Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları– Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları– Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

24 Temmuz 2022 bilgi ve iletişim teknoloji Bilişim teknoloji araçları Teknoloji araçları nelerdir 0
Amortisman Süresi

Rekabetçi İstihbarat için Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları

Rekabetçi istihbarat (CI), stratejik amaçlarla çevre hakkında bilgi toplama ve işleme olarak tanımlanabilir. Bir strateji formüle etmek için bir kuruluşun, örneğin rakipler, müşteriler, tedarikçiler, hükümetler, teknolojik eğilimler veya ekolojik gelişmeler hakkında çevresi hakkında bilgi toplaması ve işlemesi gerekir.

Çevresel bilgilerin toplanması ve işlenmesi elbette her zaman önemli olmuştur. Bununla birlikte, ortamın artan karmaşıklığı ve dinamikleri nedeniyle, ilgili, zamanında, “eyleme geçirilebilir” istihbarat üretme baskısı da artıyor. Aynı zamanda çevre ile ilgili mevcut veri miktarı da artmaktadır.

Bu sorunla başa çıkmak için istihbarat faaliyetlerini yapılandırmak gerekir ve birçok kuruluş bu amaçla bilgi ve iletişim teknolojisini (BİT) kullanır. Örneğin, farklı türde İnternet veya intranet uygulamaları, sözde veri ambarları, grup yazılımı uygulamaları veya kurumların istihbarat ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış uygulamaları kullanırlar.

CI için olası ICT araçlarının sayısı çoktur ve kuruluşlar için önemli bir soru, CI faaliyetleri için hangi araçları seçmeleri ve uygulamaları gerektiğidir. Kuruluşlar bu araçları seçme, uygulama ve kullanma konusunda zorluklarla karşılaşmaktadır. Örneğin, birçok BİT aracı, alakasız verilerin büyük koleksiyonlarına aşırı bilgi yüklenmesine yol açar veya istihbarat üretimine yalnızca marjinal olarak katkıda bulunan pahalı uygulamalardır.

CI için uygun ICT araçlarını seçmek için bir kuruluşun CI için ICT’nin rolünü anlaması gerekir. Bu makale, bu anlayışa değinmeyi amaçlamaktadır. Özellikle, mevcut araçlara kısa bir genel bakış sunacak ve uygun BİT araçlarının seçilmesi için bir prosedürü tartışacaktır.

CI için ICT’nin rolünü anlamak ve uygun ICT araçlarını seçmek için CI sürecinin netleştirilmesi gerekir. Bu süreci tanımlamak için, birkaç yazar dört aşamadan oluşan zeka döngüsünü kullanmayı önermektedir.

1 yön. Bu aşamada kuruluşlar stratejik bilgi gereksinimlerini belirler; yani, hangi çevresel boyut verilerinin toplanması gerektiğini belirlerler. Bu yönler aynı zamanda rekabetçi istihbarat ihtiyaçları veya temel istihbarat konuları olarak da bilinir.

2. Koleksiyon. Bu aşamada gerekli veriler toplanır. Bu amaçla, (a) hangi kaynakların mevcut olduğunu belirlemeli ve (b) bu ​​kaynaklara erişmeli ve onlardan veri almalıdır.

3. Analiz. Bu aşama, stratejik ilgilerini belirlemek için verileri stratejik bir bakış açısıyla yorumlamaya odaklanır. Bu analiz için, kuruluş için neyin alakalı olduğuna dair bir model mevcut olmalıdır. Genellikle, Güçlü Yönler,

4. Zayıflıklar, Fırsatlar ve Tehditler (SWOT) analizi, senaryo analizi, savaş oyunları veya rakip profili oluşturma, böyle bir modele ulaşmak için kullanılır.

5. Yaygınlaştırma. Burada istihbarat, stratejik karar verme için kullanılabilir hale getirilir. Yani, istihbarat net bir şekilde sunulmalı ve mevcut stratejik seçenekleri değerlendirmek ve yenilerini oluşturmak, karşılaştırmak, seçmek ve uygulamak için onu kullanan ilgili karar vericilere dağıtılmalıdır.

Bu döngüyü arka plan olarak kullanan birçok yazar, CI faaliyetleri için ICT uygulamalarının olası ve gerçek kullanımını bilmektedir. Aynı zamanda CI için ICT uygulamalarının eksikliklerini tartışmak için bir arka plandır. Bu yazarlar doğrultusunda, sonraki bölümlerde açık olacağı gibi, bu istihbarat faaliyetleri döngüsünü, BİT uygulamalarını gözden geçirmek, sınıflandırmak ve seçmek için bir çerçeve olarak kullanacağız.


Bilgi ve iletişim teknolojileri nelerdir
bilgi ve iletişim teknolojileri – pdf
bilgi ve iletişim teknolojileri (bit nedir)
Bilişim teknoloji araçları
Teknoloji araçları nelerdir
Bilgi TEKNOLOJİLERİ ve ARAÇLARI dersi
Yeni iletişim teknolojileri nelerdir
Kitle iletişim araçları


CI İÇİN BİT ARAÇLARININ SINIFLANDIRILMASI

CI için ICT araçları iki “boyuta” göre sınıflandırılabilir: (a) istihbarat döngüsünün bir veya daha fazla aşamasına katkıları ve (b) aracın özgüllüğü, yani bir araç genel bir ICT olabilir. istihbarat faaliyetleri için kullanılan araç (yönlendirme faaliyetleri için kullanılan bir grup yazılımı uygulaması gibi) veya bir veya daha fazla istihbarat faaliyetine özel olarak uyarlanmış bir araçtır.

Aşağıda, tüm CI faaliyetleri için ilk olarak İnternet’i “genel” bir BİT aracı olarak ele alıyoruz. Ardından, hem genel hem de özel diğer BİT araçlarına dikkat ediyoruz. Son olarak, belirli bir BİT uygulamaları seti olarak iş zekası uygulamaları olarak adlandırılan uygulamaları tartışıyoruz.

CI için Bir Araç Olarak İnternet

CI uygulayıcıları, istihbarat faaliyetleri için büyük ölçüde İnternet kullanımına güvenirler. Bazı yazarlar, internetin yönlendirme, analiz ve yayma aşamalarını desteklemek için kullanıldığını bildirmektedir, örneğin, bu aşamaların sonuçlarına ilişkin iletişimi ve işbirliğini artıran Web Etkin Teknoloji (WET) uygulamaları vb.

Ancak en çok internetin toplama faaliyetleri için kullanılmasına özen gösterilmiştir. İnternet uygulamalarının toplama faaliyetleri için rapor edilen kullanımları arasında şunlar yer almaktadır.

• Arama motorları
CI literatürü, birçok arama motoru türünü ve bunların CI için uygulamalarını tartışır.
• Dış kaynak toplama faaliyetleri için araçlar
Toplama faaliyetlerinin bir kısmı, Web aracılığıyla sunulan bazı (otomatik) hizmet veya araçlara dışarıdan temin edilebilir. Ticari çevrimiçi veritabanlarının kullanımı özellikle popülerdir. Başka bir örnek, “bilgiyi bulmak ve almak için köprünün yapısını otomatik olarak geçen” Web robotlarının veya aracılarının kullanılmasıdır.
• Metin analizi için araçlar
(Büyük) İnternet tabanlı metin dosyalarında veri toplanmasını destekleyen araçlar kullanılır.
• Web’deki değişiklikleri izlemek için araçlar
• İnternet kullanıcılarının elektronik davranışları hakkında veri toplama araçları. Bu araçlar, örneğin, kullanıcıların gezinme modellerini belirleyerek çalışır.
• Koleksiyon faaliyetlerinde işbirliği için internet araçları. İnternet uygulamaları, toplama ağlarında (toplama faaliyetlerini gerçekleştiren kişilerin ağları) işbirliğini kolaylaştırmak için kullanılabilir.

CI için Genel ve Özel ICT Araçları

CI amaçları için genel İnternet uygulamalarını kullanmanın yanı sıra, diğer genel ICT uygulamaları da kullanılabilir. Örnekler, aşağıdakileri destekleyen araçlardır.

• Farklı grup yazılım türleri veya grup modeli oluşturmayı destekleyen yazılımlar gibi stratejik bilgi ihtiyaçlarını belirleme sürecini desteklemek.
• Analizde kullanılan belirli yöntemlerin desteklenmesi, örneğin CI profesyonellerinin belirli verilerle simülasyonlar çalıştırmasını sağlayan sistem dinamiği yazılımı ve böylece bunların uygunluğunun belirlenmesine yardımcı olur.
• Analiz sürecinin desteklenmesi (yönetimi ve işbirliği). Belirli grup yazılımı uygulamaları bu amaca hizmet edebilir.
• İstihbaratın yayılmasının desteklenmesi, örneğin, (a) istihbaratın uygun bir formatta sunulmasını ve/veya (b) raporların kuruluş genelinde iletilmesini destekleyen uygulamalar

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir