Başarısızlık Araştırma Yöntemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 Başarısızlık Araştırma Yöntemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Ekim 2022 Başarısızlığa neden olan etkenler Finansal BAŞARISIZLIK modelleri Finansal başarısızlık nedenleri 0
Proje Değişimini Yönetmek

 Başarısızlık Araştırma Yöntemi

Bir başarısızlık olgusunun araştırılıyor olması, böyle bir durumun gerektirdiği karmaşıklıklara, bozulmalara ve dağınık etkileşimlere zaten dikkat çekildiğini göstermektedir (yani, araştırma problem odaklıdır).

Bu tür sorgulamaların çoğu, izlenimler, algılar ve anılar dahil olmak üzere öznel açıklamalarla ilgilenir. Araştırmacının amacı, bir durumun anlaşılmasını sistematik bir şekilde artırmak, ancak bunu tüm durumun karmaşıklığını alan ve ilgili paydaşların farklı bakış açılarını ve algılarını içeren bir konumdan yapmaktır.

Genel olarak, bir başarısızlık araştırma yönteminin amacı, araştırmacının ayrıntıların karmaşıklığını ve etkileşimin karmaşıklığını anlamasını ve başarısızlığın oluşumunda farklı nedenlerin ve sorunların katkıda bulunan rolünün grafiğini çıkarmasını sağlamaktır. Bununla birlikte, bu alandaki araştırma yöntemlerinin cephaneliği genellikle vaka çalışmaları ile sınırlıdır.

Vaka çalışması terimi, çok çeşitli kanıt toplama ve analiz prosedürlerini içeren farklı şeyleri ifade etmek için farklı bağlamlarda kullanılan bir şemsiye terimdir.

Durum çalışması, araştırma süreci için geçerli ve güvenilir kanıtlar oluşturmanın yanı sıra araştırmadan elde edilen bulguları sunmanın bir yolu olarak görülebilir. Schramm’a göre, vaka çalışması bir kararı veya bir dizi kararı aydınlatmaya çalışır ve özellikle neden alındığını, nasıl uygulandığını ve hangi sonuçların ortaya çıktığını vurgular.

Bir vaka çalışmasının, bağlam içinde ilgilenilen bir olgunun ayrıntılı ve derinlemesine bir analizini içermesi muhtemeldir; bizim durumumuzda, başarısızlık senaryosu. Örnek olay incelemelerini kullanmanın bazı temel avantajlarını özetler.

Vaka çalışması yaklaşımının genel amacı, derinlemesine bir araştırma yürütmek için mekanizma sağlayarak olguları orijinal problem bağlamındaki sorunlar açısından anlamaktır.

Esas olarak faktörlerin ve olayların etkileşimi ile ilgilendikleri için, genellikle bir örnek veya olay etrafında bir soruşturmaya odaklanma kararından kaynaklanırlar.

Çeşitli kaynakların kombinasyonu, bu tek örnek hakkında yeni içgörüler elde etmek için kullanılabilecek çeşitli ve çok sayıda yöntemin mevcudiyetinden de yararlanan daha zengin bir bakış açısı sunar.

Bir vaka çalışması, araştırmacının doğal ortamlarında belirli örneklere konsantre olmasına ve böylece etkileşim halindeki algıları, sorunları ve iş başındaki süreçleri belirlemeye çalışmasına ve sonuçta derinlemesine bir anlayışa yol açmasına olanak tanır. En önemlisi, tek bir olaya odaklanmak, bir olayın özelliğinin ve karmaşıklığının incelenmesini sağlar ve böylece önemli koşullar içindeki faaliyeti anlamaya başlar.

Vaka çalışmalarının kullanımıyla ilgili bir dizi genel itiraz vardır. Bununla birlikte, araştırmacıların başlangıçtan itibaren yararlı sonuçlar ve ilgi potansiyelini bilme olasılığı düşük olduğundan, vaka çalışmalarının devam eden bir perspektiften (özellikle başarısızlık bakış açısından) ziyade geriye dönük olarak kullanılmasının daha muhtemel olduğu kabul edilmelidir.

Ayrıntıların zenginliği, sistem sınırlarının dikkatli bir şekilde yerleştirilmesi ve incelenen olguyla ilgili daha geniş sistem ortamının dikkate alınması yoluyla kontrol edilebilir. Vaka çalışmaları belirsizliğe, paradokslara ve çelişkilere toleranslı bir anlayış kaynağı olarak kullanılabilir.

Bir vaka çalışması, gerçek dünyadaki olaylar gözlemlendiğinde ve daha sonra gözlemleneni anlamlandırma çabası gerçekleştiğinde, yani bir başarısızlığı katılımcıların bakış açılarından anlamlandırmaya çalıştığında yorumlayıcı olarak görülür. Ayrıca, farklı paydaş bakış açılarından alternatif açıklamalar üretme potansiyeli sunarlar ve böylece araştırmacının çelişkileri, çatışmaları ve yanlış anlamaları vurgulamasına olanak tanır.


Finansal başarısızlık nedenleri
Başarısızlığa neden olan etkenler
Finansal başarısızlık nedir
Finansal BAŞARISIZLIK modelleri
Başarı farklarının nedenleri nelerdir
Okulda başarısızlık nedenleri ve çözüm yolları
Sınavda başarısızlık Nedenleri
Lisede başarısız olmak


VAKA ÇALIŞMALARINDAN VAKA GEÇMİŞLERİNE

Vaka çalışması teriminin genel olarak liberal kullanımı, başarısızlık araştırmalarındaki anlamının daha sıkı bir tanımını gerektirir. IS topluluğu içinde vaka çalışmalarını kullanma geleneği olsa da, bu belki de onları bir araştırma yaklaşımı olarak benimsemeye yönelik bilinçli bir çabanın sonucundan çok MBA kültüründen ödünç alınmıştır.

Gerçekten de, vaka çalışması tipik olarak bir araştırma aracından çok bir öğretim aracı olarak kullanılır. Sorunların organizasyonel bağlamdaki etkisini incelemeye geçiş, vaka çalışmalarını özellikle başarısızlık senaryolarını araştırmak için faydalı kılmaktadır. Bununla birlikte, terimin kullanımı genellikle bazı karışıklıklara yol açar.

Ayrıca, başarısızlık araştırmalarındaki en büyük komplikasyonlardan biri, uzun zaman dilimleri aracılığıyla nedenler ile etkiler (ve olası olaylar) arasında ilişki kurmaktır. Eylemlerin etkilerine yıllarca hatta nesiller boyunca tanık olunamayabilir. Bir karar verme ve sonucu gözlemleme arasındaki gecikmeler, ikisi arasındaki nedensel bağı bozar.

Sonuç olarak, insanlar bir gecikmeyi takiben meydana gelen olaylarla farklı bir şiddet düzeyi ilişkilendirme eğilimindedir. Gecikmenin uzunluğu, belirli bir başarısızlığa katkıda bulunan kalıpları ve etkileşimleri belirleme görevini daha da karmaşık hale getirerek, algılanan ciddiyet azalır. Bu nedenle başarısızlık araştırmacılarının eylemler, algılar ve zamanın geçişi arasındaki etkileşimin yeterli tarihsel hesaplarını sağlamaları gerekmektedir.

Vaka çalışmaları tipik olarak günümüzdeki ve geçmişteki sorunları araştırmak için kullanılmıştır ve etnografik çalışmaları, tek vaka incelemelerini ve karşılaştırmalı vaka incelemelerinin yanı sıra eylem araştırması, değerlendirici, keşfedici, açıklayıcı ve betimleyici vaka çalışmalarını içerir.

Deneyimlerimize göre, özellikle başarısızlık soruşturmasının (başarısızlık soruşturması) (başarısızlık) sonrasında gerçekleşmesi muhtemel olduğundan, öncelikle arka plan, bağlam, algı, etkileşimler ve kalıplara odaklanan bir vaka çalışmasının özel bir örneği olarak başarısızlık vaka çalışmasını eklemeye ihtiyaç vardır. – ure) olay. Bu nedenle, başarısızlık olaylarına odaklanan uzmanlaşmış tarihsel araştırma çalışmalarına atıfta bulunmak için etiket vaka geçmişlerinin kullanılmasını öneriyoruz.

Zaman boyutu (sıralama), etkileşimleri anlamak ve etkilerini belirlemek için kritik öneme sahiptir. Vaka geçmişleri, kelimelere ve olaylara ek anlam kazandırmak için gerekli olan arka planı ve bağlamı sağlamakla ilgilidir. Arka plan, sistemin kendisinin önceki geçmişine atıfta bulunurken, bağlam, çevre ile olan etkileşimlere atıfta bulunur.

Başarısızlıklar zamana ve yere bağlı olduğundan, vaka geçmişi çerçevesi okuyucuların ana olayı çevreleyen özel bağlam hakkında bir anlayış elde etmelerini sağlar. Topluluğun kullanabileceği birincil araç, başarısızlık vaka öyküleridir (vaka çalışması yönteminin kullanımından türetilmiştir).

Bunlar, gerçek süreçlerin ayrıntılı bir tarihsel tanımını ve analizini temsil eder. Değerleri, karar analizi ve sistem mühendisliğinden ödünç alınan teknikleri kullanarak kararların (ve kayıtlı mantığın) nihai sonuçlarına kadar izlenmesindedir. Gerçekten de, olayların kronolojisinin tarihsel tanımı ve sunumu, gerçek hayatın belirsiz, çelişkili ve karmaşık olduğunun kabulüne dayanır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir