Dashboard Yaklaşımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Dashboard Yaklaşımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Mayıs 2022 Dashboard ne demek Dashboard ne ise yarar Dashboard yaralanması Nedir 0
Yabancı Dil Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Dashboard Yaklaşımıyla Daha İyi Yönetici Bilgileri

Yöneticilerin çalışmalarının bilgisayarlar tarafından nasıl desteklenebileceği üzerine 30 yılı aşkın bir araştırmadan sonra, üst yönetim için gerçekten yararlı olan bilgisayar sistemleri geliştirmenin son derece karmaşık ve belirsiz bir görev olduğu gözlemi her zamanki gibi geçerlidir.

Yöneticiler için bilgi sistemleri, en önemli rolü “şirketin geleceğine ilişkin bir vizyon yaratmak ve liderlik yapmak” olan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarından, öncelikle yönetimsel işin doğasıyla ilgili olan belirli sorunları ortaya çıkarmaktadır. şirket ona yöneldi”.

Yöneticileri bilgisayar sistemleriyle desteklemenin en büyük zorluğu, %80’den fazlası iletişim, koordinasyon ve insanların yönetimi ile ilgili olan yönetim işinin doğasından kaynaklanmaktadır. Mintzberg (1973), araştırması sırasında, bilgisayar sistemleriyle düşünmek ve “oynamak” için ne kadar az zamanın kaldığını belirtmişti.

Bu, MIS sistemlerinin kökenlerinden itibaren önemli bir zorluk olmuştur çünkü esas olarak “operasyonel” odakları, yöneticilerin endişelerinin merkezinde yer almamıştır. Yirmi yıl sonra, bu zorluk aynı zamanda karar destek sistemlerinden (KDS’ler) yönetici bilgi sistemlerine (EIS’ler) geçişten de büyük ölçüde sorumlu olmuştur.

EIS’lerin kullanımı çok kolay olması ve kullanıcıların çok fazla eğitime ihtiyaç duymadan gerekli verileri manipüle etmesine yardımcı olması amaçlandı; bu, bir bakışta işlerini çok kapsamlı bir şekilde görmek isteyen üst düzey yöneticiler için çok çekici olurdu. DSS’ler, EIS’ler ve işbirlikçi karar sistemleri arasındaki farkların spesifik açıklamaları Pomerol ve Brézillon’da (1998) bulunabilir.

Doğal olarak, özellikle elektronik posta ve World Wide Web’in gelişmesi sayesinde, yöneticiler arasındaki bilgisayar okuryazarlığı büyük ölçüde artmıştır. Bununla birlikte, yıllar boyunca ortaya konan tasarımlar ne olursa olsun, yöneticilerin bilgisayar verilerini taramak için sayısız saatler harcamaya meyilli olmadığı, çalıştıkları zaman baskısı gibi bir gerçektir.

Yöneticilerin çalışmak zorunda olduğu zaman baskısının ötesinde, bir bilgisayar sisteminde bulunabilecek bilginin güven ve inanılırlığı sorunları vardır ve bunlar, özellikle uzun vadeli bir perspektifte, bilgi sistemlerine yoğun yönetici bağımlılığını azaltır. Öncelikle yöneticilerin modellerine olan güven eksikliği birçok araştırmacı tarafından dile getirilmiştir.

Karar vericilerin karmaşık modellere ihtiyaç duyduğu fikri aslında yanlış olabilir. Kararların hazırlanmasından sorumlu kişiler muhtemelen akıllı modelleri anlayabilir ve kullanabilirler, ancak çoğunlukla nihai kararları veren üst düzey yöneticiler, ilgili sistemleri eğitmek ve kullanmak için çok meşguldür.


Dashboard ne ise yarar
Dashboard Örnekleri
Dashboard ne demek
Dashboard yaralanması Nedir
Dashboard kullanımı
Excel Dashboard Nedir
Arabada dashboard Nedir
Dashboard Tasarımı


Aksine, güvendikleri, anladıkları ve çok zamanında basit bilgiler gösteren basit sistemleri tercih ettikleri görülmektedir. Daha sık olarak, en iyi kararları vermek için gerekli olan veriler, şu veya bu şekilde organizasyonun veritabanında bulunur veya çevrimiçi bir besleme ile bir bilgisayar sistemine aktarılabilir ve gerçekten ihtiyaç duyulan şey, filtrelemek ve görüntülemek için bir cihazdır. ve yöneticileri en önemli farklılıklar hakkında uyarmak.

Kleinmutz (1985) tarafından belirtildiği gibi: “ilgili değişkenleri seçme yeteneği, bu bilginin işlenmesinde prosedürel karmaşıklıktan daha önemli görünmektedir”.

EIS’de, sistemde yerleşik olan temel modeller normalde çok basit ve kolay anlaşılırdır; bu, bir bilgisayar sisteminin kabul edilebilirliğini artırmada büyük bir yardımcıdır.

Sonuç olarak, yönetsel karar vermenin özellikleri aşağıdaki gibi sentezlenebilir:

• Kararların çoğu, hatırı sayılır zaman baskısı altında çok hızlı bir şekilde alınır (bazı stratejik kararlar dışında).
• Stratejik karar verme genellikle işbirlikçi süreçlerin sonucudur.
• Kararların çoğu, kişisel ilke ve fikirlere yönelik belirli niyetleri ve taahhütleri olan bireylerle bağlantılıdır.

Bu nedenle yöneticileri desteklemek çok zordur ve uzun yıllara dayanan araştırmalara rağmen, bilgi sistemlerinin bu tür yapılandırılmamış görevleri nasıl destekleyebileceği hakkında çok az şey bilinmektedir.

BİLGİ İHTİYAÇ ANALİZİ İÇİN BİR ARAÇ: KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

EIS öncesi günlerde, Rockart (1979), bilgi sistemleri planlamasına rehberlik etmek için kritik başarı faktörleri veya BOS olarak adlandırılan bir metodoloji ortaya koydu. Yöntemin avantajları vardı, ancak organizasyonların planlama süreci üzerinde genel bir etki yaratmayı başaramadı.

Diğer alanlardaki potansiyeli, özellikle bilgi sistemlerinin gelişimi, bir dizi araştırmacı tarafından araştırılmıştır. Bu makalede, hem bilgi içeriği açısından hem de bu sistemlerin ara yüzünün tasarımı açısından yürütme sistemlerinin geliştirilmesi için bir rehber olarak çok yararlı olabileceği tartışılmaktadır.

CSF, “işlerin gelişmesi için işlerin doğru gitmesi gereken birkaç kilit alana” odaklanarak kuruluşların performansının iyileştirilebileceğini varsayar. Basit bir ifadeyle, yöntem, yöneticilerin uzmanlık ve içgüdülerini kullanarak, firma için başarı ve başarısızlık arasındaki farkı yaratabilecek faktörleri izole etmeye çalışır.

BOS ile ilgili bir dizi önemli nokta, onu çok çekici bir teknik haline getirmektedir. Her şeyden önce, CSF esasen genel bir çerçeve olsa da, tüm firmaların farklı olduğunu ve farklı pazarlarda faaliyet gösterdiğini kabul eder. Bu nedenle, CSF’ler farklı kuruluşlar için farklıdır.

İkinci olarak, BOS teorisi, aynı organizasyonlardaki yöneticilerin ihtiyaçlarının hiyerarşik düzeylerine göre farklı olduğunu, ancak daha da önemlisi, tarzlarına ve belirli sorumluluk alanlarına göre farklılık gösterdiğini dikkate alır. Genel olarak, her yöneticinin yakından izlemesi gereken yalnızca sınırlı sayıda faktör vardır ve bu, yöneticilerin sınırlı dikkatlerini gerçekten önemli olan ve kontrolleri dahilinde olan faktörlere yoğunlaştırmalarını garanti eder.

Bu sorumluluk dağılımının çekici yanı, farklı yöneticiler tarafından kontrol edilen CSF setlerinin, işin tüm kilit alanlarını kapsayan eksiksiz bir organizasyon seti oluşturmasıdır. V an Bullen ve Rockart (1986), kurumsal BOS setinin analizine rehberlik etmede faydalı olan bir dizi birincil BOS kategorisi tanımladı.

Bu genel CSF kaynakları şunlardır: (1) kuruluşun faaliyet gösterdiği endüstri (bu CSF’ler bu endüstrideki ana akım kuruluşlar tarafından paylaşılır), (2) kuruluş tarafından izlenen rekabetçi konum ve strateji (bunlar kendi grubuna özgüdür). üst yöneticileri tarafından belirlenen koşullar ve hedefler), (3) kuruluşu çevreleyen (üzerinde hiçbir kontrolü olmayan, ancak rekabet edebilmek için yakından izlemesi gereken) çevresel faktörler, (4) zamansal faktörler (belirli organizasyonun karşı karşıya olduğu ve ek faktörlerin geçici olarak izlenmesini gerektiren olaylar veya değişim programları) ve son olarak, (5) her yöneticiye ve şirketteki rolüne özel CSF’lerdir.

Diğer yazarlar, ana rakiplerin (özellikle endüstri liderlerinin) analizi ve işlerinin gelişimi ile ilgili CSF’ler gibi başka potansiyel kaynaklar eklediler. Bu kaynaklar, çoğu kuruluşun işinin etkin bir şekilde izlenmesi için yeterli olan çok sayıda potansiyel faktör ve ölçüme katkıda bulunur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir