Bilgi Kanunları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgi Kanunları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

24 Temmuz 2022 Bilgi EDİNME HAKKI Bilgi Edinme Kanunu numarası Bilgi edinme Yönetmeliği 0
Yapay Veri Kümesi

Bilgi Kanunları

İnsanoğlu, kökleri uygulamada, edindiği becerilerde, mevcut veri ve bilgilerde, kavramlarda ve bilgilerde bulunan bilgeliği oranında ilerler. Bilge olmak için insanoğlunun bilgili ve bilgili olması gerekir; aksi halde kendi başarısızlıklarından sağ çıkamaz. Bilgideki ilerleme, ırksal bellek yalnızca sözlü gelenekle aktarıldığı sürece acı verecek kadar yavaştı.

Yazının ve kitapların icadı ile bilginin keşfedilme ve yayılma süreci hızlanmıştır. Bugün bilgisayarlar ve ağları bu süreci hayal gücümüzün çok ötesinde hızlandırıyor. 2000’li yıllarda Bilgi Dalgası, milyonlarca bilgisayar aracılığıyla Tarımsal ve Endüstriyel Dalgaları önemli ölçüde kontrol etmektedir.

BT, örneğin rekabet avantajı elde etmek için müşteriler, organizasyon dinamikleri vb. hakkında bilgi keşfeden veri madenciliği gibi bilgi odaklı sistemlere dayalı karar vermeyi destekler.

Mühendislik biliminin Endüstri Dalgasında olduğu gibi, bilgi ve bilgi stratejik kaynak haline gelir. Bununla birlikte, insan biliş potansiyelinin keşfi, yeni ortaya çıkan bilgi bilimi tarafından yönlendirilmelidir.

Herhangi bir bilimin işaretlerinden biri, bilimsel verileri, evrensel kuralları, yasaları ve kural ve yasa sistemleridir. Dolayısıyla bu makale, uygarlık dinamiklerinin üçüncü binyılın başında gerçekleşen yeni bir aşaması olan Bilgi Dalgası hakkında farkındalığımızı artırması gereken temel bilgi yasalarını geliştirmeye yönelik ilk girişimi sunuyor.

Makale ayrıca bilgi perspektifinden insan sermayesinin analizi için bir çerçeve sunmaktadır. Bu değerlendirmeler dizisi, benim makro-bilgi ekolojisi adını verdiğim yeni ortaya çıkan bir yaklaşımı yansıtıyor.

Makro-Bilgi Ekolojisi

Makro-bilgi ekolojisi, yeni bilgi (bilgi) keşfindeki büyüme oranının hizmet-endüstriyel-küresel ekonomide (yeni ekonomi olarak adlandırılır) makroekonomik faaliyetlerin temel belirleyicisi olduğu öncülüne dayanmaktadır. Bu yeni ortaya çıkan makroekonomi ekolü bilgicilik olarak adlandırılabilir.

Makro-bilgi ekolojisi, bilginin (bilişin) bir bütün olarak incelenmesidir ve uluslar ve piyasalar arasındaki kümelerle ilgilidir. Makro-bilgi ekolojisi, toplumun ve ekonominin (ulusal ve küresel olarak) davranışını inceler, örneğin:

• insan sermayesinin değeri,
• insan sermayesinin potansiyel verimliliği,
• bilgi çıktısı,
• belirli bir dönemde bilgi tarafından yönlendirilen ekonomi çıktısı vb.
• Aynı zamanda birçok münferit ulustan türetilen önlemleri de inceler:
• beşeri sermayenin fiyatı gibi piyasalar veya
• üretim işçileri, kişisel hizmet çalışanları ve bilgi işçileri gibi kategorilere göre istihdam edilen işçilerin toplam yapısı.

Küresel ekonominin gelişmesiyle birlikte ulusal çıktıyı kontrol etmek için bilgi uzmanları, yeni bilgi keşfinin büyümesini kontrol etme ihtiyacını vurgulamaktadır. Bilgi ve bilgi politikalarının “uzun ve değişken gecikmeleri” ve gelecekteki ekonomik olayları (durgunluk gibi) tahmin etmenin zorluğu göz önüne alındığında, bilgi uzmanları endüstriyel veya hizmet odaklı makroekonominin “doğru” olanı uygulama yeteneğini sorgular. 

Bilgi yaklaşımı, ekonomik sisteme doğrudan hükümet müdahalesinin “geleceğin tahmin edilen tarihi” tarafından yönlendirilmesi gerektiğini öne sürer. Bilgi politikası bu müdahalenin anahtarıdır; bu anlamda, bilgi politikası Keynesyen müdahalecilere “muhafazakar” parasalcılardan daha yakındır.

Bilgi arzı ve talebi (bilgi), bilgi ekolojisinin (IE) en temel modelidir. Ancak bu modelden önce bilgi rezervuarı geliştirme aşamalarını incelememiz gerekiyor.


Bilgi EDİNME HAKKI
Bilgi edinme Yönetmeliği
Bilgi edinme Kanunu
Mevzuat
Mevzuat Bilgi Sistemi
Bilgi Edinme Kanunu numarası
Mevzuat gov
Mevzuat Nedir


GENEL BİLGİ YASALARI

Bilgi keşfi aşamasında, bilgi deposu (IR) kaosu en aza indirir veya “kontrol etmeye” çalışır. Yeni bilgilerdeki her artış aynı zamanda anlamanın karmaşıklık düzeyini de artırır. W ojciechowski tarafından sağlanan bilgi dinamiklerinin analizine dayanarak, aşağıdaki bilgi yasaları tanımlanabilir:

  • Kanun I: Ekosistemin karmaşıklığı (insan, malzeme, biliş ve doğa) mevcut bilgi rezervuarının düzeyine göre büyüyor.

Karmaşıklık, bileşenleri ve ilişkileri, çok sayıda ara bağlantı yoluyla birlikte gelişen, kaotik veya düzenli dinamik yapılar yaratan bir sistemin durumudur. Elimizde ne kadar fazla bilgi varsa, ekosistemin o kadar karmaşık olduğu algılanır.

Ne kadar çok bilirsek, o kadar az anlarız. Yeni karmaşıklık bilimini araştıran Santa Fe Enstitüsü’nün kurucuları, antik ekosistemlerin neden milyonlarca yıl boyunca sabit kaldığı, ancak jeolojik bir anda ortadan kaybolduğu ve bu tür olayların ani çöküşle ne ilgisi olduğu gibi soruları araştırıyor.

  • Kanun II: Bilgi, öngöremeyeceği sonuçlar doğurur.

Bilgi biçimlerinden biri, örneğin atom fiziği gibi bilgidir. Atom fiziği, insanın atom bombasını yapmasına izin veren kurallar ve teknikler üretti. Sonuç, 1945’te hayatını veya en azından sağlıklarını kaybeden binlerce Japon’un başına gelen trajediydi.

Öte yandan, atom silahlarının dengesiyle sürdürülen Soğuk Savaş, pratikte kansızdı. Sonuçlar kontrolden çıkabileceği için bilim atom fiziği veya gen mühendisliği araştırmalarını durdurmalı mı? Veya söz konusu araştırma, kontrol altında tutularak, bir başka Kanlı Savaşı ortadan kaldıran Soğuk Savaş gibi olumlu sonuçlar doğurabilir mi?

  • Kanun III: Bilginin kesinliği ve kesinliği, anlatılan nesnenin basitliğine göre artmakta ya da nesnenin karmaşıklığından dolayı tersine azalmaktadır.

Nispeten basit maddi nesneler, doğa bilimlerinde nispeten basit bilgilerle tanımlanabilir. Öte yandan, karmaşık sosyal fenomen karmaşık bir tanımlama gerektirir; Tanımlama birden fazla gözlemci tarafından sağlanıyorsa bu bazen çelişkilidir.

Örneğin 1991 Körfez Savaşı’nda Müttefik kuvvetler arasında Bağdat’a gidip Irak askeri rejiminin teslim olmasını isteyip istememe konusunda bir soru vardı. Bu savaşın hemen her gözlemcisinin bu soruya kendi cevabı (bilgisi) vardı.

  • Kanun IV: Bilgi Dalgasının ilerlemesi, insanlar arasında göreceli cehalet ve karşılıklı bağımlılık yaratır ve insanlığı küreselleştirir.

Aracılı bilginin ilerlemesi, bilgi altyapısına, sistemlerine ve hizmetlerine erişmek için bilgi becerilerini gerektirir. Bu erişime sahip olmayan insanlar, olayların eşzamanlılığı içinde her zaman ve her yerde gerekli bilgileri alıp uygulayabilenlerden daha cahil hale geliyor.

Bilgi yoksulları, bilgi zenginlerine daha bağımlı hale geliyor; ikincisi, daha da zengin olmak için küresel olarak daha yararlı bilgiler aramaya motive olur. Son kullanıcı bilgisayarını bilen bir üniversite profesörü veya mezunu, önemli bilgileri toplamak ve işlemek için bilgisayarları nasıl kullanacağını bilmeyen ve kendisi için olası fırsatlar konusunda cahil olan birinden daha fazla maddi refahını artırma şansına sahiptir. 

Bilgi teknolojisi konusunda cahil olan iyi niyetli bir iş adamı bile işini tuğladan harçtan tuğla ve tıkla formatına nasıl dönüştüreceğini bilmiyorsa kaynaklarını kaybedebilir veya en azından artırmayabilir. 

Nihai bilişte, bilgi miktarı kaos miktarına eşittir. İnsanlığın bakış açısından, makro-ekolojideki denge, böyle bir dengenin sağlanabileceği süre sonsuz olduğu için asla olmaz; işletme yönetimi gibi disiplinlerde, belki de kısa vadeli denge sağlanabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir