Modelleme Yoluyla Geri Bildirim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Modelleme Yoluyla Geri Bildirim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Mayıs 2022 Eğitimde geri bildirim örnekleri Geri bildirim örnekleri Yöneticiye geri bildirim örnekleri 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

 Modelleme Yoluyla Geri Bildirim Sağlayın

Ekip liderlerinin, ekip üyelerinin performanslarını sürekli olarak iyileştirmek için neler yapabileceklerini bilmeleri için performansları hakkında üyelere zamanında geri bildirim sağlaması gerekir. Bir yöneticinin uzaktaki çalışanlara tavsiye ve yardım sağlama yeteneği, uzaktaki çalışanların etkinliğini artırabilir.

Sanal ekiplerde bu, organizasyon içinde ve dışında ekip üyeleriyle etkileşime giren çeşitli kişilerden gayri resmi girdi almayı gerektirebilir. Sanal liderlerin ayrıca uygun sanal çalışma alışkanlıklarını modellemesi gerekir.

Bunu başarmak için, telekomünikasyon literatürü, yöneticilerin uzaktaki çalışanları kurumsal faaliyetler hakkında iyi bilgilendirmesi, performans ve ilerleme hakkında düzenli geri bildirim sağlaması, iyi yapılandırılmış ve sürekli iletişim kurması ve iş rutinlerine uygun saatlerde hazır olması gerektiğini önermektedir. uzak çalışanların

Açık İletişim, Dürüst Davranış ve Taahhütlerde Bulunma Yoluyla Güven Oluşturun

Güven olmadan, ekip üyeleri gerçek iş meseleleri üzerinde çalışmak yerine siyaset oynamak için zaman harcadıkça üretkenlik düşer. Güven oluşturmak için ekip liderlerinin ekip üyeleriyle açık ve sık iletişim kurması önemlidir. Belki de güveni etkileyen en önemli değişken dürüstlüktür.

Eylemleri hakkında açıklık gösteren liderler, üyelerin samimiyetle yanıt verdiğini göreceklerdir. Bir liderin ekip üyelerini nasıl dinlediği ve onlarla nasıl iletişim kurduğu, ekibin etkinliği ve güveniyle çok ilgilidir. Ekip üyelerini dinlemek ve taahhütleri gözle görülür bir şekilde tutmak güveni artırırken, tutulmayan sözler onu azaltır.

Ekibi Güçlendirin

Bu en iyi uygulama, daha genel olarak ekiplere özerklik sağlayan kurumsal uygulama ile ilgilidir. Daha düşük bir düzeyde, ekip liderleri ayrıca, bireysel ekip üyelerinin kendi özel görevlerini nasıl yürüteceklerine karar vermelerine izin verirken, genel ekip hedeflerini belirleyerek ve yön belirleyerek uygun düzeyde özerklik sağlamalıdır.

Ekip kararlarına güvenen liderler, üyelere sahiplik duygusu verebilir. Bu yaklaşım, coğrafi ayrımın mikro yönetimi pratik hale getirdiği sanal bir ekip ortamında özellikle önemlidir.

Ekibi Motive Edin

Görevlerin birbiriyle bağlantısız görünebileceği sanal bir ekip ortamında, “büyük resmin” görselleştirilmesi her zaman kolay değildir ve çalışanların projeye bağlı kalması zor olabilir. Böylece ekip liderleri, sanal ekip üyelerini motive etmede önemli bir rol oynayabilir.

Motivasyon, ekibin görevinin önemini açıklığa kavuşturarak (takımın amacına yönelik tutku yaratılacak şekilde) ve projenin bireysel ekip üyeleri için nasıl önemli sonuçlar doğuracağını göstererek teşvik edilebilir. Ekip başarısını bireysel başarı ve fırsatlarla ilişkilendirerek, ekip üyeleri projede başarılı olmak için oldukça motive olacaklardır.

Uygun Liderlik Tarzını Kullanın

Vaka çalışması ekip üyelerinin dörtte birinden fazlası, uygun zamanda uygun liderliğin başarılı bir sanal ekibin kilit unsurlarından biri olduğunu bildirdi. Projenin ilk aşamalarında uygun lider, “heves uyandıran” ve ekibi motive edebilen kişidir.

Daha sonraki aşamalarda, etkili lider, “doğru insanları bir araya getiren ve herkesi görevde tutan ve her şeyi devam ettiren” kişidir. Bu nedenle, ekip liderlerinin tarzı ve faaliyetleri, ekibin bulunduğu aşamaya ve o andaki ihtiyaçlara uygun olmalıdır.


Geri bildirim örnekleri
Yöneticiye geri bildirim örnekleri
Olumlu ve olumsuz geri bildirim örnekleri
Eğitimde geri bildirim örnekleri
Aldığım en iyi geri bildirim
Pozitif geri bildirim örnekleri
Geri bildirim Türleri
Olumsuz geri bildirim örnekleri


EKİP ÜYESİ EN İYİ UYGULAMALARI

Sanal ekiplerin bireysel üyelerini neyin etkili kıldığına ilişkin öneriler, tutum ve inançların yanı sıra belirli davranışları içerir. Etkili sanal ekip üyelerinin beş genel özelliği listelenmiş ve açıklanmıştır.

Etkili iletişim

Gelenek ekipleri ve uzaktan çalışmadaki araştırmalar, etkili iletişim kurma yeteneğinin uzaktan çalışanlar, uzaktan çalışanlar ve uzaktan çalışanların yöneticileri için kritik bir beceri olduğunu kabul eder. Vaka incelemelerinde görüşülen ekip üyelerinin yüzde seksen dördü, başarılı bir ekip oluşturmada etkili iletişimin önemini de kabul etti.

İletişim, fikirleri aktarmayı, bilgi paylaşmayı, başkalarının fikirlerini dinlemeyi ve içselleştirmeyi ve herhangi bir sorun veya sorun hakkında ekip üyelerini bilgilendirmeyi içerir. Yüz yüze iletişimin ve doğaçlama toplantıların nadiren, hatta imkansız olduğu bir sanal ekipte bu zor olabilir.

Bu sorunu çözmek için sanal ekip üyeleri, iletişim hatlarını açık tutmak için çok çalışmayı ve yüz yüze zaman kaybını telafi eden ve gayri resmi etkileşimler sağlayan doğru iletişim araçlarını geliştirmeyi veya bulmayı önerir.

Örneğin, ekip üyeleri e-posta veya anlık mesajlaşmayı, etrafında kişisel konuşmaların yapılabileceği bir “sanal cezve veya su soğutucusu” olarak kullanabilir. Ek olarak, ekip üyelerinin kendilerinin yanıt vermeleri, telefonlara hızlı bir şekilde geri dönmeleri ve e-postalara yanıt vermeleri gerekir, bu sadece “Şu anda zamanım yok, ancak iki saat sonra size geri döneceğim” demek olsa bile. cevabı ile günler. ”

Alıcılar ayrıca mesajın alındığını onaylayabilir ve mesajdaki ana noktaların anlaşıldığından emin olabilir. Bunun gibi iletişim normlarını belirlemek, elektronik olarak iletişim kurarken meydana gelebilecek yanlış anlaşılmaları önlemeye yardımcı olur.

Gerekli Beceri Setlerine Sahip Olun

Bir ekibin etkinliği, üyelerinin toplu bilgi ve becerilerine bağlıdır. İyi kararlar verebilmek için ekip üyelerinin uygun bilgi ve becerilere ihtiyacı vardır.

Örnek olay incelemelerinde sanal ekip üyeleri tarafından belirtilen belirli beceriler şunları içeriyordu: etkili bir şekilde organize olma yeteneği, bireyin işlevsel sorumluluk alanında güçlü bir yeterlilik, mevcut bilgi ve teknoloji araçlarını kullanmak için yeterli teknik beceriler ve iyi zaman yönetimi becerileridir.

Sanal ekip literatüründe bahsedilen belirli sosyal beceriler, yaratıcı bir şekilde nasıl müzakere edileceğini öğrenmeyi, çevrimiçi anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmayı ve ekibin yeni üyelerinin dahil edildiğini hissettirmeyi içerir.

Yüksek Motive Olun

Bazı durumlarda, hem yönetim hem de bireysel düzeyde belirli bir uygulama mevcut olabilir. Yukarıda açıklandığı gibi motive etme, ekip liderleri tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir faaliyettir. Birçok sanal ekibin kendi kendini yöneten doğası, öz motivasyon ve öz disiplinin de gerekli olduğu anlamına gelir.

Sanal ekip üyeleri bağımsız çalışabilmeli ve uygun kararlar almak için motive olmalıdır. Bu, net hedeflere ve sorumluluklara sahip olmak, takıma yüksek kişisel bağlılık ve motivasyona sahip olmakla birlikte işi yapmak için gereken kaynaklara ve bilgilere sahip olmakla mümkün olur.

Kendi kendini motive etme yeteneği önemlidir, çünkü sanal ekip üyeleri genellikle diğer ekip üyelerinden çok uzakta çalışır. Sanal çalışanlar ayrıca düşük bir sosyal etkileşim tercihine veya ihtiyacına sahip olmalı veya bu ihtiyacı çalışma ekibinin dışında yerine getirme yeteneğine sahip olmalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir