Araştırma Yöntemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Araştırma Yöntemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

1 Şubat 2022 Araştırma Yöntemleri ders notları Araştırma yöntemleri nelerdir Bilimsel araştırma yöntemleri basamakları Bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir 0
Otomatik Metodolojiler

Teorik Arka Plan

Önemli bir araştırma grubu, kullanıcı kabul davranışlarını etkileyen çeşitli faktörleri belirlemeye odaklanmıştır. Özellikle Davis ve meslektaşları tarafından tanıtılan teknoloji kabul modeli (TAM). TAM büyük ilgi görmüş ve kullanım niyetlerini ve kabul davranışlarını açıklamak ve tahmin etmek için cimri ve güçlü bir model olarak kurulmuştur.

TAM, bir bireyin gerçek sistem kullanımının, algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı tarafından ortaklaşa belirlenen davranışsal niyet tarafından belirlendiğini teorileştirir. Algılanan fayda, bir kişinin teknolojiyi kullanmanın iş performansını artıracağına inanma derecesidir. Algılanan kullanım kolaylığı, bir kişinin teknolojiyi kullanmanın çaba gerektirmeyeceğine inanma derecesidir. Davranışsal niyet, bireyin belirli bir davranışı gerçekleştirme niyetinin derecesi olarak tanımlanır.

Bhattacherjee, yeni bir teknolojinin nihai başarısının, kullanıcıların ilk benimsemelerinden ziyade sistemi sürekli kullanımına bağlı olduğunu savundu. Bhattacherjee daha sonra beklentiyle doğrulanmış bir modele dayalı bir model geliştirdi ve kabul edilebilir sonuçlarla ampirik olarak test etti.

Model, bir kullanıcının tekrarlanan satın alma kararlarına benzer şekilde, bir kullanıcının devam eden kullanım kararlarını dikkate alan beklenti-onay paradigmasına dayanmaktadır. Model, kullanıcıların bir BT sistemini kullanmaya devam etme niyetlerini üç öncül yapı ile öngörür: (1) kullanıcı memnuniyeti; (2) kullanıcı onayının kapsamı; ve (3) algılanan fayda olarak temsil edilen benimseme sonrası beklentiler.

Sosyal psikolojide içsel motivasyon ve öz-yeterlik üzerine son bulgular, zevkin bir kişinin davranışını belirlemede önemli roller oynadığını göstermektedir. Davis ve diğerleri, algılanan kullanım kolaylığı yapısını takip etti. Personel evde öğrenmek için kişisel zamanını feda etmek zorunda olduğundan, kullanıcı fırsat maliyeti konseptine dayalı e-öğrenme kursunu kullanmaktan daha fazla zevk alacaktır.

Bu nedenle, zevkin, modelin algılanan kullanışlılığının ve algılanan kullanım kolaylığının öncül yapısı olması gerektiği ve bu durumda Bhattacherjee tarafından önerilen doğrulama yapısından daha fazla kapsama sahip olması gerektiği önerilmektedir. IS Başarı Modeli üzerine DeLone ve Mclean ve Seddon’a göre sistem kalitesi, bilgi kalitesi ve hizmet kalitesi yapısı kullanıcı memnuniyetini etkileyecektir. Son teorik gelişmeleri birleştirerek, bireylerin işletme ve yönetim e-öğrenme kurslarını nasıl kullanmaya devam edeceklerini anlamak için aşağıdaki çerçeve önerilmektedir:

Bhattacherjee tarafından tanımlandığı şekliyle onaylama gibi eğlencenin, sistemin algılanan faydasını ve kullanım kolaylığını artıracağı ileri sürülmektedir. Algılanan kullanım kolaylığı, e-öğrenme kursunun algılanan faydasını artıracaktır. Algılanan kullanışlılık, kullanıcı memnuniyetini artıracak ve bu da öğrenciyi e-öğrenme kursunu tekrar kullanmaya teşvik edecektir. Algılanan fayda, sistem kalitesi, bilgi kalitesi ve hizmet kalitesi ile birleşerek kullanıcı memnuniyetini artıracaktır. Kullanıcı memnuniyeti, e-öğrenme kursunun sürekli kullanımına yol açacaktır.


Araştırma yöntemleri nelerdir
Bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir
Araştırma Yöntemleri ders notları
Bilimsel Araştırma Yöntemleri PDF
Nicel araştırma yöntemleri
Bilimsel araştırma yöntemleri basamakları
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Araştırma Yöntem ve Teknikleri


Araştırma Yöntemi

Bu araştırma, farklı bağlamlarda fakat aynı zamanda değişkenler hakkında bilgi edinen kesitsel bir çalışmadır. Veriler kısa bir süre içinde toplanmıştır. Bir saha deneyi olduğu için, bir diğerinin etkilerini gizleyen, kafa karıştırıcı ve yabancı değişkenler olabilir. Bu nedenle, Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) benimsenmiştir. SEM analizinin amacı, teorik modelin örnek verilerle ne ölçüde desteklendiğini belirlemekti.

Veri toplama yöntemi ve anketin pilot testi

Questioimaire tabanlı veri toplama tekniği kullanılmıştır. Ankette yer alan maddeler literatürden alınmıştır. Anket, akıcı İngilizce bilmeyen katılımcıların ihtiyaçlarına göre Çince’ye de çevrildi. Maddelerin çalışma bağlamına uygun şekilde uyarlanmasını sağlamak için 10 kişilik bir grup üzerinde bir pilot çalışma yapılmıştır. Amaç, yönergeler ve soru maddelerindeki olası sorunları ve yanlış anlaşılmaları ortaya çıkarmaktı. Pilot testten sonra, fikirleri net bir şekilde temsil etmek için mutlaka bazı ayarlamalar yapıldı.

Dil, bilgisayar becerileri ve iş gibi farklı konularda çeşitli satıcılardan alınanlar gibi farklı e-öğrenme eğitim yazılımı türlerinin varyasyonunu kontrol etmek için araştırma, bir satıcı ve bir tür işletme eğitim yazılımı seçerek varyasyonu daraltmayı amaçladı. öğretim tasarımı, navigasyon ve görünüm ve his açısından, eğitim yazılımı karşılaştırma için standart hale getirildi.

Hedef kitle, Hong Kong’daki bir pazar lideri tarafından sağlanan işletme ve yönetim e-eğitim kurslarını kullanan bir grup Hong Kongluydu. Nüfus, 19 şirketin çalışanlarıydı. Örnekleme yapılan kurum sayısını belirlemek için tabakalı örnekleme kullanılmıştır.

Her sektördeki en büyük şirketler bu araştırmaya katılmaya davet edildi. Davet edilen kurumun İnsan Kaynakları Departmanı, anketleri tüm kullanıcılara dağıttı. Katılımcının anketi doldurması ve önceden damgalanmış bir zarf kullanarak doğrudan araştırmacıya göndermesi istenmiştir.

Altı katılımcı kuruluş arasında Hong Kong’da bir çok uluslu banka, bir kamu hizmeti şirketi, bir yerel banka, bir konteyner hizmet şirketi ve bir yerel teknoloji firması yer alıyor. Küçük bir yerel e-ticaret organizasyonu olan altıncı şirketten toplanan anketler, kalibre edilen modeli doğrulamak için kullanıldı.

Beş şirketin insan kaynakları departmanına, personeline teslim edilmek üzere toplam 700 anket gönderildi. 30 Kasım 2004 itibariyle sadece 176 anket topladıktan sonra, ilgili beş kuruluşun kilit koordinatörlerinden personeline anket formunu geri vermelerini hatırlatmaları istendi.

Daha sonra 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle fazladan 41 anket toplanmıştır. Yanıt oranı %31,0’dır. Yanıt oranı, Yu ve Cooper tarafından tanımlanan %20 yanıt oranından daha yüksek olduğu için, yanıt vermeme yanlılığı bu araştırmada ciddi bir sorun değildi.

Toplanan 217 tamamlanmış anketten, beş anketin bazılarında eksik olduğu tespit edildi ve atıldı. Veri analizi için sadece 212 anket kullanıldı. Yanıt oranı hala kabul edilebilir olan %30,3 oldu. Levine ve diğerleri [14, s.443] tarafından belirtilen örneklem büyüklüğü şartına göre, %95 güven düzeyinde ve %7 örnekleme hatasında bulguları desteklemek için yeterli sayıda katılımcı olduğu sonucuna varmak güvenliydi.

İlk toplanan partinin sonuçları, toplanan ikinci parti ile karşılaştırıldı. İstatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulundu. Tek yöntemli bir yaklaşımın potansiyel önyargı ve sterilitesinin üstesinden gelmek için, bu araştırma, çalışmanın farklı zamanlarında ve katmanlarında farklı bir veri kümesinin toplandığı bir veri üçgenleme araştırması yaptı. Ayrı veriler Ocak 2005’te bir e-ticaret şirketinden (altıncı şirket) toplanmıştır.

Tamamlanan anketler, doğrulama amacıyla yalnızca 50 kullanıcısı olan altıncı şirketten toplanmıştır. Yanıt oranı %30’du ve kabul edilebilirdi. Kalibrasyon ve doğrulama numunesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulundu.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir