Bilgi Okuryazarlığı ve Etik – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgi Okuryazarlığı ve Etik – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Nisan 2022 Bilgi okuryazarlığı eğitim Bilgi okuryazarlığı nedir neden önemlidir? Bilgi okuryazarlık türleri 0
Proje Çalışma Sistemi 

Bilgi Erişiminde İyi ve Kötü: Bilgi Okuryazarlığı ve Etik

Bu anket makalesinde, bilgi okuryazarlığının etik yönünün haritasını çıkarıyoruz ve öğretimini geliştirmek için yeni fikirler arıyoruz. Bilgi okuryazarlığı etiği, fiili etik ve arabuluculuk kavramlarını da tanımlıyoruz. İntihal ve öz-düzenleme ile ilgili sorunları ana hatlarıyla belirtiyoruz ve kritiklik ve kaynakların eleştirel değerlendirilmesi yoluyla bilgi akışının risklerini aşmanın en iyi yolunu sunuyoruz.

Öğrencilerin bilgi farkındalığı ve BT etiği standartları, Bilgi Okuryazarlığı Standardında tanımlanmıştır. Standartlar genel olarak veri koruma, telif hakkı, intihal, netiquette ve araştırma etiğini içerir. Ancak bunlar bilgi ile ilgili en önemli etik konular değildir. Bilgi etiğinin özü, aslında, bilgi okuryazarı bir öğrencinin bilgiyi ve kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirdiği ve seçilen bilgiyi kendi bilgi tabanı ve değer sistemine dahil ettiği 3. Bilgi Okuryazarlığı Standardından bulunabilir.

Eleştirel düşünme ve kaynakların değerlendirilmesi, tüm akademik faaliyetlerin ve umarız bir toplumda yaşamanın önemli bir parçasıdır. Böyle bir düşünce felsefe tarafından teşvik edilir ve tüm değişim ve gelişimin ön koşuludur. Hem bilimde hem de genel olarak yaşamda önemlidir. Bu, tüm eğitimciler için kapsamlı gereksinimler belirler.

Bu yazıda etiğin bilgi okuryazarlığı ile ilişkisini tartışıyoruz. Bilgi okuryazarlığı, yeni medya ve onun kullanımı, bilgiye erişim ve “medyayı doğru okuma” becerisi için merkezidir. Medya okuryazarlığı ve iletişim ve bilgi yeterliliği terimleri de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu makalenin ilk bölümünde, bu sorun alanının etik arka planını analiz edeceğiz. Bu nedenle sanal dünyanın etiği, fiili etik, anonimlik ve dolayım gibi fenomenleri tartışıyoruz. İnsanların sanal ortamdaki doğru ve yanlış hakkındaki görüşlerinin gerçek dünyadaki fikirleriyle çeliştiğini savunuyoruz. İntihal ayrıca bir tür kötülük, kötü davranış örneği olarak kabul edilir.

Bu davranışı geliştirmek mümkün mü? Yazarlar, bilgi okuryazarlığının sadece bireylerin bilgisine ve eleştirel tutumlarına değil, aynı zamanda toplumların işleyişine ve demokrasi gibi değerlere de katkı sağladığını savunuyorlar.

Bu çalışmanın ikinci bölümünde, bilgi okuryazarlığının etik yönünü geliştirmenin bazı yollarını genel hatlarıyla sunacağız. Bu bölümlerin başlıkları öz düzenleme, düzenleme ve kaynak materyallerin eleştirel değerlendirmesidir.

Kendi kendini düzenleme, intihal sorununa bir cevaptır. Bilgi okuryazarlığı öğretiminin içerik gereksinimlerine en iyi uyan düzenleme, bilgi sistemlerinin işleyişini iyileştirmenin bir başka önemli yoludur. Bununla birlikte, eğitim, öğrencilerin ondan kazandıkları avantajları anladıkları türden olmalıdır. Sonuç olarak, öğrencilerin “etik açıdan doğru” davranmak üzere donatılmaları için sorunlara karşı içgörü veya özdüşünümsel bir tutum kazanmaları gerekir.

Bu makalenin tüm yazarları farklı akademik kurumlarda çalışanlardır. Yazarlar (MA Marja Mikola, PhD Olli Mäkinen ve MA Susanne Holmlund) bilgi okuryazarlığı eğitimini hem öğretir hem de planlar.

BİLGİ OKURYAZARLIĞININ AHLAKİ VE SOSYAL SORUNLARI

Etik, bireylerin ahlaki davranışlarının ve temellerinin incelenmesidir. Ahlak, bireylerin ve toplumun, neyin iyi neyin kötü neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair kültürel olarak bağlı kavramlarını içerir. Ahlakın var olması için, bireylerin ödünç alınmış, kalıtsal veya bağımsız olarak türetilmiş bu kavramları içselleştirmeleri gerekir.

Başlangıçta etik (ethos) kelimesinin iki anlamı vardı. İlk anlam, başlangıçta Atinalılar, köleler ve yabancılar arasındaki ilişkilerde geleneksel yollara uymak anlamına geliyordu. Kabul edilen davranışlar şematik olarak takip edildiğinde yapılanlar etik olarak doğru kabul edilmiştir.

Ahlakın başka bir anlamı daha vardı. Bireyler, eylemlerinin anlamını ve sonuçlarını tartmadan ve eylemin etik olarak doğru ya da yanlış olduğu sonucuna varmadan etik olarak doğru davranmazlar. Genellikle etik, ahlakın bir üst düzeyi olarak görülür, etik ahlakı destekler. Bu nedenle etik, ahlak teorisidir.


Bilgi okuryazarlığı
Bilgi okuryazarlığı eğitimi
Bilgi Okuryazarlığı ders notları
Bilgi okuryazarlığı türleri
Bilgi okuryazarlığı becerileri
Bilgi okuryazarlığı nedir neden önemlidir
Günümüz bilgi okuryazarlığı
Bilgi okuryazarlığı eğitimi ve önemi


Birgitta Forsman, etik ve ahlak arasındaki farkı, her ikisi de uzmanlığa, biri dilbilime, diğeri siyaset bilimine atıfta bulunan bir örnek kullanarak somutlaştırıyor. Herkes bir dili nasıl kullanacağını bilir, ancak hepimiz dil kullanımımızı mutlaka dilbilgisi yoluyla açıklayamayız. Tersine, böyle bir görev bir dilbilimci için kolaydır.

Bilgi okuryazarlığı ve etik arasındaki sorunlu alanda eğitimcinin rolü çok önemli hale gelmektedir. Eğitim veya eğitimden bahsettiğimizde ve eğitim kurumları giderek kendi kendini yöneten öğrenmeye yatırım yaptığında, öğrenciler etik olarak doğru eylemlerin sunduğu faydaları fark edebilmelidir.

Eğer öğrenciler bunu kendi başlarına anlarlarsa, eğitimciler de mesajlarını etkili bir şekilde iletmiş olur. Burada, etiğin daha önce sunulan ikinci anlamına atıfta bulunulabilir, burada aktörün düşünmesi ve kendi üzerinde düşünmesi gerekir. Bu durumda, eğitimciler ve öğretmenler, Sokratik Maieutics’te tipik olan özelliklere sahip olmalıdır. Eğitimcinin rolü “öğrenciyi doğru bilgiye yönlendirmektir”.

Eylemler ve işlevsellik arasındaki bağlantı, çeşitli farklı felsefi açıklama modelleri kullanılarak kurulabilir. Jürgen Habermas’a göre toplumda iletişimsel bir boşluk vardır. Bir toplumda ne kadar çok kişi ve kurum iletişim kurarsa, demokrasinin o kadar verimli çalıştığını söylüyor.

Bu argümanlardan hareketle bilgi okuryazarlığı ile etik arasındaki ilişkinin Habermas’ın iletişimselliği ışığında incelenebileceği söylenebilir. Bilgi okuryazarlığı sadece bireylerin bilgisine ve eleştirel tutumlarına değil, toplumların işleyişine ve demokrasi gibi değerlere de katkı sağlar.

SANAL ORTAMLARDA ETİK: ARABULUCULUK

Sanallığın gerçek dünyadan farkı nedir? Sanal dünyada sadece kısmen varız. Alternatif bir ortamdır (dünya) veya sınırsız sayıda alternatif dünyadan oluşur. Sanal dünya, gerçeklikten kaçış olarak da tanımlanabilir: bireyler, en azından bir süreliğine gerçekliğin yerini alan görüntüler yaratmak için teknolojiyi kullanır.

Filozof Timo Airaksinen, insanların internette insanlığını ve dolayısıyla cinsiyetlerini de kaybettiğini söylüyor. Airaksinen’e göre sanallığın anahtar kelimeleri yalnız, güvenli ve sorumluluktan uzak, yani etik ötesi. Bu, etik bir varlık olarak hareket eden etik, insan olmanın tanımının bir parçası olarak görülüyorsa, insanlıktan uzaklaşmak demektir. Airaksinen’in düşünceleri ışığında, bilgi okuryazarlığı öğretiminin etik kısmına çok ihtiyaç duyulmuştur.

Arabuluculuk, mesajların, tartışmaların, söylemlerin ve davranışların giderek daha kavramsal ve soyut hale geldiği ve sosyal varlığımızı etkilediği bir araçtır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir