan doğrudan kişisel eğitimi etkinleştirerek öğretme ve öğrenme dinamiklerini değiştirmiştir.

Standart kişisel bilgisayarları ve kullanıma hazır yazılımları kullanan video konferans maliyeti, düşük kurulum maliyeti ve çok düşük kullanım ücreti (yerel telefon ücretleri) içerir. Düşük maliyeti, kullanımının yaygınlaşmasına neden olabilir. Öğrenciler artık öğretmen arayışlarında fiziksel olarak kısıtlanmıyorlar. İnternet video konferans yetenekleri aracılığıyla öğrenmeyi kolaylaştırabilecek veya engelleyebilecek faktörlerin araştırılması önemlidir.

Singapur’da iki öğretmen ve üç öğrenci ile çoklu veri toplama yöntemleriyle bir vaka çalışması yapılmıştır. Dört kritik faktörün (sistem özellikleri, mod özellikleri, sosyal mevcudiyet ve medya zenginliği) öğretme ve öğrenmenin etkililiği üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu çalışma, önceki çalışmaların büyük sanal sınıf ortamlarına odaklanma eğiliminde olması nedeniyle ortaya çıkan bilgi boşluğunu doldurmaya yardımcı olur.

Eğitim için bilgi teknolojisinin kullanımıyla ilgili daha önceki çalışmalar, öğrencilerin öğrenme yazılımı kullanımına veya grup etkileşimlerine odaklanmıştı. Örneğin, herhangi bir eğitmen-öğrenci etkileşimi olmadan video konferans ile ders vermenin iki farklı yolunu araştırdı.

Bire bir uzaktan eğitim ile ilgili çok az çalışma bulunmaktadır. Matematik üzerine bire bir ders oturumlarında öğrenci sorularının kalitesinin notlarla ilişkili olduğunu buldu.

İşbirlikçi problem çözmenin, hızlı soru cevaplamanın ve örnekler kullanarak açıklamanın netliğinin öğrenme etkililiğine önemli ölçüde katkıda bulunduğu bulundu. Bire bir öğretimin etkililiğini incelemek, ipuçlarının öğrencileri uzun vadeli akılda tutmayı ve daha derin bir anlayışı teşvik eden aktif bilişsel süreçlere katılmaya teşvik ettiğini buldu. Bire bir ders oturumları sırasında öğretmenler ve öğrenciler arasındaki belirli etkileşim türlerinin derin öğrenme üretebileceğini buldu.

Bire bir uzaktan eğitimle ilgili literatür, bu araştırma çabasını iki şekilde motive etmektedir. İlk olarak, mevcut tüm çalışmalar gibi, bu çalışma da böyle bir ortamda öğretme ve öğrenmenin etkililiğini artırabilecek faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışmada, etkililik, eğitmenlerden geleneksel yüz yüze eğitim oturumlarına göre algılanan öğretme yeteneklerini belirtmeleri ve öğrencilerden uzaktan eğitim yoluyla algılanan öğrenme yeteneklerini belirtmeleri istenerek ölçülmüştür.

İkincisi, mevcut tüm çalışmaların sonuçları, öğretici ile öğretici arasındaki iletişimin önemine değinirken, bu konu hiçbir zaman doğrudan araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu çalışma, öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki iletişim sürecini etkileyebilecek ve böylece uzaktan öğrenmenin etkililiğini etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesine odaklanmaktadır.

Bire bir uzaktan eğitim, masaüstü video konferansı bağlamında incelenmektedir, çünkü masaüstü video konferans olanaklarının ekonomisi ve yaygınlığı, onu gelecekte uzaktan eğitimin baskın bir modu haline getirmesi muhtemeldir. Eğitim için masaüstü video konferans olanaklarını kullanma başarısını etkileyebilecek dört kritik faktör sunar.

Sistem Özellikleri

Her masaüstü video konferans tesisinde hem donanım hem de yazılım bileşenleri bulunur. Görüntü yakalamak için bir dijital kamera ve bir video kartı (bazı ürünlerde) gereklidir. Sesleri yakalamak ve yansıtmak için bir mikrofon, ses kartı ve hoparlörler gereklidir.

Yakalanan görüntüleri (öğretmenin veya öğrencinin), sohbet penceresini ve Word gibi diğer uygulamaları görüntülemek için birçok pencereye ihtiyaç vardır. Ayrıca yazılım, doküman paylaşımını kolaylaştırmalıdır. İnternetteki bant genişliği sınırlamaları ve işlem hızı, grenli resimlere ve video ve ses sinyalleri arasında senkronizasyon eksikliğine yol açarak öğretme ve öğrenmenin etkinliğini etkileyebilir.


Video konferans nasıl yapılır
Video konferans nasıl Yazılır TDK
Video konferans cihazı
Video konferans Nedir
Video konferans uygulamaları
Video Konferans Sistemi
Video konferans programları
Video Konferans Sistemi Fiyatları


Mod Özellikleri

Bir öğretim tarzının dört temel algısal özelliği, onun etkinliğini belirler: kullanışlılık, meydan okuma, çekicilik ve netlik. Yararlılık, öğretim yönteminin öğrenme görevi için ne kadar uygun olarak algılandığını ifade eder.

Zorluk, öğretim tarzının zor kavramların öğrenilmesini ne ölçüde kolaylaştırdığıdır. Çekicilik, öğretim tarzının canlı, heyecan verici ve ilginç olarak algılanma derecesidir. Açıklık, anlaşılır iletişime izin vermek için öğretim modunun algılanma derecesini ifade eder.

Sosyal Varlık

Sosyal mevcudiyet, bir iletişim ortamının, iletişim kuran tarafların fiili fiziksel varlığının iletilmesine ne ölçüde izin verdiği ve iletişim kuran tarafların birbirleriyle sosyalleşmelerine, birbirlerinin sıcaklığını hissetmelerine ve mesaj alışverişinde bulunmalarına ne kadar izin verdiği olarak tanımlanır.

Aşağıdaki beş iletişim aracını azalan sosyal mevcudiyet sırasına göre sıralayın: yüz yüze, televizyon, çok hoparlörlü ses, telefon ve iş mektubu vb.

Literatür, masaüstü video konferansının insanların telefondan daha fazla sıcaklık ve sosyallik iletmesine olanak sağlayabileceğini öne sürüyor. Video görüntüleri, yeni tanışan kişilerin birbirlerini daha yakından tanımalarına yardımcı olabilir. Yüz işaretleri, eğitmenin öğrencinin anladığını değerlendirmesine izin verebilir.

Medya Zenginliği

Medya zenginliği, bir iletişim ortamının paylaşılan anlayışı ne ölçüde kolaylaştırabileceği olarak tanımlanır. Zengin medya, insanların müphemliğin, farklı yorumların mevcudiyetinin üstesinden gelmelerini sağlar. Tipik olarak medya zenginliğini ölçmek için kullanılan değişkenler, çoklu ipuçlarını ve etkileşimi içerir. Medya zenginliğine göre azalan sırada bu sıralamayı sağlayın: yüz yüze, telefon ve basılı belgeler.

Yüz yüze görüşmede etkileşim ve anında geri bildirim vardır, böylece iletişim kuran taraflar arasındaki karşılıklı anlayış kontrol edilebilir ve yorumlardaki farklılıklar uzlaştırılabilir. Bu ortam aynı zamanda görsel, sözel ve metinsel ipuçları taşır. Basılı belgelerin ne etkileşimi ne de anında geri bildirimi vardır.

Masaüstü video konferans tesisleri, etkileşim daha düşük olabileceğinden, yüz yüze toplantılardan daha az zengin olabilir. Öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki etkileşim, uzaktan eğitim için kritik bir başarı faktörüdür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir