Bilgi Okuryazarlığı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgi Okuryazarlığı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

3 Kasım 2021 Bilgi okuryazarlığı becerileri Bilgi okuryazarlığı ders notları Bilgi okuryazarlığı dersi Bilgi okuryazarlığı eğitimi Bilgi okuryazarlığı eğitimi nedir Bilgi okuryazarlığı nedir neden önemlidir Bilgi okuryazarlığı programları 0
BİT Çağında Dijital Okuryazarlık  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Bilgi Okuryazarlığı

Sahip olunması gereken ikinci okuryazarlık bilgi okuryazarlığıdır. Bilgi okuryazarlığı, bilgiyi nasıl bulacağını, analiz edeceğini ve kullanacağını bilmektir. Bilgi okuryazarlığı, birden fazla kaynaktan bilgi toplama, ilgili materyali seçme ve bilgileri kullanıcının karar vermesine veya belirli eylemlerde bulunmasına izin verecek bir biçimde düzenleme yeteneğidir.

Eğitimciler için bilgisayar ve bilgi okuryazarlığı çok önemli olsa da, günümüz eğitimcileri de öğrenmeyi kolaylaştıracak bir araç olarak teknolojiyi entegre etmelidir. Eğitimciler, teknoloji kaynaklarını değerlendirebilmeli ve mevcut tüm teknolojileri kullanarak sınıf etkinliklerini planlayabilmelidir.

Bu beceriler, öğrencilerin öğrenmesini geliştirmek için çeşitli öğretme ve öğrenme stratejileriyle birleştirilmiş bilgisayarları ve diğer teknolojileri kullanma yeteneği olan entegrasyon okuryazarlığının bir parçasıdır. Entegrasyon okuryazarlığı, öğretmenlerin uygun teknolojiyi öğrenme hedefleri, amaçları ve sonuçlarıyla nasıl eşleştireceklerini belirleyebileceği anlamına gelir.

Etkili müfredat entegrasyonu, teknolojinin sınıf müfredatına başarılı bir şekilde nasıl entegre edileceğini anlamayı içerir. Bu, sağlam bir bilgisayar ve bilgi okuryazarlığı temeline dayanır.

Etkili müfredat entegrasyonuna sahip olmak için öğretmenler, öğrenme deneyimlerinin sunumunu ve tasarımını en üst düzeye çıkaran yöntemler ve stratejiler bulmalıdır. Eğitim teknolojisi uzmanları, bilgisayarları ve diğer teknolojileri içerik alanlarına entegre etmenin savunucuları haline geldi.

Yıllardır okullar çabalarını okullara teknoloji veya bilgisayar laboratuvarları sokmaya odakladılar. Bilgisayar laboratuvarları, bazı eğitimsel ikilemlere açıkça çözümler sunar ve herhangi bir okula mükemmel bir katkı sağlar.

Ancak araştırmalar, bilgisayarların ve ilgili teknolojilerin konu içeriğine entegre edildiğinde ve öğretim noktasında sınıfa yerleştirildiğinde daha etkili olduğunu göstermektedir. Öğretim noktası, teknolojinin sınıfta öğretmen ve öğrencilerin parmaklarının ucunda olması anlamına gelir.

Bunu başarmak için, öğretmenin rolü kolaylaştırıcı rolüne dönüşmelidir. Öğretmenin rolü “sahnede bilge” olmaktan “yanda rehber” olmaya dönüşür. Öğretmenler, çeşitli araç ve teknolojileri içeren özgün öğrenme deneyimleri planlarken, öğrencilere öğrenme deneyimi boyunca rehberlik etmeye hazır olmaları gerekir.


Bilgi okuryazarlığı eğitimi
Bilgi okuryazarlığı dersi
Bilgi okuryazarlığı nedir neden önemlidir
Bilgi okuryazarlığı eğitimi nedir
Bilgi okuryazarlığı programları
Bilgi okuryazarlığı ders notları
Bilgi okuryazarlığı becerileri
Bilgi okuryazarlığı özellikleri


Bu, bilgisayar okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı ve entegrasyon okuryazarlığı konularında iyi bir temel gerektirir. Başlangıçta öğretmenler kolaylaştırıcı rolünden rahatsız olabilir; bununla birlikte, öğrenciler alıştıkça ve öğrenmelerinden daha sorumlu olmayı öğrendikçe, daha fazla motive olacaklar ve daha iyi problem çözücüler olacaklardır.

Öğretmenler kolaylaştırıcı olduklarında, öğrencilerin üst düzey düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Ayrıca öğretmenler, öğrencilerin işyerinde veya yüksek öğrenimde başarılı olmaları için gerekli olan teknoloji ve sosyal becerileri geliştirmelerine yardımcı olur.

Müfredat entegrasyonu, birden fazla teknoloji kullanılarak bir öğrenme öğesinden diğerine sorunsuz bir geçiş olduğunda belirgindir. Bir eğitimci her zaman öğretimi kolay gösterme işine sahip olmuştur. Eğitim teknolojisini müfredata entegre etmek, herhangi bir sınıf durumu ve öğrenme koşulu için hangi elektronik araçların ve bunları uygulamak için uygun yöntemlerin belirlenmesini önerir.

Teknolojiyi müfredata entegre etmenin tanımı, öğretim teknolojisinin önemsiz kullanımlarının ötesine geçerek, öğrencileri yarının işgücüne hazırlayan müfredatta öğrencilerin teknolojiyi öğrenmesini ilerleten kullanımlara geçmek anlamına gelir.

Öğretmenlere teknolojiyi kullanmayı ve entegre etmeyi öğretebiliriz, ancak sınıflarında uygulamalı otantik entegrasyon başarıları elde edene kadar, sadece duruyoruz. Hareketsiz durmak bütünleşmek değildir, çünkü bütünleşmek dans etmek gibidir: Dans ettiğinizde, partiler ve ekipman mükemmel bir hareketle bir araya gelir – bu müfredat entegrasyonudur.

Planlama ve Değerlendirme

Etkili müfredat entegrasyonu elde etmek için bir eğitimci, dersleri planlamalı ve düşünmelidir. Dersler bireysel ders planlarına bölünmeli ve bunlar ASSURE modeli gibi bir öğretim planlama aracı veya öğretim modeli ile geliştirilmelidir.

Teknolojileri ve medyayı bütünleştiren öğretimi planlamak ve sunmak için altı adımlı bir prosedür kılavuzu olan ASSURE modeli, öğretmenlere bu süreçte yardımcı olabilir. Altı adım şunlardır: (1) öğrenenleri analiz etmek; (2) devlet hedefleri; (3) yöntemleri, ortamları ve malzemeleri seçin; (4) medya ve materyalleri kullanmak; (5) öğrenci katılımını gerektirir; ve (6) değerlendirme ve gözden geçirme.

Kullanılan araçlar kitaplar, bilgisayarlar, multimedya, tepegözler, televizyonlar, videolar, dijital kameralar, PDA’lar, fotoğraflar veya öğrenme hedeflerini gerçekleştirmek için kullanılan diğer araçlar olabilir. Teknoloji bir araçtır ve eğer araç öğretim amaçlarına uygun değilse kullanılmamalıdır. Öğretim hedefleri, öğrencinin ihtiyaçları ve belirli bir dizi hedef için medyanın mevcudiyeti, bir öğretmenin belirli bir medyayı seçmesine neden olan itici güç olmalıdır.

Odak noktası teknoloji değil, öğretim hedefleri olmalıdır. Teknolojiyi bütünleştirirken, her zaman müfredatın hedeflerini ve öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamada öğretmene yardımcı olan bir araç olarak görülmelidir. Öğretmen, öğrencilerin bilgiye elektronik olarak erişmelerini, bunları analiz etmelerini, uygulamalarını ve oluşturmalarını sağlamakla aktif olarak ilgilenen bir akıl hocası ve birlikte öğrenen kişi olur. Bu olduğunda, müfredat entegrasyonu da olur.

Siberkültür ve İlgili Çalışmalar

“Siberkültür”, nispeten yeni olan üç fenomen arasındaki kesişmelere atıfta bulunan genel, akışkan ve tartışmalı bir terimdir: siber uzayı veya yeni medyayı oluşturan dijital teknolojiler; yeni medya içinde yer alan veya yeni medya tarafından mümkün kılınan sosyal etkileşimler ve kültürel tezahürler; ve yeni medyayı çevreleyen çoklu bağlamlardır.

Genellikle “İnternet kültürü” veya “dijital kültür” terimleriyle birbirinin yerine kullanılan siberkültür, ilk olarak 1990’ların başında ortaya çıktı ve on yıl boyunca popülerlik kazandı, doğrudan İnternet’in yaygın bir şekilde benimsenmesi ve kasırga popülerleşmesiyle aynı zamana denk geldi. Popüler basın, akademisyenler ve internet meraklıları tarafından kullanılan bir terimdir.

Geleneksel olarak tanımlanan siber kültürü oluşturan teknolojiler, İnternet’i oluşturan bilgisayarlar, sunucular ve kabloların yanı sıra e-posta, posta listeleri, liste sunucuları, bülten panoları, İnternet aktarmalı sohbet, İnternet üzerinden çalışan çeşitli uygulamaları içerir. anlık mesajlaşma, çok kullanıcılı etki alanları ve tabii ki World Wide Web’dir.

Siber kültür teknolojileri ayrıca Web kameraları, bloglar, ağ bağlantılı oyunlar, sohbet odaları ve eşler arası ağlar gibi daha yeni gelişmeleri de içerir. Daha genel bir ifadeyle, siber kültür teknolojileri, örneğin cep telefonları, PDA’lar ve bağımsız bilgisayar oyunları ile DVD’ler, CD-ROM’lar ve word gibi yazılım uygulamaları dahil olmak üzere etkileşimli ve/veya ağ bağlantılı dijital teknolojileri ifade eder. 

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir