Bağlama Duyarlı Çerçeve – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bağlama Duyarlı Çerçeve – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

27 Mayıs 2022 Bağlam temelli ÖĞRENME örnekleri Bağlam temelli soru örnekleri Bağlamsal öğrenme nedir 0
Model Yorumlaması

Bağlama Duyarlı Çerçeve

Mevcut birçok ERP modeli gibi, OOAB çerçevesi de şirket çapında bir bilgi sisteminin potansiyel olarak ilişkili bir dizi alt sistemden oluştuğuna dair yaygın olarak kabul edilen bir varsayıma dayanmaktadır; ve sonuç olarak, uygun bir ERP metodolojisi kullanılarak bu alt sistemler arasındaki bilgi akışları belirlenmeli ve gerekli kaynaklar planlanmalıdır.

Ancak şimdiye kadar, ERP süreçlerinde bağlamsal bilginin paylaşımını kolaylaştıran resmi bir çerçeve mevcut değildi. OOAB çerçevesinin benzersiz bir özelliği, ERP süreçlerini, ortak bir genel hedefe ulaşmak için çeşitli rollerin/aktörlerin işbirliği içinde görevleri yerine getirdiği işbirlikçi süreçler olarak ele almasıdır.

Bu makalede, ERP süreçlerinde var olan bağlamsal bilgi/kaynakların paylaşımını kolaylaştıran nesne yönelimli bir çerçeve sunulmaktadır. Bağlam, bir dizi ilgili işbirlikçi semantik kavram veya “nesne” ile temsil edilir. Bunlar, ERP süreci içinde belirli alt süreçlere yerelleştirilmiş/bağlamsallaştırılmış nesnelerdir.

Tamamen nesne yönelimli bir perspektiften, işbirliği “bir davranışta rol oynayan örneklerin yapısı ve ilişkileri” olarak tanımlanır.

Bu tanımda bahsedilen davranış, bir işleme, bir kullanım durumuna veya herhangi bir başka davranışsal sınıflandırıcıya atıfta bulunur. Bu makale, nesne yönelimli farkındalık tabanlı bir yaklaşım kullanarak ERP sistemlerindeki aktörlerin farkındalık gereksinimlerini analiz etmek için bir çerçeveye genel bir bakış sunmaktadır. Benzer bir çalışma, sanal toplulukların kendine has özelliklerini dikkate alan bu çerçevenin yeni bir versiyonunu geliştirmek için de yapılmıştır.

Önerilen yaklaşım, işbirliği kavramını uzmanlaştırır ve onu ERP süreçlerine kadar genişletir.

Bu, aktivite ağı teorisinde köklere sahiptir ve tüm ERP süreçlerinin, hem yerel hem de aynı zamanda başarılı olmak için uygun eserler (örneğin, departman alt sistemleri, veritabanları, vb.) genel organizasyon çapında hedefler. Kavramsal olarak konuşursak, bu, ERP süreçleri için analiz ve tasarım için çerçeve tabanlı nesne yönelimli bir yaklaşımı haklı çıkaracaktır.

Önerilen çerçevenin kavramsal modeli aşağıdaki bileşenlerden yapılmıştır:

• roller, bu rollerin süreç içinde oynadığı görevler ve bu rollerin süreç içinde çeşitli görevleri yerine getirmek için kullandığı eserler dahil olmak üzere bir dizi işbirlikçi anlamsal kavram ve
• bu anlamsal kavramlar arasındaki ilişkiler.

Bu kavramsal model daha sonra doğrudan bir nesne modeline eşlenebilir ve ERP sürecindeki aktörlerin farkındalık gereksinimlerini belirlemek için analitik bir araç olarak kullanılabilir. ERP’nin işbirliğine dayalı bir süreç olarak ele alınması, bu işbirliğine dahil olan aktörlerin farkındalık gereksinimlerinin sürdürülmesi için bir mekanizma gerektirmektedir.

Ayrıca, nesne yönelimi nedeniyle, çerçeve, alt/yerel süreçlerdeki tüm karmaşıklıkları ve bağımlılıkları, bireysel görevlerin yanı sıra bu görevleri gerçekleştirmek için gereken kaynakları içine alarak, ERP yönetimini ve ilgili yazılımı daha da rahatlatabilir.

ÇERÇEVE

Bir nesne diyagramına benzeyen varsayımsal bir ERP sürecinin alana özgü kavramsal modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. Düz bir nesne diyagramı yerine alana özgü bir kavramsal modelin kullanılması, çerçevenin ontolojik temelinin büyümeyi engellediği gerçeğiyle doğrulanır. Nesnelerin ve ilişkilerin süresiz olarak saklanması ve sonuç olarak bir nesne modelinin kullanılması bu ontolojiyi gizleyebilir. İki rol vardır: R1 ve R2; altı görev: F A T1, FAT2, OPT1, FAT4, FRT1 ve FRT6(hepsi daireler tarafından gösterilir).

Ayrıca görevleri ve rolleri birbirine bağlayan düz çizgilerle çeşitli kaynakları gösterir. Bu çizgiler, bir çift anlamsal kavram arasındaki zengin ontolojik ilişkiyi temsil eder.

Her görev nesnesi, yerel/departman hedefine veya amacına (süreç kaynağı olarak adlandırılır) ulaşmak için belirli kaynakların yanı sıra ERP sürecinin işbirliğine dayalı kuruluş çapındaki hedeflerine (işbirlikçi kaynak olarak adlandırılır) ulaşmak için belirli diğer kaynaklara ihtiyaç duyar. İçinde, bir rol tepe noktasını görev tepe noktasına bağlayan bir çizgi bir süreç kaynağı iken, iki görevi birbirine bağlayan bir çizgi işbirlikçi bir kaynaktır.


Bağlam temelli soru örnekleri
Bağlamsal öğrenme nedir
Google Akademik
Bağlam temelli soru örnekleri fen
Bağlam temelli ÖĞRENME örnekleri
Bağlam temelli öğrenme aşamaları
Bağlam temelli öğrenme özellikleri
Bağlam temelli ÖĞRENME ders planı örnekleri


Çerçeveye göre, aktörler arasındaki etkin bilgi ve/veya kaynak alışverişi, her aktörün ERP süreci hakkında sahip olduğu farkındalık modelinde tanımlanan farkındalık düzeyi ile yakından ilişkilidir. Bu farkındalık seviyeleri, gösterildiği gibi ERP kavramsal modelinde kullanılan işbirlikçi semantik kavramlar açısından tanımlanır. ERP sürecindeki aktörlerin farkındalık gereksinimlerini belirlemek için önerilen metodolojinin detayları aşağıdadır.

ADIM 1. Buna benzer bir ERP Süreç Modeli geliştirin.
FA: Finansal Muhasebe alt süreci/görevi
OP: Sipariş İşleme alt süreci/görevi
CS: Müşteri Hizmetleri alt süreci/görevi
FR: Finansal Raporlama alt süreci/görevi
T1…T6: <çeşitli görevleri belirten son ekler olarak görünür>

ADIM 2. Farkındalık modelini kullanarak süreç modelindeki her bir rol için gerçek farkındalık düzeylerini ölçün. Bu farkındalık düzeyini ölçmek için aktörün ERP süreç modelindeki tüm nesnelere maruz kalması ve farkında olduğu nesneleri tanımlaması istenmelidir. Seçilen nesne havuzu daha sonra, o rolle ilişkili gerçek farkındalık seviyesini yansıtan bir sayıya ulaşmak için bir farkındalık modeli tarafından kullanılır.

ADIM 3. Aktörün gerçek farkındalık düzeyi, gerekli farkındalık düzeyiyle karşılaştırılır; ikincisi, aktörün süreç içinde gerçekleştirdiği görev tarafından sağlanan bir parametredir.

Bu iki farkındalık düzeyi arasındaki fark, aktörün o belirli görev için işbirliği gereksinimini oluşturur. Bir görevle ilgili gerekli farkındalık düzeyini etkileyen faktörler arasında örgüt kültürü ve görevin doğası yer alır.

Böyle bir farkındalık düzeyine sahip olmadan aktör başkalarıyla en iyi şekilde işbirliği yapamayacaktır. Aktörün gerçek farkındalık düzeyi ile görevin gerekli farkındalık düzeyi arasındaki bir karşılaştırma, aşağıdaki iki sonuçtan biriyle sonuçlanacaktır:

1. Görevin gerekli farkındalık düzeyi, rolün gerçek farkındalık düzeyine eşit ya da daha azdır. Bu, rolün nitelikli olduğunu veya görevi üstlenmek için yeterli farkındalığa sahip olduğunu ve OOAB çerçevesinin işbirliğini daha fazla geliştiremeyeceğini gösterir.

2. Görevin gerekli farkındalık düzeyi, rolün gerçek farkındalık düzeyini aşıyor. Bu, işbirliğini geliştirme potansiyelini gösterir. Bunun için, oyuncunun bu nesneleri algılayabileceği, gerekli farkındalığı kazanabileceği ve o görevi başarıyla yerine getirebileceği şekilde eksik nesneleri odak noktasına yerleştirmek gerekecektir.

Bu, oyuncunun farkındalık düzeyini artırmak için ek kaynaklar gerektirecektir. Bu gerekli kaynaklar, bir veya daha fazla süreç kaynağını, işbirliğine dayalı kaynakları ve örneğin ERP sürecindeki diğer roller ve diğer görevler hakkında farkındalık sağlayan kaynaklar gibi diğer iletişim kaynaklarını içerebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir