ORGANİZASYONEL UYGULAMALAR – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ORGANİZASYONEL UYGULAMALAR – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Mayıs 2022 Kültür ve Turizm Bakanlığı PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumsal uygulamalar nedir Personel SORGULAMA 0
Elektronik Tablo Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Etkili Sanal Ekipler için En İyi Uygulamalar

Ekiplerin organizasyonlarda temel yapı taşları olarak kullanımı ve coğrafi olarak dağıtılacak ekiplerin sıklığı (buna sanal ekipler diyoruz) artıyor. Sanal ekipler artık birçok kuruluş tarafından çalışanlarının üretkenliğini artırmak ve çeşitli beceri ve kaynaklara ulaşmak için kullanılıyor.

Sanal ekipler, birbirine bağlı görevler üzerinde çalışan, sonuçlar için sorumluluğu paylaşan ve farklı konumlardan birlikte çalışan bireylerden oluşan gruplardır. Günümüz organizasyonlarında sanal ekiplerin kullanımı daha yaygın olmakla birlikte, sanal ekipleri en etkili hale getiren uygulamalar tam olarak anlaşılamamıştır ve zorluklar devam etmektedir.

Sanal ekip en iyi uygulamaları aşağıda üç perspektiften tanımlanmıştır: organizasyonel en iyi uygulamalar, ekip liderliği en iyi uygulamaları ve ekip üyesi en iyi uygulamaları. En iyi uygulamalar için fikirler üç kaynaktan belirlendi: gerçek sanal ekiplerin altı vaka çalışması; sanal ekiplerle ilgili mevcut literatür; ve geleneksel (yani, aynı yerde bulunan) ekipler ve uzaktan çalışma (yani, bireysel düzeyde sanal çalışma üzerine araştırma) üzerine mevcut literatür.

ORGANİZASYONEL UYGULAMALAR

Sanal ekipleri olan kuruluşların izlemesi gereken altı en iyi uygulama vardır. Her biri daha sonra açıklanacak olan bu uygulamaların bir listesini içerir.

Çeşitlilik İçin Ekip Üyelerini Dikkatle Seçin

Becerilerin ve bireysel özelliklerin uygun çeşitlilikte karışımına sahip ekipler oluşturmanın önemi vaka incelemelerinde tanımlanmış ve geleneksel olarak tanımlanmıştır Sanal ekiplerin dağıtılmış doğası, çeşitli geçmişlere, deneyimlere, fikirlere, düşüncelere, yeteneklere ve bakış açılarına izin verir tek bir ekipte toplanacaktır.

Sanal ekipler oluşturan kuruluşlar, farklı geçmişlere ve becerilere sahip ekip üyelerini seçerek bundan yararlanmalıdır. Ekip üyeleri yeni kültürler hakkında bilgi edinme ve kendi iş yerlerinin dışındaki insanlarla etkileşim kurma fırsatı buldukça, çeşitlilik içeren bir ekip üzerinde çalışmak daha ödüllendirici, ilginç ve eğlenceli olabilir.

Yeterli Kaynak ve Destek Sağlayın

Kuruluşlar, sanal ekiplere finansal kaynaklar, zaman, tesisler, donanım, yazılım, iletişim kanalları, teknik ekipman ve uygun eğitim gibi şeyler dahil olmak üzere yeterli kaynakları sağlamalıdır.

Geleneksel ekip literatürü, ekip kurma etkinliklerinin ve üyelerin ekiplerde nasıl çalışılacağını eğitmenin önemli olduğunu, çünkü çalışanların örgütsel performansa katkıda bulunmak için gerekli bilgileri geliştirmelerini sağladığını öne sürmektedir. Ekip üyelerinin birbirini tanımasının özellikle zor olduğu sanal ekiplerde, kuruluşların kapsamlı ekip oluşturma çalışmaları için ekstra kaynaklar sağlaması gerekebilir.

Sanal ekiplerin genellikle elektronik olarak iletişim kurması gerektiğinden, uygun bilgi teknolojisi (BT) ekipmanı, BT ve iletişim sistemlerinin nasıl kullanılacağına ilişkin eğitim ve sürekli teknik destek de sanal ekipler için önemlidir.


Kurumsal uygulamalar nedir
Kültür ve Turizm Bakanlığı kişisel personel sorgulama
Personel SORGULAMA
Hitit Kültür giriş
Kültür Bakanlığı intranet
Kültür intranet
Kültür ve Turizm Bakanlığı PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dösim intranet


Yüksek Sanal Ekip Performansını Teşvik Eden İnsan Kaynakları Politikaları Geliştirin

Politikalar, sanal ekip üyelerinin çalışmaları için tanınacağı, destekleneceği ve ödüllendirileceği şekilde tasarlanmalıdır. Ekip üyelerine ekip temelli ödüller sağlamak ekip uyumunu, motivasyonunu ve etkinliğini artırabilir. Sanal ekip üyeleri her gün bir merkez ofiste görülmediği için terfi fırsatlarında gözden kaçması da olasıdır. Bu nedenle sanal ekip üyelerine özel kariyer gelişim fırsatları yaratılmalı ki bu “gözden uzak, gözden uzak” olsun. zihin” fenomeni oluşmaz.

Takıma Uygun Özerklik Sağlayın

Vaka incelemelerinde görüşülen geleneksel ekip araştırması sanal ekip üyeleriyle tutarlı olarak, kuruluş hala gerekli fonları ve kaynakları sağladığı sürece, üst yönetimin çok az katılımının uygulamalı yönetime tercih edildiğini bildirdi.

İşçi özerkliğinin, gelişmiş işçi tutumları ve performansı gibi açık faydaları olduğu gösterilmiştir. Kuruluşlar, ekip üyelerine harekete geçme ve karar verme gücü verirken, ekibe sağlam iş kararları vermek için ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamalıdır. Kuruluşlar süreçler, kalite, müşteri geri bildirimi, iş sonuçları, rakip performansı ve organizasyonel değişiklikler hakkında bilgi sağlamalıdır.

Standart Süreçleri ve Prosedürleri Kullanın

Standart süreçlerin ve prosedürlerin kullanılması, ekibin başlatılması için gereken süreyi azaltabilir ve her yeni ekibe ihtiyaç duyulduğunda işletme uygulamalarının gereksiz yeniden icat edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

Yüz yüze nadiren buluşan sanal ekipler için standart iletişim prosedürleri ve politikaları son derece önemlidir. İyi bir yüz yüze başlangıç, ekip üyelerinin, üyelerin birlikte nasıl çalışacakları konusunda iletişim normları ve anlaşmalar geliştirmesine izin verebilir.

Bilgi Paylaşımını Teşvik Eden Bir Örgüt Kültürü Geliştirin

Örgüt kültürü, bir organizasyondaki bireylerin nasıl davrandığını etkilediğinden, sanal bir ekibin organizasyon içinde ne kadar iyi çalıştığını belirlemede büyük bir rol oynar. Bu nedenle kuruluşlar, iletişimi ve bilgi paylaşımını teşvik eden normlar ve değerler oluşturmak için çalışmalıdır.

Geleneksel ekip araştırması, destekleyici bir kültüre sahip olmanın önemini de belirledi. Bu nedenle kuruluşlar, bilgi paylaşımı, ekip üyelerine uygun şekilde yanıt verme ve işbirliği yapma gibi ekip davranışlarını güçlendiren ve destekleyen normların oluşturulduğu işbirlikçi bir çalışma ortamı yaratmalıdır. Bunun etkili ekip performansı için kritik olduğu bulunmuştur.

TAKIM LİDERLİĞİ EN İYİ UYGULAMALAR

Sanal ekibin liderliği ve yönetimiyle ilgili altı en iyi uygulama vardır. Her biri daha sonra açıklanacak olan altı ekip liderliği uygulamasının tümünün bir listesini içerir.

Hedefler Belirleyin ve Yön Belirleyin

Sanal ekip literatürü, etkili liderlerin sanal ekip için bir vizyon tanımlamanın önemini anladıklarını kuvvetle önerir. Lipnack ve Stamps’a göre, sanal takım başarısının bir yordayıcısı, amacının ve vizyonunun netliğidir. Başarılı olmak için ekipler, roller ve sorumluluklar atayarak ve hedefler belirleyerek amaç ve vizyonlarını eyleme dönüştürmelidir.

Sanal ekip vaka incelemelerinde, ekip üyelerinin %64’ü gerçekçi, net hedefler ve zaman çizelgeleri belirleme ihtiyacını fark etti. Bunu başarmak için yönetim ve ekip liderleri öncelikle üst yönetimin beklentileriyle uyumlu gerçekçi zaman çizelgelerine sahip bir “yol haritası” geliştirebilirler.

Ardından, proje boyunca kritik yol tanımlanmalıdır. Bu yola dayanarak, önemli kilometre taşları belirlenmelidir. Onları doğrudan etkilesin ya da etkilemesin, tüm ekip üyelerine bir sonraki dönüm noktası sürekli olarak hatırlatılmalıdır. Kilometre taşlarına ve teslim edilebilir tarihlere odaklanmak, üyelerin bireysel görevleri üzerinde çalışırken “büyük resmi” akıllarında tutmalarına yardımcı olacaktır. Başarılı sanal ekipler, odaklanmış bir yöneticinin yardımıyla, ayrılan süre içinde bu kilometre taşlarını sürekli olarak karşılayabilen ekiplerdir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir