SANAL ORTAMLARDA ETİK – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

SANAL ORTAMLARDA ETİK – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Nisan 2022 Dijital etik Dijital etik örnekleri Sanal ortamlarda etik ile ilgili 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

SANAL ORTAMLARDA ETİK: ARABULUCULUK

Jean Baudrillard, sanallığa veya hipergerçekliğe hızlı geçiş nedeniyle dolayımın hızlandığını iddia eder. İletişim teknolojilerinin insanın gerçeklik deneyimi üzerindeki etkisini karamsar bir şekilde anlatıyor. Artık yüz yüze değil, farklı sanal ortamlarda buluşuyoruz. Bu kesinlikle bizi hem geleneksel etik kararlardan uzaklaştırdı hem de aynı zamanda seçim yapmak için yeni yollar getirdi.

Introna’nın sunduğu fikre göre elektronik arabuluculuk, dünyamıza bir hipergerçeklik duygusu uyandırıyor ve böylece etik varlık duygumuzu bozuyor.

Hayatımız daha soyut bir yöne doğru değişiyor. Arabuluculuk, yaşamlarımızı ve toplumda (dünyada) giderek artan karmaşıklığı kontrol eden ve yaşam dünyamızı dönüştüren ve değiştiren zorunlu bir moddur.

Arabuluculuğun farklı günlük sosyal ve ticari uygulamalar ve sanal ortamlar üzerinde etkisi vardır. Uzaktan eğitim, yaşam boyu öğrenmenin zorluklarına yanıt vermek için kullanılır. Uzaktan eğitimde, eğitimi rasyonelleştirmek ve standartlaştırmak için sanal öğrenme ortamları kullanılmaktadır. Sanal öğrenme, geleneksel sosyal temaslar eksik olduğunda yabancılaşmaya ve yabancılaşmaya neden olabilir. Ama aynı zamanda avantajları da var.

Ayrıca anonimlik, sorumluluktan kaçınma olanağı sağlar. Ahlaki yükümlülükler genellikle kişiliğe bağlıdır. Anonim olarak görünmek, geleneksel olarak “sözlerinin arkasında durmayan” kişilerle ilişkilendirilmiştir. Çevrimiçiyken takma ad kullanabilir, anonim olabiliriz.

Anonimlik, İnternet kullanıcılarının hafife aldığı bir standart olmuştur. Anonimlik o kadar değerli olmuştur ki internette temel bir hak olarak kabul edilmektedir. Uzaktan eğitim ortamlarında da bazı uygulamalarda kullanılmaktadır. Anonimlik gizliliği korur, ancak dezavantajları da vardır.


Dijital etik örnekleri
Dijital etik
Dijital etik kuralları
Sanal ortamlarda etik ile ilgili
Dijital etik PDF
Dijital kanun nedir
Etik nedir
Sanal ortamlarda etik ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur


Anonim olarak çalışma olasılığının, bireyin İnternet üzerindeki davranışı üzerinde olumsuz bir etkisi olması çok muhtemeldir. Fiziksel mevcudiyet ve aşinalık görünüşte istenmeyen davranışı azaltırken, fiziksel mesafe ve anonimlik onu arttırır. Bu kesinlikle internette genellikle kullanılan kuralların gelişimini etkiler. Örneğin Wallace, çok sayıda klasik araştırmaya atıfta bulunarak, davranışlarımızın bu gibi durumlarda büyük ölçüde farklılık gösterdiğini gösteriyor.

Pragmatizme göre değerler gerçekliğe karşı sürekli olarak test edilir. Rosenthal, pragmatizmin hiçbir kalıcı değeri kabul etmediğini ve bu nedenle sanal etik ve gerçekliği tanımlamaya uygun olduğunu söylüyor. Değer hiyerarşilerindeki gelişme genellikle yavaştır, ancak bazen şaşırtıcı derecede hızlıdır. Pragmatizm, aynı zamanda, pragmatik etiğin BT’deki ilerlemeleri yansıttığının söylenebileceği bilimsel iyimserliğe de dayanmaktadır.

Hem İnternet hem de genel olarak bilgi teknolojisi için ortak bir ilke geçerlidir. Yeni bir teknoloji tanıtıldığında, herkes onu mümkün olduğunca çabuk kullanmaya heveslidir. Takip edilecek standartlar oluşturmaya yönelik önemli girişimler yoktur ve bunun yerine tek bir satıcı tarafından oluşturulan çözümler çok yakında “fiili standartlar” haline gelecektir. Başvurular, resmi olarak tanımlanmadan ve kabul edilmeden halk tarafından kabul edilir, çünkü ikincisi çok uzun sürer.

İnternetle ilgili ahlaki konularda da benzer fiili uygulamalar var gibi görünüyor. Ahlaki kodlar, sadece pragmatik konular dikkate alınarak şekillendirilmekte ve tanıtılmaktadır. Aktörler, profesyoneller dışında her şeydir.

İnternette sürekli yeni bir ahlak yaratılıyor; her zaman yeni sanal topluluklar doğuyor ve bunlar, toplumların yaygın olarak kabul edilen etik kodlarından büyük ölçüde ayrılan kurallar ve uygulamalar oluşturuyor. Etik bir bakış açısından, bu fenomen ilginçtir, öyle görünüyor ki her şey İnternette daha hızlı gerçekleşiyor. Pragmatizm, İnternetin gelişimini ve yalnızca uygunluklarına göre ölçülen tüm fiili uygulamaları tanımlamanın uygun bir yoludur.

İNTİHAL

Araştırma etiği ve etik olmayan eylemlerden bahsederken, intihal genellikle akla gelen ilk sorundur. Hızla arttı ve bilgi teknolojisi ve gelişimi bu eğilimde rol oynuyor. İsveç’te intihal ile ilgili vakalar 2002’den 2003’e %90 oranında arttı.

İntihal, materyali veya başkası tarafından üretilen düşünceleri, materyali orijinal olarak üreten kişiye itibar etmeden kullanmak anlamına gelir. Gerçek metinlerdeki intihalin tanımlanması genellikle zordur, çünkü bilim birikimlidir. Tüm bilgiler bir dereceye kadar önceki araştırmalara dayanmaktadır. Ayrıca, hafiften kabaya değişen farklı intihal seviyeleri vardır.

Bilgilerin dijital forma aktarılması yanlış kullanım ve kopyalamayı hızlandırmıştır. Aynı zamanda, intihalin izini sürmek de kolaylaştı. İnternet dijital bilgilerle doludur ve bunları yeniden yazmak veya revize etmek nispeten kolaydır. Kopyala yapıştır yaparak, bir kişi tek bir sayfa kaynak materyali okumak zorunda kalmadan on dakika içinde zahmetsizce makul bir makale yazabilir.

Fedler’e göre, tüm öğrencilerin yaklaşık %80’i şu ya da bu şekilde kopya ile temasa geçmiştir. İntihal karşı en iyi çare kesinlikle düzenlemedir. Uygulamada hem araştırma etiği hem de bilgi okuryazarlığı eğitimine daha fazla önem verilmelidir.

Bilginin zahmetsizce kopyalanması ve değiştirilmesi, yalnızca bilgi üzerinde bir etkiye sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda etik sonuçları da vardır. İnsanların kaynak eleştirisine ve yapımcıların ve yaratıcıların haklarına bakış açısı bir dönüm noktasındadır.

Bilimsel bilgi her zaman kamuya açık olsa da, dijitalleşme onu, çalması ve kendi adına yayınlaması kolay bir tür aşırı kamu mülkiyetine dönüştürdü. Aynı zamanda, tutumlarda bir değişiklik bulunabilir: bilgi artık birinin malı olarak değil, genel bilgi olarak görülüyor. Bu, bilginin en önemli üretim faktörü haline gelmesiyle çelişmektedir.

Dijital formda mevcut olan bilgi arzı hızla artmaktadır. Bilgi miktarı her üç yılda bir ikiye katlanıyor ve bir noktada elektronik biçimde sunuluyor. İlginç soru şudur: Bilginin artması değerini veya içeriğini etkiler mi? Miktarları artarsa, genellikle bir ürünün değeri azalır.

ÖZ DÜZENLEME

Öz düzenleme, aktörlerin faaliyetleri için kendiliğinden kurallar ve sınırlar oluşturduğu durumları ifade eder. Kendi kendini düzenlemenin amacı, faaliyetleri iyileştirmek veya optimize etmektir. Kavram olarak öz-düzenleme, mevzuatın tam tersidir: mevzuat, bir devlet veya birkaç devletten oluşan topluluklar tarafından uygulanır. O halde öz-düzenleme pratikte ne anlama geliyor?

Bir örnek sunalım:

Danimarka gazetesi Jyllands-Posten, 30 Eylül 2005’te İslam peygamberi Muhammed’in karikatürlerini yayınladı. İslam’da, mezhebe bakmaksızın, resim yasağı, anikonizm vardır.

Jyllands-Posten, karikatürleri yayınlama gerekçelerinin otosansüre tepki, Arap dünyasındaki ifade özgürlüğü kısıtlamalarına karşı direniş olduğunu açıklarken, gazete ayrıca Hollanda’da sanatçılara yönelik saldırılara dikkat çekmek istedi. Müslüman aşırılık yanlıları. Bildiğimiz gibi, karikatürleri yayınlamanın etkileri çok geniş kapsamlıydı. Ancak Finlandiya ve İsveç basını, bazı çevrelerde ifade edildiği gibi, kendi kendini düzenleme veya otosansür uyguladı.

Bilgi işlemede öz-düzenleme, örneğin; bilgi ağları sağlanır. Hızla gelişen bilgi ortamında her şey yasalaştırılamaz ve bunun için hiçbir sebep yoktur, ancak aktörler bunun yerine öz düzenlemeyi kullanırlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir