Bellek Adresleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bellek Adresleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

24 Temmuz 2022 Bellek haritalama Bellek Tasarımı Dolaylı ADRESLEME 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Bellek Adresleri

İş adamları, bellek adresleri veya gizli nesne tanımlayıcıları değil, değere dayalı tanımlama şemalarını kullanarak şeyler hakkında iletişim kurar ve bu nedenle bunların herhangi bir kavramsal modelde desteklenmesi gerekir.

Bu, varlıkların tanımlanması için bir temel olarak kullanılabilecek, ORM’nin dahili ve harici benzersizlik kısıtlamaları dediği şeye zengin destek gerektirir. UML 2.0, yalnızca sınırlı bir iç benzersizlik biçimini (maksimum 1 çokluğu) ve daha da zayıf bir dış benzersizlik biçimini (nitelikli ilişkilendirmeler aracılığıyla) içerir. Ayrıca UML 2.0, bir sınıf için herhangi bir değere dayalı tanımlama şeması gerektirmez.

Örneğin, UML sınıf modelini düşünün. Sınıflar, üst bölmede sınıf adı ve alt bölmede öznitelik adları ile dikdörtgenler olarak gösterilir. İkili ilişkilendirmeler, ilgili sınıfları birbirine bağlayan çizgiler olarak gösterilir. “Tam olarak bir” için “1”, “en fazla bir” için “0..1” ve “sıfır veya daha fazla” için “*” kullanılarak özniteliklere ve rollere (ilişkilendirme biter) çokluk kısıtlamaları uygulanabilir.

Burada, öznitelik çokluğu kısıtlamaları bize her çalışanın tam olarak bir çalışan numarasına ve en fazla bir sosyal güvenlik numarasına sahip olduğunu, her odanın tam olarak bir oda numarasına ve isWindowed için tam olarak bir değere sahip olduğunu söyler (bir odanın penceresi olup olmadığını gösteren bir Boolean özniteliği) ve her binanın tam olarak bir bina numarası vardır.

Dernekler üzerindeki çokluk kısıtlamaları bize her çalışanın en fazla bir ofisi olduğunu, her odanın sıfır veya daha fazla çalışanın ofisi olduğunu, her odanın tam olarak bir binada olduğunu ve her binada sıfır veya daha fazla oda olduğunu söylüyor. Hangi anlambilim eksik?

Başlangıç ​​olarak, işletmelerin iş adamları tarafından nasıl tanımlandığına dair bir beyan yoktur. İş alanında, çalışanlar çalışan numaraları ile tanımlanır ve odalar, yerel oda numaraları ile içinde bulundukları binanın numarası birleştirilerek tanımlanır.

Bu tanımlama şemalarını beyan etme yeteneğinin olmaması, bu iş kurallarının anlaşılmasını engeller ve veri yapılarını olgu örnekleriyle doldurmanın herhangi bir resmi yolunu hariç tutar. Ayrıca, her bir sosyal güvenlik numarasının en fazla bir çalışan için geçerli olduğu benzersizlik kısıtlaması kaybolur, çünkü UML bir nitelik olarak modellenen bir ilişkinin 1:1 doğasını beyan edemez.

Bu soruna bir çözüm, aynı sınıfın özellikleri olarak kabul edilebilecek keyfi nitelik kombinasyonlarına veya ikili ilişkilendirme rollerine benzersizlik kısıtlamaları uygulamak için UML’de ek yapılar eklemektir.

Karşılaştırma amacıyla, aynı etki alanı için bir ORM modeli gösterilmektedir. Varlık türleri adlandırılmış elipsler ve değer türleri adlandırılmış, noktalı elipsler olarak gösterilir. Olgu türleri, en az bir okuma ile rol kümeleri olarak tasvir edilir. Her rol, onu oynayan nesne tipine bağlı bir kutu olarak tasvir edilir.

Burada tek bir olgu tipimiz var: Odanın bir penceresi var. Diğer olgu türleri ikilidir. Örneğin, “Çalışan Odayı ofis olarak kullanıyor” ve “Oda Çalışanın ofisi” aynı olgu tipinin ileri ve ters okumalarıdır. Rol adları eklenebilir (ör. ofis).

Çalışanlar çalışan numaralarına göre, binalar ise bina numaralarına göre tanımlanır. Bunun gibi basit tanımlama şemaları gösterildiği gibi parantez içinde kısaltılabilir.

Roller üzerindeki ok uçlu çubuklar, dahili benzersizlik kısıtlamalarını gösterir (örneğin, her Oda en fazla bir Binadadır) ve düz noktalar zorunlu rol kısıtlamalarıdır (örneğin, her Oda en az bir Binadadır). Harici benzersizlik kısıtlaması (“u’ daire içine alınmış) Oda için bileşik tanımlama şemasını etkinleştirir. Oda için basit bir tanımlayıcı sunmuş olsak bile, bu harici benzersizlik kısıtlamasının hala bildirilmesi gerekiyor.


Mikroişlemci neden güçlüdür
Bellek haritalama
Bellek Tasarımı
8 16 32 and 64 bit kavramları neyi ifade eder
32 adres hattına sahip bir işlemcinin adresleyebileceği bellek miktarı
Dolaylı ADRESLEME
Q bayrağının görevi
Kaydedici register Nedir


Bir n-ary ilişkilendirmesi (n > 2) verildiğinde, UML’nin çokluk gösterimi, 1 ile n-2 arasında zorunlu role sahip herhangi bir ilişkilendirme üzerinde zorunlu bir rol kısıtlaması ifade edemez. Bunun nedeni, bir roldeki çokluğun diğer n-1 roller açısından tanımlanmasıdır. Bu ikili ilişkiler için iyidir, ancak üçlüler ve ötesi için değildir.

ORM, UML sınıf diyagramlarında bulunanların çok ötesine geçen birçok başka grafiksel kısıtlama ilkelini içerir (örn. dahil-veya, altküme, dışlama, halka ve birleştirme kısıtlamaları). Ayrıca, ORM’nin kısıtlama ilkelleri, UML’ninkinden çok daha ortogonaldir.

UML ve ORM, kullanıcıların kendi seçtikleri bir metin dilinde başka kısıtlamalar ve türetme kuralları eklemesine izin verir. UML, bu amaç için OCL’yi önerir. OCL açık bir dil olmasına rağmen, matematiksel sözdizimi, teknik olmayan alan uzmanlarıyla kuralları doğrulamak için onu uygunsuz kılar. ORM’nin kavramsal sorgulama dili olan ConQuer, hem biçimseldir hem de teknik olmayan kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilir ve niteliksiz doğası onu OCL gibi nitelik tabanlı bir dilden çok daha semantik olarak kararlı kılar.

OMG, bir Hesaplamadan Bağımsız Model (CIM) ile başlayıp daha sonra Platformdan Bağımsız bir Modele (PIM) geçerek yüksek seviyeli modellerden yazılım yapıtlarının oluşturulmasını kolaylaştırmanın bir yolu olarak Modele Dayalı Mimari çerçevesini önerir. ) ve son olarak gerçek uygulamada kullanılan Platforma Özgü Model (PSM).

Daha önce verilen nedenlerden dolayı, kod tasarımı için faydalı olmasına rağmen, UML’nin şu anda kavramsal veri analizi ve iş alanı uzmanları tarafından doğrulanacak iş kurallarının belirtilmesi ile ilgili bazı eksiklikleri vardır.

CIM düzeyinde daha iyi destek sağlamak amacıyla, 2003 yılının başlarında OMG, iş kuralları için gerçekten anlamsal bir katman sağlamak için başvurular aldı. Üç sunumdan ikisi, ORM’nin olgu-odaklı yaklaşımından özellikler içeriyordu ve bu yazının yazıldığı sırada olgu-odaklı modellemenin bir dizi önemli yönünün (örn. iş kuralları) kabul edilen nihai gönderime dahil edilecektir.

Artık birçok şirket, yazılım mühendisliği yaklaşımlarının üretkenliğini, güvenilirliğini ve uyarlanabilirliğini önemli ölçüde artırmanın bir yolu olarak model güdümlü geliştirmeyi arıyor. Daha yüksek seviyeli modellerden oluşturulabilen yazılım uygulamalarında kalite kodunun yüzdesini artırmak için gelecekte hem nesneye yönelik hem de olguya yönelik yaklaşımlardan giderek daha fazla yararlanılacağı açıktır.

Sonuç

UML sınıf diyagramları genellikle ORM modellerinden daha kompakttır ve mühendislik için nesne yönelimli programlama koduna ve kodundan uygulama ayrıntılarıyla süslenebilirler. Ayrıca UML, modelleme davranışı için mekanizmalar içerir ve OMG tarafından benimsenmesi, özellikle nesne yönelimli yazılım tasarımı için endüstride geniş destek kazanmasına yardımcı olur.

ORM, kolayca öğrenilebilen küçük bir ortogonal kavramlar kümesine dayanır; niteliksiz doğası, sözelleştirme ve popülasyon yoluyla model doğrulamasını kolaylaştırır ve anlamsal istikrar sağlar; ve grafiksel kısıtlama dili, birçok iş kuralını resmi olarak yakalayabilir.

ORM’yi öğrenmek isteyen UML modelleyicileri, bilgi analizlerinin ön ucu olarak ORM’yi kullanarak ve ardından ORM modellerini UML’ye eşleyerek her iki yaklaşımın da en iyisini elde edebilirler; burada UML karşılığı olmayan ORM kısıtlamaları notlarda veya resmi olarak yakalanabilir. metinsel kısıtlamalar. Bu seçenek, ticari araçlar ORM ve UML arasında otomatik dönüşüm sağladığında daha çekici hale gelecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir