Fikirlerin Evrimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Fikirlerin Evrimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

3 Kasım 2021 Anorganik evrim Biyolojik evrim Nedir Charles Darwin Darwin evrim teorisi Evrim ne demek Evrim teorisi Mevlana evrim 0
Fikirlerin Evrimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Bireysel ve Grup Portföyleri: Fikirlerin Evrimi

Toplu olarak alınan bir veri tabanındaki girişler, her bir katılımcının katkılarının süreç hesaplarının yanı sıra, bu farklı girdilerin grubun toplu başarılarına yol açmak için nasıl birleştirildiğinin hesaplarını sağlar. Portfolyolar, bu çalışmanın farklı yönlerini vurgulamak için bir yazar, grup veya sınıf tarafından oluşturulan yeni görünümlerdir.

Fikirlerin evrimi, aramalar ve analitik araçlar aracılığıyla incelenebilir. Böylece, örneğin, yeni bir teoriye yol açan çalışma analiz edilebilir. Ek olarak, portfolyo oluşturma süreci, öğrencilerin kendi bilgileri hakkında daha derin düşünmelerini sağlar ve öz ve akran değerlendirmesini öğrenci öğreniminin değerlendirici hesaplarına sokar.

Söylemin Nesneleri Olarak Fikirler ve Eserler

Dijital olarak temsil edilebilen her şey, uygulanabilir tüm bilgi oluşturma faaliyetleri yelpazesi ile bir söylem nesnesine dönüştürülebilir. Saydam kaplamalar, işaretleme ve yapılarla birlikte dört farklı nesne vardır.

Yerleşik ve Dönüştürücü Değerlendirme

Bilgi oluşturucular çalışmalarını izler ve tamamen dış değerlendirmelere bağımlı olmak yerine öz değerlendirme ile meşgul olurlar. Bireysel ve grup portföyleri bu sürece yardımcı olur. Araştırma araçları, okuma, geliştirme, referans verme ve görünüm oluşturma gibi etkinlik kalıplarını otomatik olarak kaydetmek için Bilgi Forumu’nun arka planında çalışır. Bu analitik araçlardan elde edilen sonuçlar, daha sonra, ayarlamalar yapmak için çok geç olduğunda geri bildirim sağlamak için bir iş biriminin sonuna kadar beklemek yerine, ilerledikçe işe geri beslenebilir.

Bilgi Toplumu Ağı ve Sanal Olasılıklar Paketi

Bilgi Forumu’nun esnek veritabanı erişimi ve bağlantı yapıları aracılığıyla, bilgi oluşturma söylemi tek bir sınıfla sınırlandırılabilir veya tüm dünyaya dağıtılabilir. Bunun önerdiği gibi, yerel toplulukların çalışmaları, Bilgi Forumu kullanılarak dünya çapındaki topluluklar ağı aracılığıyla geliştirilebilir.

Sofistike semantik analiz araçları, çöpçatanlık (benzer semantik alanlarda çalışan grupları bulmak) ve ortak problemler için kullanılabilir. Bilgi Toplumu Ağı aramaları, dünya çapındaki ağla bağlantılı tüm Bilgi Forumu veritabanlarının yayınlanmış katmanlarına erişir ve bu yayınlanmış katmanlar aslında web siteleri olarak çalışır.


Darwin teorisi
Evrim teorisi
Darwin evrim teorisi
Anorganik evrim
Biyolojik evrim Nedir
Mevlana evrim
Charles Darwin
Evrim ne demek


Böylece, yerel bir topluluğun işi, genişletilmiş bir söylem topluluğu içinde bir söylem nesnesi haline gelmek için “yükselir”. Yetişkinler sıklıkla, en küçük öğrencilerin bile çalışmalarının, öğrencilerin nasıl düşündüklerini anlamaları bile olsa, kendi anlayışlarını geliştirmelerine yardımcı olduğunu bulurlar.

Bilgi Toplumunun oluşturduğu bir veri tabanının sanal turları vardır.

Ağ etkinleştirir. Bu tur, Eylül’den Haziran’a kadar 1. sınıf fen çalışmalarına genel bir bakışla başlar. Bağlantıları takip ederek belirli birimlerin (örneğin yapraklardaki birim) daha derinlemesine bir görünümünü elde etmek mümkündür. Tur, birden fazla perspektiften sunulur (örneğin, öğrencilerin ve öğretmenin bakış açılarına bağlantılar).

Diğer bakış açıları müfredatı, araştırmayı, değerlendirmeyi, velileri ve son teknoloji bakış açılarını içerir. Rehberli turlu veya rehbersiz bir veritabanının tamamına veya bölümlerine erişim, İnternet üzerinden ziyaretçilere veya telementorlara verilebilir. Katılımcılar, Bilgi Toplumu Ağı’nda bu çalışmaya referans bağlantıları oluşturabilir, yorum yapabilir ve başka yollarla oluşturabilir.

Bu ağ aynı zamanda sanal atölyeleri, uygulamaları, seminerleri ve bir bilgi tabanını çevreleyen diğer etkinlikleri de destekler. İşbirliğine dayalı bilgi oluşturmanın en başarılı örneklerinden bazıları, bir anlama sorununu çözmek için bir araya gelen okul öğrencileri, öğretmenler, araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler, müfredat ve konu uzmanlarını içermiştir.

Bilgi Toplumuna Doğru

CSILE/Bilgi Forumu girişimi, başından beri devrim niteliğinde değişimi hedeflemiştir: görevlerin ve faaliyetlerin yürütülmesine odaklanmaktan fikirlerin sürekli iyileştirilmesine odaklanmaya; bireysel öğrenme ve başarıya verilen önemden toplumsal değeri olan bilginin inşasına kadar; ağırlıklı olarak öğretmen tarafından yönlendirilen bir söylemden dağıtılmış bilgi oluşturma söylemine. CSILE/Bilgi Forumu teknolojisi, bilgi oluşturma pedagojisi, uygulamaları ve ilkeleri ile birlikte, amaçlanan değişimin büyüklüğüne uygun olarak gelişmiştir.

Sonuçlar, metinsel, grafiksel ve bilgisayar okuryazarlığında önemli ilerlemelerin yanı sıra araştırma derinliği, işbirliği ve bir dizi olgun bilgi süreci olduğunu göstermektedir. Daha genel olarak, 1. sınıftan yüksek öğrenime kadar, sağlık hizmetlerinde, kamu kuruluşlarında ve işyerlerinde kullanım, Bilgi Forumu’nun yalnızca öğrenmeyi geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda öğrencileri bilgi yaratma kursuna yönlendiren fikirlerle yaratıcı çalışmayı mümkün kıldığını ileri sürmektedir. yaşam boyu öğrenmeyi ve yeniliği teşvik etmeye yardımcı olur.

Bilgi Toplumu Ağı, Bilgi İnovasyonu ve Teknoloji Enstitüsü tarafından desteklenen, dünya çapında bir eğitim yenilikçileri topluluğu şekillenmeye başladı.

Müfredat Entegrasyonu

Yirmi birinci yüzyılın başında, öğrencilere öğretme şeklimizi değiştirmek için ulusal bir hareket var. Ülkemizin okullarındaki öğretmenler, tüm hayatlarını teknoloji odaklı bir toplumda geçirecek öğrencilere öğretmekle görevlidir. Teknolojiyi kullanma ve daha da önemlisi müfredata entegre etme becerisi öğretmenlik mesleğinde bir zorunluluktur. Bu, müfredat entegrasyonu konusuna yol açmıştır.

Müfredat entegrasyonu, gerçekleştirilebileceği birçok yol nedeniyle tanımlanması zordur. İlk olarak, “müfredat” bir uzmanlık alanı veya çalışma alanı oluşturan bir dizi ders olarak tanımlanır; “entegrasyon”, farklı parçaların bir bütün halinde birleştirilmesi olarak tanımlanır; “teknoloji entegrasyonu”, öğrencinin öğrenmesini geliştirmek ve müfredat hedeflerini gerçekleştirmek için, konu ile ilgili içerikle birlikte donanım ve yazılım gibi tüm teknoloji parçalarının birleşimini ifade eder.

Bu nedenle, “müfredat entegrasyonu” terimi, öğrencilerin her ders, ünite veya aktivitenin standartlarını ve sonuçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için müfredat boyunca teknolojinin etkili entegrasyonunu içerir. Müfredat entegrasyonu, bilgisayar okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı ve entegrasyon okuryazarlığını kapsar.

Bir kişi, bilgisayar ve teknolojiyi ve bunların kullanımlarını anlama olan belirli bir bilgisayar okuryazarlığına sahip olmalıdır. Uzun yıllar boyunca, eğitimcilerin çoğu, sınıfta teknolojiyi kullanırlarsa, teknolojiyi öğretimlerine entegre edeceklerine inanıyorlardı.

Başka bir deyişle, bir öğretmen herhangi bir tür teknolojiyi üretkenlik aracı olarak veya öğretim sırasında kullanıyorsa, bu müfredat entegrasyonudur. Bu “kullanma” ve “bütünleştirme” terimleri sürekli olarak birbirinin yerine geçmektedir. Yine de açıkça aynı şeyi ifade etmiyorlar. Ancak, bir kişinin teknolojiyi sınıf müfredatına uygun şekilde entegre edebilmesi için önce teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmesi gerekir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir