Verimlilik Yönelimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Verimlilik Yönelimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

25 Temmuz 2022 Verimlilik Nedir işletme VERİMLİLİK örnekleri Verimlilik ve etkinlik nedir 0
Faaliyet Raporu

Verimlilik Yönelimi

Birinci meydan okuma

Bir bilgi sisteminin tasarım hedefleri, verimlilik yöneliminden kültürel alışkanlıkların uyarlanabilir yerleşimine kadar genişlemelidir. Değişen organizasyonel ve kültürel etkilere göre veri işleme prosedürlerinin dinamik değişikliğine izin vermek ve bunları izlemek arzu edilir hale gelir.

Bir bilgi sisteminin birincil tasarım amacı, verimli işlem işleme sağlamak olsa da, genellikle etkilenen insan sistemi, sistem tasarımında gömülü olan örtük MIS kültürünü kabul etmekte yavaştı. Batı kültürü, birçok kültür için daha az önemli olan güncelliği ve doğruluğu vurguladı.

Örneğin, veritabanlarını kağıt belgelerden güncellemek genellikle aylar aldı. Bazı kullanıcılar bilgi için bilgi sistemine güvenirken, diğerleri sadece kağıt belgelerde ısrar etti. Bu nedenle, raporların kaynaklarına bağlı olarak raporların birden çok versiyonunun dolaşımı yaygındı. Paralel kültürleri barındırmaya yönelik paralel operasyonlar, örgütsel çatışmalara neden oldu.

Etkili kullanıcılar ve idari müdahaleler, bilgi sistemlerinin bütünlüğünü tehdit etti. Bilgi sisteminin tüm potansiyeli, kültürel normlar tercihine indirgendi ve yalnızca kültürel uygulamaları tehdit etmeyen sistem özelliklerinin kalmasına izin verilecekti. Bazı yerel kültürler, performans değerlendirmesinden çok aile üyelerini korumayı vurgulamıştır. Bilginin değeri, karar vermeyi geliştirmek için değil, grup konumunu desteklemek, ilişkiyi korumak ve utançtan kaçınmak içindi.

İkinci Meydan Okuma

Veri edinme, veri kalitesi kontrolü ve veri dağıtımı için veri sahipliği ve sorumluluklarına ilişkin net tanımlara ihtiyaç vardır. Bu, özellikle bilginin politik niteliklerinin bilginin iletişimsel değerine müdahale ettiği kültürel ortamlarda zorlayıcıdır.

Birçok Doğu kültüründe, güvenilir bilgiler, güç ve statü sahibi liderlere ve yaşlılara ertelenirdi. Siyasi ilişkiler, bilginin mevcudiyetini ve kurumsal verilere erişilebilirliği dikte etti. Bu, serbest bilgi alışverişini destekleyen CBIS’lerin temel varsayımlarına aykırıydı. Veri kullanımının onaylanmasına yönelik bürokratik prosedürler, bilgi sisteminin tasarlanan rollerini yendi. Tam olarak geliştirilmiş bir veritabanı, çok sınırlı uygulamaları destekledi.

Açık sistem hedeflerinin olmaması, veri yönetimi sorumluluğunun en düşük seviyedeki vasıfsız işçilere devredilmesi uygulamasıyla birleştiğinde, veri bütünlüğü sorunları yarattı. Örneğin, gücü elde etmek ve sürdürmek için bilgiyi saklamak, birçok Asya kültürü arasında kabul edilebilirdi. Açıklık bir zayıflık işareti olarak kabul edilecektir. Veri kaynağının güvenilirliğini, alaka düzeyini ve erişilebilirliğini resmi olarak belirlemek kritik olacaktır.


VERİMLİLİK örnekleri
Verimlilik ve etkinlik nedir
Verimlilik İngilizce
Verimlilik Nedir işletme
Verimlilik ve Etkinlik arasındaki fark
Verimlilik Nedir iktisat
VERİMLİLİK Türleri
Kalite ve verimlilik arasındaki ilişki


Üçüncü Meydan Okuma

Yönetim, veri toplamayı, veri hazırlamayı, veri dağıtımını ve veri kullanımını titizlikle planlamalı ve kuruluş içinde bilgi akışını sürdürmek için gerekli kurumsal teşviki ve ilgili maliyetleri tam olarak anlamalıdır. Bu, özellikle veriye dayalı karar vermenin yeni bir uygulama olduğu kültürel bir ortamda önemlidir.

Bilgi kaynağı yönetimine koordine olmayan bir yaklaşım, dar uygulamalar için bilgiyi işlemek üzere parçalanmış varlıklar yarattı. Veriye dayalı karar verme modası, mevcut her siyasi bağlantıyı kullanan veri raporları için çılgın bir yarış yarattı. Sonuç, devasa ayrıntılara sahip çok çeşitli veri raporları olacaktır. Veri işleme yöntemlerine ve depolama biçimlerine bağlı olarak veri raporları arasında tutarsızlık oluştu.

Örneğin, uzak bir ofisteki çevrimdışı, statik bir veritabanından alınan bir rapora, veri merkezindeki mevcut bir veritabanından oluşturulan bir raporla eşit güvenilirlik verilebilir. Kültürler arası bir ortamda, etkili bireyler, raporlarının değerini kültürel bakış açılarından haklı çıkarmak için rekabet edeceklerdir.

Raporlar arasındaki tutarsızlıklarla birlikte hararetli tartışmalar, son kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı ve kullanılabilir bilgi raporlarının üretilememesi nedeniyle bilgi sistemlerine güvensizliğe yol açtı. Ne yazık ki, bilgi sistemleri nadiren karar desteği için raporlar oluşturmak üzere tasarlanıyordu.

Dördüncü Meydan Okuma

Yönetim, kesin, resmi veri tanımları oluşturmada liderlik etmeli ve bunları tüm potansiyel veri kullanıcılarına ve veri dağıtımında atanan rollere iletmelidir. Bu, özellikle dillere hakimiyet, kültürel yatkınlık, bilgi okuryazarlığı seviyesi ve sosyal tutumun grup dinamiğini veri kullanımının güçlü bir şekilde etkileyebileceği durumlarda önemlidir.

Teknoloji evrimi, bilgi sistemlerini giderek son kullanıcıların doğrudan kontrolü altına aldı. Ancak, son kullanıcılar genellikle teknik uzmanlıktan yoksundur ve çok azı bilgi kaynaklarının geliştirilmesine kendini adamıştır. Olaylar ve örnekler istatistiklerle karıştırıldı.

Standartlardaki ve veri tanımlarındaki rahat uygulamalar, veri geçerliliği ve veri kalitesinde sorunlar yarattı. İşlenen veriler ham verilerin yerini aldığında potansiyel bilgiler kaybolmuş, dinamik verilerin zaman duyarlılığı göz ardı edilmiştir. Depolama alanını korumak için zaman serisi verileri silindi. Talihsiz kaos için bilgi sistemi suçlanacaktı.

Bir olayda, bir kullanıcı grubu, veri merkezinin yardımıyla bir veritabanının birden çok sürümünü korudu. Ancak, kullanıcı grubundaki ve veri merkezindeki sadece seçilmiş çalışanlar özel düzenlemeden haberdardı. Veritabanının farklı sürümleri, yalnızca iki özdeş bilgi talebi farklı sonuçlarla döndürüldüğünde keşfedildi.

Kültürel gerilimi tırmandırmak istemeyen üst yönetim, veri bütünlüğü sorununun potansiyel ciddiyetini görmezden geldi. Başka bir olayda, birkaç kullanıcı, dilden anladıklarına göre bir veri tanımını yorumlamaları konusunda çözülmemiş bir anlaşmazlığa girdi. Veri merkezi tarafından veritabanının bakımında kullanılan veri tanımı reddedildi.

Beşinci Meydan Okuma

Bilgi raporlarının artan karmaşıklığı ve kullanım sıklığı, gerçekte, bütçe kaynakları üzerinde ciddi bir azalmadır. Yönetimin, veri kullanımını izlemek ve kaynakları uygun şekilde ayarlamak için bir mekanizma geliştirmesi gerekir. Bu, bilgi işlemede karmaşıklıktan yoksun kültürel ortamlarda daha zorlayıcı olabilir.

Modern yönetim uygulamaları, fiziksel kaynakları bilgi ile değiştirmek için fırsatlar arar. Yönetim bilgi hizmetlerini desteklemek için bütçeleri ayarlayamazsa, etkilenenler bilgi hizmetlerini durdurmak için her yolu deneyeceklerdi. Öte yandan, kontrolsüz erişim, kötüye kullanımı teşvik ederek değerli kaynakları boşa harcadı.

Etik, disiplinli kullanım ve bilgi değeri anlayışı Batı toplumundaki bilgi uygulamalarını destekledi. Farklı etik standartlar altında farklı bilgi takdirine sahip bir kültürde sorunlar sakatlayıcı olacaktır. Yerel bir cömertlik kültürü, tamamen renkli belgelerin ücretsiz dağıtılmasında ısrar edecektir. Başka bir uygulama da, kimseyi gücendirmemek için e-postaların basılı kopyalarını dağıtmaktı. Uygulamalar, malzeme bütçesini hızla tüketti.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir