Biblioming – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Biblioming – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Mayıs 2022 Bibliyo Ne Demek Bibliyofil Ne Demek TDK Bibliyofiller Kitap okuma projesi 0
Proje Değişimini Yönetmek

Biblioming

Çoğu insan bir kütüphaneyi topluluklarının kalbindeki küçük tuğla bina veya bir kampüsün merkezindeki büyük tuğla bina olarak düşünür. Ancak bu kavramlar kütüphaneler dünyasını fazlasıyla basitleştirir. Okulların, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra yerel, eyalet ve federal hükümetlerin yaptığı gibi, çoğu büyük ticari kuruluş, kurum içi kütüphane operasyonlarını tahsis etmiştir.

İnternet ve World Wide Web’in artan kullanımıyla birlikte dijital kütüphaneler filizlendi ve bunlar çok çeşitli farklı kullanıcı kitlelerine hizmet ediyor. Bu genişletilmiş kitaplık görünümüyle, iki temel anlayış ortaya çıkıyor. İlk olarak, kütüphaneler tipik olarak daha büyük kurumların içine yerleştirilmiştir.

Kurumsal kütüphaneler şirketlerine, akademik kütüphaneler üniversitelerine ve halk kütüphaneleri de nezaret temsilcilerini seçen vergi ödeyen topluluklara hizmet eder. İkincisi, kütüphaneler, depoları ve bilgi kaynakları sağlayıcıları olarak kurumları içinde çok önemli bir rol oynamaktadır.

Sağlayıcı rolünde, kütüphaneler, kurumu oluşturan insanların entelektüel ve öğrenme faaliyetlerini mikro kozmosta temsil eder. Bu gerçek, kütüphane veri madenciliğinin stratejik öneminin temelini sağlar: Kullanıcıların ne aradığını belirleyerek, bibliyomasyon, kütüphanenin ev sahibi kurumu bağlamında anlamı olan içgörüleri ortaya çıkarabilir.

Kütüphane verilerini incelemek için veri madenciliğinin kullanılması, uygun bir şekilde bibliyomlama olarak adlandırılabilir. Son çeyrek yüzyılda bilgisayarlı katalogların ve arama olanaklarının yaygın bir şekilde benimsenmesiyle, kütüphane ve bilgi bilimcileri, bibliyografik bilgilerdeki kalıpları keşfetmek için sıklıkla bibliyometrik yöntemler (örneğin, yazarlık ve bir alandaki alıntılardaki kalıpların keşfi) kullandılar.

Aynı dönemde, çeşitli araştırmacılar, büyük veri kümelerinde önemsiz olmayan kalıpları bulmak için veri madenciliği tekniklerini, gelişmiş istatistiksel ve görselleştirme yöntemlerini geliştirdi ve test etti. Biblioming, tipik otomatikleştirilmiş kütüphane tarafından üretilen muazzam miktarda veriyi keşfetmek için bu bibliyometrik ve veri madenciliği tekniklerinin kullanımına atıfta bulunur.

Kütüphane bilimi alanındaki ileri görüşlü yazarlar, veri madenciliği kavramı popüler hale gelmeden birkaç yıl önce kütüphane verilerinin karmaşık kullanımlarını keşfetmeye başladılar. Nutter (1987), karar vermeyi desteklemek için kütüphane veri kaynaklarını araştırdı, ancak “verileri toplama, organize etme ve işleme yeteneği, onları yorumlama ve uygulama yeteneğinden çok daha üstündür” diye yakındı.


Bibliyofil nedir
Bibliosmia nedir
Bibliyomani
Bibliyomani hastalığı Nedir
Bibliyo Ne Demek
Bibliyofil Ne Demek TDK
Bibliyofiller
Bibliyofiller Kitap okuma projesi


Johnston ve Weckert (1990) kütüphane materyallerinin seçilmesine yardımcı olmak için veriye dayalı bir uzman sistem geliştirdi ve Vizine-Goetz, Weibel ve Oskins (1990) kitap başlıklarına dayalı otomatik kataloglama için bir sistem geliştirdi.

Kütüphane Yönetimi ve Yönetiminin özel bir bölümü (“Otomatik sisteminizin madenciliği”), sistem yönetimi kararlarını desteklemek için verilerin çıkarılması, koleksiyon karar vermeye yardımcı olmak için frekansların çıkarılması ve koleksiyon yönetimini desteklemek için işlem günlüklerinin incelenmesi hakkında makaleler içeriyordu.

Daha yakın zamanlarda, Banerjeree (1998), veri madenciliğinin nasıl çalıştığını ve koleksiyona daha iyi erişim sağlamak için onu kullanma yollarını açıklamaya odaklandı. Günther (2000), veri kaynakları ve bibliyoming uygulamalarını tartıştı, ancak heterojen veri formatlarıyla ilgili problemlere odaklandı.

Doszkocs (2000), belgeler, indeksleme terimleri, sınıflandırma kodları ve sorgular arasındaki olası ilişkileri ortaya çıkarmak için sinir ağlarını kütüphane verilerine uygulama potansiyelini tartıştı. Liddy (2000), “dijital kütüphane” koleksiyonlarındaki bilgileri keşfetmek için doğal dil işlemeyi metin madenciliği ile birleştirdi.

Lawrence, Giles ve Bollacker (1999), dijital kütüphanelerdeki eserlerden alıntıları almak ve indekslemek için bir sistem oluşturdu. Gutwin, Paynter, Witten, Nevill-Manning ve Frank (1999) kaynak keşfini desteklemek için metin madenciliğini kullandı.

Bu projelerin tümü, bir kütüphanenin iki temel işlevi olan satın alma ve koleksiyon yönetimini iyileştirmeye ve otomatikleştirmeye yönelik ortak bir odağı paylaştı.

Son zamanlarda birkaç yazar, kütüphane kullanıcılarını anlamaya odaklanarak yönetimi destekleme ihtiyacını ele almaya başladı: Schulman (1998), kütüphane kullanıcı davranışındaki değişen eğilimleri incelemek için veri madenciliğini kullanmayı tartıştı; Sallis, Hill, Jance, Lovetter ve Masi (1999), dijital kütüphane kullanıcılarını kümeleyen bir sinir ağı oluşturdu; ve Chau (2000), elektronik referansta hizmetleri kişiselleştirmek için Web madenciliğinin uygulamasını tartıştı.

Bilgi Teknolojisi ve Kütüphaneler’in Aralık 2003 sayısı, bibliyomlaştırma sürecine ayrılmış özel bir sayıydı. Nicholson (2003), kullanıcıların gizliliğini koruyan bir veri ambarı oluşturmanın önemi de dahil olmak üzere sürece genel bir bakış sunmuştur.

Zucca (2003), bir akademik kütüphanede bir veri ambarının uygulanmasını tartıştı. Wormell (2003), Suárez-Balseiro, Iribarren-Maestro ve Casado (2003) ve Geyer-Schultz, Neumann ve Thede (2003) akademik kütüphane kaynaklarının kullanımını anlamak ve uygun kütüphane hizmetleri oluşturmak için bibliyomlamayı farklı şekillerde kullanmışlardır.

Bu çabaları, kütüphanelerde üretilen verilere ve bu verilerin bilgilendirebileceği kararların çeşitliliğine daha küresel bir bakış açısı getirerek genişletiyoruz. Bu nedenle, bu çalışmanın odak noktası, kütüphane ve bilgi yöneticilerinin, kütüphane kullanıcıları ve personeli arasındaki davranış kalıplarını ve kurum genelinde bilgi kaynağı kullanım kalıplarını anlamak için veri madenciliğini nasıl kullanabileceklerini açıklamaktır.

ENTEGRE KÜTÜPHANE SİSTEMLERİ VE VERİ DEPOLARI

Biblioming’i keşfetmek isteyen çoğu yöneticinin, bir veri ambarı oluşturmak için bu sistemin altında yatan veritabanlarına erişim elde etmek için entegre kütüphane sistemi (ILS) satıcılarının teknik personeli ile birlikte çalışması gerekecektir. Verilerin temizlenmesi, ön işlenmesi ve anonimleştirilmesi önemli miktarda zaman ve çaba gerektirebilir. Ancak yöneticiler, yalnızca farklı veri kaynaklarını birleştirerek ve birbirine bağlayarak, kitaplık işlemlerini ve kullanıcılarını anlamaya yardımcı olabilecek gizli kalıpları ortaya çıkarabilir.

VERİ KAYNAKLARININ KEŞFİ

Mevcut bir kütüphane veri kaynakları bu tartışma için üç gruba ayrılır: kütüphanenin oluşturulmasından elde edilen veriler, koleksiyonun kullanımından elde edilen veriler ve normalde ILS’ye dahil edilmeyen harici kaynaklardan gelen verilerdir.

Kütüphane Sisteminin Oluşturulmasından Kaynaklanan ILS Veri Kaynakları

Bibliyografik Bilgi

Bir veri kaynağı, genellikle Çevrimiçi Kamu Erişim Kataloğu (OP AC) olarak bilinen, kütüphanedeki materyalleri temsil eden bibliyografik kayıtların ve arama arayüzlerinin toplanmasıdır. Dijital bir kütüphane ortamında, bir bibliyografik kütüphane kaydında toplanan aynı tür bilgiler üst veri olarak toplanabilir.

Kavramlar, geleneksel bir kütüphanedekilere paraleldir: bir nesneyi tanımlamak için üzerinde anlaşmaya varılmış bir standart alın, onu her nesneye uygulayın ve elde edilen verileri aranabilir hale getirin. Bu nedenle, dijital kütüphaneler, geleneksel kütüphaneler ile kavramsal olarak benzer bibliyografik veri kaynaklarını kullanır.

Satın Alma Bilgileri

Biblioming için başka bir veri kaynağı, ürünlerin tedarikçilerden sipariş edildiği ve alınana ve işlenene kadar takip edildiği satın almalardan gelir. Dijital kütüphaneler fiziksel ürünler sipariş etmedikleri için, biraz farklı satın alma yöntemleri ve satıcı ilişkileri mevcuttur. Bununla birlikte, hem geleneksel hem de dijital kütüphane ortamlarında, edinme verilerinin bilgi kaynağı maliyetlerini anlama, kontrol etme ve tahmin etme konusunda kullanılmayan potansiyeli vardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir