Bilgi Kaynakları Geliştirme Zorlukları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bilgi Kaynakları Geliştirme Zorlukları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

24 Temmuz 2022 Bilgi Erişim Sistemleri nedir Bilgi kaynakları ve türler Bilgi toplumu nedir bilgi toplumunu oluşturan unsurlar nelerdir 0
Serbest Yönetim Tarzı

Kültürler Arası Bir Ortamda Bilgi Kaynakları Geliştirme Zorlukları

Batı yönetim teorisi, bilgiyi organizasyonun can damarı olarak görür. Bilgi paylaşımı, kuruluş içindeki birbirine bağlı bölümleri kayganlaştırarak, dış iş ortaklarıyla kurumsal hedeflere etkin bir şekilde ulaşılmasını teşvik eder. Bununla birlikte, dünyanın birçok bölgesinde bilgi gücü temsil eder ve yöneticiler genellikle diğerlerine erişimi reddederken ellerinden geldiğince bilgi biriktirmeye çalışırlar.

Diğerleri için, bilgilerin ifşa edilmesi, yönetim kontrolünün kapsamı için bir tehdit olarak kabul edilir. Bazı durumlarda, yöneticiler, sistemin kapasitesi ve işlevselliğinden çok, bilgi sisteminin ölçeği ve ilgili bütçesi ile daha fazla ilgilenebilirler.

Bunlar, kültürler arası bir ortamda çatışan kültürel değerlerin örnekleridir. Batılı yönetim yaklaşımlarının uygulamaya konulması, bölgesel yönetim tarzlarıyla çelişmekte ve bilgi sistemlerinin etkinliğini azaltmaktadır.

Kültürel farklılıklara duyarlılık, bilgi sistemlerinin başarılı küresel dağıtımında önemli bir faktör olarak kabul edilmiştir. Batı’da gelişmiş iletişim yoluyla potansiyel olarak çözülebilecek küçük bilgi yönetimi sorunları, kültürler arası bir ortamda genellikle büyük zorluklar olarak kendini gösterir.

Literatür, bilgisayar tabanlı bilgi sistemlerinin (CBIS’ler) tasarımları, geliştirilmesi ve uygulanması hakkında kapsamlı bir kapsam sağlamıştır. Çok sayıda çalışma, organizasyon ihtiyaçlarına yönelik çeşitli sistem çözümlerini inceledi.

Bununla birlikte, bilgi teknolojisinin öngörülen değeri, örgütsel ve sosyal değişimlere direnç nedeniyle sınırlamaların tam olarak değerlendirilmeden, olasılıkların kaba bir değerlendirmesine dayalı olarak formüle edilmiştir.

Yönetim giderek artan bir şekilde, sistemlerin ihtiyatlı yönetimiyle bile küresel bazda bilgi sistemlerinin kitlesel dağıtımının değer yaratmanın arzu edilen sonuçlarını üretmediğini fark etti. Son araştırmalar, bilgi teknolojisini Batı dünyasının ötesine aktarma başarısında kültürlerin önemli etkisini ortaya çıkardı.

Ulusal kültür, organizasyon kültürü ve MIS kültürü, bilgi kaynaklarının başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve yönetimi üzerinde etki yarattı. Shea ve Lewis, yeni teknolojinin farklı bir kültürel ortama transferinde kullanıcı emilim oranına çok dikkat edilmesinin istendiğini öne sürmüşlerdir.

Bilgi sistemi tasarımlarının yeni kültürel çevrelere uyarlanmasının başarılı uygulamayı garanti etmek için yetersiz olduğu ortaya çıktı. Kültürel tercihler tarafından yönlendirilen teknolojik özelliklerin kullanıcı seçimi, çok kültürlü bir ortamda bilgi sistemleri tasarlamak için önemli bir faktör olabilir. Diğer çalışmalar, bilgi sistemlerinin konuşlandırılmasını desteklemek için yüksek motivasyona sahip liderlerle bile, çeşitli kültürel ortamlarda CBIS’leri geliştirmenin sayısız engelini bildirdi.

Bilgi sistemi işlevi, kuruluş için değer sunumunu iyileştirmek için bilgiyi kullanmada kullanıcı etkinliğini ve verimliliğini artırmalıdır. Teknik olmayan sorunlar olarak ortaya çıkan yeni zorluklar, bilgi sistemi performansının ölçümünü bulanıklaştırdı.


Bilgi toplumu nedir bilgi toplumunu oluşturan unsurlar nelerdir
Bilgi kaynakları ve türleri
Bilgi kaynakları nelerdir
Bilimsel bilgi kaynakları nelerdir
Bilgi Erişim Sistemleri nedir
Bilgiye erişim Yolları
Günümüz toplumlarında sizce bilgiye yeterli ölçüde değer verilmekte midir
Bilginin güvenilir olmasının toplumların gelişmesine


Tipik bir bilgi sistemi, ortak ihtiyaçları olan kullanıcılara bilgi sağlamak için tasarlanacaktır. İyi veri raporları, olayların doğru temsili ile gerekli tüm bilgileri içermelidir. Raporların zamanında ve kullanıcılar tarafından kullanılabilir bir formatta oluşturulması gerekiyordu.

Bununla birlikte, bireysel kullanıcılar, belirli durumlarda bireysel ihtiyaçları karşılamak için özel raporlar sağlamak için bilgi sistemlerine değer verme eğilimindeydiler. Kültürler arası bir ortamda tutarsız beklentiler, bilgi kaynaklarının etkin yönetimini sekteye uğrattı. Kültürler, bilginin güncelliği, eksiksizliği ve uygunluğu için farklı yorumlar taşıdı.

Derme çatma yönetim kararları çeşitli şekillerde yeni dinamikler yarattı. Ücretsiz bilgi alışverişini teşvik etme ruhuyla, bilgi sistemine sahip olan departman başkalarına bilgi sağlamakla yükümlü hale geldi.

Ancak, yeni sorumluluk nadiren ek kaynaklarla geldi. Bilgi sahipleri, bilgi sağlama konusunda isteksiz hale geldi, çünkü bunu yapmak, bu kaynağı diğer düzenli görevlerden uzaklaştıracaktı.

Bazı yöneticiler veri raporlama sorumluluklarını diğer bölümlere kaydırarak kullanıcılar için bürokratik bir kabus yarattı. Bazıları veri taleplerini görmezden geldi ve diğerleri kurumsal politikalara göre veri akışlarını manipüle etti.

Kamuda çalışanlar, hem gizlilik hem de verilere erişim konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken, hassas bir dengeyi korumanın zorluğuyla karşı karşıya kaldılar. İyiliğin reddedilemeyeceği ilişki temelli bir kültürde sorunlar daha şiddetli olacaktır.

Kültürel arka planlar, tercihli bilgi sistemi modelini şekillendirdi. Bazı kültürlerde, yöneticiler sezgisel ve duygulara dayalı olacak ve bilgi sisteminin performansı için belirsiz beklentilere sahip olacaklardır. Gerçek problem çözmeden ziyade grup uyumuna ve itibarın korunmasına daha fazla vurgu yapılacaktır.

Diğerleri, raporların kaynağını ve geçerliliğini göz ardı ederek yükümlülükleri yerine getirmekle daha fazla ilgilenecektir. Kontrol eden yönetici, nitel veriler sağlayan karmaşık ve geniş bir bilgi sistemi aradı. Tüm bu kişilik aşırılıkları, kültürler arası bir ortamda bir arada var olur, bu da sistemleri tasarlamayı tek kültürlü bir ortama göre daha zor hale getirir. Bilgi kaynaklarının algılanan değeri, kültürler arası bir ortamda daha az tahmin edilebilir hale geldi.

KÜLTÜRLER ARASI BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDEKİ ZORLUKLAR

Batı etkisinin küresel bazda hızla yayılması, Batı şirket kültürü ve bölgesel kültürlerin çapraz akımları altında bir ortam yarattı. Pasifik Havzası’ndaki milletler Batı dünyası ile yakın ilişkiler kurmuşlardır. Ağır Batı yatırımları bu ulusları Batılı sistemler için vitrine dönüştürdü.

Bununla birlikte, Batı kültürünün resmi teşhirinin altında, yerel kültürler kendi toplumları üzerinde güçlü bir etkiye sahipti. Geleneklerine bağlı kalan göçmen akını, Batı etkisinin bu bölgelere nüfuzunu daha da azalttı. Hâkim olan bölgesel işgücü, köklü gelenekleri ve çalışma alışkanlıklarıyla Batı kurumsal kültürüne meydan okudu.

Örneğin, bayram günlerinde, izinli izinler veya tatiller olmasa bile büyük bir devamsızlık beklenebilir. Bir toplantıya zamanında varış, planlanan zamandan 15 dakika ila birkaç saat sonra kabul edilecektir.

Zorunlu raporlar herhangi bir ceza olmaksızın mazur görülebiliyordu ve verimlilik konusundaki en büyük endişe grup uyumunu korumaktı. Bazen bu, istikrarı ve grup uyumunu yeniden sağlamak için gerçekleri görmezden gelmek anlamına geliyordu.

Teknolojinin periyodik olarak edinilmesi, uygun altyapı desteği olmasa bile kutlanacak ve teknolojinin kullanımı engellenecektir. Pasifik Havzası’ndaki deneyim, kültürler arası ortamlarda önemli zorluklar haline gelen bilgi kaynakları yönetimi konularının bir örneğini sağladı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir