Portallar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Portallar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Temmuz 2022 Portal Kapı nedir Portal Ne Demek Web portal nedir 0
Yönlendirme Algoritması

Portallar

Portal IPFS sağlayıcısının avantajı, baskın sağlayıcının ittifak ortaklarını önceden seçtiği Müttefik modelin aksine, sağlayıcı seçiminin müşteriye ait olmasıdır. Ayrıca, portal modeli aynı ürün-hizmet için birden fazla sağlayıcıya izin vererek tüketicinin seçim özgürlüğünü en üst düzeye çıkarır. Portal IPFS sağlayıcıları ayrıca sık uçan yolcu hesapları, haberler ve e-posta gibi finansal olmayan hizmetleri dahil etme yeteneğine de sahiptir.

Portal sağlayıcıları için en büyük zorluk, gizlilik ve güvenlikle ilgili tüketici kaygısını yatıştırmaktır. Portal modeli tarafından sağlanan hesap konsolidasyonu avantajları da kimlik hırsızlığı konusunda korkuları artırıyor. Müşteri hizmetleri ve hesap verebilirlik de bu model için önemli konulardır.

Günümüz Portal sağlayıcıları, hesap kaydı değişiklikleri, adres değişiklikleri ve sorun çözümü gibi konularda müşterilere hizmet sunamamaktadır. İnternetin dayattığı teknik standartlar bu modeli mümkün kılıyor, ancak Portal konseptinin tam potansiyeli üzerinde teslimatı kolaylaştırmak için iş süreci standartlarının daha fazla oluşturulması ve sürdürülmesi gerekli olacaktır.

Portal modeli, üç modelin en yenisidir ve şu anda en küçük müşteri tabanına hizmet vermektedir. Bununla birlikte, hizmet seviyeleri iyileştikçe ve gizlilik endişeleri ortadan kalktıkça benimseme oranları artmaya devam ediyor. Portalın gerçek gücü, sağlayıcılar hesap işlemeyi tam olarak entegre ettiğinde ve işlem hizmetlerini kapsamlı ek hizmetler ile artırdığında ortaya çıkacaktır.

GELEN BİLGİ

Daha önce açıklanan organizasyon yapılarının yaşayabilirliği, kişisel finansal hizmetlerin sunumunda merkezi olan bilgiyi kimin kontrol ettiğine olduğu kadar, ilgili firmaların diğer varlıklarını kimin kontrol ettiğine de bağlıdır. Clawson’ı izleyerek, gücün temelinin bilgi olduğu bir örgütlenme biçimini tanımlamak için “infokrasi” terimini kullanıyoruz.

Clawson, sanayi devriminin baskın yönetim paradigmasında aristokrasiden bürokrasiye bir kayma yarattığını gözlemler. Enformasyon devriminin bürokrasiden enfokrasiye benzer bir kaymayı doğurduğunu öne sürüyor.

Gücün cinsiyet ve soydan geldiği bir aristokraside, kararlar doğuştan buna hakkı olanlar tarafından verilir. Bürokraside, karar verme yetkisi en yüksek örgütsel düzeylerde bulunanlara verilmiştir; bu makam sahiplerinin en çok şeyi bildikleri ve akıllıca kararlar verebildikleri varsayılır. Enfokraside kararlar, konumlarına göre karar verme yetkisine sahip olanlar yerine, ilgili verileri yorumlamak için en donanımlı olanlar tarafından alınır.

Bürokrasiden enfokrasiye geçişin, kuruluşların nasıl işlediği konusunda önemli etkileri olabilir. Örneğin, Clawson, en etkili liderlik tarzlarının komuta ve kontrol davranışından ziyade bilgiye dayalı iknaya dayananlar olacağını varsaymaktadır.

Çok sayıda araştırma, bilgi teknolojisindeki ilerlemelerin genellikle organizasyonların işleyişini ve yapısını etkilediğini göstermiştir.

Clawson, bürokrasiden enfokrasiye geçişin, aristokrasiden bürokrasiye geçişten daha hızlı ilerleyeceğini öne sürüyor. Bürokrasiler, bilgiyi kontrol etmek için tasarlanmış olsalar da, büyük ölçüde altta yatan organizasyonun fiziksel varlıkları etrafında yapılandırılmıştır.


Portal Ne Demek
Web portal nedir
portal ne demek tıp
e portal
Portal Kapı nedir
Minecraft portal nedir
Mimaride Portal nedir
Portal Ne Demek TDK


Bir enfokrasinin karşılaştırılabilir fiziksel kısıtlamaları yoktur, bu da daha hızlı geçiş oranını açıklayabilir. Finansal hizmetlerin bilgi-yoğun doğasının ve ilgili fiziksel varlıkların öneminin azalmasının, bu endüstriyi enformatik ilkelerin erken benimseyen bir konuma getirdiğine inanıyoruz.

Yine de, çalkantılı koşullarda bile yön, yapı, istikrar ve kontrol sağlamada bürokrasinin değerini doğrulayan önemli araştırmalar var. Aksine tahminlere rağmen, günümüz endüstrisinin bürokratik yapısındaki herhangi bir azalmayı tespit etmenin şeytani derecede zor olduğu kanıtlanmıştır.

Enformatik organizasyon yapılarının ve süreçlerinin içsel olarak benimsenmesi ve bunlara geçiş, pazarın kabulünü sağlamaz. Pek çok tüketici, bürokratik yapıyı ve politikayı kabul eder ve belki de onlardan güvence alır.

Enfokrasi destekli kanallara ve hizmetlere geçiş, müşteriye dönük çalışanlar için yeni becerilere sağlam bir yatırım yapılmasını ve tüketiciler için yeni katılım kurallarının kabul edilmesini gerektirecektir. Hizmet sağlayıcılar, daha geniş bir ürün setinde eğitime, hatta belki de lisansa ihtiyaç duyacaktır.

Tüketici eğitimi, giderek aracısızlaşan tek temas noktası hizmet karşılaşmalarını desteklemek için gerekli konfor ve güven düzeylerini ele almalıdır. Tüketici konforu ve güveninin gelişimini hızlandırmak için iyi eğitimli, verimli temsilcilere ihtiyaç duyulacaktır.

Bir şirketin entegrasyon stratejisinin, onun bir enfokrasi olarak faaliyet gösterme yeteneğini etkilemesini beklemek mantıklıdır. Mantıksal hipotez, bir şirketin entegrasyon stratejisinin kontrol stratejisiyle uyumlu olması gerektiğidir.

Örneğin, Birleşik bir IPFS’nin bürokratik olması, muhtemelen işlevsel birimlerden ziyade ürüne dayalı, sorumluluk ve yetkinin her bölümden sorumlu olanlara devredildiği bölünmüş bir yapıya sahip olması beklenebilir. İşlemsel ve yönetim bilgi sistemleri, kurumsal sistemlerin koordineli satın alınmasıyla sıkı bir şekilde bütünleştirilebilir. Çapraz satış ve ortak ürün geliştirmeyi motive etmek ve kontrol etmek için bazı matris yapıları gerekli olsa da, genel kontrol yapısının oldukça bürokratik olması muhtemeldir.

Bir Müttefik IPFS, stratejisinin doğasında var olan organizasyonlar arası akışkanlığa yanıt vermek ve bunları beslemek için daha dinamik kontrol gerektiriyor gibi görünüyor. İttifaktaki bireysel ortakların her biri biraz bürokratik olsa da, bir bütün olarak ittifakın yönetimi hem örgütsel sınırlar içinde hem de ötesinde güce sahip olmalı ve ilgili ortaklarını tatmin edecek kadar demokratik olmalıdır.

Bir Müttefik IPFS’nin, dağıtılmış karar alma, bir dereceye kadar demokrasi ve bir bürokraside bulabileceğinden daha az kontrol ile yarı bürokratik veya adhokrat bir yapı sergilemesi beklenebilir. İşlem ve yönetim destek sistemlerinin entegrasyonu, tüm tarafların XBRL, IFX ve FpML gibi XML ve/veya Web hizmetleri için ortaya çıkan standartlara bağlı kalmasına bağlı olacaktır.

Müşterileri üzerinde çok az kontrole sahip olan veya hiç kontrole sahip olmayan yalnızca veri akışı üzerine kurulmuş bir Portal IPFS’si, iç yapısı, liderliği ve karar verme süreci, tüketiciye sunduğu yüzle paralellik gösteriyorsa, bir enformasyona ihtiyaç duyacak gibi görünüyor. İşlem sistemleri, veri alışverişi ve güvenli e-ticaretin sağlanması ile ilgili standartların endüstri çapında benimsenmesini gerektirecektir. Yönetim sistemleri, dağıtılmış verileri Portal varlığına göstermek için büyük ölçüde Web hizmetlerinin yaygın kullanımına güvenecektir.

Alternatif bir hipotez, bir şirketin entegrasyon stratejisinin bilgi kontrolü stratejisine karşı çıkması gerektiğidir. Örneğin, bir Portal IPFS’nin, prosedürleri ve yönetim gözetimini sıkı bir şekilde kontrol ederek müşteri/tedarikçi ilişkilerinin akışkanlığını dengelemek için bürokratik bir yapı talep edeceği varsayılabilir.

Karar verme, ortakları tarafından sağlanan bilgilere değil, yalnızca Portal işlemlerini gerçekleştirirken topladığı bilgilere dayanacaktır. Benzer şekilde, bir Birleşik IPFS’nin bir Portal IPFS’si ile rekabet edebilecek kadar çevik hale gelmesi için bir enformatik olarak çalışması gerekebilir. Bu, örneğin, farklı finansal işlemlerden sorumlu iş birimlerinin, işlevlerini destekleyen bilgi ve bilgi sistemleri üzerinde kontrolü elinde bulundurduğu anlamına gelir. Bu firmalar, sıkı bir şekilde entegre edilmiş kurumsal sistemler yerine, müşteriye entegre bir görünüm sağlamak için ara katman yazılımına ve EAI ürünlerine güveneceklerdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir