DASHBOARD GELİŞTİRME METODOLOJİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

DASHBOARD GELİŞTİRME METODOLOJİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Mayıs 2022 Çevik yazılım geliştirme yöntemleri V Modeli örnekleri Yazılım geliştirme Modelleri Yazılım geliştirme Modelleri karşılaştırma 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

Panolar ve Kontrol Odaları

Yürütücü sistemlerin geliştirilmesinin bir sonraki aşamasında, tasarımcılar CSF’leri görüntülemek için bir arayüz oluşturmalıdır. Yöneticilerin bilgi sistemlerinin kullanışlılığına ilişkin algılarının şekillenmesinde ve ilgilerinin uzun vadede korunmasında bu arayüzün tasarımı en az göstergelerin seçimi kadar önemlidir. Göstergeleri seçme ve sunma konusunda iyi çalışan bir teknik, gösterge tablosu kavramının kuruluşların yönetimine uygulanmasıdır.

Temel olarak, gösterge panosu kavramı, kontrol odası kavramının firma yönetimine uygulanmasını yansıtır ve EIS tipi sistemlerde bir uyarı veya istisna raporlama işlevi çağrısını yansıtır. Mühendislikte, kontrol odası, temel ekipmanın düzgün çalışmasının izlenebildiği, bir tesisin özel olarak tasarlanmış fiziksel bir alanıdır.

Kontrol odaları, petrol arıtma veya nükleer santrallerin işletilmesi gibi giderek daha karmaşık süreçlerin izlenmesi ihtiyacı nedeniyle geliştirilmiştir. Kontrol odası, operatörlerin bir süreci kendi gözleriyle bakmadan ve yalnızca insan algısı ile elde edilemeyecek bir doğruluk ve tamlık derecesi ile kontrol etmelerini sağlar.

Bu, yöneticilere günlük sorunları ve eşleşen çözümleri aramalarında önemli ölçüde yardımcı olan gösterge tablolarının geliştirilebileceğini göstermektedir. Doğal olarak, yönetimin doğası oldukça dinamik ve çeşitlidir ve bir üretim sürecinin izlenmesinden temelde farklı bir şekilde sonsuz sayıda parametrenin dikkate alınmasını içerir.

Dolayısıyla yönetim, bilgisayar sistemleri tarafından kolayca desteklenemeyecek önemli bir “insan etkileşimi” bileşenine sahiptir. Simon, Gorry ve Scott Morton ve diğerleri, yönetimsel kararların programlanabilir olup olmadığı konusunda kapsamlı bir şekilde yorum yapmışlardır, ancak yine de, ne kadar zor olursa olsun, firmanın hedeflerinin birçoğunun uygulanmasının bir kısa çizgi kullanılarak izlenebilir olduğu kalır. 

Ayrıca, CSF yöntemi, her yöneticinin gösterge panosunda gösterilecek göstergelerin seçilmesinde güçlü bir araç olabilir.
CSF tabanlı panolarla ilgili zorluk, yöneticilerin temel endişelerinin operasyonelleştirilmesinde ve CSF izleme için belirli hedeflerin belirlenmesinde, her gösterge için ölçüm mantığının tasarımında ve yöneticiler tarafından kullanılabilecek arayüzlerin geliştirilmesinde yatmaktadır. göstergelerin her biri ile ilgili olarak firmanın performansını kolayca ve etkili bir şekilde gözden geçirmek gerekir.

DASHBOARD GELİŞTİRME METODOLOJİ

EIS hareketinin zirvesinde, King (1985) şunları belirtti: “Bilgisayar modelinin sayısal tahminlerinin gerçek olduğuna ve aslında gerçekleşecek olan gelecekteki sonuçları tanımladıklarına inanmak, gerçeği gözden kaçırmak çok kolay.

Bilgisayar modelinin tahminleri, yalnızca, nicelleştirebildiğimiz gelecekle ilgili tahminlere dayanmaktadır. Kolaylıkla ölçülemeyen şeyler genellikle göz ardı edilir ve ihmal edildiğinde göz ardı edilme tehlikesi vardır.”

Bu, nasıl elde edilirse edilsin, yalnızca sayılara dayalı olarak yönetime yaklaşmanın doğasında var olan tehlikeleri göstermektedir. Bu aynı zamanda gözleme dayalı tesis turlarının neden üretim ortamlarında veri toplamak için hala en güvenilir yöntemlerden biri olarak kabul edildiğini de açıklıyor. Yönetime yönelik herhangi bir gösterge panosu yaklaşımının temeli bu nedenle aşağıdaki dört temel konuyu dikkate almalıdır:

(1) Sınırlı Dikkat: Yöneticilerin sınırlı dikkati ve belirli verileri sağlamanın doğasında bulunan maliyetler göz önüne alındığında, gösterge tablosunda görüntülenen göstergeler CSF kullanılarak dikkatlice seçilmelidir.

(2) Performans Ölçümü: Göstergeleri veya CSF’leri izlemek için kullanılan ölçümler çok önemlidir. Gösterge tablosunun kullanışlılığı ve etkinliği, tamamen kullanılan verilerin doğruluğuna ve yöneticilere sunulan hesaplamaların gerçekçiliğine bağlıdır.


Yazılım geliştirme Modelleri
Yazılım geliştirme Modelleri karşılaştırma
V Modeli örnekleri
Çevik yazılım geliştirme yöntemleri
Geleneksel yazılım geliştirme metotları
Yazılım GELİŞTİRME Modelleri pdf
V Model yazılım geliştirme
Kod eksenli yazılım geliştirme


(3) Operatör Eğitimi: Yöneticilerin, gösterge panosunda yerleşik olan varsayımları ve kendilerine sunulan sonuçlara ulaşmak için kullanılan algoritmaları anlamaları çok önemlidir. Ayrıca verilerin nasıl toplandığının ve ölçümlerin doğruluğuna hangi sınırlamaların uygulandığının tam olarak farkında olmalıdırlar. Örneğin, detaya inme tesisleri, “bilgiyi daha akıllı ve daha etkili bir şekilde yönetmek için kullanmak ile aynı eski hataları daha hızlı yapmak” arasındaki farkı yaratabilir.

(4)Gösterge Panosu Düzeni: Panonun düzeni, yöneticiler tarafından elde edilen anlayış üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Gösterge panelinin arayüzü, yöneticilerin dikkatlerini öncelikli olarak nereye odaklamaları gerektiğini hemen görselleştirebilmeleri için tutarlı olmalıdır. Maksimum görsel etki elde etmek için istisna raporlama ve renk kodlaması kullanılabilir.

Cam, tasarımın zaman içinde iyileştirilebilmesi ve göstergelerin iyileştirilebilmesi veya değiştirilebilmesi için (geçici CSF’lerde olduğu gibi) yöneticilerin gösterge tablolarına ilişkin algılarını geliştiricilere geri iletebilecekleri evrimsel bir faaliyet olarak işlevsel hale getirilebilir. Bu makalede, bu evrim sürecini desteklemek ve yöneticilerle geliştiricilerin verimli bir diyalog kurmalarına yardımcı olmak için sorulara dayalı bir çerçeve öneriyoruz:

• Soru 1: Göstergeleri kim kullanacak?

Cevap tek olmadığında basit olmayabilir, ancak bazı kişiler belirli göstergeleri izlemekle ilgilenmektedir. Ancak yöneticiler, kendi performanslarıyla veya doğrudan kontrolleri altındaki alanların performansıyla en yakından ilişkili parametreleri izlemeye odaklanmalıdır.

• Soru 2: Daha yüksek bir düzeyde belirli bir hedefin haritası çıkarılabilir mi?

Yukarıdan aşağıya bir CSF çalışması perspektifinde, göstergeler üst yönetim tarafından izlenen belirli hedeflere göre planlanır. Aşağıdan yukarıya bir senaryoda, göstergelerin üst düzey yöneticilere sunulan daha üst düzey bileşik göstergelerle birleştirilmesi yardımcı olacaktır. Geliştiriciler, göstergelerin hiyerarşisini, üst düzey yöneticilerin kötü veya iyi performansın altında yatan nedenlerini anlayabilmeleri için gösterge panosuna yerleştirilecek detaya inme tesisi için bir plan olarak kullanabilir.

• Soru 3: Yöneticilerin her bir göstergeyi ne sıklıkla izlemesi gerekecek?

Yöneticilerin, önemli veya açıklayıcı değişikliklerin ne sıklıkta meydana gelebileceğine ilişkin algıları, göstergelerin ne sıklıkta güncellenmesi gerektiğine karar vermek için bir kılavuz olarak kullanılmalıdır. Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması muhtemel ise, izleme sonucunda ortaya çıkabilecek faydaların kapsamı da dikkate alınmalıdır.

• Soru 4: Hangi hesaplama yöntemleri mevcuttur? Hangi ölçü birimi kullanılacak?

Hesaplama yönteminin seçimi, bir göstergenin varyasyonunu büyük ölçüde etkileyebilir ve sorumluluk yükünü bir alandan diğerine kaydırabilir. Ayrıca operatörlerin veya atölyelerin performansının ölçülme şeklini de etkileyebilir.

Ölçüm biriminin seçimi normalde nicel analiz için basittir, ancak nitel faktörlerin tahminlerini içeren daha az somut BOS’lar için çok daha karmaşık hale gelebilir.

Örneğin müşteri memnuniyeti, doğru bir şekilde ölçülecekse vizyon ve yaratıcılık gerektirecektir. Zaman aralığı başına alınan şikayet sayısı gibi bazı nicel ölçüler uygulanabilir, ancak müşteri memnuniyetinin vekilleri olarak hareket edebilecek başka ölçülerin bulunması gerekebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir