İş Zekası Uygulamaları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İş Zekası Uygulamaları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

24 Temmuz 2022 İş ZEKASI TKGM İş Zekası İş zekası örnekleri 0
Yabancı Dil Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

İş Zekası Uygulamaları

Bir süredir, rekabetçi zeka ve iş zekası (BI) terimleri eşanlamlı olarak kullanılmıştır. Ancak günümüzde iş zekası terimi genellikle belirli bir BİT araçları setini belirtmek için kullanılmaktadır.

Bu BI araçları, (üst) yönetimin (stratejik) karar vermeleri için gerekli olan ilgili organizasyonel verileri incelemesini ve analiz etmesini sağlayan ICT araçlarına atıfta bulunur. BI araçları tipik olarak veri ambarları ve bunlardan bilgi çıkarmak ve sunmak için araçlar içerir.

Özünde, bir veri ambarı, birçok farklı veri tabanından (örneğin, işlemsel, finansal veya personel veri tabanları) gelen verilerin kopyalandığı ve kolayca erişilebilecek şekilde saklandığı büyük bir veri tabanıdır.

Bu verilere erişmek, bunları görüntülemek ve analiz etmek için belirli araçlar geliştirilmiştir (örneğin, veri sınıfları arasındaki ilişkileri bulmak için veri madenciliği araçları). İstihbarat üretmek için veri ambarlarını ve bunlarla ilişkili araçları kullanmak sorunsuz değildir. Bildirilen problemlerin örnekleri aşağıdadır.

1. Çoğu veri ambarı yalnızca dahili verileri kapsar. Bu, BI araçlarını CI araçları olarak ele alırken büyük bir dezavantajdır. Bununla birlikte, veri ambarları ilgili harici verileri bir kez içerdiğinde, aynı zamanda değerli CI araçları haline gelebilirler.
2. BI yazılımının odak noktası öncelikle niceliksel analizdir, CI ise büyük ölçüde nitel verilere dayanır.
3. Veri ambarları maliyet ve uygulama sorunlarına neden olur: Büyük bütçeler ve çok fazla uygulama zamanı ve çabası gerektirirler.
4. BI yazılımının zeka üretmesini bekleyemeyeceğini iddia ediyor. Bir depodaki verilerin analizinden elde edilen veriler yine de “zeka haline gelmek için analiz edilmeli ve belirli bir soruna doğrudan uygulanmalıdır”.

CI İÇİN BİT NASIL SEÇİLİR?

CI için uygun ICT araçlarını seçmek için, belirli kurumsal CI ihtiyaçları göz önüne alındığında, kuruluşlar üç kriter sınıfı kullanabilir: (a) ICT uygulamalarının istihbarat döngüsünün bir veya daha fazla aşamasına katkısına ilişkin kriterler, (b) CI altyapısına ilişkin kriterler ve (c) maliyetlerle ilgili kriterler. Bu üç sınıf, genel olarak BİT uygulamalarının seçiminde kullanılan kriterlere karşılık gelmektedir.

Zeka Döngüsünün Bir veya Daha Fazla Aşamasına Katkı Sağlamasına İlişkin Kriterler

Bir (aday) BİT uygulaması, istihbarat döngüsünün bir veya daha fazla aşamasına katkıda bulunmalıdır. Bir veya daha fazla aşama için bir BİT uygulamasının katkısını değerlendirme kriterleri, aşama için istenen ürünleri sunma uygunluğuna ve bu ürünlere giden sürece uygun olup olmadığına atıfta bulunabilir.

Örneğin, tahsilat başvuruları, istenen verileri (örn. patent verileri) toplamaya uygunluğu açısından değerlendirilmelidir. Uygulamalar ayrıca süreç yönleriyle eşleşmelidir. Örneğin, verileri analiz etmek için SWOT analizi gibi belirli yöntemler kullanılıyorsa, aday başvurular bu belirli yöntemleri desteklemedeki uygunlukları açısından değerlendirilebilir.


İş Zekası
Sağlık Bakanlığı iş Zekası
İş ZEKASI TKGM
İş zekası örnekleri
İs zekası için bilinmesi Gerekenler
MKYS/is Zekası giriş
MKYS/iş Zekası
İş zekası bileşenleri


CI Altyapısı ile İlişkiye İlişkin Kriterler

CI altyapısı üç bölümden oluşur: (a) CI faaliyetlerini destekleyen teknoloji (BİT donanımı, yazılımı ve telekomünikasyon teknolojisi), (b) CI faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyulan insan kaynakları ve (c) bu faaliyetler, yani CI görev ve sorumluluklarının nasıl bölündüğü ve dağıtıldığı. Her olası BİT uygulaması, bu üç bölümden üç bölümün tamamıyla eşleşmelidir, belirli kriterler türetilebilir.

Altyapının teknoloji kısmına ilişkin kriterler, aday uygulamanın mevcut teknolojiye uyup uymadığı sorusuna odaklanmaktadır. Bu uyum, CI faaliyetlerini desteklemek için kullanılan mevcut ICT uygulamalarına bağlıdır. Uygulama bu sete uyuyor mu? Bu setten daha fazla işlevsellik sağlıyor mu?

Bu setteki (isteniyorsa) uygulamalar arasında kolay bir bağlantı mümkün mü? Teknolojiye uygunluğu değerlendirmek için diğer sorular, uygulamanın uygulanması ve bakımı ile ilgilidir: Mevcut donanım ve yazılım, uygulamanın uygulanmasına izin veriyor mu, yoksa büyük değişiklikler mi gerektiriyor?

Uygulama güvenilir mi? Teknolojiye uygunluğu değerlendirmek için bir başka soru da, bir uygulamanın altyapının iyileştirilmesine katkısı ile ilgilidir; örneğin, belirli bir uygulama aracılığıyla, eski uygulamalar değiştirilir (veya daha kolay değiştirilebilir) veya belirli bir uygulama aracılığıyla, diğer son teknoloji uygulamalar daha kolay uygulanabilir ve kullanılabilir.

Örneğin bir veri ambarı, (dahili) verileri görselleştirmek ve analiz etmek için her türlü aracı sağladığı için mevcut altyapıya bir katkı olarak görülebilir.

İkinci kriter grubu, uygulamanın insan kaynaklarına uygunluğunu, yani CI faaliyetlerini yürütenlerin mevcut beceri, bilgi ve tutumlarına uyup uymadığını yansıtır. Önemli sorular, örneğin, gerekli bilgi ve becerilerin kolayca edinilip edinilmediği veya BT personelinin BİT uygulamasını günlük rutinlerine entegre etmeye motive olup olmadığıdır.

Üçüncü altyapı kriterleri seti, uygulamanın mevcut tanım ve CI görev ve sorumluluklarının dağılımına uygunluğunu yansıtır. Yönlendirme bir grup süreci olarak görülmüyorsa, yön aşaması için grup yazılımı yüklemek mantıklı değildir. Aynı şey, eğer tüm CI süreci oldukça gayri resmi bir yapıya sahipse, toplama ve analiz faaliyetlerini yapılandıran ICT araçlarını kullanmak için de geçerlidir.

Bazı durumlarda, CI görev yapısı kötü tasarlanmış olabilir ve BİT onu değiştirmek için bir kaldıraç görevi görebilir. Bir BİT aracı, görev yapısının iyileştirilmesine katkısı nedeniyle değerlenebilir. Örneğin, bir grup yazılımı uygulaması, yönlendirme aşamasını bir grup süreci olarak yapılandırmaya katkısı nedeniyle değerlendirilebilir.

Maliyetlere İlişkin Kriterler

Bu kriterler uygulamanın kendisinin, uygulamasının (ör. proje maliyetleri, eğitim vb.) ve bakımının maliyetlerine atıfta bulunur. Bu maliyetler farklı yöntemlerle hesaplanabilir.

Üç Kriter Türünü Kullanarak CI için ICT’yi Seçme

Belirli bir kuruluşta CI için bir başvurunun uygunluğunu değerlendirmek için, başvurunun üç kriter sınıfının tümüne göre “puanlanması” gerekir. Bu amaçla, bir sınıftaki bireysel ölçütlerin her biri tanımlanmalı, değerlendirilmeli ve sınıf için genel bir puana entegre edilmelidir. Bu bölümde tüm bu alt adımları ele almayacağız; bunun yerine, bu genel puanların CI için ICT’yi seçmek için nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz.

Her sınıfın toplam puanları (a) belirli bir uygulamanın bir veya daha fazla istihbarat aşamasına katkısını, (b) CI altyapısına katkının uygunluğunu ve (c) bir uygulamayla ilgili maliyetleri ifade eder. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir